OBSERVATIONER 
Observationerna hämtas från Svalan och visas via Kustobsars gränssnitt.


Information om hur du rapporterar, och fler funktioner som t.ex. visning av observationerna på karta hittar du på Kustobsar.


» Till Kustobsar
     INSTÄLLNINGAR 
OMRÅDE
SORTERING
FILTRERING
     TECKENFÖRKLARING 
  Information om obsen
  Från Club 300:s sökarsystem
  Fynd under intressant period
  Kräver blankett till Rk/Rrk
  Fler rapportörer
  Klicka för att visa fler obsar
     FYNDSTATUS 
  Allmän/Mycket allmän
  Sparsam
  Regelbunden men sällsynt
  Oregelbunden (ej årlig)
  11-100 fynd i rapportomr.
  1-10 fynd i rapportområdet
  Förstafynd!
  Trol. ej spontan (rymling)
     DAG FÖR DAG 
 « 2018-08-20    
Tisdag 21 augusti

 Bohuslän

Vitkindad gås Branta leucopsis  (Barnacle Goose) 
240 ex Ödsmåls kile, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:20-07:30               
Skäggdopping Podiceps cristatus  (Great Crested Grebe) 
49 ex Lagmansholmen, Boh (Stefan Oscarsson) tid: 07:30-11:00               
5 ex Norra Borgefjorden, Boh (Sven Ängermark) tid: 07:00-08:00               
Svarthakedopping Podiceps auritus  (Horned Grebe) 
5 ex Lagmansholmen, Boh (Stefan Oscarsson) tid: 07:30-11:00               
1 ex Norra Borgefjorden, Boh (Sven Ängermark) tid: 07:00-08:00               
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis  (European Shag) 
3 ex Väderöarna, Boh (Tony Norman) tid: 06:56               
Sparvhök Accipiter nisus  (Eurasian Sparrowhawk) 
1 ex födosökande Lagmansholmen, Boh (Stefan Oscarsson) tid: 07:30-11:00               
Fiskgjuse Pandion haliaetus  (Osprey) 
1 ex födosökande Lagmansholmen, Boh (Stefan Oscarsson) tid: 07:30-11:00          
Trana Grus grus  (Common Crane) 
2 ex Lagmansholmen, Boh (Stefan Oscarsson) tid: 07:30-11:00               
Större strandpipare Charadrius hiaticula  (Common Ringed Plover) 
2 1K Hjälmvik, Boh (Stefan Oscarsson)               
Kustpipare Pluvialis squatarola  (Grey Plover) 
1 ex Väderöarna, Boh (Tony Norman) tid: 06:56               
Rödbena Tringa totanus  (Common Redshank) 
2 ex Lagmansholmen, Boh (Stefan Oscarsson) tid: 07:30-11:00               
5 ex Hjälmvik, Boh (Stefan Oscarsson)               
Gluttsnäppa Tringa nebularia  (Common Greenshank) 
1 ex Lagmansholmen, Boh (Stefan Oscarsson) tid: 07:30-11:00               
4 ex Brattholmen, Boh (Sven Ängermark) tid: 07:00-08:00               
Drillsnäppa Actitis hypoleucos  (Common Sandpiper) 
1 ex Lagmansholmen, Boh (Stefan Oscarsson) tid: 07:30-11:00               
Ängspiplärka Anthus pratensis  (Meadow Pipit) 
1 ex Väderöarna, Boh (Tony Norman) tid: 06:56               
Gulärla Motacilla flava  (Yellow Wagtail) 
6 ex rast Borgbacken, Boh (Sven Ängermark) tid: 07:00-08:00               
15 ex rast Ödsmåls kile, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:20-07:30               
Nordlig gulärla Motacilla flava thunbergi  () 
17 ex Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)               
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus  (Common Redstart) 
1 ex Väderöarna, Boh (Tony Norman) tid: 06:56               
Buskskvätta Saxicola rubetra  (Whinchat) 
1 ex Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)               
Stenskvätta Oenanthe oenanthe  (Northern Wheatear) 
2 ex Väderöarna, Boh (Tony Norman) tid: 06:56               
3 ex Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)               
Bofink Fringilla coelebs  (Chaffinch) 
2 ex Brattholmen, Boh (Sven Ängermark) tid: 07:00-08:00               
Grönsiska Carduelis spinus  (Eurasian Siskin) 
1 ex Brattholmen, Boh (Sven Ängermark) tid: 07:00-08:00               
Hämpling Carduelis cannabina  (Common Linnet) 
5 ex rast Ödsmåls kile, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:20-07:30               
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes  (Hawfinch) 
1 ex lockläte Bollestad, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:45               

