OBSERVATIONER 
Observationerna hämtas från Svalan och visas via Kustobsars gränssnitt.


Information om hur du rapporterar, och fler funktioner som t.ex. visning av observationerna på karta hittar du på Kustobsar.


» Till Kustobsar
     INSTÄLLNINGAR 
OMRÅDE
SORTERING
FILTRERING
     TECKENFÖRKLARING 
  Information om obsen
  Från Club 300:s sökarsystem
  Fynd under intressant period
  Kräver blankett till Rk/Rrk
  Fler rapportörer
  Klicka för att visa fler obsar
     FYNDSTATUS 
  Allmän/Mycket allmän
  Sparsam
  Regelbunden men sällsynt
  Oregelbunden (ej årlig)
  11-100 fynd i rapportomr.
  1-10 fynd i rapportområdet
  Förstafynd!
  Trol. ej spontan (rymling)
     DAG FÖR DAG 
 « 2018-07-17    
Onsdag 18 juli

 Bohuslän

Skäggdopping Podiceps cristatus  (Great Crested Grebe) 
2 ad rast Ödsmåls kile, Boh (Mats Raneström) tid: 14:15               
Röd glada Milvus milvus  (Red Kite) 
1 ex födosökande Ström, Lilla Edet, Boh (Elon Wismén) tid: 13:19          
Kärrsnäppa Calidris alpina  (Dunlin) 
1 ad rast Ödsmåls kile, Boh (Mats Raneström) tid: 14:15               
Enkelbeckasin Gallinago gallinago  (Common Snipe) 
1 ex rast Ödsmåls kile, Boh (Mats Raneström) tid: 14:15               
Svartsnäppa Tringa erythropus  (Spotted Redshank) 
1 ad rast Ödsmåls kile, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:25-07:35               
Rödbena Tringa totanus  (Common Redshank) 
2 ex rast Ödsmåls kile, Boh (Mats Raneström) tid: 14:15               
Gluttsnäppa Tringa nebularia  (Common Greenshank) 
4 ex rast Ödsmåls kile, Boh (Mats Raneström) tid: 14:15               
Grönbena Tringa glareola  (Wood Sandpiper) 
- ex lockläte Ödsmåls kile, Boh (Mats Raneström) tid: 14:15               
Skogsduva Columba oenas  (Stock Dove) 
2 ex obs i häcktid, lämplig biotop Harkeröd, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:45               
Ringduva Columba palumbus  (Common Wood Pigeon) 
2 honf förbifl. Pallens strandplats, Boh (Lena Bolliger Bergqvist) tid: 15:00               
3 ex Ränteröd, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:40-07:50               
Berguv Bubo bubo  (Eurasian Eagle-Owl) 
1 ex Kiddön, Boh (Daniel Mattsson) tid: 15:01               
Tornseglare Apus apus  (Common Swift) 
6 ex Harkeröd, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:45               
8 ex besöker bebott bo Ränteröd, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:40-07:50               
Ladusvala Hirundo rustica  (Barn Swallow) 
6 1K pulli/nyligen flygga ungar Harkeröd, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:45               
20 1K pulli/nyligen flygga ungar Ränteröd, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:40-07:50          
Hussvala Delichon urbicum  (Common House Martin) 
5 ex födosökande Pallens strandplats, Boh (Lena Bolliger Bergqvist)               
Ängspiplärka Anthus pratensis  (Meadow Pipit) 
3 1K pulli/nyligen flygga ungar Ränteröd, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:40-07:50               
Sädesärla Motacilla alba  (White Wagtail) 
2 ex Harkeröd, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:45               
3 1K pulli/nyligen flygga ungar Ränteröd, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:40-07:50               
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus  (Eurasian Reed Warbler) 
1 ex spel/sång Ödsmåls kile, Boh (Mats Raneström) tid: 14:15          
Trädgårdssångare Sylvia borin  (Garden Warbler) 
1 ex spel/sång Nedre Tuntorp, Boh (Elon Wismén)               

 Göteborgstrakten

Vitkindad gås Branta leucopsis  (Barnacle Goose) 
65 ex födosökande Haga kile, Askim, Vg (Ulf Persson) tid: 09:30-11:00               
Kricka Anas crecca  (Eurasian Teal) 
4 ex pulli/nyligen flygga ungar Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Roger Eskilsson) tid: 06:15-10:00          
Ejder Somateria mollissima  (Common Eider) 
15 ex Tumlehed, Torslanda, Boh (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran) tid: 10:15-12:15               
