OBSERVATIONER 
Observationerna hämtas från Svalan och visas via Kustobsars gränssnitt.


Information om hur du rapporterar, och fler funktioner som t.ex. visning av observationerna på karta hittar du på Kustobsar.


» Till Kustobsar
     INSTÄLLNINGAR 
OMRÅDE
SORTERING
FILTRERING
     TECKENFÖRKLARING 
  Information om obsen
  Från Club 300:s sökarsystem
  Fynd under intressant period
  Kräver blankett till Rk/Rrk
  Fler rapportörer
  Klicka för att visa fler obsar
     FYNDSTATUS 
  Allmän/Mycket allmän
  Sparsam
  Regelbunden men sällsynt
  Oregelbunden (ej årlig)
  11-100 fynd i rapportomr.
  1-10 fynd i rapportområdet
  Förstafynd!
  Trol. ej spontan (rymling)
     DAG FÖR DAG 
 « 2018-06-20    
Torsdag 21 juni

 Bohuslän

Vitkindad gås Branta leucopsis  (Barnacle Goose) 
3 ex födosökande Kårsund, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 11:00-11:30               
20 ex Tofta kile, Boh (Magnus Kinell) tid: 10:15-12:15               
Sparvhök Accipiter nisus  (Eurasian Sparrowhawk) 
1 ex obs i häcktid, lämplig biotop Fagerfjäll, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 10:30               
Ormvråk Buteo buteo  (Common Buzzard) 
1 ex obs i häcktid, lämplig biotop Fagerfjäll, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 10:30               
Fiskgjuse Pandion haliaetus  (Osprey) 
1 ad födosökande Olsnäs, Boh (Christer Niklasson) tid: 12:55          
Större strandpipare Charadrius hiaticula  (Common Ringed Plover) 
4 ex Tofta kile, Boh (Magnus Kinell) tid: 10:15-12:15               
Tofsvipa Vanellus vanellus  (Northern Lapwing) 
10 ex Tofta kile, Boh (Magnus Kinell) tid: 10:15-12:15               
Rödbena Tringa totanus  (Common Redshank) 
8 ex Tofta kile, Boh (Magnus Kinell) tid: 10:15-12:15               
Gluttsnäppa Tringa nebularia  (Common Greenshank) 
1 ex födosökande Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)               
3 ex rast Svälte kile, Boh (Erold Coleman) tid: 13:30-13:50               
Skogssnäppa Tringa ochropus  (Green Sandpiper) 
1 ex upprörd, varnande Torreby skogstjärn, Boh (Lennart Hermansson) tid: 10:30-11:30               
Tornseglare Apus apus  (Common Swift) 
5 ex Tofta kile, Boh (Magnus Kinell) tid: 10:15-12:15               
Ladusvala Hirundo rustica  (Barn Swallow) 
1 ex Tofta kile, Boh (Magnus Kinell) tid: 10:15-12:15               
Hussvala Delichon urbicum  (Common House Martin) 
3 ex Tofta kile, Boh (Magnus Kinell) tid: 10:15-12:15               
Trädpiplärka Anthus trivialis  (Tree Pipit) 
1 ex spel/sång Torreby skogstjärn, Boh (Lennart Hermansson) tid: 10:30-11:30               
Forsärla Motacilla cinerea  (Grey Wagtail) 
1 ad föda åt ungar Torreby skogstjärn, Boh (Lennart Hermansson) tid: 10:30-11:30               
Sädesärla Motacilla alba  (White Wagtail) 
2 ex pulli/nyligen flygga ungar Kårsund, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 11:00-11:30          
6 ex Tofta kile, Boh (Magnus Kinell) tid: 10:15-12:15               
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus  (Common Redstart) 
1 hona obs i häcktid, lämplig biotop Ramneröds kyrkogård, Boh (Jan Johansson) tid: 13:45               
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix  (Wood Warbler) 
1 ex spel/sång Torreby skogstjärn, Boh (Lennart Hermansson) tid: 10:30-11:30               
Gransångare Phylloscopus collybita  (Common Chiffchaff) 
1 ex spel/sång Fagerfjäll, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 10:30               
Lövsångare Phylloscopus trochilus  (Willow Warbler) 
1 ex spel/sång Fagerfjäll, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 10:30               
Grå flugsnappare Muscicapa striata  (Spotted Flycatcher) 
2 ex par i lämplig häckbiotop Torreby skogstjärn, Boh (Lennart Hermansson) tid: 10:30-11:30               
Stare Sturnus vulgaris  (Common Starling) 
- ex Tofta kile, Boh (Magnus Kinell) tid: 10:15-12:15               
Steglits Carduelis carduelis  (European Goldfinch) 
2 ex förbifl. Lerkilen, Boh (Stefan Oscarsson)               
Grönsiska Carduelis spinus  (Eurasian Siskin) 
1 ex spel/sång Fagerfjäll, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 10:30               
Hämpling Carduelis cannabina  (Common Linnet) 
2 ex obs i häcktid, lämplig biotop Kårsund, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 11:00-11:30               
Sävsparv Emberiza schoeniclus  (Reed Bunting) 
2 honf Tofta kile, Boh (Magnus Kinell) tid: 10:15-12:15               

