OBSERVATIONER 
Observationerna hämtas från Svalan och visas via Kustobsars gränssnitt.


Information om hur du rapporterar, och fler funktioner som t.ex. visning av observationerna på karta hittar du på Kustobsar.


» Till Kustobsar
     INSTÄLLNINGAR 
OMRÅDE
SORTERING
FILTRERING
     TECKENFÖRKLARING 
  Information om obsen
  Från Club 300:s sökarsystem
  Fynd under intressant period
  Kräver blankett till Rk/Rrk
  Fler rapportörer
  Klicka för att visa fler obsar
     FYNDSTATUS 
  Allmän/Mycket allmän
  Sparsam
  Regelbunden men sällsynt
  Oregelbunden (ej årlig)
  11-100 fynd i rapportomr.
  1-10 fynd i rapportområdet
  Förstafynd!
  Trol. ej spontan (rymling)
     DAG FÖR DAG 
 « 2018-04-22    
Måndag 23 april

 Bohuslän

Rödbena, underarten totanus Tringa totanus totanus  () 
15 ex Tofta norr, Boh (Kjell-Åke Sällström) tid: 18:00-18:30               
Vitkindad gås Branta leucopsis  (Barnacle Goose) 
395 ex Tofta kile, Boh (Peter Strandvik) tid: 17:35-18:15               
250 ex Tofta norr, Boh (Kjell-Åke Sällström) tid: 18:00-18:30               
Snatterand Anas strepera  (Gadwall) 
5 ex permanent revir Tofta kile, Boh (Peter Strandvik) tid: 17:35-18:15          
2 ex Ödsmåls kile, Boh (Elis Ölfvingsson) tid: 19:00               
Kricka Anas crecca  (Eurasian Teal) 
10 ex rast Sjöritsälvens mynning, Boh (Lennart Hermansson) tid: 07:00-07:30               
- ex Tofta kile, Boh (Peter Strandvik) tid: 17:35-18:15          
8 ex Tofta norr, Boh (Kjell-Åke Sällström) tid: 18:00-18:30               
Skedand Anas clypeata  (Northern Shoveler) 
2 ex Ödsmåls kile, Boh (Elis Ölfvingsson) tid: 19:00               
2 i par rast Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla, Boh (Per Wohlin m.fl.) tid: 18:40               
Havsörn Haliaeetus albicilla  (White-tailed Eagle) 
1 ex förbifl. Ödsmålsbron, Boh (Hans Petersson, Peder Grahn) tid: 18:35          
Brun kärrhök Circus aeruginosus  (Western Marsh Harrier) 
1 hane permanent revir Tofta kile, Boh (Peter Strandvik) tid: 17:35-18:15               
1 hane Tjuvkil, Boh (Kjell-Åke Sällström) tid: 18:00-18:30               
2 i par förbifl. Ödsmåls kile, Boh (Per Undeland) tid: 15:40-18:20               
1 ad hona födosökande Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla, Boh (Jan Johansson, Jan Uddén) tid: 15:30-17:00               
Duvhök Accipiter gentilis  (Northern Goshawk) 
1 hane födosökande Stockens väg 4, Skredsvik, Boh (Nisse Henriksson)          
Sparvhök Accipiter nisus  (Eurasian Sparrowhawk) 
1 hane födosökande Dalarne, Boh (Thomas Ring)               
1 ex förbifl. Ödsmåls kile, Boh (Per Undeland) tid: 15:40-18:20               
Ormvråk Buteo buteo  (Common Buzzard) 
3 ex födosökande Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla, Boh (Jan Johansson, Jan Uddén) tid: 15:30-17:00               
Fiskgjuse Pandion haliaetus  (Osprey) 
1 ex födosökande Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla, Boh (Jan Johansson, Jan Uddén) tid: 15:30-17:00               
Stenfalk Falco columbarius  (Merlin) 
1 hane förbifl. Nordmanneröd, Uddevalla, Boh (Hans Petersson, Peder Grahn) tid: 17:55          
Vattenrall Rallus aquaticus  (Water Rail) 
1 ex lockläte Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla, Boh (Erold Coleman) tid: 13:50               
Trana Grus grus  (Common Crane) 
1 ex födosökande Ormo, Boh (Peter Strandvik) tid: 12:45               
1 ex stationär Backarna, Boh (Per Anders Ternevall) tid: 15:15               
1 ex stationär Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla, Boh (Jan Johansson, Jan Uddén) tid: 15:30-17:00               
Strandskata Haematopus ostralegus  (Eurasian Oystercatcher) 
2 ex rast Ödsmåls kile, Boh (Hans Petersson, Peder Grahn) tid: 18:50-19:10               
2 i par par i lämplig häckbiotop Hakenäs, Boh (Per Björkman)               
Mindre strandpipare Charadrius dubius  (Little Ringed Plover) 
2 ex permanent revir Tofta kile, Boh (Peter Strandvik) tid: 17:35-18:15               
Större strandpipare Charadrius hiaticula  (Common Ringed Plover) 
2 ex permanent revir Tofta kile, Boh (Peter Strandvik) tid: 17:35-18:15               
Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus  (Kentish Plover) 
1 hona rast Ödsmåls kile, Boh (Staffan Larsson) tid: 20:05-20:40               
1 hona rast Södra stranden, Boh (Björn Dellming) tid: 18:50-19:25               
Ljungpipare Pluvialis apricaria  (European Golden Plover) 
5 ex rast Solberga, Boh (Hans Petersson, Peder Grahn) tid: 18:50-19:10               
Tofsvipa Vanellus vanellus  (Northern Lapwing) 
6 ex Tofta norr, Boh (Kjell-Åke Sällström) tid: 18:00-18:30               
Brushane Calidris pugnax  (Ruff) 
3 hane födosökande Tofta kile, Boh (Peter Strandvik) tid: 17:35-18:15          
3 ex Tofta norr, Boh (Kjell-Åke Sällström) tid: 18:00-18:30               
Enkelbeckasin Gallinago gallinago  (Common Snipe) 
- ex födosökande Tofta kile, Boh (Peter Strandvik) tid: 17:35-18:15          
Myrspov Limosa lapponica  (Bar-tailed Godwit) 
1 hane födosökande Tofta kile, Boh (Peter Strandvik) tid: 17:35-18:15               
Storspov Numenius arquata  (Eurasian Curlew) 
40 ex str N Bohus-Malmön, Sotenäs, Boh (Bo Lindström) tid: 19:15               
3 ex rast Hjälmvik, Boh (Stefan Oscarsson)               
1 ex stationär Ödsmåls kile, Boh (Staffan Larsson) tid: 20:05-20:40               
Rödbena Tringa totanus  (Common Redshank) 
21 ex obs i häcktid, lämplig biotop Tofta kile, Boh (Peter Strandvik) tid: 17:35-18:15               
14 ex permanent revir Ödsmåls kile, Boh (Per Undeland) tid: 15:40-18:20          
1 ex rast Ljungskile, Boh (Hans Petersson) tid: 10:45               
Gluttsnäppa Tringa nebularia  (Common Greenshank) 
4 ex födosökande Tofta kile, Boh (Peter Strandvik) tid: 17:35-18:15               
2 ex Tofta norr, Boh (Kjell-Åke Sällström) tid: 18:00-18:30               
6 ex rast Ödsmåls kile, Boh (Staffan Larsson) tid: 20:05-20:40               
Drillsnäppa Actitis hypoleucos  (Common Sandpiper) 
1 ex Trötemyr, Boh (Ingemar Åhlund) tid: 14:00               
1 ex rast Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla, Boh (Jan Johansson m.fl.) tid: 15:30-17:00               
Silltrut Larus fuscus  (Lesser Black-backed Gull) 
40 ex rast Skärholme lera, Boh (Thomas Ring) tid: 17:30               
2 ex rast Sjöritsälvens mynning, Boh (Lennart Hermansson) tid: 07:00-07:30               
3 ad rast Tofta kile, Boh (Peter Strandvik) tid: 17:35-18:15               
300 ex Kyrkoruinens båtslip, Boh (Peter Strandvik) tid: 12:35-12:50          
150 ex födosökande Kyrkebäcken, Boh (Peter Strandvik) tid: 12:30          
Fisktärna Sterna hirundo  (Common Tern) 
1 ex födosökande Ljungskile, Boh (Hans Petersson) tid: 10:45               
Skogsduva Columba oenas  (Stock Dove) 
1 ex permanent revir Skåttan, Boh (Peter Strandvik) tid: 18:22               
1 ex förbifl. Kode, Boh (Elis Ölfvingsson) tid: 19:10               
Ringduva Columba palumbus  (Common Wood Pigeon) 
2 ex födosökande Dalarne, Boh (Thomas Ring) tid: 09:00               
5 ex födosökande Dahl, Boh (Per Anders Ternevall) tid: 15:00               
Turkduva Streptopelia decaocto  (Eurasian Collared Dove) 
1 ex obs i häcktid, lämplig biotop Skärhamn, Boh (Tomas Torstenson, Christina Torstenson) tid: 17:15-17:25          