2 1K födosökande Haga kile, Askim, Vg (Ulf Persson) tid: 09:30-11:00               
Duvhök Accipiter gentilis  (Northern Goshawk) 
1 ex förbifl. Gamlestaden, Göteborg, Vg (Roger Eskilsson)          
Ormvråk Buteo buteo  (Common Buzzard) 
1 pull bo, hörda ungar Fridhemsviken, Vg (Johannes Löfqvist) tid: 10:15-10:50               
Strandskata Haematopus ostralegus  (Eurasian Oystercatcher) 
2 ex Tumlehed, Torslanda, Boh (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran) tid: 10:15-12:15               
4 ex födosökande Haga kile, Askim, Vg (Ulf Persson) tid: 09:30-11:00               
Större strandpipare Charadrius hiaticula  (Common Ringed Plover) 
20 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Roger Eskilsson) tid: 06:15-10:00               
Ljungpipare Pluvialis apricaria  (European Golden Plover) 
3 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Roger Eskilsson) tid: 06:15-10:00          
Tofsvipa Vanellus vanellus  (Northern Lapwing) 
14 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Roger Eskilsson) tid: 06:15-10:00          
2 ex födosökande Haga kile, Askim, Vg (Ulf Persson) tid: 09:30-11:00               
Mosnäppa Calidris temminckii  (Temminck's Stint) 
3 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Roger Eskilsson) tid: 06:15-10:00               
Kärrsnäppa Calidris alpina  (Dunlin) 
2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Roger Eskilsson) tid: 06:15-10:00               
Enkelbeckasin Gallinago gallinago  (Common Snipe) 
8 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Roger Eskilsson) tid: 06:15-10:00               
Storspov Numenius arquata  (Eurasian Curlew) 
1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Roger Eskilsson) tid: 06:15-10:00               
Rödbena Tringa totanus  (Common Redshank) 
16 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Roger Eskilsson) tid: 06:15-10:00          
Gluttsnäppa Tringa nebularia  (Common Greenshank) 
3 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Roger Eskilsson) tid: 06:15-10:00               
2 ex rast Haga kile, Askim, Vg (Ulf Persson) tid: 09:30-11:00          
Skogssnäppa Tringa ochropus  (Green Sandpiper) 
3 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Roger Eskilsson) tid: 06:15-10:00               
Grönbena Tringa glareola  (Wood Sandpiper) 
15 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Roger Eskilsson) tid: 06:15-10:00               
Drillsnäppa Actitis hypoleucos  (Common Sandpiper) 
8 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Roger Eskilsson) tid: 06:15-10:00               
Fisktärna Sterna hirundo  (Common Tern) 
3 ex födosökande Tumlehed, Torslanda, Boh (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran) tid: 10:15-12:15               
4 1K Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Roger Eskilsson) tid: 06:15-10:00               
3 ex födosökande Haga kile, Askim, Vg (Ulf Persson) tid: 09:30-11:00               
Ringduva Columba palumbus  (Common Wood Pigeon) 
4 ex spel/sång Tumlehed, Torslanda, Boh (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran) tid: 10:15-12:15               
1 ex födosökande Haga kile, Askim, Vg (Ulf Persson) tid: 09:30-11:00               
Turkduva Streptopelia decaocto  (Eurasian Collared Dove) 
1 ex Gamlestaden, Göteborg, Vg (Roger Eskilsson)               
Ladusvala Hirundo rustica  (Barn Swallow) 
4 ex Tumlehed, Torslanda, Boh (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran) tid: 10:15-12:15               
10 ex födosökande Haga kile, Askim, Vg (Ulf Persson) tid: 09:30-11:00               
Hussvala Delichon urbicum  (Common House Martin) 
2 ex födosökande Haga kile, Askim, Vg (Ulf Persson) tid: 09:30-11:00               
Sädesärla Motacilla alba  (White Wagtail) 
5 ex Tumlehed, Torslanda, Boh (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran) tid: 10:15-12:15               
Sädesärla, rasen alba Motacilla alba alba  () 
2 ex födosökande Haga kile, Askim, Vg (Ulf Persson) tid: 09:30-11:00               
