Torsdag 11 januari

Tranor
14 ad förbifl. Eriksbergs hamn, Vg  12:00 (*Seppo Salmivuori)
Tranor i formation över Eriksberg i Göteborg flög i NV riktning
Sångsvan
9 ex rast Lammholmsviken, Boh  11:00-11:15 (Bo Brinkhoff)
2 par med ungar, 4 ad och 5 2k
20 ex str V Vrångö, Vg  10:00-13:20 (Ulf Persson)
12:14
6 ex förbifl. Skeppstadsholmen, Boh (Per-Erik Hagström, Jeanette Hagström)
24 ex Karholmsdammen (Boh-delen), Boh  11:30 (Per Lundgren)
3 ex Södskärsdammen, Vg  11:15-11:30 (Per Lundgren, Annika Wetterberg)
2 ad Södskärsdammen, Vg  11:15-11:30 (Per Lundgren, Annika Wetterberg)
1 2K Södskärsdammen, Vg  11:15-11:30 (Per Lundgren, Annika Wetterberg)
30 ex str SV Smithska udden, Göteborg, Vg  10:40-12:00 (Lars Erik Norbäck)
3 ex rast Välen, Göteborg, Vg  10:00-11:15 (Göran Gustavsson)
17 ex str SV Utbyfältet, Göteborg, Vg  10:45-12:45 (Ingemar BE Larsson)
1 ex förbifl. Wendelsberg, Mölnlycke, Vg  12:15-14:30 (Conny Palm)
Snatterand
20 ex Karholmsdammen (Boh-delen), Boh  11:30 (Per Lundgren)
minst
Kricka
1 ex Kärralunds camping, Göteborg, Vg (Ola Wennberg)
Vigg
3 ex Södskärsdammen, Vg  11:15-11:30 (Per Lundgren, Annika Wetterberg)
10 ex födosökande Fattighusån, Göteborg, Vg  11:50 (Uno Unger)
5 hanar + 5 honor, höll till i ån längs Lilla Stampgatan N om Ullevi.
7 ex Fattighusån, Göteborg, Vg  08:20 (Ulf Persson)
1 hona Fattighusån vid polisen, Vg (Anders Malmsten)
3 ad födosökande Mölndalsån, Vg  11:10-11:40 (Uno Unger)
Ett par + en hona, S om Levgrensvägen.
18 ex födosökande Säveåns mynning, Vg  13:00-13:30 (Uno Unger)
De låg i Göta älv precis nedströms mynningen.
1 honf födosökande Gullbergsmotet, Vg  12:40 (Uno Unger)
I den isolerade delen av Gullbergsån SO om motet.
7 ex Mölndalsån, Mölndal, Vg (Ove Ferling)
Ejder
60 ex Bolleskären, Boh  10:30-10:45 (Bo Brinkhoff)
14 ad rast Lappesand, Boh  10:45-10:55 (Thomas Karlsson)
2 ex Tjolme sund, Boh  11:42-11:49 (Bengt Karlsson)
2 ex rast Hälsö hamn, Boh  10:15-10:35 (Thomas Karlsson)
4 ad födosökande Bredviken, Boh  09:26-09:35 (Thomas Karlsson)
20 ex Grötö, Boh  09:30 (Bo Brinkhoff)
3 ex Kalvsund, Boh  09:30 (Bo Brinkhoff)
20 ex Lilla Varholmen, Torslanda, Boh  09:30 (Bo Brinkhoff)
6 ex Vrångö, Vg  10:00-13:20 (Ulf Persson)
12 ex Saltholmen, Göteborg, Vg  13:35-13:40 (Ulf Persson)
23 ex Fiskebäcks hamn, Göteborg, Vg  13:30-14:30 (Lars Persson)
15 +8
2 ad i par Önnereds hamn, Göteborg, Vg  13:30-14:30 (Lars Persson)
11 hane Smithska udden, Göteborg, Vg  10:40-12:00 (Lars Erik Norbäck)
Salskrake
5 hane Södskärsdammen, Vg  11:15-11:30 (Per Lundgren, Annika Wetterberg)
1 hona Syrhålakanalen, Vg  11:15 (Per Lundgren, Annika Wetterberg)
Smådopping
1 ex födosökande Välen, Göteborg, Vg  10:00-11:15 (Göran Gustavsson)
2 ex födosökande Säveåns mynning, Vg  13:00-13:30 (Uno Unger)
De låg intill Ringökajen på Hisingsidan ca 600 meter V om Säveåns mynning.
Skäggdopping
1 ex Smithska udden, Göteborg, Vg  10:40-12:00 (Lars Erik Norbäck)
Toppskarv
6 ex Bolleskären, Boh  10:30-10:45 (Bo Brinkhoff)
8 ex Hjälvik, Boh  10:30-11:00 (Bo Brinkhoff)
stod på ett par små skär ute i väster
1 ex Norra Varskär, Vg  10:00-13:20 (Ulf Persson)
Toppskarven stod tillsammans med en storskarv på ett mindre skär norr om Norra Varskär.