1 ex rast Solberga, Boh (Per Undeland) tid: 18:30          
Sparvuggla Glaucidium passerinum  (Eurasian Pygmy Owl) 
1 ex spel/sång Forshälladalen, Boh (Mikael Korpi) tid: 05:30               
Göktyta Jynx torquilla  (Eurasian Wryneck) 
1 ex spel/sång Mariagården, Boh (Stefan Malm) tid: 06:50-07:10               
Spillkråka Dryocopus martius  (Black Woodpecker) 
1 ex spel/sång Hålkedalskilen, Strömstad, Boh (Olof Kosterbärg)               
Mindre hackspett Dendrocopos minor  (Lesser Spotted Woodpecker) 
1 ex spel/sång Mariedal, Boh (Ingemar Åhlund) tid: 11:35          
1 ex spel/sång Mariagården, Boh (Stefan Malm) tid: 06:50-07:10               
Trädlärka Lullula arborea  (Woodlark) 
1 ex Stora Överön, Boh (Peter Hvass)               
Ladusvala Hirundo rustica  (Barn Swallow) 
8 ex Tången (Område 6), Boh (stefan karlsson)               
10 ex födosökande Trötemyr, Boh (Anders Fransson) tid: 17:15               
65 ex födosökande Tofta kile, Boh (Peter Strandvik) tid: 17:35-18:15               
1 ex förbifl. Kihls by, Boh (Stefan Oscarsson) tid: 15:30               
1 ex förbifl. Ödsmåls kile, Boh (Per Wohlin, Jörgen Olsson) tid: 16:55-17:45               
6 ex Pölen, Boh (Peter Strandvik) tid: 16:55               
Hussvala Delichon urbicum  (Common House Martin) 
3 ex födosökande Trötemyr, Boh (Anders Fransson) tid: 17:15               
5 ex födosökande Tofta kile, Boh (Peter Strandvik) tid: 17:35-18:15               
30 ex Tofta norr, Boh (Kjell-Åke Sällström) tid: 18:00-18:30               
1 ex Pölen, Boh (Peter Strandvik) tid: 16:55               
Trädpiplärka Anthus trivialis  (Tree Pipit) 
1 ex spel/sång Hålkedalskilen, Strömstad, Boh (Lars Åke Karlgren) tid: 13:30          
1 ex spel/sång Gullmarsbergs naturreservat, Boh (Agneta Olsson) tid: 08:00               
2 ex rast Slingan, Boh (Per Undeland) tid: 12:15-12:30          
1 ex spel/sång Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla, Boh (Jan Johansson m.fl.) tid: 15:30-17:00               
Ängspiplärka Anthus pratensis  (Meadow Pipit) 
1 ex rast Ödsmåls kile, Boh (Hans Petersson, Peder Grahn) tid: 18:50-19:10               
4 ex rast Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla, Boh (Jan Johansson, Jan Uddén) tid: 15:30-17:00               
Forsärla Motacilla cinerea  (Grey Wagtail) 
1 ex Brådal, Boh (Hans-Olof Johansson)               
1 ex förbifl. Dännäsviken, Boh (Agneta Olsson) tid: 07:45               
Sädesärla Motacilla alba  (White Wagtail) 
1 ex födosökande Dalarne, Boh (Thomas Ring)               
Järnsparv Prunella modularis  (Dunnock) 
1 ex Ramsö, Koster, Boh (Nils Abrahamsson) tid: 15:59               
1 ex födosökande Dalarne, Boh (Thomas Ring) tid: 09:00               
1 ex Brådal, Boh (Hans-Olof Johansson)               
1 ex födosökande Henån, Högelidsvägen, Boh (Olle Molander)               
1 ex födosökande Stockens väg 4, Skredsvik, Boh (Nisse Henriksson)          
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus  (Common Redstart) 
1 ex spel/sång Strömsdalen, Boh (Olof Kosterbärg) tid: 06:30               
2 ad hane födosökande Ängeviken 312, Boh (Jahn Ekman, Margareta Ekman) tid: 16:20               
1 ex spel/sång Stenungsund, Boh (Stefan Malm) tid: 06:45          
1 ex spel/sång Mariagården, Boh (Stefan Malm) tid: 06:50-07:10               
1 hane spel/sång Kode, Boh (Björn Dellming) tid: 06:15               
Buskskvätta Saxicola rubetra  (Whinchat) 
1 hane Ödsmåls kile, Boh (Elis Ölfvingsson) tid: 19:00               
1 hane rast Östra strandängen, Boh (Per Undeland) tid: 15:40-18:20               
Stenskvätta Oenanthe oenanthe  (Northern Wheatear) 
1 hane Ödsmåls kile, Boh (Elis Ölfvingsson) tid: 19:00               
Ringtrast Turdus torquatus  (Ring Ouzel) 
1 hane rast Ammenäs, Boh (Tommy Magnusson) tid: 06:30               
Taltrast Turdus philomelos  (Song Thrush) 
1 ex spel/sång Kålgården 29, Boh (Tomas Torstenson, Christina Torstenson) tid: 18:30-19:30               
1 ex spel/sång Mariagården, Boh (Stefan Malm) tid: 06:50-07:10               
Ärtsångare Sylvia curruca  (Lesser Whitethroat) 
1 ex spel/sång Stora Överön, Boh (Peter Hvass)               
1 ex spel/sång Metesten, Boh (Maria Aronsson) tid: 17:30               
1 ex spel/sång Mariagården, Boh (Stefan Malm) tid: 06:50-07:10               
1 ex spel/sång Älvängen, Boh (Maria Aronsson) tid: 07:00               
Svarthätta Sylvia atricapilla  (Eurasian Blackcap) 
1 hane Ramsö, Koster, Boh (Nils Abrahamsson) tid: 16:00               
1 ex spel/sång Prästängen, Boh (Olof Kosterbärg) tid: 07:00               
7 hane födosökande Dalarne, Boh (Thomas Ring) tid: 09:00          
1 hane födosökande Torreby bokskogar, Boh (Lennart Hermansson) tid: 13:00-13:30               
3 ex födosökande Stockens väg 4, Skredsvik, Boh (Nisse Henriksson)          
2 ex spel/sång Mariagården, Boh (Stefan Malm) tid: 06:50-07:10               
2 hane stationär Holmen, Boh (Hans Petersson) tid: 13:30               
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix  (Wood Warbler) 
2 ex lockläte Torreby bokskogar, Boh (Lennart Hermansson) tid: 13:00-13:30               
1 ex spel/sång Mariagården, Boh (Stefan Malm) tid: 06:50-07:10               
1 ex spel/sång Valbergsdammen, Boh (Lennart Ryd) tid: 15:15          
Gransångare Phylloscopus collybita  (Common Chiffchaff) 
1 ex spel/sång Strömsdalen, Boh (Olof Kosterbärg) tid: 06:30               
1 ex spel/sång Fågeltornet, Hålkedalskilen, Boh (Olof Kosterbärg)               
2 ex spel/sång Sjöritz gamla tomt, Boh (Lennart Hermansson) tid: 07:00               
1 ex spel/sång Henån, Högelidsvägen, Boh (Olle Molander)               
3 ex spel/sång Mariagården, Boh (Stefan Malm) tid: 06:50-07:10               
Lövsångare Phylloscopus trochilus  (Willow Warbler) 
1 ex spel/sång Prästängen, Boh (Olof Kosterbärg) tid: 07:00               
4 ex Brådal, Boh (Hans-Olof Johansson)               
1 ad spel/sång Ängeviken 312, Boh (Jahn Ekman) tid: 06:30               
2 ex spel/sång Tofta kile, Boh (Peter Strandvik) tid: 17:35-18:15          
1 ex spel/sång Henån, Högelidsvägen, Boh (Olle Molander)               
2 ex spel/sång Mariagården, Boh (Stefan Malm) tid: 06:50-07:10               
2 ex spel/sång Valbergsdammen, Boh (Lennart Ryd) tid: 15:00          
1 ex spel/sång Varberg, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:40               
1 ex spel/sång Backarna, Boh (Per Anders Ternevall) tid: 15:30               
Varfågel Lanius excubitor  (Great Grey Shrike) 
1 ex Stora Överön, Boh (Peter Hvass)               
Råka Corvus frugilegus  (Rook) 
2 ex födosökande Hogsäm, Boh (Thomas Ring) tid: 17:00          
3 ex födosökande Källsby kile, Boh (Per Undeland) tid: 15:10-15:20          
Stare Sturnus vulgaris  (Common Starling) 
6 ex stationär Sjöritz gamla tomt, Boh (Lennart Hermansson) tid: 07:00               
14 ex Tofta norr, Boh (Kjell-Åke Sällström) tid: 18:00-18:30               
35 ex födosökande Källsby kile, Boh (Per Undeland) tid: 15:10-15:20          
3 ex spel/sång Mariagården, Boh (Stefan Malm) tid: 06:50-07:10               
2 ex permanent revir Holmen, Boh (Hans Petersson) tid: 13:30               
Bofink Fringilla coelebs  (Chaffinch) 
6 ex födosökande Stockens väg 4, Skredsvik, Boh (Nisse Henriksson)          
