Torsdag 11 januari

Snösiska, underarten exilipes
1 ex födosökande Brevik, Hl  12:00-12:30 (Thomas Palholmen)
Grågås X kanadagås
3 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  08:15-10:10 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
Sångsvan
14 ex Torkelstorp, Hanhals, Hl  13:15-13:30 (Anders Rönnäng)
55 ex rast Galtabäcks hamn, Hl  10:15-10:50 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
34 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  08:15-10:10 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
20 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  10:30-14:00 (Ari Määttä)
7 ex Brevik, Hl  12:00-12:30 (Thomas Palholmen)
7 ex förbifl. Steninge strand, Hl  11:30-12:30 (Nils-Erik Evers)
4 ex str S Haverdal norra, Hl  12:00-12:50 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
180 ex Klarningen, Östra Karup, Hl  14:45-15:25 (Per-Magnus Åhren)
Spetsbergsgås
3 ex rast Båtafjorden, Hl  14:00 (Simon Lindqvist)
Bläsgås
1 ex rast Galtabäcks hamn, Hl  10:15-10:50 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
6 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  08:15-10:10 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
Vitkindad gås
230 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  08:15-10:10 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
Bläsand
6 ex rast Galtabäcks hamn, Hl  10:15-10:50 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
5 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  08:15-10:10 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Jacob Rudhe m.fl.)
3 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  10:30-14:00 (Ari Määttä)
- ex stationär Smedsgård strandängar, Hl (Lasse Sunnerstig)
Snatterand
5 ex rast Galtabäcks hamn, Hl  10:15-10:50 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Jacob Rudhe m.fl.)
Kricka
2 ex förbifl. Smedsgård strandängar, Hl  10:30-14:00 (Ari Määttä)
67 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  13:30-14:00 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
20 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  16:00 (Ari Määttä, Bo Hellberg)
20 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  09:50-10:50 (Nils-Erik Evers)
- ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  10:00-11:00 (Gunnar Wallin, Kerstin Wallin)
Ringand
1 hona Halmstads reningsverk, Hl  13:30-14:00 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
1 hona Halmstad reningsverk, Hl  11:09-11:10 (Börje Andersson)
1 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  14:30-15:00 (Göran Lindh, Margareta Lindh)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  13:30-14:00 (Arne Lysell)
1 hona Halmstads reningsverk, Hl  13:25-14:15 (Per-Magnus Åhren)
1 hona födosökande Halmstads reningsverk, Hl  11:50-12:40 (Johan Tufvesson)
1 ex Halmstads reningsverk, Hl  11:45 (Mats Almgren)
1 hona födosökande Halmstads reningsverk, Hl  10:00-11:00 (Gunnar Wallin, Kerstin Wallin)
1 hona rast Halmstads reningsverk, Hl  09:50-10:50 (Nils-Erik Evers)
I den bortre delen mitten dammen tillsammans med Vigg!
1 hona födosökande Halmstads reningsverk, Hl  09:00-10:00 (Harald Ris)
1 honf födosökande Halmstads reningsverk, Hl (Mats Henriksson)
1 ex Halmstads reningsverk, Hl (Göran Hardenmark)
Vigg
- ex Torkelstorp, Hanhals, Hl  13:15-13:30 (Anders Rönnäng)
2 ex rast Galtabäcks hamn, Hl  10:15-10:50 (Per Åsberg)
1 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  10:30-14:00 (Ari Määttä)
i sjöorreflock
169 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  13:30-14:00 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
- ex rast Halmstads reningsverk, Hl  16:00 (Ari Määttä, Bo Hellberg)
- ex Halmstads reningsverk, Hl  10:00-11:00 (Gunnar Wallin, Kerstin Wallin)
- ex Halmstads reningsverk, Hl (Mats Almgren)
Bergand
1 hona rast Smedsgård strandängar, Hl  08:15-10:10 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
1 2K hane rast Halmstads reningsverk, Hl  13:30-14:00 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  13:30-14:00 (Arne Lysell)
1 2K hane Halmstads reningsverk, Hl  12:20 (Mats Almgren)
1 2K hane stationär Halmstads reningsverk, Hl  11:50-12:40 (Johan Tufvesson)
Vilande i första dammen
1 2K hane rast Halmstads reningsverk, Hl  09:50-11:00 (Nils-Erik Evers)
Tillsammans med Vigg!
