FÅGELLOKALER 
» Göteborg


» Härryda


» Kungsbacka
» Kungälv


» Mölndal


» Balltorps våtmark och skjutfältet
» Hårssjön
» Stensjön
» Änggårdsbergen
» Partille


» Öckerö


      STENSJÖN  
Läge


Stensjön ligger i Mölndal och får sitt vatten från Rådasjön via Ståloppet. Det är Mölndalsån som rinner via Rådasjön och Stensjön.

Karta


» Lokalinformation i Svalan.

Vägbeskrivning


Bil
Till Stensjöns utlopp, Grevedämmet, tar man sig genom att köra från Mölndals Centrum uppför Kråkan. Parkering finns vid Grevedämmet.
Stensjöns andra sida når man genom att åka till Gunnebo.
Gunnebo är skyltat både från E6 i Mölndal och Riksväg 40 i Mölnlycke.
Parkering finns vid Ståloppets inflöde till Stensjön och vid Gunnebo slott.


Buss
Till Gunnebosidan: Åk till hållplats Kristinedal.
Till Grevedämmet: Åk till hållplats Mölndals Museum. Ett par hundra meters promenad till Grevedämmet.

Biotop


Förutom Stensjön och Mölndalsån finns Gunnebo kulturreservat, där naturmiljön är biologiskt rik och har karaktäristiska drag för Göteborgstraktens ”slottsmiljöer” som kännetecknas av vidsträckta lövskogar och öppna kulturmarker.

Fåglar


Mölndalsån vid Grevedämmet är speciellt känd som övervintringslokal för strömstare.
Vid Ståloppets inflöde till Stensjön är vattnet oftast isfritt och där finns vissa vintrar stora mängder sångsvan samt kanadagäss och sothöns.
En sommarpromenad Grevedämmet–Gunnebo ger skäggdopping men också massor av småfåglar samt mindre och större Hackspett.


» Art- och skådarlista från Svalan


» De senaste obsarna från Svalan

Övrigt


Gunnebo Slott och Trädgårdar är en av Sveriges främsta 1700-talsanläggningar och ligger vackert beläget mellan Stensjön och Rådasjön i Mölndal.
Mölndalsåns fallhöjd från Grevedämmet och ner till Mölndals Centrum är 48 meter, vilket är 16 meter högre än Trollhättefallen.

      INFO 
Kartor


Lokalinformationen i Svalan inne-håller en karta med länkar till Eniro och Svalan. Där finns också länkar till en artlista för lokalen, de senaste obsarna och histogram över obsarnas fördelning över året.

Buss, spårvagn


Buss- och spårvagnslinjer kan ha ändrats. För tidtabeller och aktuella linjer se


» Västtrafiks hemsida.

Synpunkter


på dessa sidor kan lämnas till .