Duvhök
1 2K Horstedammen, Boh  12:16 (Bengt Karlsson)
Sparvhök
1 ex förbifl. Käringberget, Göteborg, Vg  15:08-15:46 (Uno Unger)
Den flög söderut över Kostergatan och Fullriggaregatan.
1 hona födosökande Utbyfältet, Göteborg, Vg  10:45-12:45 (Ingemar BE Larsson)
Ormvråk
1 ex stationär Västra Renovadeponin, Boh  09:15 (Bo Brinkhoff)
1 ex Syrhålakanalen, Vg  11:15 (Per Lundgren, Annika Wetterberg)
satt på lyktstolpe vid Hjärtholmsvägen
1 ex stationär Syrhålamotet, Hisingen, Vg  12:45 (Bo Brinkhoff)
1 ex stationär Volvo Torslanda, Hisingen, Boh  12:45 (Bo Brinkhoff)
1 ex Brännås, Mölndal, Vg (Ove Ferling)
1 ex förbifl. Jonsereds fabriker, Vg  10:40-11:10 (Peter Strandvik)
mot väst
Vattenrall
1 ex lockläte Mudderfältet, Vg  10:00-11:15 (Göran Gustavsson)
I diket, södra kanten.
Storspov
2 ex födosökande Lammholmsviken, Boh  11:00-11:15 (Bo Brinkhoff)
Ringduva
3 ex Horstebacke, Boh  11:11-11:12 (Bengt Karlsson)
10 ex Horstebacke, Boh  09:45-10:15 (Bo Brinkhoff)
minst 10 ex, några vid matningen
2 ad födosökande Horstebacke, Boh  09:40-10:15 (Thomas Karlsson)
3 ex Hönö kyrkogård, Boh  11:15-12:15 (Bo Brinkhoff)
vid matningen
4 ex Sjöbacken, Göteborg, Vg  13:30-14:30 (Lars Persson)
74 ex rast Kviberget, Vg  10:00-11:15 (Göran Gustavsson)
4 ex födosökande Kungsladugård, Göteborg, Vg  10:40-11:50 (Robert Ennerfelt)
1 ex rast Slottsskogskolonin, Vg  10:40-11:50 (Robert Ennerfelt)
5 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg, Vg  14:50-15:05 (Ulf Persson)
3 ex förbifl. Stampens kyrkogård, Vg  12:00-12:20 (Uno Unger)
1 + 2.
2 ex Brännås, Mölndal, Vg (Ove Ferling)
2 ex Södra Sotenäsvägen, Vg  09:45 (Peter Strandvik)
28 ex Wendelsberg, Mölnlycke, Vg  12:15-14:30 (Conny Palm)
Turkduva
1 ex Norgården, Boh  10:15 (Bo Brinkhoff)
2 ex Parken, Boh  11:00 (Bo Brinkhoff)
1 ex spel/sång Intaget, Boh  10:54 (Bengt Karlsson)
2 ex Bagglebo, Boh  09:45 (Bo Brinkhoff)
30 ex stationär Silverkällan, Vg  14:50-14:53 (Uno Unger)
De satt i träden runt den lilla platsen.
4 ex stationär Silverkällan, Vg  10:40-11:50 (Robert Ennerfelt)
Kattuggla
1 ex Vitsippsdalen, Vg  16:10-16:20 (Lennart Falk)
Avslöjad av upprört skrikande koltrastar.
Forsärla
1 ex födosökande Slottsskogen, Göteborg, Vg (Johan Ennerfelt)
I bäcken vid Fruktlunden i Dalen.
1 ex födosökande Gasklockan, Vg  13:30-14:00 (Uno Unger)
Den höll till på en översvämmad del av Gullbergskajen mittför f.d. Gasklockan.
Sädesärla
1 ex Mölndalsån, Vg  11:10-11:40 (Uno Unger)
Den höll till på Mölndalsåns västra strand mellan Svenska mässan och Valhallabadet.
1 ex Friskis och Svettis Valhalla., Vg  12:55-13:00 (Roland Berndtsson)
Sädesärlan upptäcktes stillastående på marken framför entrén till Friskis och Svettis vid Valhallabadet. Jag hade just plockat fram min kamera, då en skata kom flygande och attackerade ärlan, som tog till vingarna och flög mot Mölndalsån och därefter försvann över vattnet bort mot Örgrytevägen.