1 2K Halmstads reningsverk, Hl  09:00-10:00 (Harald Ris)
1 ex rast Halmstads reningsverk, Hl (Anders Wirdheim)
Ejder
25 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  08:15-10:10 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
3 ex rast Haverdal norra, Hl  12:00-12:50 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
Alfågel
1 ad hane födosökande Landabukten, Hl  14:30-15:15 (Peter Bengtsson)
Vid badbryggorna Vassbäcks båthamn.
1 hane födosökande Landabukten, Hl  14:30-15:15 (Peter Bengtsson)
Vid båthamnen Vassbäck.
3 ex rast Västra stranden, Hl  09:00-10:00 (Harald Ris)
Sjöorre
95 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  08:15-10:10 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
- ex Smedsgård strandängar, Hl  14:00 (Bengt Börjesson)
3 ex förbifl. Haverdal, Hl  13:00 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
100 ex födosökande Laxvik, Hl  12:30-13:00 (Jan-Olof Johansson)
C:a
Svärta
3 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  08:15-10:10 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Jacob Rudhe m.fl.)
Salskrake
2 hona Torkelstorp, Hanhals, Hl  13:15-13:30 (Anders Rönnäng)
1 honf rast Galtabäcks hamn, Hl  10:15-10:50 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
Smålom
6 ex förbifl. Smedsgård strandängar, Hl  08:15-10:10 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
4 ex förbifl. Smedsgård strandängar, Hl  10:30-14:00 (Ari Määttä)
Smådopping
1 ex Halmstad reningsverk, Hl  11:10 (Börje Andersson)
2 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  13:30-14:00 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
2 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl (Anders Wirdheim)
2 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl (Mats Henriksson)
1 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  16:00 (Ari Määttä, Bo Hellberg)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  13:30-14:00 (Arne Lysell)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  10:00-11:00 (Gunnar Wallin, Kerstin Wallin)
1 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  09:50-10:50 (Nils-Erik Evers)
1 ex Halmstads reningsverk, Hl (Mats Almgren)
Skäggdopping
1 ex Västra stranden, Hl  09:00-10:00 (Harald Ris)
Toppskarv
4 ex rast Galtabäcks hamn, Hl  10:15-10:50 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
1 ex stationär Karet, Hl  09:00-09:30 (Gunnar Wallin, Kerstin Wallin)
Röd glada
1 ex födosökande Strömma damm, Dagsås, Hl  12:30 (Claes-Göran Cederlund)
3 ex födosökande Falkenbergs södra infart, Hl  11:07 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg)
1 ex Ullarp, Eftra, Hl  11:30 (Harald Ris)
2 ex rast Haverdal norra, Hl  12:00-12:50 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
1 ex förbifl. Getinge, Hl  14:45 (Ari Määttä, Bo Hellberg)
1 ex födosökande Getinge, Hl (Mats Henriksson)
Havsörn
1 ad Hanhals strand, Hl  13:15-13:30 (Anders Rönnäng)
1 ex födosökande Galtabäcks hamn, Hl  10:15-10:50 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
1 ex förbifl. Steningestrand, Hl  11:30 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
1 ex förbifl. Skipås naturreservat, Steninge, Hl  11:25 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg)
1 ex Haverdal, Hl  13:00 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
1 ex förbifl. Vessigebro, Hl (Ingemar Alenäs)
1 ex förbifl. Rävinge, Hl  12:05 (Göran Lindh, Margareta Lindh)
Blå kärrhök
1 hane födosökande Tvååkers Gata 1A, Hl  11:10 (Joanna Hägerström)
1 honf födosökande Tvååkers Gata 1A, Hl  08:20 (Joanna Hägerström)
Sparvhök
1 ex Klarningen, Östra Karup, Hl  14:45-15:25 (Per-Magnus Åhren)
1 ex Halmstad, Fyllinge, Hl  12:19 (Börje Andersson)
Ormvråk
1 ex Hanhals kyrka, Hl  14:00 (Anders Rönnäng)
1 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  08:15-10:10 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Jacob Rudhe m.fl.)
