FÅGELLOKALER 
» Göteborg


» Härryda


» Kungsbacka


» Kungälv


» Tofta kile
» Ödsmåls kile
» Mölndal


» Partille


» Öckerö


      TOFTA KILE  
Läge


Tofta kile ligger vid kusten, innanför Koön, Marstrand och Klåverön, cirka 2 mil från Kungälv och lite drygt 3 mil från Göteborgs centrum.

Karta


» Lokalinformation i Svalan.

Vägbeskrivning


Bil
Ta av från E6 vid Kungälv och kör mot Marstrand (väg 168). Efter 16 km, sväng vänster mot Kornhall och efter 3 km till höger mot Tofta.
Man kan även komma över Hisingen, via Kornkalls färja, genom Kärna fram till vägskälet mot Tofta.
Ta denna väg cirka 4 km, förbi Tofta Herrgård och förbi golfbanan, tills du kommer till en liten parkering bredvid en vägbom ända nere vid havet. Parkera här, eller på den stora parkeringen vid vägens slut, 300 m längre fram, och gå förbi vägbommen över vallen och sedan vänster/söderut fram till hästhagen. Här finns flera bra obsplatser lite beroende på sol och vindförhållanden.
Man kan också stanna vid 90-graderskurvan några hundra meter innan parkeringen. Här finns plats för ett par bilar och man kan gå fram till stängslet som omgärdar strandängen. Här är det dock ofta motljus.


Buss
Ingen perfekt lokal att nå med buss. Närmaste hållplats är Lycke. Sen blir det ca 4 km att gå.

Biotop


Lokalen är en uppdämd våtmark med vassar och betade strandängar som delvis omges av stora vassområden. I söder finns en lövskog med mycket ek och gränsande till en grund havsvik.

Fåglar


Fågellivet är rikt, flera för Bohuslän exklusiva arter har häckat här. Årta, bläsand, brun kärrhök och skäggmes är exempel därpå. Andra häckande arter av stort värde är smådopping, sothöna, rörhöna, enkelbeckasin, rödbena och skrattmås. Alla landets simänder och ett flertal vadararter rastar regelbundet under längre eller kortare tid vår och höst.
Områdets attraktionskraft bevisar följande raritetslista: Rördrom, silkeshäger, skedstork, ängshök, småfläckig sumphöna, tuvsnäppa, smalnäbbad simsnäppa och vitvingad tärna.


» Art- och skådarlista från Svalan


» De senaste obsarna från Svalan

Övrigt


En bra obsplats är den lilla bergsknallen söder om vattnet. För att få bättre överblick över området kan man gå upp på bergshöjden, Hjälmen, där dock lövmassorna kan hindra en totalvy. Man kan också skåda från stigen på södra vallen eller fortsätta upp på berget söderut.
Obs-avstånden är relativt korta men tub är att rekommendera.
Stövlar är ofta nödvändigt.
Mer om reservatet finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida och på BohOF:s sida där det också finns tips om fler lokaler i området väster om Kungälv.

      INFO 
Kartor


Lokalinformationen i Svalan inne-håller en karta med länkar till Eniro och Svalan. Där finns också länkar till en artlista för lokalen, de senaste obsarna och histogram över obsarnas fördelning över året.

Buss, spårvagn


Buss- och spårvagnslinjer kan ha ändrats. För tidtabeller och aktuella linjer se


» Västtrafiks hemsida.

GPS-koordinater


» Ladda din GPS med fågel-lokalerna som intressepunkter.

Synpunkter


på dessa sidor kan lämnas till .