FÅGELLOKALER 
» Göteborg


» Härryda


» Kungsbacka


» Kungälv


» Tofta kile
» Ödsmåls kile
» Mölndal


» Partille


» Öckerö


      ÖDSMÅLS KILE  
Läge


Ödsmåls kile ligger 12 km NVV om Kungälv. På södra sidan av kilen finns en mindre utsiktsplattform vid vägen till Rörtången. I anslutning till plattformen finns en liten parkeringsplats. Man kan också nå reservatet från småvägar runtom.

Karta


» Lokalinformation i Svalan.

Vägbeskrivning


Bil
Ta av från E6 vid Kungälv och kör mot Marstrand. Ta till höger mot 11 km. Efter ytterligare 2 km, ta till vänster, och efter 700 m ta till vänster igen, mot Rörtången. Till höger syns nu Ödsmåls kile, och efter 700 m finns utsiktsplattformen.


Buss
Ta buss mot Rörtången till hållplats Lilla Ödsmål.

Biotop


Lokalen är en mycket grund havsvik. Vid lågvatten torrläggs stora ytor i den inre delen som sedan övergår i vida strandängar med saltpåverkad gräsvegetation. Området omges dels av odlad mark, dels av hällmarker.

Fåglar


Vår och höst gästas Ödsmåls kile av stora antal vadare, änder och gäss. Ibland ses även rovfåglar.


» Art- och skådarlista från Svalan


» De senaste obsarna från Svalan

Övrigt


Ödsmåls kile är naturreservat (Natura 2000). Inom reservatet är det inte tillåtet att köra motorbåt, vistas under tiden 1 april – 15 juli eller att elda.
Mer om reservatet finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida och på BohOF:s sida där det också finns tips om fler lokaler i området väster om Kungälv.

      INFO 
Kartor


Lokalinformationen i Svalan inne-håller en karta med länkar till Eniro och Svalan. Där finns också länkar till en artlista för lokalen, de senaste obsarna och histogram över obsarnas fördelning över året.

Buss, spårvagn


Buss- och spårvagnslinjer kan ha ändrats. För tidtabeller och aktuella linjer se


» Västtrafiks hemsida.

Synpunkter


på dessa sidor kan lämnas till .