Stenskvätta Oenanthe oenanthe  (Northern Wheatear) 
6 1K Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Roger Eskilsson) tid: 06:15-10:00               
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus  (Eurasian Reed Warbler) 
1 ex spel/sång Haga kile, Askim, Vg (Ulf Persson) tid: 09:30-11:00               
Lövsångare Phylloscopus trochilus  (Willow Warbler) 
1 ex födosökande Haga kile, Askim, Vg (Ulf Persson) tid: 09:30-11:00               
Gråkråka Corvus corone cornix  (Hooded Crow) 
3 ex Tumlehed, Torslanda, Boh (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran) tid: 10:15-12:15               
Bofink Fringilla coelebs  (Chaffinch) 
2 ex Tumlehed, Torslanda, Boh (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran) tid: 10:15-12:15               
Steglits Carduelis carduelis  (European Goldfinch) 
25 ex Fridhemsviken, Vg (Johannes Löfqvist) tid: 10:15-10:50               
Grönsiska Carduelis spinus  (Eurasian Siskin) 
1 ex lockläte Nedre Rösered, Vg (Bodil Nyström) tid: 10:30               
Gråsiska Carduelis flammea  (Common Redpoll) 
1 ex lockläte Nedre Rösered, Vg (Bodil Nyström) tid: 10:30               

 Halland

Rödspov, underarten islandica Limosa limosa islandica  () 
1 ex födosökande Larssons våtmark, Hl (Vahn Tellram, Claes Svensson) tid: 10:20-10:45               
Vitkindad gås Branta leucopsis  (Barnacle Goose) 
160 1K Malön, Hl (Mikael Käll) tid: 08:00-10:30               
130 ex stationär Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-08:30          
Ejder Somateria mollissima  (Common Eider) 
5 ex str V Handikappbadet, Hl (Joakim Lindblom) tid: 11:30-13:30               
Sjöorre Melanitta nigra  (Black Scoter) 
80 ex stationär Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-08:30          
Vaktel Coturnix coturnix  (Common Quail) 
1 ex spel/sång Tvååkers Gata 1A, Hl (Joanna Hägerström) tid: 11:25          
Storlom Gavia arctica  (Black-throated Loon) 
4 ex födosökande Påarp, Hl (Vahn Tellram, Claes Svensson) tid: 10:55-12:00               
Smådopping Tachybaptus ruficollis  (Little Grebe) 
1 pull födosökande Årstad Vessigevägen, Hl (Inge Karlqvist) tid: 12:30          
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis  (European Shag) 
25 ex rast Malön, Hl (Mikael Käll) tid: 08:00-10:30               
Ägretthäger Egretta alba  (Great Egret) 
1 ex födosökande Bassängen, Hl (Arne Johansson) tid: 10:50-11:20          
Röd glada Milvus milvus  (Red Kite) 
1 ex födosökande Tvååkers Gata 1A, Hl (Joanna Hägerström) tid: 10:27               
1 ex födosökande Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-08:30               
1 ex förbifl. Ättehögsvägen 13, Hl (Joakim Lindblom) tid: 14:20          
Havsörn Haliaeetus albicilla  (White-tailed Eagle) 
1 ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)               
Brun kärrhök Circus aeruginosus  (Western Marsh Harrier) 
1 ex förbifl. Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-08:30               
1 ex förbifl. Larssons våtmark, Hl (Margareta Lindh, Göran Lindh) tid: 09:10-11:30               
Strandskata Haematopus ostralegus  (Eurasian Oystercatcher) 
- ex Låddholmsviken, Hl (Fredrik Klingberg) tid: 11:30-12:15               
8 ex stationär Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-08:30               
1 ex Påarp, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 10:00-11:00               
Skärfläcka Recurvirostra avosetta  (Pied Avocet) 
7 ex födosökande Påarp, Hl (Vahn Tellram, Claes Svensson) tid: 10:55-12:00               
4 1K Larssons våtmark, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 09:00-09:30               
Mindre strandpipare Charadrius dubius  (Little Ringed Plover) 
2 ex stationär Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-08:30               
3 1K Trönninge ängar, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 11:30-12:30               
Större strandpipare Charadrius hiaticula  (Common Ringed Plover) 
18 ex rast Malön, Hl (Mikael Käll) tid: 08:00-10:30               
