NYHETER 
GOF:s fågelnyheter presenteras i samarbete med Kustobsar för att nå så många av Västkustens skådare som möjligt.
Senaste nyheterna
Fågelcentralen
2018-11-15
iGoTerra på Ekliden 5/11 2018
2018-10-30
Nya klistermärken
2018-10-03
Torsdagar 12/7–13/9 Bohuslän/Breviks kile
2018-08-01
Botswana 14-30 nov fulltecknad
2018-07-26
» Nyhetsarkiv
     2014-03-16 
Foto: Quan Min Li
Årsmöte den 6 april!

Årsmötet äger rum på Naturhistoriska museet söndagen den 6 april klockan 18:30, dagordning, räkenskaper och verksamhetsberättelse finns på Ekliden måndagskvällar från och med 24 mars.
Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning finns också på www.gof.nu under Föreningsinfo – Verksamheten. Dagordning se nedan.

Efter årsmötesförhandlingarna presenterar Erik Hirschfeld en del av världens mest hotade och ovanliga fåglar. Totalt 590 arter anses som akut hotade, vissa av dem finns bara i fångenskap.


Dagordning för GOF:s årsmöte 2014-04-06

1.   Val av ordförande för mötet

2.   Val av sekreterare för mötet

3.   Val av två justeringsmän

4.   Val av två rösträknare

5.   Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.

6.   Styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaper

7.   Revisionsberättelse

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.   Ärende som styrelsen förelagt årsmöte

10. Av medlem framställt motiverat förslag, som kommit styrelsen tillhanda senast 31 januari

11. Bestämmande av årsavgifter

12. Val av styrelse

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter

14. Val av valberedning med minst tre personer

15. Avslutande av mötet
Text: Marianne Ohlander
     TIPSA OSS OM NYHETER 
Har du snappat upp något som du tycker skulle passa som nyhet på gof.nu och Kustobsar? Oavsett om det gäller inventeringar, tävlingar, andra arrangemang eller intressanta iakttagelser med fågelanknytning är en nyhet på gof.nu och Kustobsar ett bra sätt att få ut informationen.


» Skicka in nyhetstips