Fredag 12 januari

Sångsvan
4 ex Valön, Boh (Hans-Olof Johansson)
4 ad stationär Bö Klåva, Boh  13:30-13:50 (Per Undeland)
44 ad rast Sjöris älvs mynning, Boh  09:00-10:00 (Lennart Hermansson)
11 2K rast Sjöris älvs mynning, Boh  09:00-10:00 (Lennart Hermansson)
8 ex rast Svälte kile, Boh  13:00 (Jan Johansson, Kenneth Johansson)
6 ex rast Tollenäs, Boh  10:45 (Per Björkman)
4 ad rast Strandnorum, Boh  10:48 (Conny Palm)
4 ex rast Strandnorum, Boh  10:45 (Per Björkman)
5 ex rast Jordhammarsviken, Stenungsund, Boh  09:15-09:45 (Jan Johansson, Kenneth Johansson)
Bläsgås
7 ex rast Kärreberg, Boh  11:50-12:10 (Jan Johansson, Kenneth Johansson)
Kricka
1 hona stationär Valsäng, Boh  13:00-13:20 (Per Undeland)
Vigg
37 ex rast Svälte kile, Boh  13:00 (Jan Johansson, Kenneth Johansson)
24 ex rast Lundbergs vik, Lanesund, Boh  13:15 (Jan Johansson, Kenneth Johansson)
1 ex rast Jordhammarsviken, Stenungsund, Boh  09:15-09:45 (Jan Johansson, Kenneth Johansson)
Ejder
45 ex Valön, Boh (Hans-Olof Johansson)
5 ex födosökande Kråke fjord, Boh  13:30-13:50 (Per Undeland)
Sedda från Bö Klåva
12 ex födosökande Södra Sundet, Boh  10:30 (Jan Johansson, Kenneth Johansson)
35 ex rast Jordhammarsviken, Stenungsund, Boh  09:15-09:45 (Jan Johansson, Kenneth Johansson)
- ex födosökande Jordhammarsviken, Stenungsund, Boh  11:10-11:30 (Conny Palm)
Sjöorre
1 honf födosökande Jordhammarsviken, Stenungsund, Boh  11:10-11:30 (Conny Palm)
Salskrake
3 ex rast Jordhammarsviken, Stenungsund, Boh  09:15-09:45 (Jan Johansson, Kenneth Johansson)
1 han 2 hon
Smådopping
2 ex födosökande Södra Sundet, Boh  10:30 (Jan Johansson, Kenneth Johansson)
Skäggdopping
10 ex rast Jordhammarsviken, Stenungsund, Boh  09:15-09:45 (Jan Johansson, Kenneth Johansson)
7 ex födosökande Jordhammarsviken, Stenungsund, Boh  11:10-11:30 (Conny Palm)
7-8 ex.
Toppskarv
24 ex Valön, Boh (Hans-Olof Johansson)
Havsörn
1 2K förbifl. Holmen, Boh  15:00 (Hans Petersson)
Flög västerut.
Duvhök
1 ad hona revir, ej häckning Kyrkofjäll, Boh  13:00-13:20 (Per Undeland)
Satt länge helt öppet i mindre träd vid Mabäcken
1 2K hane förbifl. Kissleberg, Boh  11:00 (Hans Petersson)
Jagades av två kråkor.
Sparvhök
1 ex förbifl. Södra Sjöritz, Torreby, Boh  10:15 (Lennart Hermansson)
Ormvråk
1 ex rast Varekil, Orust, Boh  12:20 (Jan Johansson, Kenneth Johansson)
2 ex rast Burås, Boh  11:30 (Jan Johansson, Kenneth Johansson)
1 ex födosökande Stora Högamotet (Avfart 90), Boh  12:52 (Conny Palm)
1 ex födosökande Stenungsundsmotet (Avfart 91), Boh  12:50 (Conny Palm)
Enkelbeckasin
1 ex stationär Brog, Boh  15:10 (Per Undeland)
S Säbyån
Tretåig mås
8 ex Valön, Boh (Hans-Olof Johansson)
Sillgrissla
9 ex Valön, Boh (Hans-Olof Johansson)
Tordmule
1 ex Valön, Boh (Hans-Olof Johansson)
Tobisgrissla
6 ex Valön, Boh (Hans-Olof Johansson)
Ringduva
1 ex födosökande Pallens strandplats, Boh  12:30 (Lena Bolliger Bergqvist)
11 ex födosökande Stora Höga, Boh  11:30 (Gunnar Dahlquist)
De flesta adulta, men en ser ut att vara en 1K? Tyvärr kom inte alla elva med på bilden.
Kattuggla
1 ex rast Ängås, Boh  11:10 (Jan Johansson, Kenneth Johansson)
Kungsfiskare
1 ex Jordhammarsviken, Stenungsund, Boh  11:10-11:30 (Conny Palm)
Satt på några olika platser på Borealis strandskoning.
1 ex rast Jordhammarsviken, Stenungsund, Boh  09:15-09:45 (Jan Johansson, Kenneth Johansson)
Spillkråka
1 ex lockläte Svälte kile, Boh  13:00 (Jan Johansson, Kenneth Johansson)
Skärpiplärka
1 ex Valön, Boh (Hans-Olof Johansson)
Sidensvans
18 ex födosökande Kroksdal, Boh  11:00-12:00 (nils-erich karlsson)
Strömstare
1120 ex födosökande Mölnebyån, Nordgård, Boh  11:20 (Jan Johansson, Kenneth Johansson)
Stjärtmes
8 ex stationär Holmen, Boh  08:30 (Hans Petersson)
Varfågel
1 ex födosökande Sjöris älvs mynning, Boh  09:00-10:00 (Lennart Hermansson)
Grönsiska
5 ex födosökande Kårsund, Boh  14:00-14:15 (Per Undeland)
Bland grönfinkar
1 ad hona födosökande Lyckevägen, Boh  13:00 (Fredrik Karlsson)
8 ex födosökande östra bö långelanda, Boh  13:00 (*Tord Vestin)
matning
3 ex Kungälv, Boh (Stefan Holmberg)
2 ex lockläte Tvetgatan, Boh (Kåre Ström)
Gråsiska
3 ex födosökande Malmön, Sotenäs, Boh  11:00 (Anders Netshagen)
Matningen
3 ex födosökande Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)
13 ex Kärna, Boh (Ingemar Bernhardsson)
Mindre korsnäbb
1 ex födosökande Brevik, Boh  11:00 (Jan Lövgren)
Stenknäck
1 ex lockläte Guddehjälmsskogen, Boh (Kåre Ström)
Snösparv
4 ex Valön, Boh (Hans-Olof Johansson)