1 ex rast Heagård, Hl (Ari Määttä)
1 ex Civila flygfältet, Hl  13:30-14:00 (Arne Lysell)
3 ex födosökande Sperlingsholm, Hl  14:30-15:20 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
2 ex Klarningen, Östra Karup, Hl  14:45-15:25 (Per-Magnus Åhren)
Fjällvråk
1 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  08:15-10:10 (Jacob Rudhe, Jon Jörpeland)
1 ex rast Långåsavfarten E6, Hl  13:05 (Niklas Westermark, Per Åsberg)
Stenfalk
1 hona födosökande Galtabäcks hamn, Hl  10:15-10:50 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
1 hona förbifl. Smedsgård strandängar, Hl  10:30-14:00 (Ari Määttä)
Pilgrimsfalk
1 ex Morups Tånge, Hl  09:00-09:30 (Gunnar Wallin, Kerstin Wallin)
Vattenrall
1 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  13:30-14:00 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
1 ex Halmstads reningsverk, Hl  13:25-14:15 (Per-Magnus Åhren)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  11:50-12:40 (Johan Tufvesson)
Gående i vassen i "ringandsdammen".
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl (Anders Wirdheim)
1 ex Halmstads reningsverk, Hl (Mats Almgren)
Rörhöna
11 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  13:30-14:00 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
10 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl (Anders Wirdheim)
5 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  14:30-15:00 (Göran Lindh, Margareta Lindh)
3 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  16:00 (Ari Määttä, Bo Hellberg)
3 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl (Mats Henriksson)
2 ex Halmstads reningsverk, Hl  09:00-10:00 (Harald Ris)
1 ex Halmstads reningsverk, Hl  10:00-11:00 (Gunnar Wallin, Kerstin Wallin)
1 ad rast Halmstads reningsverk, Hl  09:50-10:50 (Nils-Erik Evers)
1 ex Halmstads reningsverk, Hl (Mats Almgren)
Strandskata
1 ex Smedsgård strandängar, Hl  14:00 (Bengt Börjesson)
1 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  14:00-15:00 (Nils-Erik Evers)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  12:35-14:20 (Marion Claesson, Göran Claesson)
1 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  10:30-14:00 (Ari Määttä)
1 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  08:15-10:10 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl (Peter Lehmann, Birgitta Lehmann)
1 ex stationär Smedsgård strandängar, Hl (Lasse Sunnerstig)
1 ex stationär Björkäng, Tvååker, Hl (Magnus Jäderblad)
Storspov
26 ex födosökande Smedsgård, Tvååker, Hl (Magnus Jäderblad)
22 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  08:15-10:10 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
15 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl (Peter Lehmann, Birgitta Lehmann)
10 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  14:00-15:00 (Nils-Erik Evers)
4 ex Brevik, Hl  12:00-12:30 (Thomas Palholmen)
Större gulbena
1 2K födosökande Smedsgård, Tvååker, Hl (Magnus Jäderblad)
I södra delen av lagunen under eftermiddagen.
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  15:00-15:45 (Tony Tysk)
1 ex Smedsgård strandängar, Hl  14:00 (Bengt Börjesson)
1 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  14:00-15:00 (Nils-Erik Evers)
Aktivt födosökandes i den lilla lagunen närmast stranden och husen. Ej på sandreveln därute! Fina närobservationer i hyggligt ljus!
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  14:00 (Ari Määttä)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  12:35-14:20 (Marion Claesson, Göran Claesson)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  12:35-14:10 (Bernt Johansson)
1 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  08:15-10:10 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl (Kenny Nordström, Ulla Arfwidsson)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl (Peter Lehmann, Birgitta Lehmann)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl (Annika Andersson)
Kaspisk trut
1 2K rast Västra stranden, Hl (Anders Wirdheim)
I trutflock på stranden mellan reningsverket och Aleskogen.