 Göteborgstrakten

Ejder Somateria mollissima  (Common Eider) 
4 ex födosökande Lappesand, Boh (Thomas Karlsson) tid: 07:30-07:50               
3 ex födosökande Bredviken, Boh (Thomas Karlsson) tid: 06:25-06:35               
Smådopping Tachybaptus ruficollis  (Little Grebe) 
1 ad födosökande Busshållplatsen, Boh (Thomas Karlsson) tid: 06:35-06:45               
Vattenrall Rallus aquaticus  (Water Rail) 
1 ex lockläte Sudda, Boh (Thomas Karlsson) tid: 06:15-08:25               
Drillsnäppa Actitis hypoleucos  (Common Sandpiper) 
3 ex födosökande Lappesand, Boh (Thomas Karlsson) tid: 07:30-07:50               
Ringduva Columba palumbus  (Common Wood Pigeon) 
3 ex rast Korsvik, Boh (Thomas Karlsson) tid: 06:35-06:45               
6 ex rast Kilen, Boh (Thomas Karlsson) tid: 06:35-06:45               
2 ex spel/sång Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn, Vg (Aimon Niklasson) tid: 08:31-09:31          
2 ex födosökande Partille golfbana, Vg (Tobias Meyer) tid: 09:26          
Göktyta Jynx torquilla  (Eurasian Wryneck) 
1 ex födosökande Fridhem, Hisingen, Boh (Per Lundgren) tid: 10:55-11:05          
Spillkråka Dryocopus martius  (Black Woodpecker) 
1 ex födosökande Partille golfbana, Vg (Tobias Meyer) tid: 07:54          
Ladusvala Hirundo rustica  (Barn Swallow) 
4 ex str Lappesand, Boh (Thomas Karlsson) tid: 07:30-07:50               
3 ex födosökande Lammholmsviken, Boh (Thomas Karlsson) tid: 06:53-07:05               
15 ex födosökande Västeräng, Boh (Thomas Karlsson) tid: 07:08-07:25               
1 ex förbifl. Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn, Vg (Aimon Niklasson) tid: 08:31-09:31               
4 ex födosökande Partille golfbana, Vg (Tobias Meyer) tid: 07:54          
Hussvala Delichon urbicum  (Common House Martin) 
4 ex födosökande Lammholmsviken, Boh (Thomas Karlsson) tid: 06:53-07:05               
Trädpiplärka Anthus trivialis  (Tree Pipit) 
1 ex lockläte Lappesand, Boh (Thomas Karlsson) tid: 07:30-07:50               
2 ex lockläte Sudda, Boh (Thomas Karlsson) tid: 06:15-08:25               
2 ex födosökande Fridhem, Hisingen, Boh (Per Lundgren) tid: 09:45-11:10          
1 ex födosökande Partille golfbana, Vg (Tobias Meyer) tid: 07:54          
1 ex str S Högadal, Mölnlycke, Vg (Martin Oomen) tid: 05:50               
Gulärla Motacilla flava  (Yellow Wagtail) 
5 ex lockläte Västeräng, Boh (Thomas Karlsson) tid: 07:08-07:25               
3 ex str S Högadal, Mölnlycke, Vg (Martin Oomen) tid: 05:50               
Sädesärla Motacilla alba  (White Wagtail) 
1 ex lockläte Lappesand, Boh (Thomas Karlsson) tid: 07:30-07:50               
1 ex lockläte Burö sund, Boh (Thomas Karlsson) tid: 07:08-07:25               
2 ex födosökande Korsvik, Boh (Thomas Karlsson) tid: 06:35-06:45               
1 ex lockläte Lammholmsviken, Boh (Thomas Karlsson) tid: 06:53-07:05               
1 ex förbifl. Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn, Vg (Aimon Niklasson) tid: 08:31-09:31               
2 ex födosökande Partille golfbana, Vg (Tobias Meyer) tid: 07:54          
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus  (Common Redstart) 
1 1K hane Fridhem, Hisingen, Boh (Per Lundgren) tid: 09:45-11:10               
1 ad hane födosökande Partille golfbana, Vg (Tobias Meyer) tid: 07:54          
Buskskvätta Saxicola rubetra  (Whinchat) 
1 ex rast Korsvik, Boh (Thomas Karlsson) tid: 06:35-06:45               
3 ex födosökande Sudda, Boh (Thomas Karlsson) tid: 06:15-08:25               
Stenskvätta Oenanthe oenanthe  (Northern Wheatear) 
1 ad födosökande Lammholmsviken, Boh (Thomas Karlsson) tid: 06:53-07:05               
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus  (Eurasian Reed Warbler) 
1 ex lockläte Sudda, Boh (Thomas Karlsson) tid: 06:15-08:25               
Törnsångare Sylvia communis  (Common Whitethroat) 
1 ex lockläte (ej säkert bestämd) Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn, Vg (Aimon Niklasson) tid: 08:31-09:31          
Lövsångare Phylloscopus trochilus  (Willow Warbler) 
2 ex Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn, Vg (Aimon Niklasson) tid: 08:31-09:31          
1 ex födosökande Partille golfbana, Vg (Tobias Meyer) tid: 09:28          
Grå flugsnappare Muscicapa striata  (Spotted Flycatcher) 
3 ex Fridhem, Hisingen, Boh (Per Lundgren) tid: 09:45-11:10               
2 ex födosökande Partille golfbana, Vg (Tobias Meyer) tid: 08:05          
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca  (European Pied Flycatcher) 
2 honf Fridhem, Hisingen, Boh (Per Lundgren) tid: 09:45-11:10               
Gråkråka Corvus corone cornix  (Hooded Crow) 
1 ex födosökande Partille golfbana, Vg (Tobias Meyer) tid: 09:26          
Stare Sturnus vulgaris  (Common Starling) 
25 ex födosökande Korsvik, Boh (Thomas Karlsson) tid: 06:35-06:45               
Bofink Fringilla coelebs  (Chaffinch) 
2 ex förbifl. Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn, Vg (Aimon Niklasson) tid: 08:31-09:31               
21 ex födosökande Partille golfbana, Vg (Tobias Meyer) tid: 07:54          
Gråsiska Carduelis flammea  (Common Redpoll) 
2 ex Fridhem, Hisingen, Boh (Per Lundgren) tid: 09:45-11:10          
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes  (Hawfinch) 
5 ex Fridhem, Hisingen, Boh (Per Lundgren) tid: 09:45-11:10          
4 ex förbifl. Högadal, Mölnlycke, Vg (Martin Oomen) tid: 05:50               
Sävsparv Emberiza schoeniclus  (Reed Bunting) 
2 ex födosökande Sudda, Boh (Thomas Karlsson) tid: 06:15-08:25               

