FÅGELLOKALER 
» Göteborg


» Härryda
» Kungsbacka


» Hanhalsholme
» Låddholmsviken
» Tjolöholm
» Kungälv


» Mölndal


» Partille


» Öckerö


      HANHALSHOLME  
Läge


Hanhalsholme ligger 5 km söder om Kungsbacka.

Karta


» Lokalinformation i Svalan.

Vägbeskrivning


Bil
E6 till avfart 59, Kungsbacka, Onsala. Ta sedan vänster mot Kungsbacka och följ leden till Varbergsvägen. Vid trafikljuset ta höger och följ gamla E6 söderut. Efter ett par km passerar man Rolfsån – ta då till höger vid vägvisare Hanhalsholme. Ta höger igen direkt efter att järnvägen passerats och följ vägen till den tar slut efter cirka 3,5 km.


Buss
Ta buss från Kungsbacka till hållplats Hanhalsgården. Därifrån 3,5 km.


Biotop


Bergsknalle.

Fåglar


Huvudsakligen sjöfågel och vadare. Bra utsikt över inre delen av Kungsbackafjorden.


» Art- och skådarlista från Svalan för Inre Kungsbackafjorden


» De senaste obsarna från Svalan för Inre Kungsbackafjorden

Övrigt


På Hanhalsholme låg en medeltida befästning 1290–1330, Hunehals, som man kan skönja resterna av. Den anses vara en föregångare till Varbergs fästning.

      INFO 
Kartor


Lokalinformationen i Svalan inne-håller en karta med länkar till Eniro och Svalan. Där finns också länkar till en artlista för lokalen, de senaste obsarna och histogram över obsarnas fördelning över året.

Buss, spårvagn


Buss- och spårvagnslinjer kan ha ändrats. För tidtabeller och aktuella linjer se


» Västtrafiks hemsida.

Synpunkter


på dessa sidor kan lämnas till .