6 ex stationär Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-08:30               
4 ex rast Trönningestranden, Hl (Jan-Olof Johansson) tid: 10:30-11:00               
1 ex Larssons våtmark, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 09:00-09:30               
Fjällpipare Charadrius morinellus  (Eurasian Dotterel) 
1 ex stationär Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-08:30               
Ljungpipare Pluvialis apricaria  (European Golden Plover) 
6 ex Låddholmsviken, Hl (Fredrik Klingberg) tid: 11:30-12:15               
4 ex rast Malön, Hl (Mikael Käll) tid: 08:00-10:30               
Tofsvipa Vanellus vanellus  (Northern Lapwing) 
5 1K Larssons våtmark, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 09:00-09:30               
Kustsnäppa Calidris canutus  (Red Knot) 
4 ad rast Malön, Hl (Mikael Käll) tid: 08:00-10:30               
Småsnäppa Calidris minuta  (Little Stint) 
2 ad rast Malön, Hl (Mikael Käll) tid: 08:00-10:30               
1 ex rast Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-08:30               
Spovsnäppa Calidris ferruginea  (Curlew Sandpiper) 
5 ad rast Malön, Hl (Mikael Käll) tid: 08:00-10:30               
5 ad Bassängen, Hl (Mikael Nord) tid: 08:30               
4 ex rast Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-08:30               
2 ex rast Trönningestranden, Hl (Jan-Olof Johansson) tid: 10:30-11:00               
7 ex Påarp, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 10:00-11:00               
Kärrsnäppa Calidris alpina  (Dunlin) 
3 ex Låddholmsviken, Hl (Fredrik Klingberg) tid: 11:30-12:15               
42 ad rast Malön, Hl (Mikael Käll) tid: 08:00-10:30               
2 ex Bassängen, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)               
22 ex rast Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-08:30               
6 ex rast Trönningestranden, Hl (Jan-Olof Johansson)               
17 ex födosökande Påarp, Hl (Vahn Tellram, Claes Svensson) tid: 10:55-12:00               
Brushane Calidris pugnax  (Ruff) 
4 ex Larssons våtmark, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 09:00-09:30               
Enkelbeckasin Gallinago gallinago  (Common Snipe) 
1 ex rast Malön, Hl (Mikael Käll) tid: 08:00-10:30               
3 ex Trönninge ängar, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 11:30-12:30               
2 ex födosökande Larssons våtmark, Hl (Vahn Tellram, Claes Svensson) tid: 10:20-10:45               
Småspov Numenius phaeopus  (Whimbrel) 
3 ex rast Malön, Hl (Mikael Käll) tid: 08:00-10:30               
2 ex stationär Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-08:30               
Storspov Numenius arquata  (Eurasian Curlew) 
1 ex rast Påarp, Hl (Vahn Tellram, Claes Svensson) tid: 10:55-12:00               
Rödbena Tringa totanus  (Common Redshank) 
2 ex Låddholmsviken, Hl (Fredrik Klingberg) tid: 11:30-12:15               
12 ex rast Malön, Hl (Mikael Käll) tid: 08:00-10:30               
2 ex rast Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-08:30               
2 ex Larssons våtmark, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 09:00-09:30               
Gluttsnäppa Tringa nebularia  (Common Greenshank) 
4 ex Låddholmsviken, Hl (Fredrik Klingberg) tid: 11:30-12:15               
1 ex rast Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-08:30               
6 ex rast Påarp, Hl (Margareta Lindh, Göran Lindh) tid: 09:10-11:30               
Skogssnäppa Tringa ochropus  (Green Sandpiper) 
8 ex födosökande Larssons våtmark, Hl (Vahn Tellram, Claes Svensson) tid: 10:20-10:45               
Grönbena Tringa glareola  (Wood Sandpiper) 
- ex Bassängen, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)               
20 ex Larssons våtmark, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 09:00-09:30               
Drillsnäppa Actitis hypoleucos  (Common Sandpiper) 
18 ex rast Malön, Hl (Mikael Käll) tid: 08:00-10:30               
2 ex Klevs strandäng, Släp, Hl (Fredrik Klingberg) tid: 08:30               