Sidensvans
1 ex förbifl. Hjälvik, Boh  10:30-11:00 (Bo Brinkhoff)
2 ex Källängen, Göteborg, Vg  10:30 (Björn Sjöstrand, Karin Sjöstrand)
4 ex födosökande Smithska udden, Göteborg, Vg  10:40-12:00 (Lars Erik Norbäck)
äpplen vid matning
8 ex födosökande Lunnagården, Mölndal, Vg  13:00-13:10 (Ragnar Seldén)
Utanför ABB-huset, bortjagade av sparvhök
11 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg, Vg (Ola Wennberg)
Strömstare
1 ex Grevedämmet, Mölndal, Vg (Ove Ferling)
Rödvingetrast
1 ex Horstebacke, Boh  11:08 (Bengt Karlsson)
1 ex Utbyfältet, Göteborg, Vg  10:45-12:45 (Ingemar BE Larsson)
Sällskap med 1 björktrast
Skäggmes
3 ex födosökande Södskärsdammen, Vg  12:35-12:40 (Per Lundgren, Annika Wetterberg)
vassen S delen
2 hane födosökande Södskärsdammen, Vg  12:35-12:40 (Per Lundgren, Annika Wetterberg)
vassen S delen
1 hona födosökande Södskärsdammen, Vg  12:35-12:40 (Per Lundgren, Annika Wetterberg)
Stjärtmes
4 ex födosökande Stora Mölnesjön, Vg  15:15 (Lars Erik Norbäck)
på östra sidan av sjön
Tofsmes
1 ex lockläte Brudarebackens fågelmatning, Vg  15:30-16:20 (Conny Palm)
Hördes flera gånger vid 15:50 men kom aldrig fram till matningen.
Gråkråka
3 ex Hjälvik, Boh  10:30-11:00 (Bo Brinkhoff)
9 ex Hönö kyrkogård, Boh  11:15-12:15 (Bo Brinkhoff)
4 ex Vrångö, Vg  10:00-13:20 (Ulf Persson)
3 ex Saltholmen, Göteborg, Vg  09:20-09:25 (Ulf Persson)
3 ex Fiskebäcks hamn, Göteborg, Vg  13:30-14:30 (Lars Persson)
1 ex förbifl. Käringberget, Göteborg, Vg  15:08-15:46 (Uno Unger)
2 ex Smithska udden, Göteborg, Vg  10:40-12:00 (Lars Erik Norbäck)
1 ex Söderlingska parken, Vg  12:15-12:30 (Andreas Holm)
1 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg, Vg  14:50-15:05 (Ulf Persson)
3 ex stationär Stampens kyrkogård, Vg  12:00-12:20 (Uno Unger)
1 ex stationär Mölndalsån, Vg  11:10-11:40 (Uno Unger)
1 ex förbifl. Säveåns mynning, Vg  13:00-13:30 (Uno Unger)
Bofink
1 ex Horstebacke, Boh  11:32 (Bengt Karlsson)
2 ex födosökande Horstebacke, Boh  09:40-10:15 (Thomas Karlsson)
1 hane Horstebacke, Boh  09:45-10:15 (Bo Brinkhoff)
vid matningen
2 hane Vrångö, Vg  10:00-13:20 (Ulf Persson)
1 hona Vrångö, Vg  10:00-13:20 (Ulf Persson)
Bergfink
4 ex Änggårdsbergen, Göteborg, Vg  10:45 (Magnus Kinell)
Steglits
2 ex förbifl. Kungsladugård, Göteborg, Vg  10:40-11:50 (Robert Ennerfelt)
Minst 2 ex
Grönsiska
1 ex Vrångö, Vg  10:00-13:20 (Ulf Persson)
2 ex Källängen, Göteborg, Vg  10:30 (Björn Sjöstrand, Karin Sjöstrand)
2 ex födosökande Azaleadalen, Vg (Johan Ennerfelt)
4 ex Finnsmossen, Vg  11:45 (Magnus Kinell)
5 ex Kärralunds camping, Göteborg, Vg (Ola Wennberg)
2 ex födosökande Bäckvägen, Vg  14:00 (Conny Palm)
5 ex Jonsereds fabriker, Vg  10:40-11:10 (Peter Strandvik)
Gråsiska
1 ex Smithska udden, Göteborg, Vg  10:40-12:00 (Lars Erik Norbäck)
3 ex födosökande Gasklockan, Vg  13:30-14:00 (Uno Unger)
De höll till i ogräsvegetation på kajkanten mittför f.d. Gasklockan.
25 ex födosökande Mölndalsån, Vg  11:10-11:40 (Uno Unger)
Ca 25 ex, födosökte på marken under alar på västra stranden av ån mellan Svenska mässan och Valhallabadet.
15 ex födosökande Utbyfältet, Göteborg, Vg  10:45-12:45 (Ingemar BE Larsson)
2 ex Wendelsberg, Mölnlycke, Vg  12:15-14:30 (Conny Palm)
Matning
Stenknäck
1 ex stationär Silverkällan, Vg  14:50-14:53 (Uno Unger)
Den satt i toppen av ett träd vid den lilla platsen.
1 ex Brännås, Mölndal, Vg (Ove Ferling)
1 hona Wendelsberg, Mölnlycke, Vg  12:15-14:30 (Conny Palm)
Kring matning Wendelsvägen.
Sävsparv
1 ex födosökande Södskärsdammen, Vg  12:35-12:40 (Per Lundgren, Annika Wetterberg)
vassen S delen, tillsammans med Skäggmesar