OBSERVATIONER 
Observationerna hämtas från Svalan och visas via Kustobsars gränssnitt.


Information om hur du rapporterar, och fler funktioner som t.ex. visning av observationerna på karta hittar du på Kustobsar.


» Till Kustobsar
     INSTÄLLNINGAR 
OMRÅDE
SORTERING
FILTRERING
     TECKENFÖRKLARING 
  Information om obsen
  Från Club 300:s sökarsystem
  Fynd under intressant period
  Kräver blankett till Rk/Rrk
  Fler rapportörer
  Klicka för att visa fler obsar
     FYNDSTATUS 
  Allmän/Mycket allmän
  Sparsam
  Regelbunden men sällsynt
  Oregelbunden (ej årlig)
  11-100 fynd i rapportomr.
  1-10 fynd i rapportområdet
  Förstafynd!
  Trol. ej spontan (rymling)
     DAG FÖR DAG 
 « 2017-06-24    
Söndag 25 juni

 Bohuslän

Rödstjärtar Phoenicurus  () 
2 i par besöker bebott bo Saltbacken, Boh (Mia Simonsson)               
Kricka Anas crecca  (Eurasian Teal) 
1 hane rast Lagunen, Bärby holme, Boh (Per Undeland) tid: 10:35-10:45               
Storlom Gavia arctica  (Black-throated Loon) 
1 ad rast Norums holme, Boh (Per Undeland) tid: 10:35-10:45               
Stormfågel Fulmarus glacialis  (Northern Fulmar) 
1 ex str S Klädesholmen, Boh (Stefan Mattsson) tid: 09:45-11:35               
Havssula Morus bassanus  (Northern Gannet) 
6 ex str S Klädesholmen, Boh (Stefan Mattsson) tid: 09:45-11:35               
Ormvråk Buteo buteo  (Common Buzzard) 
1 ad permanent revir Nedre Röra, Boh (Per Undeland) tid: 14:05-15:05               
Lärkfalk Falco subbuteo  (Eurasian Hobby) 
1 ad förbifl. Nedre Röra, Boh (Per Undeland) tid: 14:05-15:05          
Mindre strandpipare Charadrius dubius  (Little Ringed Plover) 
3 ex upprörd, varnande Huveröd (Ucklums grus), Boh (Ingemar BE Larsson) tid: 07:00-09:30               
Större strandpipare Charadrius hiaticula  (Common Ringed Plover) 
1 ad permanent revir Bärby holme, Boh (Per Undeland) tid: 10:35-10:45          
Storspov Numenius arquata  (Eurasian Curlew) 
3 ex str S Klädesholmen, Boh (Stefan Mattsson) tid: 09:45-11:35               
Silltrut Larus fuscus  (Lesser Black-backed Gull) 
33 ad födosökande Nedre Röra, Boh (Per Undeland) tid: 14:05-15:05          
Tornseglare Apus apus  (Common Swift) 
3 ex obs i häcktid, lämplig biotop Nedre Röra, Boh (Per Undeland) tid: 14:05-15:05               
Trädlärka Lullula arborea  (Woodlark) 
2 ex upprörd, varnande Huveröd (Ucklums grus), Boh (Ingemar BE Larsson) tid: 07:00-09:30               
Ladusvala Hirundo rustica  (Barn Swallow) 
5 ex obs i häcktid, lämplig biotop Nedre Röra, Boh (Per Undeland) tid: 14:05-15:05          
Hussvala Delichon urbicum  (Common House Martin) 
2 ex obs i häcktid, lämplig biotop Nedre Röra, Boh (Per Undeland) tid: 14:05-15:05               
Ängspiplärka Anthus pratensis  (Meadow Pipit) 
3 ex permanent revir Nedre Röra, Boh (Per Undeland) tid: 14:05-15:05          
Buskskvätta Saxicola rubetra  (Whinchat) 
1 hane permanent revir Nedre Röra, Boh (Per Undeland) tid: 14:05-15:05          
Stenskvätta Oenanthe oenanthe  (Northern Wheatear) 
1 ex permanent revir Norums holme, Boh (Per Undeland) tid: 10:35-10:45               
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca  (European Pied Flycatcher) 
2 ad i par föda åt ungar Olsnäs, Boh (Christer Niklasson)               
Stare Sturnus vulgaris  (Common Starling) 
2 ad i par föda åt ungar Olsnäs, Boh (Christer Niklasson)               

