OBSERVATIONER 
OMRÅDE
SORTERING
FILTRERING
     TECKENFÖRKLARING 
  Information om obsen
  Från Club 300:s sökarsystem
  Fynd under intressant period
  Kräver blankett till Rk/Rrk
  Fler rapportörer
  Klicka för att visa fler obsar
     FYNDSTATUS 
  Allmän/Mycket allmän
  Sparsam
  Regelbunden men sällsynt
  Oregelbunden (ej årlig)
  11-100 fynd i rapportomr.
  1-10 fynd i rapportområdet
  Förstafynd!
  Trol. ej spontan (rymling)
     DAG FÖR DAG 
Äldre obsar
Onsdag 20 juni  -  Tisdag 19 juni  -  Måndag 18 juni  -  Söndag 17 juni
Onsdag 20 juni

 Bohuslän

Kricka Anas crecca  (Eurasian Teal) 
3 hane rast Sjöris älvs mynning, Boh (Lennart Hermansson) tid: 08:30-09:30               
Trana Grus grus  (Common Crane) 
2 ad födosökande Gläshed, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 08:50               
Rödbena Tringa totanus  (Common Redshank) 
1 ex stationär Sjöris älvs mynning, Boh (Lennart Hermansson) tid: 08:30-09:30               
Skogsduva Columba oenas  (Stock Dove) 
1 ex förbifl. Sjöris älvs mynning, Boh (Lennart Hermansson) tid: 08:30-09:30               
Ringduva Columba palumbus  (Common Wood Pigeon) 
1 ex spel/sång Skåra, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:25-07:45               
Sånglärka Alauda arvensis  (Eurasian Skylark) 
1 ex spel/sång Sjöris älvs mynning, Boh (Lennart Hermansson) tid: 08:30-09:30               
Buskskvätta Saxicola rubetra  (Whinchat) 
1 ex stationär Sjöris älvs mynning, Boh (Lennart Hermansson) tid: 08:30-09:30               
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus  (Eurasian Reed Warbler) 
2 ex spel/sång Sjöris älvs mynning, Boh (Lennart Hermansson) tid: 08:30-09:30               
1 ex spel/sång Grannebyån, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:25-07:45               
Svarthätta Sylvia atricapilla  (Eurasian Blackcap) 
1 ex spel/sång Skåra, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:25-07:45               
Lövsångare Phylloscopus trochilus  (Willow Warbler) 
1 ex spel/sång Skåra, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:25-07:45               
Bofink Fringilla coelebs  (Chaffinch) 
3 ex spel/sång Skåra, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:25-07:45               
Sävsparv Emberiza schoeniclus  (Reed Bunting) 
2 ex spel/sång Sjöris älvs mynning, Boh (Lennart Hermansson) tid: 08:30-09:30               

 Göteborgstrakten

Ringduva Columba palumbus  (Common Wood Pigeon) 
1 ex spel/sång Kungsladugård, Göteborg, Vg (Robert Ennerfelt)               
Tornseglare Apus apus  (Common Swift) 
1 ex obs i häcktid, lämplig biotop Kungsladugård, Göteborg, Vg (Robert Ennerfelt)               

 Halland

Skedstork Platalea leucorodia  (Eurasian Spoonbill) 
2 ex Dammen, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)               
Äldre obsar
Tisdag 19 juni  -  Måndag 18 juni  -  Söndag 17 juni