OBSERVATIONER 
Observationerna hämtas från Svalan och visas via Kustobsars gränssnitt.


Information om hur du rapporterar, och fler funktioner som t.ex. visning av observationerna på karta hittar du på Kustobsar.


» Till Kustobsar
     INSTÄLLNINGAR 
OMRÅDE
SORTERING
FILTRERING
     TECKENFÖRKLARING 
  Information om obsen
  Från Club 300:s sökarsystem
  Fynd under intressant period
  Kräver blankett till Rk/Rrk
  Fler rapportörer
  Klicka för att visa fler obsar
     FYNDSTATUS 
  Allmän/Mycket allmän
  Sparsam
  Regelbunden men sällsynt
  Oregelbunden (ej årlig)
  11-100 fynd i rapportomr.
  1-10 fynd i rapportområdet
  Förstafynd!
  Trol. ej spontan (rymling)
     DAG FÖR DAG 
 « 2017-08-21    
Tisdag 22 augusti

 Bohuslän

Bivråk Pernis apivorus  (European Honey Buzzard) 
9 ex str S Klädesholmen, Boh (Håkan Johnsson) tid: 07:30-10:30               
Brun kärrhök Circus aeruginosus  (Western Marsh Harrier) 
1 ex födosökande Klädesholmen, Boh (Håkan Johnsson) tid: 07:30-10:30          
Blå kärrhök Circus cyaneus  () 
1 ad hane förbifl. Holmen, Boh (Hans Petersson) tid: 11:00          
Sparvhök Accipiter nisus  (Eurasian Sparrowhawk) 
4 ex str S Klädesholmen, Boh (Håkan Johnsson) tid: 07:30-10:30               
Ormvråk Buteo buteo  (Common Buzzard) 
2 ex stationär Klädesholmen, Boh (Håkan Johnsson) tid: 07:30-10:30          
Fiskgjuse Pandion haliaetus  (Osprey) 
1 ex förbifl. Klädesholmen, Boh (Håkan Johnsson) tid: 07:30-10:30          
Lärkfalk Falco subbuteo  (Eurasian Hobby) 
1 ex str S Klädesholmen, Boh (Håkan Johnsson) tid: 07:30-10:30               
Större strandpipare Charadrius hiaticula  (Common Ringed Plover) 
3 ex stationär Malmön, Sotenäs, Boh (Bo Lindström) tid: 08:20               
Ljungpipare Pluvialis apricaria  (European Golden Plover) 
3 ex str S Klädesholmen, Boh (Håkan Johnsson) tid: 07:30-10:30               
Gluttsnäppa Tringa nebularia  (Common Greenshank) 
1 ex rast Sjöris älvs mynning, Boh (Lennart Hermansson) tid: 08:00-09:00               
Ringduva Columba palumbus  (Common Wood Pigeon) 
11 ex str S Klädesholmen, Boh (Håkan Johnsson) tid: 07:30-10:30               
Kungsfiskare Alcedo atthis  (Common Kingfisher) 
1 ex födosökande Sjöris älvs mynning, Boh (Lennart Hermansson) tid: 08:00-09:00          
Kärrsångare Acrocephalus palustris  (Marsh Warbler) 
3 ex upprörd, varnande Sjöris älvs mynning, Boh (Lennart Hermansson) tid: 08:00-09:00               
Svarthätta Sylvia atricapilla  (Eurasian Blackcap) 
1 honf rast Sjöritz gamla tomt, Boh (Lennart Hermansson) tid: 08:00               
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra  (Red Crossbill) 
6 ex förbifl. Holmen, Boh (Hans Petersson) tid: 11:00               
Sävsparv Emberiza schoeniclus  (Reed Bunting) 
3 ex Kyrkoruinens båtslip, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:40-07:55               