1 hane spel/sång Pallens strandplats, Boh (Lena Bolliger Bergqvist) tid: 15:00               
2 ex födosökande Görröd, Boh (Henrik Karlsson) tid: 11:45          
1 hane födosökande Bilgatan 30, Boh (Siw Ivarsson) tid: 18:07               
Bergfink Fringilla montifringilla  (Brambling) 
5 ex rast Slingan, Boh (Per Undeland) tid: 12:15-12:30          
1 hona födosökande Holmen, Boh (Hans Petersson) tid: 13:30               
Steglits Carduelis carduelis  (European Goldfinch) 
4 ex födosökande Dalarne, Boh (Thomas Ring) tid: 09:00               
2 ex födosökande Stockens väg 4, Skredsvik, Boh (Nisse Henriksson)          
1 ex spel/sång Mariagården, Boh (Stefan Malm) tid: 06:50-07:10               
Grönsiska Carduelis spinus  (Eurasian Siskin) 
1 hane födosökande Stockens väg 4, Skredsvik, Boh (Nisse Henriksson)          
2 ex födosökande Görröd, Boh (Henrik Karlsson) tid: 11:19          
Gråsiska Carduelis flammea  (Common Redpoll) 
4 ex permanent revir Slingan, Boh (Per Undeland) tid: 12:15-12:30               
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes  (Hawfinch) 
5 ex födosökande Dalarne, Boh (Thomas Ring) tid: 09:00               
2 i par Brådal, Boh (Hans-Olof Johansson)               
- ex obs i häcktid, lämplig biotop Torreby bokskogar, Boh (Lennart Hermansson) tid: 13:00-13:30          
2 i par födosökande Henån, Högelidsvägen, Boh (Olle Molander)               
2 ex födosökande Görröd, Boh (Henrik Karlsson) tid: 12:35          
1 hona Kissleberg, Boh (Ingemar Pettersson, Heléne Hansson) tid: 10:30          
10 ex födosökande Buslätt, Boh (Lars Aspgren) tid: 07:18               
2 i par födosökande Bilgatan 30, Boh (Siw Ivarsson) tid: 19:07               
Sävsparv Emberiza schoeniclus  (Reed Bunting) 
1 ex spel/sång Österröd, Boh (Olof Kosterbärg)               
1 ex permanent revir Södra stranden, Boh (Per Undeland) tid: 15:40-18:20          

 Göteborgstrakten

Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus  (Pink-footed Goose) 
1 ex Gamla flygfältet, Boh (Ola Wennberg) tid: 09:30-13:00               
Vitkindad gås Branta leucopsis  (Barnacle Goose) 
193 ex födosökande Välen, Göteborg, Vg (Conny Palm) tid: 14:00-14:30               
33 ex Strandängen, Vg (Stig Fredriksson) tid: 14:45-15:15               
Snatterand Anas strepera  (Gadwall) 
8 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 09:30-13:00               
2 i par rast Välen, Göteborg, Vg (Hans Börjesson) tid: 15:45-16:20               
Kricka Anas crecca  (Eurasian Teal) 
8 ex rast Välen, Göteborg, Vg (Hans Börjesson) tid: 15:45-16:20               
8 ex Hårssjön, Vg (Lars-Olof Sandberg, Birgit Sandberg) tid: 13:30-15:00               
Stjärtand Anas acuta  (Northern Pintail) 
4 i par Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 09:30-13:00               
Skedand Anas clypeata  (Northern Shoveler) 
6 i par Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 09:30-13:00               
Vigg Aythya fuligula  (Tufted Duck) 
8 ex rast Välen, Göteborg, Vg (Hans Börjesson) tid: 15:45-16:20               
9 ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 09:30-13:00               
Ejder Somateria mollissima  (Common Eider) 
23 ex Fiskebäcks hamn, Göteborg, Vg (Lars Persson) tid: 12:00-12:30               
5 ex Fiskhamnen, Vg (Lars Carlsson)          
Sjöorre Melanitta nigra  (Black Scoter) 
- ex str NO Ekdalavägen, Vg (Fredrik Andersson) tid: 22:03-22:08          
Storlom Gavia arctica  (Black-throated Loon) 
1 ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 09:30-13:00               
3 ex stationär Landvettersjön, Vg (Fredrik Andersson) tid: 11:00          
Skäggdopping Podiceps cristatus  (Great Crested Grebe) 
4 ex parning/parningsceremonier Stensjön, Mölndal, Vg (Jan Tallnäs) tid: 18:15               
2 i par parning/parningsceremonier Sagsjön, Kållered, Vg (Lars Persson) tid: 14:00-15:00               
Rördrom Botaurus stellaris  (Eurasian Bittern) 
1 ex Hårssjön, Vg (Lars-Olof Sandberg, Birgit Sandberg) tid: 13:30-15:00          
Brun kärrhök Circus aeruginosus  (Western Marsh Harrier) 
1 hona Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 09:30-13:00               
1 ex födosökande Lilla Oxhagen, Hisingen, Boh (Hans Petersson) tid: 12:00               
1 hona lockläte Vällsjön, Råda, Vg (Fredrik Andersson) tid: 18:00          
2 ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 09:30-13:00               
Sparvhök Accipiter nisus  (Eurasian Sparrowhawk) 
1 ex födosökande Hamrakulle, Partille, Vg (Ingemar BE Larsson) tid: 16:30-17:50               
Ormvråk Buteo buteo  (Common Buzzard) 
1 ex förbifl. Storås, Angered, Vg (Lars Erik Norbäck) tid: 13:30          
5 ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 09:30-13:00               
1 ex förbifl. Hamrakulle, Partille, Vg (Ingemar BE Larsson) tid: 16:30-17:50               
Fiskgjuse Pandion haliaetus  (Osprey) 
1 ex förbifl. Tuve, Vg (Johan Ennerfelt m.fl.)          
2 ex födosökande Sagsjön, Kållered, Vg (bengt hallberg)               
1 ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 09:30-13:00               
Vattenrall Rallus aquaticus  (Water Rail) 
1 ex Hårssjön, Vg (Lars-Olof Sandberg, Birgit Sandberg) tid: 13:30-15:00          
Trana Grus grus  (Common Crane) 
8 ex förbifl. Sagsjön, Kållered, Vg (bengt hallberg)               
10 ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 09:30-13:00               
Strandskata Haematopus ostralegus  (Eurasian Oystercatcher) 
2 ex Norra viken, Vg (Stig Fredriksson) tid: 14:45-15:15               
1 ex förbifl. Tagene älvstrand, Hisingen, Boh (Bo Brinkhoff) tid: 15:15-16:30               
Mindre strandpipare Charadrius dubius  (Little Ringed Plover) 
1 ex Vadarstranden, Boh (Stanley Mattsson) tid: 15:30               
2 ex rast Välen, Göteborg, Vg (Hans Börjesson) tid: 15:45-16:20               
1 ex Strandängen, Vg (Stig Fredriksson) tid: 14:45-15:15               
Större strandpipare Charadrius hiaticula  (Common Ringed Plover) 
1 ex Vadarstranden, Boh (Stanley Mattsson) tid: 15:30               
1 ex Välen, Göteborg, Vg (Britta Svensson) tid: 09:20-09:50               
Tofsvipa Vanellus vanellus  (Northern Lapwing) 
2 ex stationär Välen, Göteborg, Vg (Conny Palm) tid: 14:00-14:30               
1 ex upprörd, varnande Skogomedammen (Boh), Boh (Johan Ennerfelt m.fl.)          
2 i par par i lämplig häckbiotop Sagsjön, Kållered, Vg (Lars Persson) tid: 14:00-15:00               
Enkelbeckasin Gallinago gallinago  (Common Snipe) 
1 ex spel/sång Hökälladammen (Boh), Boh (Johan Ennerfelt m.fl.)          
Storspov Numenius arquata  (Eurasian Curlew) 
21 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 09:30-13:00               
23 ex Vadarstranden, Boh (Stanley Mattsson) tid: 15:30               
Rödbena Tringa totanus  (Common Redshank) 
4 ex Välen, Göteborg, Vg (Britta Svensson) tid: 09:20-09:50               
4 i par spel/sång Hästhagen, Vg (Stig Fredriksson) tid: 14:45-15:15          
2 ex födosökande Askim strand, Vg (Christer Cederfalk) tid: 15:30               
Gluttsnäppa Tringa nebularia  (Common Greenshank) 
2 ex Norra viken, Vg (Stig Fredriksson) tid: 14:45-15:15          
Skogssnäppa Tringa ochropus  (Green Sandpiper) 
1 ex str Skogomedammen (Boh), Boh (Johan Ennerfelt m.fl.)               