Sillgrissla
1 ex förbifl. Haverdal norra, Hl  12:00-12:50 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Jacob Rudhe)
Ringduva
2 ex rast Steninge, Hl  11:25 (Nils-Erik Evers)
1 ex rast Steningestrand, Hl  11:30 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
3 ex rast Haverdal norra, Hl  12:00-12:50 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
2 ex stationär Haverdal, Hl  11:15 (Gunnar Wallin, Kerstin Wallin)
1 ex spel/sång Haverdal, Hl  15:30 (Ari Määttä, Bo Hellberg)
10 ex rast Sperlingsholm, Hl  14:30-15:20 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
2 ex rast Laholm, Hl  09:30 (Nils-Erik Evers)
Turkduva
1 ex förbifl. Laholm, Hl  09:30 (Nils-Erik Evers)
Kattuggla
1 ex lockläte Plönninge, Hl (Göran Hardenmark)
Berglärka
9 ex rast Galtabäcks hamn, Hl  10:15-10:50 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
15 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  14:00-15:00 (Nils-Erik Evers)
Ängspiplärka
2 ex rast Steninge strand, Hl  11:30-12:30 (Nils-Erik Evers)
1 ex rast Haverdal norra, Hl  12:00-12:50 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
2 ex födosökande Haverdal, Hl  11:15 (Gunnar Wallin, Kerstin Wallin)
Rörlig vid tång och sten vid skallen
1 ex rast Haverdal, Hl  15:30 (Ari Määttä, Bo Hellberg)
Skärpiplärka
2 ex rast Galtabäcks hamn, Hl  10:15-10:50 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
1 ex rast Smalasudde, Hl (Magnus Jäderblad)
1 ex rast Steninge strand, Hl  11:30-12:30 (Nils-Erik Evers)
4 ex rast Haverdal norra, Hl  12:00-12:50 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
1 ex rast Haverdal, Hl  15:30 (Ari Määttä, Bo Hellberg)
1 ex födosökande Haverdal, Hl  11:15 (Gunnar Wallin, Kerstin Wallin)
Rörlig vid tång och sten vid skallen
Vattenpiplärka
1 ex rast Steninge strand, Hl  11:30-12:30 (Nils-Erik Evers)
Tillsammans med Ängspiplärkor och Skärpiplärka! Sitter oftast högst upp på stenar nära "SKALLEN"
1 ex rast Haverdal norra, Hl  12:00-12:50 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
1 ex rast Haverdal, Hl  15:30 (Ari Määttä, Bo Hellberg)
1 ex Haverdal, Hl  13:30 (Mats Almgren)
1 ex födosökande Haverdal, Hl  11:15 (Gunnar Wallin, Kerstin Wallin)
I tång och sten vid skallen
1 ex stationär Haverdal, Hl  10:45-11:00 (Harald Ris)
Forsärla
1 ex Halmstad reningsverk, Hl  11:10 (Börje Andersson)
2 ex förbifl. Halmstads reningsverk, Hl  11:50-12:40 (Johan Tufvesson)
Troligen 2. Först en lockande och landade skymt. En stund senare en lockande in från stranden.