1 ex förbifl. Påarp, Hl (Vahn Tellram, Claes Svensson) tid: 10:55-12:00               
Silltrut Larus fuscus  (Lesser Black-backed Gull) 
1 ex födosökande Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-08:30               
1 ad rast Påarp, Hl (Margareta Lindh, Göran Lindh) tid: 09:10-11:30               
Småtärna Sternula albifrons  (Little Tern) 
2 ex stationär Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-08:30               
Skräntärna Hydroprogne caspia  (Caspian Tern) 
1 ad födosökande Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-08:30          
1 ex Påarp, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 10:00-11:00               
Silvertärna Sterna paradisaea  (Arctic Tern) 
- ex stationär Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-08:30               
1 ex Påarp, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 10:00-11:00               
Fisktärna Sterna hirundo  (Common Tern) 
5 ex Låddholmsviken, Hl (Fredrik Klingberg) tid: 11:30-12:15               
- ex stationär Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-08:30               
2 ex rast Påarp, Hl (Vahn Tellram, Claes Svensson) tid: 10:55-12:00               
Kentsk tärna Sterna sandvicensis  (Sandwich Tern) 
2 ex rast Malön, Hl (Mikael Käll) tid: 08:00-10:30               
4 ex rast Påarp, Hl (Vahn Tellram, Claes Svensson) tid: 10:55-12:00               
Tordmule Alca torda  (Razorbill) 
1 ex födosökande Påarp, Hl (Vahn Tellram, Claes Svensson) tid: 10:55-12:00               
Tobisgrissla Cepphus grylle  (Black Guillemot) 
1 ex födosökande Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-08:30               
1 ex födosökande Påarp, Hl (Vahn Tellram, Claes Svensson) tid: 10:55-12:00               
Skogsduva Columba oenas  (Stock Dove) 
2 ex födosökande Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-08:30               
Spillkråka Dryocopus martius  (Black Woodpecker) 
1 ad N Annebergsvägen 204, Hl (Maj-Lis Borg)               
1 ex födosökande Görvik, Hl (Margareta Lindh, Göran Lindh)               
Skärpiplärka Anthus petrosus  (Rock Pipit) 
4 ex stationär Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-08:30               
Gulärla Motacilla flava  (Yellow Wagtail) 
7 ex rast Malön, Hl (Mikael Käll) tid: 08:00-10:30               
Järnsparv Prunella modularis  (Dunnock) 
2 ex födosökande Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-08:30               
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus  (Common Redstart) 
1 ex stationär Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-08:30               
Stenskvätta Oenanthe oenanthe  (Northern Wheatear) 
1 1K Klevs strandäng, Släp, Hl (Fredrik Klingberg) tid: 08:30               
Törnsångare Sylvia communis  (Common Whitethroat) 
1 ex rast Påarp, Hl (Vahn Tellram, Claes Svensson) tid: 10:55-12:00               
Gransångare Phylloscopus collybita  (Common Chiffchaff) 
1 ex spel/sång Handikappbadet, Hl (Joakim Lindblom) tid: 11:30-13:30               
Stjärtmes Aegithalos caudatus  (Long-tailed Bushtit) 
7 ex Fyllebro, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 08:30               
Törnskata Lanius collurio  (Red-backed Shrike) 
2 i par stationär Klevs strandäng, Släp, Hl (Fredrik Klingberg) tid: 08:30               
1 1K födosökande Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-08:30               
Bofink Fringilla coelebs  (Chaffinch) 
1 ex födosökande Handikappbadet, Hl (Joakim Lindblom) tid: 11:30-13:30               
Rosenfink Carpodacus erythrinus  (Common Rosefinch) 
1 ex lockläte Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 10:00               
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes  (Hawfinch) 
1 ex förbifl. Veka, Hl (Göran Andersson m.fl.) tid: 09:30               
Sävsparv Emberiza schoeniclus  (Reed Bunting) 
1 1K stationär Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-08:30               
Byt datum genom att bläddra, eller skriv nytt datum i rutan och tryck ENTER.
 « 2018-07-17