1 ex förbifl. Hamrakulle, Partille, Vg (Ingemar BE Larsson) tid: 16:30-17:50               
Drillsnäppa Actitis hypoleucos  (Common Sandpiper) 
1 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 09:30-13:00               
2 ex Välen, Göteborg, Vg (Britta Svensson) tid: 09:20-09:50               
Silltrut Larus fuscus  (Lesser Black-backed Gull) 
4 ad födosökande Västra begravningsplatsen, Göteborg, Vg (Stefan Svensson)               
1 ex födosökande Azaleadalen, Vg (Johan Ennerfelt) tid: 11:30          
2 ex Stora dammen, Vg (Bengt Adamsson) tid: 13:00-15:00               
2 ex rast Hökälladammen (Boh), Boh (Johan Ennerfelt m.fl.)          
1 ex förbifl. SKF Bagaregårdsområdet, Vg (Jan Tallnäs) tid: 18:00               
1 ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 09:30-13:00               
Fisktärna Sterna hirundo  (Common Tern) 
2 ex Norra viken, Vg (Stig Fredriksson) tid: 14:45-15:15               
2 ex rast Askim strand, Vg (Christer Cederfalk) tid: 15:30               
Kentsk tärna Sterna sandvicensis  (Sandwich Tern) 
2 ex Donsö, Vg (Gösta Olofsson)               
Skogsduva Columba oenas  (Stock Dove) 
1 ex permanent revir Ekevadsbron, Angered, Vg (Lars Erik Norbäck) tid: 13:30-13:45          
1 ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 09:30-13:00               
Ringduva Columba palumbus  (Common Wood Pigeon) 
1 ex spel/sång Stora Amundö, Vg (Stig Fredriksson) tid: 14:45-15:15          
2 ex förbifl. Kannebäck, Göteborg, Vg (Jan Krantz) tid: 14:00-14:35               
5 ex födosökande Gjutegårdsängen, Vg (Conny Palm) tid: 14:00-14:30               
1 ex födosökande Fridhems gammelskog, Hisingen, Boh (Jan Hellström) tid: 14:30-14:47          
2 ex förbifl. Tagene älvstrand, Hisingen, Boh (Bo Brinkhoff) tid: 15:15-16:30               
5 ex förbifl. Grevedämmet, Mölndal, Vg (Jan Tallnäs) tid: 18:35               
2 ex förbifl. Sagsjön, Kållered, Vg (Lars Persson) tid: 14:00-15:00               
3 ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 09:30-13:00               
- ex födosökande Partille golfbana, Vg (Tobias Meyer) tid: 10:30          
4 ex förbifl. Stora Hålsjön, Partille, Vg (Tobias Meyer) tid: 17:30-18:30               
2 ex födosökande Öjersjö Brunn, Partille, Vg (Tobias Meyer) tid: 18:30-19:00          
Mindre hackspett Dendrocopos minor  (Lesser Spotted Woodpecker) 
1 ex lockläte Lärjeåns dalgång, Göteborg, Vg (Lars Erik Norbäck) tid: 11:00          
Backsvala Riparia riparia  (Sand Martin) 
40 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 09:30-13:00               
1 ex födosökande Hökälladammen (Boh), Boh (Johan Ennerfelt m.fl.)               
2 ex födosökande Sagsjön, Kållered, Vg (Lars Persson) tid: 14:00-15:00               
10 ex Hårssjön, Vg (Lars-Olof Sandberg, Birgit Sandberg) tid: 13:30-15:00               
Ladusvala Hirundo rustica  (Barn Swallow) 
50 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 09:30-13:00               
2 ex födosökande Fiskebäcks hamn, Göteborg, Vg (Lars Persson) tid: 12:00-12:30               
1 ex födosökande Stora dammen, Vg (Bengt Adamsson) tid: 13:00-15:00               
4 ex Lilla dammen, Vg (Stig Fredriksson) tid: 18:30-19:00               
1 ex födosökande Skogomedammen (Boh), Boh (Johan Ennerfelt m.fl.)               
1 ex födosökande Hökälladammen (Boh), Boh (Johan Ennerfelt m.fl.)               
7 ex födosökande Balltorps våtmark, Mölndal, Vg (Jan Henriksson) tid: 18:00-18:30               
2 ex födosökande Stensjön, Mölndal, Vg (Jan Tallnäs) tid: 18:15               
5 ex födosökande Sagsjön, Kållered, Vg (bengt hallberg)               
50 ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 09:30-13:00          
Hussvala Delichon urbicum  (Common House Martin) 
10 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 09:30-13:00               
1 ex födosökande Fiskebäcks hamn, Göteborg, Vg (Lars Persson) tid: 12:00-12:30               
8 ex Stora dammen, Vg (Tina Widén, Birger Kaiser) tid: 15:30-16:30               
10 ex födosökande Sagsjön, Kållered, Vg (bengt hallberg)               
10 ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 09:30-13:00               
Trädpiplärka Anthus trivialis  (Tree Pipit) 
2 ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 09:30-13:00               
1 ex spel/sång Hamrakulle, Partille, Vg (Ingemar BE Larsson) tid: 16:30-17:50               
Ängspiplärka Anthus pratensis  (Meadow Pipit) 
1 ex Hästhagen, Vg (Stig Fredriksson) tid: 14:45-15:15               
1 ex Brudarebacken, Göteborg, Vg (Martin Johansson)               
1 ex spel/sång Hamrakulle, Partille, Vg (Ingemar BE Larsson) tid: 16:30-17:50               
Forsärla Motacilla cinerea  (Grey Wagtail) 
2 ex Mölndalsån, Mölnlycke, Vg (Tor Oskar Lodin) tid: 12:30               
1 ex obs i häcktid, lämplig biotop Björrödmotet, Landvetter, Vg (Johan Karlström) tid: 14:30          
1 ex obs i häcktid, lämplig biotop Snåkered, Landvetter, Vg (Johan Karlström) tid: 06:00          
Sädesärla Motacilla alba  (White Wagtail) 
2 ex Fiskebäcks hamn, Göteborg, Vg (Lars Persson) tid: 12:00-12:30               
3 ex Strandängen, Vg (Stig Fredriksson) tid: 14:45-15:15               
2 ex Stora dammen, Vg (Bengt Adamsson) tid: 13:00-15:00               
2 i par Fridhem, Hisingen, Boh (Per Lundgren) tid: 07:25-07:45               
2 ex födosökande Grevedämmet, Mölndal, Vg (Jan Tallnäs) tid: 18:35               
1 ex Brudarebacken, Göteborg, Vg (Martin Johansson)               
2 ex födosökande Sagsjön, Kållered, Vg (Lars Persson) tid: 14:00-15:00               
2 ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 09:30-13:00               
2 ex bobygge Partille golfbana, Vg (Tobias Meyer) tid: 19:00-20:00          
Järnsparv Prunella modularis  (Dunnock) 
2 ex spel/sång Västra begravningsplatsen, Göteborg, Vg (Stefan Svensson)               
2 ex spel/sång Göteborgs botaniska trädgård, Vg (Elisabeth Feuk-Lagerstedt) tid: 14:30-16:00               
2 ex spel/sång Fridhem, Hisingen, Boh (Per Lundgren) tid: 07:25-07:45               
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus  (Common Redstart) 
1 hane Sandvik, Torslanda, Boh, Boh (Per-Erik Hagström, Jeanette Hagström)          
1 ex spel/sång Stallberget, Vg (Conny Palm) tid: 14:00-14:30               
Buskskvätta Saxicola rubetra  (Whinchat) 
1 ex rast Västra begravningsplatsen, Göteborg, Vg (Stefan Svensson)               
Ringtrast Turdus torquatus  (Ring Ouzel) 
1 hona rast Västra begravningsplatsen, Göteborg, Vg (Stefan Svensson)               
Taltrast Turdus philomelos  (Song Thrush) 
1 ex spel/sång Fridhem, Hisingen, Boh (Per Lundgren) tid: 07:25-07:45               
1 ex Brudarebacken, Göteborg, Vg (Martin Johansson)               
4 ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 09:30-13:00               
1 ex spel/sång Öjersjö Brunn, Partille, Vg (Tobias Meyer) tid: 18:30-19:00               
Dubbeltrast Turdus viscivorus  (Mistle Thrush) 
1 ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 09:30-13:00               
Ärtsångare Sylvia curruca  (Lesser Whitethroat) 
1 ex spel/sång Stallberget, Vg (Conny Palm) tid: 14:00-14:30               
1 ex Stora dammen, Vg (Tina Widén, Birger Kaiser) tid: 15:30-16:30               
1 ex spel/sång Massetjärn, Mölnlycke, Vg (Pär Lydmark) tid: 10:04               
Svarthätta Sylvia atricapilla  (Eurasian Blackcap) 
10 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 09:30-13:00               
1 ex spel/sång Klare mosse, Vg (Märtha Boström) tid: 10:45               
1 ex förbifl. Stallberget, Vg (Conny Palm) tid: 14:00-14:30               
6 ex Stora dammen, Vg (Tina Widén, Birger Kaiser) tid: 15:30-16:30               
5 hane Lilla dammen, Vg (Stig Fredriksson) tid: 18:30-19:00               
2 ex födosökande Partille golfbana, Vg (Tobias Meyer) tid: 10:30          
- ex spel/sång Öjersjö Brunn, Partille, Vg (Tobias Meyer) tid: 18:30-19:00          
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix  (Wood Warbler) 
3 ex spel/sång Lillhagsparken, Hisingen, Boh (Johan Ennerfelt m.fl.)          