 Göteborgstrakten

Ob. sillgrissla/tordmule Uria aalge/Alca torda  () 
4 ex str S Kråkudden, Boh (Magnus Rahm m.fl.) tid: 04:50-11:55               
Hornuggla/jorduggla Asio  () 
1 ex födosökande Låssby äng, Björlanda, Boh (Johan Durk) tid: 03:30-04:00          
Liror Procellariidae  () 
1 ex str S (ej säkert bestämd) Kråkudden, Boh (Markus Lagerqvist) tid: 08:50          
Bläsand Anas penelope  (Eurasian Wigeon) 
1 hane rast Välen, Göteborg, Vg (Hans Börjesson) tid: 13:10-13:35               
Kricka Anas crecca  (Eurasian Teal) 
4 i par rast Välen, Göteborg, Vg (Hans Börjesson) tid: 13:10-13:35               
Sjöorre Melanitta nigra  (Black Scoter) 
477 ex str S Kråkudden, Boh (Magnus Rahm m.fl.) tid: 04:50-11:55          
Svärta Melanitta fusca  (Velvet Scoter) 
2 ex förbifl. Kråkudden, Boh (Magnus Rahm m.fl.) tid: 04:50-11:55               
Storlom Gavia arctica  (Black-throated Loon) 
1 ad förbifl. Kråkudden, Boh (Magnus Rahm m.fl.) tid: 04:50-11:55          
Stormfågel Fulmarus glacialis  (Northern Fulmar) 
1 ex str S Kråkudden, Boh (Magnus Rahm m.fl.) tid: 04:50-11:55               
Havssula Morus bassanus  (Northern Gannet) 
29 ex str S Kråkudden, Boh (Magnus Rahm m.fl.) tid: 04:50-11:55               
Mindre strandpipare Charadrius dubius  (Little Ringed Plover) 
5 ex rast Välen, Göteborg, Vg (Hans Börjesson) tid: 13:10-13:35               
Tofsvipa Vanellus vanellus  (Northern Lapwing) 
38 ex stationär Välen, Göteborg, Vg (Hans Börjesson) tid: 13:10-13:35               
Kärrsnäppa Calidris alpina  (Dunlin) 
1 ad str S Kråkudden, Boh (Magnus Rahm m.fl.) tid: 04:50-11:55               
Storspov Numenius arquata  (Eurasian Curlew) 
28 ex str S Kråkudden, Boh (Magnus Rahm m.fl.) tid: 04:50-11:55          
Rödbena Tringa totanus  (Common Redshank) 
7 ex rast Välen, Göteborg, Vg (Hans Börjesson) tid: 13:10-13:35               
Gluttsnäppa Tringa nebularia  (Common Greenshank) 
11 ex str S Kråkudden, Boh (Magnus Rahm m.fl.) tid: 04:50-11:55          
Skogssnäppa Tringa ochropus  (Green Sandpiper) 
1 ex str S Kråkudden, Boh (Magnus Rahm m.fl.) tid: 04:50-11:55               
Kustlabb Stercorarius parasiticus  () 
2 ex str N Kråkudden, Boh (Magnus Rahm m.fl.) tid: 04:50-11:55          
Silltrut, underarten intermedius Larus fuscus intermedius  () 
2 ad födosökande Fässberg, Mölndal, Vg (Magnus Rahm) tid: 13:20               
Tretåig mås Rissa tridactyla  (Black-legged Kittiwake) 
9 ex str S Kråkudden, Boh (Magnus Rahm m.fl.) tid: 04:50-11:55          
Fisktärna Sterna hirundo  (Common Tern) 
10 ex förbifl. Kråkudden, Boh (Magnus Rahm m.fl.) tid: 04:50-11:55               
Kentsk tärna Sterna sandvicensis  (Sandwich Tern) 
2 ex str S Kråkudden, Boh (Magnus Rahm m.fl.) tid: 04:50-11:55               
Sillgrissla Uria aalge  (Common Murre) 
10 ex str S Kråkudden, Boh (Magnus Rahm m.fl.) tid: 04:50-11:55               
Tordmule Alca torda  (Razorbill) 
3 ex str S Kråkudden, Boh (Magnus Rahm m.fl.) tid: 04:50-11:55          
Tobisgrissla Cepphus grylle  (Black Guillemot) 
5 ex förbifl. Kråkudden, Boh (Magnus Rahm m.fl.) tid: 04:50-11:55          
Gök Cuculus canorus  (Common Cuckoo) 
1 ex spel/sång Håle dal, Vg (Johannes Löfqvist) tid: 11:15               
Tornseglare Apus apus  (Common Swift) 
1 ex str S Kråkudden, Boh (Magnus Rahm m.fl.) tid: 04:50-11:55               
1 ex Björlanda, Boh (Johan Durk) tid: 11:30-12:00               
Sånglärka Alauda arvensis  (Eurasian Skylark) 
2 ex spel/sång Björlanda, Boh (Johan Durk) tid: 09:00               
Backsvala Riparia riparia  (Sand Martin) 
1 ex födosökande Mölnlycke fabriker, Vg (Elon Wismén) tid: 14:45          
Sädesärla Motacilla alba  (White Wagtail) 
1 ex Hästevik, Torslanda, Boh (Johan Durk) tid: 09:15-10:00               
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus  (Common Redstart) 
1 ad upprörd, varnande Hulebäckens dalgång, Vg (Elon Wismén) tid: 14:35          
Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola  (European Stonechat) 
1 2K+ hane permanent revir Fässberg, Mölndal, Vg (Magnus Rahm) tid: 13:20          
Kärrsångare Acrocephalus palustris  (Marsh Warbler) 
2 ex permanent revir Fässberg, Mölndal, Vg (Magnus Rahm) tid: 13:20               
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus  (Eurasian Reed Warbler) 
1 ex spel/sång Säteriviken, Vg (Elon Wismén) tid: 15:00-15:05          
Törnsångare Sylvia communis  (Common Whitethroat) 
1 ex föda åt ungar Håle dal, Vg (Johannes Löfqvist) tid: 11:15               
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca  (European Pied Flycatcher) 
1 ad hona föda åt ungar Hulebäckens dalgång, Vg (Elon Wismén) tid: 14:35          
Törnskata Lanius collurio  (Red-backed Shrike) 
1 ex Håle dal, Vg (Johannes Löfqvist) tid: 11:15               
Stare Sturnus vulgaris  (Common Starling) 
40 1K rast Kråkudden, Boh (Magnus Rahm m.fl.) tid: 04:50-11:55          
Steglits Carduelis carduelis  (European Goldfinch) 
1 ex förbifl. Kungsladugård, Göteborg, Vg (Johan Ennerfelt, Robert Ennerfelt)          