 Göteborgstrakten

Snatterand Anas strepera  (Gadwall) 
10 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 07:00-10:30               
Skedand Anas clypeata  (Northern Shoveler) 
2 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 07:00-10:30               
Brunand Aythya ferina  (Common Pochard) 
4 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 07:00-10:30               
Smådopping Tachybaptus ruficollis  (Little Grebe) 
3 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 07:00-10:30               
Bivråk Pernis apivorus  (European Honey Buzzard) 
1 ex Brudarebacken, Göteborg, Vg (Martin Johansson)               
Sparvhök Accipiter nisus  (Eurasian Sparrowhawk) 
1 ex förbifl. Liseberg, Göteborg, Vg (Kristian Thisted) tid: 07:20               
Ormvråk Buteo buteo  (Common Buzzard) 
2 ex Brudarebacken, Göteborg, Vg (Martin Johansson)               
Fiskgjuse Pandion haliaetus  (Osprey) 
1 ex Brudarebacken, Göteborg, Vg (Martin Johansson)               
Rörhöna Gallinula chloropus  (Common Moorhen) 
4 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 07:00-10:30               
Ljungpipare Pluvialis apricaria  (European Golden Plover) 
2 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 07:00-10:30               
Tofsvipa Vanellus vanellus  (Northern Lapwing) 
2 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 07:00-10:30               
Skogssnäppa Tringa ochropus  (Green Sandpiper) 
1 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 07:00-10:30               
Drillsnäppa Actitis hypoleucos  (Common Sandpiper) 
3 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 07:00-10:30               
Ringduva Columba palumbus  (Common Wood Pigeon) 
3 ex Brudarebacken, Göteborg, Vg (Martin Johansson)               
Gök Cuculus canorus  (Common Cuckoo) 
1 1K Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 07:00-10:30               
Backsvala Riparia riparia  (Sand Martin) 
1 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 07:00-10:30               
Ladusvala Hirundo rustica  (Barn Swallow) 
50 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 07:00-10:30               
- ex Brudarebacken, Göteborg, Vg (Martin Johansson)               
Trädpiplärka Anthus trivialis  (Tree Pipit) 
3 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 07:00-10:30               
- ex Brudarebacken, Göteborg, Vg (Martin Johansson)               
Ängspiplärka Anthus pratensis  (Meadow Pipit) 
- ex Brudarebacken, Göteborg, Vg (Martin Johansson)               
Gulärla Motacilla flava  (Yellow Wagtail) 
100 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 07:00-10:30               
- ex Brudarebacken, Göteborg, Vg (Martin Johansson)               
Forsärla Motacilla cinerea  (Grey Wagtail) 
2 ex förbifl. Hjorthagen, Vg (Johan Ennerfelt)               
Sädesärla Motacilla alba  (White Wagtail) 
5 ex Brudarebacken, Göteborg, Vg (Martin Johansson)               
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus  (Common Redstart) 
1 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 07:00-10:30               
Buskskvätta Saxicola rubetra  (Whinchat) 
30 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 07:00-10:30          
5 ex Brudarebacken, Göteborg, Vg (Martin Johansson)               
Stenskvätta Oenanthe oenanthe  (Northern Wheatear) 
2 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 07:00-10:30               
Törnsångare Sylvia communis  (Common Whitethroat) 
10 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 07:00-10:30               
1 ex Brudarebacken, Göteborg, Vg (Martin Johansson)               
Svarthätta Sylvia atricapilla  (Eurasian Blackcap) 
1 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 07:00-10:30               
Gransångare Phylloscopus collybita  (Common Chiffchaff) 
1 ex Brudarebacken, Göteborg, Vg (Martin Johansson)               
Grå flugsnappare Muscicapa striata  (Spotted Flycatcher) 
2 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 07:00-10:30               
Törnskata Lanius collurio  (Red-backed Shrike) 
3 1K Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 07:00-10:30               
Stare Sturnus vulgaris  (Common Starling) 
15 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 07:00-10:30               
Steglits Carduelis carduelis  (European Goldfinch) 
- ex Brudarebacken, Göteborg, Vg (Martin Johansson)               
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra  (Red Crossbill) 
5 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 07:00-10:30               
- ex Brudarebacken, Göteborg, Vg (Martin Johansson)               