1 ex spel/sång Fridhems gammelskog, Hisingen, Boh (Per Lundgren) tid: 07:25-07:45               
1 ex lockläte Lärjeåns dalgång, Göteborg, Vg (Lars Erik Norbäck) tid: 11:00          
1 ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 09:30-13:00               
Gransångare Phylloscopus collybita  (Common Chiffchaff) 
1 ex spel/sång Västra Klare mosse, Boh (Märtha Boström) tid: 10:55               
1 ex spel/sång Stallberget, Vg (Conny Palm) tid: 14:00-14:30               
15 ex rast Västra begravningsplatsen, Göteborg, Vg (Stefan Svensson)               
1 ex spel/sång Göteborgs botaniska trädgård, Vg (Elisabeth Feuk-Lagerstedt) tid: 14:30-16:00               
3 ex spel/sång Tagene älvstrand, Hisingen, Boh (Bo Brinkhoff) tid: 15:15-16:30               
3 ex spel/sång Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 09:30-13:00               
4 ex födosökande Våtmarken, Vg (Tobias Meyer) tid: 19:00-20:00          
1 ex spel/sång Stora Hålsjön, Partille, Vg (Tobias Meyer) tid: 17:30-18:30               
3 ex spel/sång Hamrakulle, Partille, Vg (Ingemar BE Larsson) tid: 16:30-17:50               
Lövsångare Phylloscopus trochilus  (Willow Warbler) 
15 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 09:30-13:00               
2 ex spel/sång Klare mosse, Vg (Märtha Boström) tid: 10:45               
2 ex spel/sång Västra begravningsplatsen, Göteborg, Vg (Stefan Svensson)               
2 ex födosökande Stora dammen, Vg (Bengt Adamsson) tid: 13:00-15:00               
1 ex spel/sång Göteborgs botaniska trädgård, Vg (Elisabeth Feuk-Lagerstedt) tid: 14:30-16:00               
2 ex spel/sång Sagsjön, Kållered, Vg (Lars Persson) tid: 14:00-15:00               
1 ex spel/sång Vällsjön, Råda, Vg (Fredrik Andersson) tid: 18:00               
30 ex spel/sång Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 09:30-13:00          
1 ex födosökande Våtmarken, Vg (Tobias Meyer) tid: 19:00-20:00          
1 ex födosökande Partille golfbana, Vg (Tobias Meyer) tid: 12:37          
1 ex spel/sång Stora Hålsjön, Partille, Vg (Tobias Meyer) tid: 17:30-18:30          
2 ex spel/sång Hamrakulle, Partille, Vg (Ingemar BE Larsson) tid: 16:30-17:50               
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca  (European Pied Flycatcher) 
1 ex Fridhem, Hisingen, Boh (Per Lundgren) tid: 07:25-07:30               
1 hane Kryddkrassegatan 53, Vg (Carl-Henrik Fant, Iréne Fant)          
Gråkråka Corvus corone cornix  (Hooded Crow) 
2 ex Fiskebäcks hamn, Göteborg, Vg (Lars Persson) tid: 12:00-12:30               
3 ex Sagsjön, Kållered, Vg (Lars Persson) tid: 14:00-15:00               
2 ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 09:30-13:00               
3 ex födosökande Partille golfbana, Vg (Tobias Meyer) tid: 10:30               
2 ex förbifl. Stora Hålsjön, Partille, Vg (Tobias Meyer) tid: 17:30-18:30               
Stare Sturnus vulgaris  (Common Starling) 
5 ex födosökande Eskils kanal, Vg (Lars Persson) tid: 12:00-12:30               
11 ex födosökande Välen, Göteborg, Vg (Conny Palm) tid: 14:00-14:30               
8 ex Strandängen, Vg (Stig Fredriksson) tid: 14:45-15:15               
15 ex spel/sång Västra begravningsplatsen, Göteborg, Vg (Stefan Svensson)               
2 ex Stora dammen, Vg (Bengt Adamsson) tid: 13:00-15:00               
15 ex förbifl. Bäckebolsmotet, Hisingen, Boh (Per Björkman)               
8 ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 09:30-13:00               
25 ex födosökande Partille golfbana, Vg (Tobias Meyer) tid: 19:00-20:00          
1 ex rast Stora Hålsjön, Partille, Vg (Tobias Meyer) tid: 17:30-18:30          
8 ex förbifl. Hamrakulle, Partille, Vg (Ingemar BE Larsson) tid: 16:30-17:50               
Bofink Fringilla coelebs  (Chaffinch) 
1 ex spel/sång Stora Amundö, Vg (Stig Fredriksson) tid: 14:45-15:15               
1 ex spel/sång Kannebäck, Göteborg, Vg (Jan Krantz) tid: 14:00-14:35               
1 hane födosökande Stora dammen, Vg (Bengt Adamsson) tid: 13:00-15:00               
1 hane födosökande Fridhems gammelskog, Hisingen, Boh (Jan Hellström) tid: 14:30-14:47          
1 ex Brudarebacken, Göteborg, Vg (Martin Johansson)               
1 ex spel/sång Sagsjön, Kållered, Vg (Lars Persson) tid: 14:00-15:00               
5 ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 09:30-13:00               
8 ex födosökande Partille golfbana, Vg (Tobias Meyer) tid: 19:00-20:00          
Bergfink Fringilla montifringilla  (Brambling) 
- ex spel/sång Partille golfbana, Vg (Tobias Meyer) tid: 10:30               
Steglits Carduelis carduelis  (European Goldfinch) 
4 i par par i lämplig häckbiotop Västra begravningsplatsen, Göteborg, Vg (Stefan Svensson)               
1 ex spel/sång Lillhagsparken, Hisingen, Boh (Johan Ennerfelt)          
2 ex födosökande Partille golfbana, Vg (Tobias Meyer) tid: 10:30          
Grönsiska Carduelis spinus  (Eurasian Siskin) 
2 ex födosökande Fridhems gammelskog, Hisingen, Boh (Jan Hellström) tid: 14:30-14:47          
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes  (Hawfinch) 
2 ex obs i häcktid, lämplig biotop Västra begravningsplatsen, Göteborg, Vg (Stefan Svensson)               
1 ex Blacktjärnsgatan, Vg (Peter Strandvik) tid: 07:00               
1 ex lockläte Hamrakulle, Partille, Vg (Ingemar BE Larsson) tid: 16:30-17:50               
Sävsparv Emberiza schoeniclus  (Reed Bunting) 
4 ex spel/sång Hökälladammen (Boh), Boh (Johan Ennerfelt m.fl.)          
2 ex spel/sång Sagsjön, Kållered, Vg (Lars Persson) tid: 14:00-15:00               
3 ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 09:30-13:00               
1 hane födosökande Lilla Hålsjön, Partille, Vg (Tobias Meyer) tid: 17:30-18:30               

 Halland

Blåhake, underarten cyanecula Luscinia svecica cyanecula  () 
1 hane rast Hjälms våtmark, Hl (Kjell Svensson, Per Olof Strandroth) tid: 07:35               
Bläsand x gräsand  Anas penelope x platyrhynchos  (Eurasian Wigeon x Mallard ) 
1 hane stationär Torkelstorps strand, Hanhals, Hl (Jonathan Börjesson)          
Kricka x amerikansk kricka  Anas crecca x carolinensis  (Eurasian Teal x Green-winged Teal ) 
1 hane rast Galtabäcks fågeltorn, Hl (Christopher Gullander) tid: 11:40          
Ob. fisk-/silvertärna Sterna hirundo/paradisaea  () 
6 ex str S Svarthall, Hl (Claes-Göran Cederlund, Angie Cederlund) tid: 05:55-08:00               
Vitkindad gås Branta leucopsis  (Barnacle Goose) 
6 ex stationär Fågeltornsviken, Tjolöholm, Hl (Juha Autio) tid: 19:45               
2 ex Torkelstorps strand, Hanhals, Hl (Jonathan Börjesson)               
25 ex Skällträ, Hl (Anders Rönnäng) tid: 13:00-14:30          
Bläsand Anas penelope  (Eurasian Wigeon) 
2 i par rast Galtabäcks fågeltorn, Hl (Mats Bjersing) tid: 11:30-12:40               
4 i par födosökande Galtavattnet, Hl (Stefan Hage)               
20 ex Påarp, Slyngestenen, Hl (Börje Andersson) tid: 11:09               
30 ex rast Påarp, Hl (Göran Lindh, Margareta Lindh) tid: 08:50-11:00               
Snatterand Anas strepera  (Gadwall) 
2 i par Torkelstorps strand, Hanhals, Hl (Jonathan Börjesson)               
8 i par Skällträ, Hl (Anders Rönnäng) tid: 13:00-14:30          
2 i par rast Påarp, Hl (Göran Lindh, Margareta Lindh) tid: 08:50-11:00               
Kricka Anas crecca  (Eurasian Teal) 
10 ex str S Bua udde, Värö, Hl (Jimmy Stigh) tid: 08:00-09:30               
20 ex Skällträ, Hl (Anders Rönnäng) tid: 13:00-14:30          
12 ex str S Svarthall, Hl (Claes-Göran Cederlund, Angie Cederlund) tid: 05:55-08:00               
30 ex rast Galtavattnet, Hl (Claes-Göran Cederlund, Angie Cederlund) tid: 09:30-10:00               
30 ex rast Påarp, Hl (Göran Lindh, Margareta Lindh) tid: 08:50-11:00               
50 ex rast Lagaoset N, Hl (Martin Åkesson) tid: 07:30-08:00               
Amerikansk kricka Anas carolinensis  (Green-winged Teal) 
1 ex födosökande Getteröns naturreservat, Hl (Bo Eierborg) tid: 12:30-13:00               
1 ex rast Bassängen, Hl (Rolf Ericsson) tid: 13:00          
1 hane Himleåns mynning, Hl (Naturum Getterön m.fl.)               
