FÅGELLOKALER 
» Göteborg


» Härryda
» Kungsbacka


» Hanhalsholme
» Låddholmsviken
» Tjolöholm
» Kungälv


» Mölndal


» Partille


» Öckerö


      LÅDDHOLMSVIKEN  
Läge


Låddholmsviken är en del av naturreservatet Vallda Sandö på Onsala-halvöns västra sida.

Karta


» Lokalinformation i Svalan.

Vägbeskrivning från Göteborgsområdet


Bil
Östra sidan: Kör E6/E20 mot Kungsbacka. Ta av från E6/E20 vid skylt mot Särö (i höjd med Kungsbacka) och kör väg 158 till Valldarondellen. Följ skyltarna mot Sandö. Vid avtagsvägen mot Vallda Sandö fortsätt mot Lerkil. Kör en knapp kilometer. På vänster sida finns en liten parkering vid en tennisbana där kan du ställa bilen. Gå över vägen och följ stigen ner mot stranden.
Norra sidan: Kör som ovan till Valldarondellen. Följ skyltarna mot Sandö. Kör mot Vallda Sandö (förbi Stallviken) och parkera på P-platsen strax innan hamnen. Sommartid är P-platsen avgiftsbelagd. Gå tillbaka på grusvägen till Sandö gård. Gå höger förbi gården och följ stigen ut mot Konstnärstorpet.


Buss
Buss 733 går från Kungsbacka station en gång per timme och hållplatsen finns i anslutning till tennisbanan. Uppdaterad 08-12-01.

Biotop


Flacka och sanka strandängar som vid västliga vindar lätt svämmas över. Översvämningarna från västerhavet bidrar till unika växtbetingelser och skapar förutsättningar för ett rikt fågelliv. Viken omgärdas till stor del av jordbruksmark.

Fåglar


» Art- och skådarlista från Svalan för Vallda Sandö


» De senaste obsarna från Svalan

Övrigt


En utförligare presentation av Låddholmsviken finns i Fåglar på Västkusten nr 4/2008.
Länsstyrelsens har en sida om Vallda Sandö med information och en karta över området.

      INFO 
Kartor


Lokalinformationen i Svalan inne-håller en karta med länkar till Eniro och Svalan. Där finns också länkar till en artlista för lokalen, de senaste obsarna och histogram över obsarnas fördelning över året.

Buss, spårvagn


Buss- och spårvagnslinjer kan ha ändrats. För tidtabeller och aktuella linjer se


» Västtrafiks hemsida.

Synpunkter


på dessa sidor kan lämnas till .