 Göteborgstrakten

Vitkindad gås Branta leucopsis  (Barnacle Goose) 
82 ex rast Välen, Göteborg, Vg (Göran Gustavsson) tid: 09:50-11:00               
Storlom Gavia arctica  (Black-throated Loon) 
2 ex Stensjön, Mölndal, Vg (Lars-Olof Sandberg, Birgit Sandberg) tid: 11:00-12:00          
Skäggdopping Podiceps cristatus  (Great Crested Grebe) 
3 1K Stensjön, Mölndal, Vg (Lars-Olof Sandberg, Birgit Sandberg) tid: 11:00-12:00               
Fiskgjuse Pandion haliaetus  (Osprey) 
1 ex födosökande Välen, Göteborg, Vg (Göran Gustavsson) tid: 09:50-11:00               
Rörhöna Gallinula chloropus  (Common Moorhen) 
3 1K Frölunda golfbana, Vg (Göran Gustavsson) tid: 09:50-11:00          
Strandskata Haematopus ostralegus  (Eurasian Oystercatcher) 
15 ex rast Välen, Göteborg, Vg (Göran Gustavsson) tid: 09:50-11:00               
Tofsvipa Vanellus vanellus  (Northern Lapwing) 
10 ex rast Välen, Göteborg, Vg (Göran Gustavsson) tid: 09:50-11:00               
Rödbena Tringa totanus  (Common Redshank) 
1 ex rast Välen, Göteborg, Vg (Göran Gustavsson) tid: 09:50-11:00               
Drillsnäppa Actitis hypoleucos  (Common Sandpiper) 
6 ex födosökande Säveåns dalgång, Jonsered, Vg (Tobias Meyer) tid: 10:00-13:00               
Silltrut Larus fuscus  (Lesser Black-backed Gull) 
1 ex rast Välen, Göteborg, Vg (Göran Gustavsson) tid: 09:50-11:00               
Ringduva Columba palumbus  (Common Wood Pigeon) 
2 ex förbifl. Säveåns dalgång, Jonsered, Vg (Tobias Meyer) tid: 10:00-13:00               
Tornseglare Apus apus  (Common Swift) 
1 ex födosökande Partille golfbana, Vg (Tobias Meyer) tid: 14:00               
2 ex födosökande Säveåns dalgång, Jonsered, Vg (Tobias Meyer) tid: 12:00               
Kungsfiskare Alcedo atthis  (Common Kingfisher) 
1 ex förbifl. Säveåns dalgång, Jonsered, Vg (Tobias Meyer) tid: 10:00-13:00          
Backsvala Riparia riparia  (Sand Martin) 
2 ad i par besöker bebott bo Säveåns dalgång, Jonsered, Vg (Björn Dellming) tid: 07:00          
Ladusvala Hirundo rustica  (Barn Swallow) 
20 ex födosökande Säveåns dalgång, Jonsered, Vg (Tobias Meyer) tid: 10:00-13:00               
Hussvala Delichon urbicum  (Common House Martin) 
1 ex Frölunda golfbana, Vg (Göran Gustavsson) tid: 09:50-11:00               
10 ex födosökande Säveåns dalgång, Jonsered, Vg (Tobias Meyer) tid: 10:00-13:00               
Forsärla Motacilla cinerea  (Grey Wagtail) 
2 1K födosökande Säveåns dalgång, Jonsered, Vg (Tobias Meyer) tid: 10:00-13:00          
Sädesärla Motacilla alba  (White Wagtail) 
6 ex födosökande Säveåns dalgång, Jonsered, Vg (Tobias Meyer) tid: 10:00-13:00               
Gråkråka Corvus corone cornix  (Hooded Crow) 
2 ex förbifl. Säveåns dalgång, Jonsered, Vg (Tobias Meyer) tid: 10:00-13:00               
Steglits Carduelis carduelis  (European Goldfinch) 
6 ex födosökande Mudderfältet, Vg (Göran Gustavsson) tid: 09:50-11:00               

 Halland

Skedstork Platalea leucorodia  (Eurasian Spoonbill) 
2 ex Dammen, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson) tid: 10:50          
Havsörn Haliaeetus albicilla  (White-tailed Eagle) 
1 ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)               
Brun kärrhök Circus aeruginosus  (Western Marsh Harrier) 
1 ex födosökande Munkagårdsfloen, Morup, Hl (John Berntsson) tid: 09:00               
Lärkfalk Falco subbuteo  (Eurasian Hobby) 
1 ex förbifl. Halmstad station, Hl (kjell hansson) tid: 05:30               
Pilgrimsfalk Falco peregrinus  (Peregrine Falcon) 
1 ex födosökande Galtabäcksskär, Hl (John Berntsson) tid: 08:40               
Svartsnäppa Tringa erythropus  (Spotted Redshank) 
1 ex födosökande Munkagårdsfloen, Morup, Hl (John Berntsson) tid: 09:00               
Rödbena Tringa totanus  (Common Redshank) 
2 ex födosökande Munkagårdsfloen, Morup, Hl (John Berntsson) tid: 09:00               
Gluttsnäppa Tringa nebularia  (Common Greenshank) 
4 ex rast Galtabäcksskär, Hl (John Berntsson) tid: 08:40               
1 ex rast Munkagårdsfloen, Morup, Hl (John Berntsson) tid: 09:00               
Grönbena Tringa glareola  (Wood Sandpiper) 
4 ex födosökande Munkagårdsfloen, Morup, Hl (John Berntsson) tid: 09:00               
Silltrut Larus fuscus  (Lesser Black-backed Gull) 
8 ex stationär Munkagårdsfloen, Morup, Hl (John Berntsson) tid: 09:00               
Gulärla Motacilla flava  (Yellow Wagtail) 
4 ex föda åt ungar Munkagårdsfloen, Morup, Hl (John Berntsson) tid: 09:00               
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus  (Common Redstart) 
1 hane födosökande Halmstad station, Hl (kjell hansson) tid: 05:30               
Törnsångare Sylvia communis  (Common Whitethroat) 
1 ex stationär Munkagårdsfloen, Morup, Hl (John Berntsson) tid: 09:00               
Byt datum genom att bläddra, eller skriv nytt datum i rutan och tryck ENTER.
 « 2018-06-20