1 hane (ej säkert bestämd) Galtabäcks fågeltorn, Hl (Mats Almgren) tid: 10:30               
1 ad hane rast Galtavattnet, Hl (Claes-Göran Cederlund, Angie Cederlund) tid: 09:30-10:00               
Stjärtand Anas acuta  (Northern Pintail) 
3 ex rast Fågeltornsviken, Tjolöholm, Hl (Juha Autio) tid: 19:45-20:30               
1 hane Getteröns naturreservat, Hl (Mats Almgren)               
16 ex Påarp, Hl (Margareta Wilhelmsson)               
Skedand Anas clypeata  (Northern Shoveler) 
6 i par Torkelstorps strand, Hanhals, Hl (Jonathan Börjesson)               
4 ex str S Svarthall, Hl (Claes-Göran Cederlund, Angie Cederlund) tid: 05:55-08:00               
4 i par rast Galtabäcks fågeltorn, Hl (Mats Bjersing) tid: 11:30-12:40               
26 ex rast Galtavattnet, Hl (Claes-Göran Cederlund, Angie Cederlund) tid: 09:30-10:00               
22 ex Påarp, Slyngestenen, Hl (Börje Andersson) tid: 11:09               
19 ex rast Påarp, Hl (Göran Lindh, Margareta Lindh) tid: 08:50-11:00               
6 ex Trönninge ängar, Hl (Börje Andersson) tid: 10:13               
4 ex rast Lagaoset N, Hl (Martin Åkesson) tid: 07:30-08:00               
Brunand Aythya ferina  (Common Pochard) 
2 i par Trönninge ängar, Hl (Börje Andersson) tid: 10:12               
Vigg Aythya fuligula  (Tufted Duck) 
15 ex str S Bua udde, Värö, Hl (Jimmy Stigh) tid: 08:00-09:30               
16 ex Hjälms våtmark, Hl (Lars Carlsson)               
Ejder Somateria mollissima  (Common Eider) 
- ex stationär Nidingen, Hl (Björn Zachrisson)               
- ex stationär Fågeltornsviken, Tjolöholm, Hl (Juha Autio) tid: 19:45               
20 ex str S Svarthall, Hl (Claes-Göran Cederlund, Angie Cederlund) tid: 05:55-08:00               
Sjöorre Melanitta nigra  (Black Scoter) 
30 ex str S Nidingen, Hl (Björn Zachrisson)               
330 ex str S Bua udde, Värö, Hl (Jimmy Stigh) tid: 08:00-09:30               
10 ex str S Svarthall, Hl (Claes-Göran Cederlund, Angie Cederlund) tid: 05:55-08:00               
Svärta Melanitta fusca  (Velvet Scoter) 
1 ex Påarp, Hl (Margareta Wilhelmsson)               
Smålom Gavia stellata  (Red-throated Loon) 
- ex str N Bua udde, Värö, Hl (Jimmy Stigh) tid: 08:00-09:30               
3 ex str N Svarthall, Hl (Claes-Göran Cederlund, Angie Cederlund) tid: 05:55-08:00               
Storlom Gavia arctica  (Black-throated Loon) 
2 ad förbifl. Stora Skärsjön, Hl (Hans Schibli) tid: 12:00               
2 ad födosökande Ekasjö, Hl (Hans Schibli) tid: 09:00-10:30               
Smådopping Tachybaptus ruficollis  (Little Grebe) 
3 ex Trönninge ängar, Hl (Börje Andersson) tid: 10:12-10:21               
4 ex rast Trönninge, Hl (Kjell Svensson, Per Olof Strandroth) tid: 11:30               
Gråhakedopping Podiceps grisegena  (Red-necked Grebe) 
1 ad rast Svarthall, Hl (Claes-Göran Cederlund, Angie Cederlund) tid: 05:55-08:00               
1 ex Påarp, Slyngestenen, Hl (Börje Andersson) tid: 11:08               
Svarthakedopping Podiceps auritus  (Horned Grebe) 
2 ex Påarp, Slyngestenen, Hl (Börje Andersson) tid: 11:08-11:09               
Havssula Morus bassanus  (Northern Gannet) 
1 ex förbifl. Nidingen, Hl (Björn Zachrisson)               
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis  (European Shag) 
10 ex stationär Nidingen, Hl (Björn Zachrisson)               
Röd glada Milvus milvus  (Red Kite) 
1 ex Torpa, Fjärås, Hl (Lars Carlsson)               
1 ex Hjälms våtmark, Hl (Lars Carlsson)               
1 ex födosökande Gillarp, Hl (Göran Lindh, Margareta Lindh) tid: 12:10               
Havsörn Haliaeetus albicilla  (White-tailed Eagle) 
1 2K förbifl. Källstorp väster, Hl (Lars-Inge Nicklasson)               
Brun kärrhök Circus aeruginosus  (Western Marsh Harrier) 
1 hona förbifl. Alelövsvägen 35, Hl (Juha Autio) tid: 10:30               
1 hane förbifl. Fågeltornsviken, Tjolöholm, Hl (Juha Autio) tid: 19:45-20:30               
1 hane Skällträ, Hl (Anders Rönnäng) tid: 13:00-14:30               
Sparvhök Accipiter nisus  (Eurasian Sparrowhawk) 
1 ex rast Nidingen, Hl (Björn Zachrisson)          
1 ex födosökande Lilla Tjärby, Laholm, Hl (Erik Johansson)               
Ormvråk Buteo buteo  (Common Buzzard) 
2 ex stationär Alelövsvägen 35, Hl (Juha Autio) tid: 12:30               
1 ex födosökande Hammargård, Hanhals, Hl (Lars-Åke Andersson) tid: 18:00               
1 ex Skällträ, Hl (Anders Rönnäng) tid: 13:00-14:30               
Fiskgjuse Pandion haliaetus  (Osprey) 
1 ex förbifl. Fågeltornsviken, Tjolöholm, Hl (Juha Autio) tid: 19:45-20:30               
1 ex Getteröns naturreservat, Hl (Mats Almgren)               
Stenfalk Falco columbarius  (Merlin) 
1 ex Båtafjorden, Hl (Jimmy Stigh) tid: 09:40-11:30               
1 ex förbifl. Vägkant norr Våxtorp, Hl (Mikael Larsson)               
Pilgrimsfalk Falco peregrinus  (Peregrine Falcon) 
2 ex Skällträ, Hl (Anders Rönnäng) tid: 13:00-14:30          
2 ex rast Hjälms våtmark, Hl (Kjell Svensson, Per Olof Strandroth) tid: 07:35               
2 ad i par födosökande Getteröns naturreservat, Hl (Christopher Gullander)          
Vattenrall Rallus aquaticus  (Water Rail) 
- ex stationär Nidingen, Hl (Björn Zachrisson)               
Trana Grus grus  (Common Crane) 
3 ex Torkelstorps strand, Hanhals, Hl (Jonathan Börjesson)               
Strandskata Haematopus ostralegus  (Eurasian Oystercatcher) 
- ex stationär Nidingen, Hl (Björn Zachrisson)               
1 ex str S Svarthall, Hl (Claes-Göran Cederlund, Angie Cederlund) tid: 05:55-08:00               
57 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl (Mats Bjersing) tid: 11:30-12:40               
50 ex rast Södra Mellbystrand, Hl (Martin Åkesson) tid: 07:00-07:30               
Skärfläcka Recurvirostra avosetta  (Pied Avocet) 
95 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl (Mats Bjersing) tid: 11:30-12:40               
50 i par par i lämplig häckbiotop Galtavattnet, Hl (Stefan Hage)               
9 ex födosökande Påarp, Hl (Göran Lindh, Margareta Lindh) tid: 08:50-11:00               
Mindre strandpipare Charadrius dubius  (Little Ringed Plover) 
1 ex Galtavattnet, Hl (Stefan Hage)               
1 ex obs i häcktid, lämplig biotop Trönninge ängar, Hl (Göran Lindh, Margareta Lindh) tid: 11:10-11:45               
1 ex obs i häcktid, lämplig biotop Larssons våtmark, Hl (Göran Lindh, Margareta Lindh) tid: 08:50-11:00               
1 ex Larssons våtmark, Påarp, Hl (Börje Andersson) tid: 11:36               
Större strandpipare Charadrius hiaticula  (Common Ringed Plover) 
- ex stationär Nidingen, Hl (Björn Zachrisson)               
4 ex födosökande Påarp, Hl (Göran Lindh, Margareta Lindh) tid: 08:50-11:00               
Ljungpipare Pluvialis apricaria  (European Golden Plover) 