 Halland

Vitkindad gås Branta leucopsis  (Barnacle Goose) 
- ex stationär Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Pontus Dejenfelt)               
7 ex Trönninge ängar, Hl (Börje Andersson) tid: 10:28               
Nilgås Alopochen aegyptiaca  (Egyptian Goose) 
1 ex Torkelstorps strand, Hanhals, Hl (Jonathan Börjesson)          
Bläsand Anas penelope  (Eurasian Wigeon) 
4 ex stationär Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Pontus Dejenfelt)               
3 ex Trönninge ängar, Hl (Börje Andersson) tid: 10:38               
Snatterand Anas strepera  (Gadwall) 
- ex stationär Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Pontus Dejenfelt)               
29 ex Trönninge ängar, Hl (Börje Andersson) tid: 10:37-11:02               
Kricka Anas crecca  (Eurasian Teal) 
2 ex Trönninge ängar, Hl (Börje Andersson) tid: 10:38               
Brunand Aythya ferina  (Common Pochard) 
3 ad hane Dammen, Hl (Naturum Getterön m.fl.)               
Röd glada Milvus milvus  (Red Kite) 
1 ex förbifl. Blackedal, Frillesås, Hl (Jimmy Stigh) tid: 00:00               
1 ad förbifl. Norängen, Morup, Hl (Peter Strandvik) tid: 11:45               
Havsörn Haliaeetus albicilla  (White-tailed Eagle) 
2 ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön m.fl.)               
Brun kärrhök Circus aeruginosus  (Western Marsh Harrier) 
1 hona födosökande Skummeslövs dammar, Hl (Peter Strandvik) tid: 10:45          
Strandskata Haematopus ostralegus  (Eurasian Oystercatcher) 
- ex stationär Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Pontus Dejenfelt)               
Skärfläcka Recurvirostra avosetta  (Pied Avocet) 
- ex stationär Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Pontus Dejenfelt)               
3 ex Trönninge ängar, Hl (Börje Andersson) tid: 10:28               
Tofsvipa Vanellus vanellus  (Northern Lapwing) 
- ex stationär Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Pontus Dejenfelt)               
Brushane Calidris pugnax  (Ruff) 
3 hane Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Pontus Dejenfelt)               
Rödbena Tringa totanus  (Common Redshank) 
1 ex Trönninge ängar, Hl (Börje Andersson) tid: 10:28               
Småtärna Sternula albifrons  (Little Tern) 
4 ex födosökande handikappbadet östra straanden, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 07:30-09:00          
Silvertärna Sterna paradisaea  (Arctic Tern) 
2 2K Getteröns naturreservat, Hl (Mikael Nord)               
Fisktärna Sterna hirundo  (Common Tern) 
1 2K Getteröns naturreservat, Hl (Mikael Nord)               
Kentsk tärna Sterna sandvicensis  (Sandwich Tern) 
- ex stationär Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Pontus Dejenfelt)               
3 ex förbifl. handikappbadet östra straanden, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 07:30-09:00               
Ringduva Columba palumbus  (Common Wood Pigeon) 
1 ex permanent revir Skjutbanevägen södra, Hl (Joakim Lindblom) tid: 09:10-10:10          
1 1K handikappbadet östra straanden, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 07:30-09:00               
Turkduva Streptopelia decaocto  (Eurasian Collared Dove) 
1 ad permanent revir Skedalahed, Hl (Joakim Lindblom) tid: 08:00          
Gök Cuculus canorus  (Common Cuckoo) 
1 ex permanent revir Skjutbanevägen södra, Hl (Joakim Lindblom) tid: 09:10-10:10          
Tornseglare Apus apus  (Common Swift) 