 Halland

Ägretthäger Egretta alba  (Great Egret) 
1 ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)               
1 ex stationär VOF-huset, Hl (Kjell Andersson) tid: 07:30          
Havsörn Haliaeetus albicilla  (White-tailed Eagle) 
1 4K- Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön m.fl.)               
Pilgrimsfalk Falco peregrinus  (Peregrine Falcon) 
1 ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)               
Vattenrall Rallus aquaticus  (Water Rail) 
3 1K Getteröns naturreservat, Hl (Mikael Nord) tid: 07:00-09:20               
Småfläckig sumphöna Porzana porzana  (Spotted Crake) 
4 1K Getteröns naturreservat, Hl (Mikael Nord) tid: 07:00-09:20          
Skärfläcka Recurvirostra avosetta  (Pied Avocet) 
1 ex Bassängen, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)               
Kattuggla Strix aluco  (Tawny Owl) 
- ad lockläte Holm Måsängsv 20, Hl (Per Wahlén)               
Backsvala Riparia riparia  (Sand Martin) 
50 ex Naturum, Hl (Mikael Nord)          
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus  (Common Redstart) 
1 ex födosökande Glommen, Hl (Thomas Palholmen) tid: 09:00               
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus  (Great Reed Warbler) 
1 ex Getteröns naturreservat, Hl (Mikael Nord) tid: 07:00-09:20          
Byt datum genom att bläddra, eller skriv nytt datum i rutan och tryck ENTER.
 « 2018-08-20