13 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl (Mats Bjersing) tid: 11:30-12:40               
7 ex str O Påarp, Hl (Göran Lindh, Margareta Lindh) tid: 08:50-11:00               
Skärsnäppa Calidris maritima  (Purple Sandpiper) 
250 ex stationär Nidingen, Hl (Björn Zachrisson)               
Kärrsnäppa Calidris alpina  (Dunlin) 
5 ex Bassängen, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)               
Brushane Calidris pugnax  (Ruff) 
18 ex födosökande Getteröns naturreservat, Hl (Christopher Gullander)               
3 ex rast Bassängen, Hl (Mats Bjersing) tid: 15:30-16:15               
2 ex str S Svarthall, Hl (Claes-Göran Cederlund, Angie Cederlund) tid: 05:55-08:00               
8 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl (Claes-Göran Cederlund, Angie Cederlund) tid: 09:30-10:00               
3 ex födosökande Pölsefloen, Hl (Thomas Palholmen) tid: 18:30               
5 hane rast Påarp, Hl (Göran Lindh, Margareta Lindh) tid: 08:50-11:00               
2 ex Trönninge ängar, Hl (Margareta Wilhelmsson)               
4 hona rast Larssons våtmark, Hl (Göran Lindh, Margareta Lindh) tid: 08:50-11:00               
Rödspov Limosa limosa  (Black-tailed Godwit) 
1 ex födosökande Pölsefloen, Hl (Thomas Palholmen) tid: 18:30               
Myrspov Limosa lapponica  (Bar-tailed Godwit) 
4 ex Bassängen, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)               
Småspov Numenius phaeopus  (Whimbrel) 
4 ex Getteröns naturreservat, Hl (Mats Almgren)          
1 ex Bassängen, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)               
2 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl (Mats Bjersing) tid: 11:30-12:40               
Storspov Numenius arquata  (Eurasian Curlew) 
25 ex str SO Dyrestensvägen, Hl (Niclas Svensson) tid: 18:00          
1 ex födosökande Fågeltornsviken, Tjolöholm, Hl (Juha Autio) tid: 19:45-20:30               
1 ex lockläte Skällträ, Hl (Anders Rönnäng) tid: 13:00-14:30               
28 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl (Mats Bjersing) tid: 11:30-12:40               
200 ex rast Påarp, Hl (Göran Lindh, Margareta Lindh) tid: 08:50-11:00               
35 ex rast Lagaoset N, Hl (Martin Åkesson) tid: 07:30-08:00               
Svartsnäppa Tringa erythropus  (Spotted Redshank) 
2 ex rast Lerjan, Hl (Rolf Ericsson) tid: 11:00               
Rödbena Tringa totanus  (Common Redshank) 
- ex stationär Nidingen, Hl (Björn Zachrisson)               
2 ex stationär Fågeltornsviken, Tjolöholm, Hl (Juha Autio) tid: 19:45               
2 ex obs i häcktid, lämplig biotop Torkelstorps strand, Hanhals, Hl (Jonathan Börjesson)               
6 ex str S Svarthall, Hl (Claes-Göran Cederlund, Angie Cederlund) tid: 05:55-08:00               
52 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl (Mats Bjersing) tid: 11:30-12:40               
15 ex Galtavattnet, Hl (Stefan Hage)               
1 ex Larssons våtmark, Påarp, Hl (Börje Andersson) tid: 11:36               
Gluttsnäppa Tringa nebularia  (Common Greenshank) 
3 ex rast Fågeltornsviken, Tjolöholm, Hl (Juha Autio) tid: 19:45-20:30               
5 ex rast Bassängen, Hl (Rolf Ericsson) tid: 13:00               
1 ex str Svarthall, Hl (Claes-Göran Cederlund, Angie Cederlund) tid: 05:55-08:00               
7 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl (Claes-Göran Cederlund, Angie Cederlund) tid: 09:30-10:00               
2 ex rast Västra tornet, Hl (Ulf Löfås)               
3 ex rast Påarp, Hl (Göran Lindh, Margareta Lindh) tid: 08:50-11:00               
Grönbena Tringa glareola  (Wood Sandpiper) 
1 ex rast Larssons våtmark, Hl (Göran Lindh, Margareta Lindh) tid: 08:50-11:00               
Drillsnäppa Actitis hypoleucos  (Common Sandpiper) 
2 ex Hjälms våtmark, Hl (Lars Carlsson)               
1 ex Getteröns naturreservat, Hl (Mats Almgren)               
1 ex rast Bassängen, Hl (Mats Bjersing) tid: 15:30-16:15               
1 ex Trönninge ängar, Hl (Margareta Wilhelmsson)               
Kustlabb Stercorarius parasiticus  () 
5 ex str S Busör, Hl (PG Utterfors)          
Svarthuvad mås Larus melanocephalus  (Mediterranean Gull) 
1 2K obs i häcktid, lämplig biotop Larssons våtmark, Hl (Mats Bjersing) tid: 13:40-14:30          
1 2K rast Larssons våtmark, Påarp, Hl (Börje Andersson) tid: 11:35               
Dvärgmås Hydrocoloeus minutus  (Little Gull) 
1 ad stationär Fågeltornsviken, Tjolöholm, Hl (Juha Autio) tid: 19:45-20:30               
Silltrut Larus fuscus  (Lesser Black-backed Gull) 
- ex stationär Nidingen, Hl (Björn Zachrisson)               
10 ex Torkelstorps strand, Hanhals, Hl (Jonathan Börjesson)               
- ex Skällträ, Hl (Anders Rönnäng) tid: 13:00-14:30               
Tretåig mås Rissa tridactyla  (Black-legged Kittiwake) 
- ex stationär Nidingen, Hl (Björn Zachrisson)               
Svarttärna Chlidonias niger  (Black Tern) 
1 ex rast Västra tornet, Hl (Ulf Löfås)               
1 ex födosökande Källstorp väster, Hl (Lars-Inge Nicklasson)               
Silvertärna Sterna paradisaea  (Arctic Tern) 
8 ex str S Bua udde, Värö, Hl (Jimmy Stigh) tid: 08:00-09:30               
3 ex rast Torkelstorps strand, Hanhals, Hl (Jonathan Börjesson)               
2 ex rast Fågeltornsparkeringen, Hl (Rolf Ericsson) tid: 13:00          
30 ex str O Påarp, Hl (Göran Lindh, Margareta Lindh) tid: 08:50-11:00               
25 ex förbifl. Södra Mellbystrand, Hl (Martin Åkesson) tid: 07:00-07:30               
50 ex förbifl. Lagaoset N, Hl (Martin Åkesson) tid: 07:30-08:00               
Fisktärna Sterna hirundo  (Common Tern) 
3 ex födosökande Fågeltornsviken, Tjolöholm, Hl (Juha Autio) tid: 19:45-20:30               
1 ex Getteröns naturreservat, Hl (Mats Almgren)               
2 ex str S Svarthall, Hl (Claes-Göran Cederlund, Angie Cederlund) tid: 05:55-08:00               
2 ex rast Lerjan, Hl (Rolf Ericsson) tid: 11:00               
3 ex Påarp, Hl (Margareta Wilhelmsson)               
Kentsk tärna Sterna sandvicensis  (Sandwich Tern) 
1 ex rast Nidingen, Hl (Björn Zachrisson)               
5 ex str S Bua udde, Värö, Hl (Jimmy Stigh) tid: 08:00-09:30               
2 ex rast Fågeltornsparkeringen, Hl (Rolf Ericsson) tid: 13:00               
3 ex Getteröns naturreservat, Hl (Mats Almgren)               
36 ex str S Svarthall, Hl (Claes-Göran Cederlund, Angie Cederlund) tid: 05:55-08:00               
6 ex Påarp, Hl (Margareta Wilhelmsson)               
Tobisgrissla Cepphus grylle  (Black Guillemot) 
- ex stationär Nidingen, Hl (Björn Zachrisson)               
Ringduva Columba palumbus  (Common Wood Pigeon) 
500 ex rast Hjälms våtmark, Hl (Peter Bengtsson, Sten-åke Carlsson) tid: 09:40-11:00          
Turkduva Streptopelia decaocto  (Eurasian Collared Dove) 