2 ex Halmstads reningsverk, Hl  09:00-10:00 (Harald Ris)
1 ex förbifl. Halmstads reningsverk, Hl  15:20 (Irene Hofstedt)
Flög över gatan mot småbåtshamnen
1 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  13:30-14:00 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
1 ex Halmstads reningsverk, Hl  13:25-14:15 (Per-Magnus Åhren)
1 ex förbifl. Halmstads reningsverk, Hl (Mats Henriksson)
1 ex Halmstads reningsverk, Hl (Mats Almgren)
1 ex förbifl. Halmstad småbåtshamn, Hl  10:00-11:00 (Gunnar Wallin, Kerstin Wallin)
1 ex förbifl. Halmstad småbåtshamn, Hl  09:50-10:50 (Nils-Erik Evers)
Sidensvans
1 ex rast Haverdal, Hl  13:05 (Niklas Westermark, Per Åsberg)
12 ex rast Laxvik, Hl  12:30-13:00 (Jan-Olof Johansson)
Strömstare
1 ex födosökande Angryd, Sibbarp, Hl  12:30 (Claes-Göran Cederlund)
Rödvingetrast
1 ex födosökande Öströö gård, Hl  12:30 (Claes-Göran Cederlund)
1 ex förbifl. Haverdal, Hl  13:05 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg)
Dubbeltrast
1 ex Ströans mynning, Hl (Håkan Nilsson)
Svarthätta
1 hona födosökande Hantverksg. 26, Hl (Julius Wengelin Grantén, Elin Wengelin Grantén)
Gransångare
1 ex Halmstad reningsverk, Hl  11:10 (Börje Andersson)
1 ex Halmstads reningsverk, Hl  13:25-14:15 (Per-Magnus Åhren)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  09:00-10:00 (Harald Ris)
Tofsmes
2 ex lockläte Haverdals naturreservat, Hl  10:45 (Göran Lindh, Margareta Lindh)
Varfågel
1 ex födosökande Dagsås, Hl  12:30 (Claes-Göran Cederlund)
Råka
6 ex Smedsgård strandängar, Hl  08:15-10:10 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
- ex Björkäng, Tvååker, Hl  13:30 (Bengt Börjesson)
100 ex Korshamn, Hl  09:00-09:30 (Gunnar Wallin, Kerstin Wallin)
- ex rast Stickens gård, Hl  13:30 (Nils-Erik Evers)
2 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  16:00 (Ari Määttä, Bo Hellberg)
- ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl (Mats Henriksson)
Bofink
1 hane rast Smedsgård strandängar, Hl  08:15-10:10 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
1 ex lockläte Sperlingsholm, Hl  14:30-15:20 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
1 hane födosökande Spånstad, Hl  12:30-15:30 (Tommie Fagerberg)
Bergfink
1 ex födosökande Dagsås, Hl  12:30 (Claes-Göran Cederlund)
100 ex Galgberget, Hl  12:30 (Arne Lysell)
70 ex förbifl. Karl XI stuga, Hl  14:30-15:20 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
1 ex lockläte Sperlingsholm, Hl  14:30-15:20 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
Steglits
1 ex förbifl. Galtabäcks hamn, Hl  10:15-10:50 (Niklas Westermark)
1 ex födosökande Spånstad, Hl  12:30-15:30 (Tommie Fagerberg)
Grönsiska
1 hane födosökande Matningen, Alelövsvägen 35, Hl  10:30 (Juha Autio)
1 ex lockläte Sperlingsholm, Hl  14:30-15:20 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
7 ex födosökande Spånstad, Hl  12:30-15:30 (Tommie Fagerberg)
2 ex lockläte Hantverksg. 26, Hl (Julius Wengelin Grantén, Elin Wengelin Grantén)
Gråsiska
1 ex födosökande Matningen, Alelövsvägen 35, Hl  12:00 (Juha Autio)
15 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  10:30-14:00 (Ari Määttä)
15 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  08:15-10:10 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
10 ex förbifl. Smedsgård strandängar, Hl  14:00-15:00 (Nils-Erik Evers)
20 ex födosökande Brevik, Hl  12:00-12:30 (Thomas Palholmen)
30 ex födosökande Höråsen, Hl (Björn Lindberg)
20 ex rast Haverdal norra, Hl  12:00-12:50 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
100 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  13:30-14:00 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
60 ex Halmstads reningsverk, Hl  13:25-14:15 (Per-Magnus Åhren)
1 ex lockläte Sperlingsholm, Hl  14:30-15:20 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
8 ex födosökande Spånstad, Hl  12:30-15:30 (Tommie Fagerberg)
Stenknäck
32 ex födosökande Dagsås, Hl  12:30 (Claes-Göran Cederlund)
I en flock!
4 ex förbifl. Sperlingsholm, Hl  14:30-15:20 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
Snösparv
1 ex lockläte Galtabäcks hamn, Hl  10:15-10:50 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)
1 ex lockläte Haverdal norra, Hl  12:00-12:50 (Niklas Westermark, Per Åsberg, Mikael Åsberg m.fl.)