- ex födosökande Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Pontus Dejenfelt) tid: 00:00               
- ex Trönninge ängar, Hl (Börje Andersson) tid: 10:31               
Sånglärka Alauda arvensis  (Eurasian Skylark) 
- ex Trönninge ängar, Hl (Börje Andersson) tid: 11:15               
Ladusvala Hirundo rustica  (Barn Swallow) 
- ex födosökande Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Pontus Dejenfelt) tid: 00:00               
- ex Trönninge ängar, Hl (Börje Andersson) tid: 10:30               
Hussvala Delichon urbicum  (Common House Martin) 
- ex födosökande Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Pontus Dejenfelt) tid: 00:00               
- ex Trönninge ängar, Hl (Börje Andersson) tid: 10:31               
Ängspiplärka Anthus pratensis  (Meadow Pipit) 
3 ex födosökande Tvååkers Gata 1A, Hl (Joanna Hägerström) tid: 12:00               
Gulärla Motacilla flava  (Yellow Wagtail) 
1 ex födosökande Tvååkers Gata 1A, Hl (Joanna Hägerström) tid: 12:00               
Forsärla Motacilla cinerea  (Grey Wagtail) 
1 hane rast Blackedal, Frillesås, Hl (Jimmy Stigh) tid: 00:00               
Järnsparv Prunella modularis  (Dunnock) 
- ex spel/sång handikappbadet östra straanden, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 07:30-09:00               
Stenskvätta Oenanthe oenanthe  (Northern Wheatear) 
1 ex födosökande Tvååkers Gata 1A, Hl (Joanna Hägerström) tid: 11:59               
Busksångare Acrocephalus dumetorum  (Blyth's Reed Warbler) 
1 ad spel/sång Skjutbanevägen södra, Hl (Joakim Lindblom) tid: 09:10-10:10          
1 ex spel/sång Skjutbanevägen Norra utmarken Halmstad, Hl (Irene Hofstedt) tid: 09:20-09:40               
1 ex spel/sång Norra utmarken, Hl (Tommie Fagerberg) tid: 10:15-11:00               
Törnsångare Sylvia communis  (Common Whitethroat) 
1 ex permanent revir Skjutbanevägen södra, Hl (Joakim Lindblom) tid: 09:10-10:10          
1 ex spel/sång Norra utmarken, Hl (Tommie Fagerberg) tid: 10:15-11:00               
Svarthätta Sylvia atricapilla  (Eurasian Blackcap) 
1 ex permanent revir Skjutbanevägen södra, Hl (Joakim Lindblom) tid: 09:10-10:10          
1 ex spel/sång Norra utmarken, Hl (Tommie Fagerberg) tid: 10:15-11:00               
- ad spel/sång Holms Vara, Hl (Per Wahlén)               
Lövsångare Phylloscopus trochilus  (Willow Warbler) 
1 ex permanent revir Skjutbanevägen södra, Hl (Joakim Lindblom) tid: 09:10-10:10          
Grå flugsnappare Muscicapa striata  (Spotted Flycatcher) 
2 ex Blackedal, Frillesås, Hl (Jimmy Stigh) tid: 00:00               
Stare Sturnus vulgaris  (Common Starling) 
8 ex födosökande Tvååkers Gata 1A, Hl (Joanna Hägerström) tid: 12:01               
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus  (Parrot Crossbill) 
1 ex Slingervägen, Hl (Bertil Wendel, Jenny Wendel) tid: 12:00               
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes  (Hawfinch) 
1 ad hane föda åt ungar N Annebergsvägen 204, Hl (Maj-Lis Borg) tid: 13:45               
1 ex obs i häcktid, lämplig biotop Höjden, Tommered, Lindome, Hl (Mats Eriksson, Kristina Eriksson) tid: 07:30               
4 ex stationär Blackedal, Frillesås, Hl (Jimmy Stigh) tid: 00:00               
Sävsparv Emberiza schoeniclus  (Reed Bunting) 
- ex Trönninge ängar, Hl (Börje Andersson) tid: 11:15               
Byt datum genom att bläddra, eller skriv nytt datum i rutan och tryck ENTER.
 « 2017-06-24