1 ex obs i häcktid, lämplig biotop Varbergs centrum, Hl (Klas Rosenkvist) tid: 06:10               
Sånglärka Alauda arvensis  (Eurasian Skylark) 
- ex Skällträ, Hl (Anders Rönnäng) tid: 13:00-14:30               
Backsvala Riparia riparia  (Sand Martin) 
2 ex födosökande Larssons våtmark, Hl (Göran Lindh, Margareta Lindh) tid: 08:50-11:00               
Ladusvala Hirundo rustica  (Barn Swallow) 
1 ex förbifl. Sportcenter, Hl (Mikael Nilsson) tid: 12:16               
5 ex Torkelstorps strand, Hanhals, Hl (Jonathan Börjesson)               
25 ex Skällträ, Hl (Anders Rönnäng) tid: 13:00-14:30          
15 ex födosökande Hjälms våtmark, Hl (Peter Bengtsson, Sten-åke Carlsson) tid: 09:40-11:00          
4 ex Getteröns naturreservat, Hl (Mats Almgren)               
2 ex str O Svarthall, Hl (Claes-Göran Cederlund, Angie Cederlund) tid: 05:55-08:00               
8 ex Galtavattnet, Hl (Stefan Hage)               
- ex Trönninge ängar, Hl (Börje Andersson) tid: 10:13               
30 ex födosökande Larssons våtmark, Hl (Göran Lindh, Margareta Lindh) tid: 08:50-11:00               
- ex födosökande Larssons våtmark, Påarp, Hl (Börje Andersson) tid: 11:35          
Hussvala Delichon urbicum  (Common House Martin) 
2 ex Skällträ, Hl (Anders Rönnäng) tid: 13:00-14:30               
5 ex Hjälms våtmark, Hl (Lars Carlsson)               
2 ex rast Västra tornet, Hl (Ulf Löfås)               
1 ex födosökande Larssons våtmark, Hl (Göran Lindh, Margareta Lindh) tid: 08:50-11:00               
Ängspiplärka Anthus pratensis  (Meadow Pipit) 
- ex rast Nidingen, Hl (Björn Zachrisson)          
- ex Skällträ, Hl (Anders Rönnäng) tid: 13:00-14:30               
Skärpiplärka Anthus petrosus  (Rock Pipit) 
- ex stationär Nidingen, Hl (Björn Zachrisson)               
Gulärla Motacilla flava  (Yellow Wagtail) 
1 ex födosökande Torkelstorps strand, Hanhals, Hl (Jonathan Börjesson)          
5 ex Galtavattnet, Hl (Stefan Hage)               
5 ex rast Trönninge, Hl (Kjell Svensson, Per Olof Strandroth) tid: 11:30               
Sydlig gulärla Motacilla flava flava  () 
3 ex födosökande Trönninge ängar, Hl (Göran Lindh, Margareta Lindh) tid: 11:10-11:45               
Nordlig gulärla Motacilla flava thunbergi  () 
2 ex Trönninge ängar, Hl (Börje Andersson) tid: 10:04-10:05               
Sädesärla Motacilla alba  (White Wagtail) 
2 ex födosökande Sportcenter, Hl (Mikael Nilsson) tid: 12:16               
Järnsparv Prunella modularis  (Dunnock) 
- ex rast Nidingen, Hl (Björn Zachrisson)          
1 ex spel/sång Stråvalla strand, Hl (Doris Holmqvist, Folke Holmqvist) tid: 17:00-17:30               
Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola  (European Stonechat) 
2 i par Båtafjorden, Hl (Jimmy Stigh) tid: 09:40-11:30          
2 i par Skällträ, Hl (Anders Rönnäng) tid: 13:00-14:30               
2 i par Haverdal, Hl (Margareta Wilhelmsson)               
Stenskvätta Oenanthe oenanthe  (Northern Wheatear) 
1 ex Skällträ, Hl (Anders Rönnäng) tid: 13:00-14:30               
2 i par födosökande Stråvalla hamn, Hl (Doris Holmqvist, Folke Holmqvist) tid: 17:00-17:30               
1 ex Påarp, Slyngestenen, Hl (Börje Andersson) tid: 11:09               
Ringtrast Turdus torquatus  (Ring Ouzel) 
1 hona rast Veddige, Hl (Göran Claesson, Marion Claesson) tid: 10:00          
Taltrast Turdus philomelos  (Song Thrush) 
- ex rast Nidingen, Hl (Björn Zachrisson)               
1 ex spel/sång Fågeltornsviken, Tjolöholm, Hl (Juha Autio) tid: 20:30               
Ärtsångare Sylvia curruca  (Lesser Whitethroat) 
1 ex födosökande Vassbäck, Hl (Peter Bengtsson) tid: 13:00               
1 ex födosökande Stråvalla strand, Hl (Doris Holmqvist, Folke Holmqvist) tid: 17:00-17:30               
2 ex spel/sång Svarthall, Hl (Claes-Göran Cederlund, Angie Cederlund) tid: 05:55-08:00               
1 ex spel/sång Stadshuset, Hl (Ola Erlandsson) tid: 07:50               
Svarthätta Sylvia atricapilla  (Eurasian Blackcap) 
- ex rast Nidingen, Hl (Björn Zachrisson)               
1 hona födosökande Alelövsvägen 35, Hl (Juha Autio) tid: 12:30               
1 hane rast Sportcenter, Hl (Mikael Nilsson) tid: 12:05          
1 ex rast Svarthall, Hl (Claes-Göran Cederlund, Angie Cederlund) tid: 05:55-08:00               
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix  (Wood Warbler) 
1 ex födosökande Alelövsvägen 35, Hl (Juha Autio) tid: 12:30               
Gransångare Phylloscopus collybita  (Common Chiffchaff) 
- ex rast Nidingen, Hl (Björn Zachrisson)          
1 ex spel/sång Sportcenter, Hl (Mikael Nilsson) tid: 12:05               
3 ex spel/sång Stråvalla strand, Hl (Doris Holmqvist, Folke Holmqvist) tid: 17:00-17:30               
Lövsångare Phylloscopus trochilus  (Willow Warbler) 
1 ex födosökande Alelövsvägen 35, Hl (Juha Autio) tid: 12:30               
2 ex rast Sportcenter, Hl (Mikael Nilsson) tid: 12:05               
2 ex spel/sång Hjälms våtmark, Hl (Peter Bengtsson, Sten-åke Carlsson) tid: 09:40-11:00               
- ex spel/sång Trönninge ängar, Hl (Börje Andersson) tid: 10:12               
- ex spel/sång Larssons våtmark, Påarp, Hl (Börje Andersson) tid: 11:37               
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca  (European Pied Flycatcher) 
1 hane bobesök Skogvaktarbostaden, Hstd, Hl (Alexander Bloemer) tid: 17:03          
1 hane Bockåsen, Svalilt, Breared, Hl (Göran Snygg) tid: 06:30               
Råka Corvus frugilegus  (Rook) 
10 ex Torkelstorps strand, Hanhals, Hl (Jonathan Börjesson)               
Gråkråka Corvus corone cornix  (Hooded Crow) 
- ex Skällträ, Hl (Anders Rönnäng) tid: 13:00-14:30               
Stare Sturnus vulgaris  (Common Starling) 
1 ex förbifl. Alelövsvägen 35, Hl (Juha Autio) tid: 12:30               
3 ex rast Fågeltornsviken, Tjolöholm, Hl (Juha Autio) tid: 19:45-20:30               
30 ex Skällträ, Hl (Anders Rönnäng) tid: 13:00-14:30          
Bofink Fringilla coelebs  (Chaffinch) 
- ex rast Nidingen, Hl (Björn Zachrisson)               
1 hane födosökande Alelövsvägen 35, Hl (Juha Autio) tid: 12:30               
2 ex str Svarthall, Hl (Claes-Göran Cederlund, Angie Cederlund) tid: 05:55-08:00               
Steglits Carduelis carduelis  (European Goldfinch) 
2 ex Blackedal, Frillesås, Hl (Jimmy Stigh)               
2 ex förbifl. Lilla Tjärby, Laholm, Hl (Erik Johansson)               
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes  (Hawfinch) 
2 ex Blackedal, Frillesås, Hl (Jimmy Stigh)               
Sävsparv Emberiza schoeniclus  (Reed Bunting) 
- ex rast Nidingen, Hl (Björn Zachrisson)          
15 ex Skällträ, Hl (Anders Rönnäng) tid: 13:00-14:30          
Byt datum genom att bläddra, eller skriv nytt datum i rutan och tryck ENTER.
 « 2018-04-22