 Halland

Rödspov, underarten islandica Limosa limosa islandica  () 
3 ex Båtafjorden, Hl (Gunnar Nyström) tid: 07:30-08:50          
7 1K födosökande Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)               
7 1K Obsplatsen, Hl (Mikael Nord) tid: 08:00          
Vitkindad gås Branta leucopsis  (Barnacle Goose) 
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)               
Havsörn Haliaeetus albicilla  (White-tailed Eagle) 
2 ad i par Obsplatsen, Hl (Mikael Nord) tid: 08:00          
Ormvråk Buteo buteo  (Common Buzzard) 
2 ex förbifl. Veinge, Veingevägen 7, Hl (Mats Carlsson) tid: 12:00-12:15          
Fiskgjuse Pandion haliaetus  (Osprey) 
1 ex födosökande Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)               
Pilgrimsfalk Falco peregrinus  (Peregrine Falcon) 
1 ad förbifl. Löftaåns mynning, Hl (Peter Bengtsson) tid: 06:50-08:00          
1 ex födosökande Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)               
Vattenrall Rallus aquaticus  (Water Rail) 
2 ex Löftaåns mynning, Hl (Peter Bengtsson) tid: 06:50-08:00               
Trana Grus grus  (Common Crane) 
60 ex förbifl. Veinge, Veingevägen 7, Hl (Mats Carlsson) tid: 12:00-12:15          
Större strandpipare Charadrius hiaticula  (Common Ringed Plover) 
15 ex Båtafjorden, Hl (Gunnar Nyström) tid: 07:30-08:50               
Kärrsnäppa Calidris alpina  (Dunlin) 
12 ex Båtafjorden, Hl (Gunnar Nyström) tid: 07:30-08:50               
Myrsnäppa Calidris falcinellus  (Broad-billed Sandpiper) 
1 ex Båtafjorden, Hl (Gunnar Nyström) tid: 07:30-08:50               
Brushane Calidris pugnax  (Ruff) 
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)               
Enkelbeckasin Gallinago gallinago  (Common Snipe) 
4 ex Båtafjorden, Hl (Gunnar Nyström) tid: 07:30-08:50               
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)               
Storspov Numenius arquata  (Eurasian Curlew) 
2 ex Båtafjorden, Hl (Gunnar Nyström) tid: 07:30-08:50               
Svartsnäppa Tringa erythropus  (Spotted Redshank) 
2 ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)               
Rödbena Tringa totanus  (Common Redshank) 
15 ex Båtafjorden, Hl (Gunnar Nyström) tid: 07:30-08:50               
Gluttsnäppa Tringa nebularia  (Common Greenshank) 
20 ex Båtafjorden, Hl (Gunnar Nyström) tid: 07:30-08:50               
Skogssnäppa Tringa ochropus  (Green Sandpiper) 
3 ex Båtafjorden, Hl (Gunnar Nyström) tid: 07:30-08:50               
- ex födosökande Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)               
Grönbena Tringa glareola  (Wood Sandpiper) 
2 ex Båtafjorden, Hl (Gunnar Nyström) tid: 07:30-08:50               
Spillkråka Dryocopus martius  (Black Woodpecker) 
1 hona födosökande Galgberget, Hl (Jan-Olof Johansson) tid: 11:00-12:00          
Trädpiplärka Anthus trivialis  (Tree Pipit) 
2 ex str S Löftaåns mynning, Hl (Peter Bengtsson) tid: 06:50-08:00               
Blåhake Luscinia svecica  (Bluethroat) 
1 honf födosökande Fotogömslet, Hl (gnm Naturum Getterön) tid: 08:50          
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera  (Two-barred Crossbill) 
2 ex str N Obsplatsen, Hl (Mikael Nord) tid: 08:00               
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra  (Red Crossbill) 
- ex förbifl. Löftaåns mynning, Hl (Peter Bengtsson) tid: 06:50-08:00               
10 ex förbifl. Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)               
Byt datum genom att bläddra, eller skriv nytt datum i rutan och tryck ENTER.
 « 2017-08-21