Fredag 12 januari

Sångsvan
10 ex Torslandaviken, Boh  09:00-12:30 (Ola Wennberg)
1 ad Smithska udden, Göteborg, Vg  10:30-12:15 (Lars Persson)
förbiflygande
2 ex Stora Amundö, Vg (Ove Ferling)
6 ex rast Välen, Göteborg, Vg  14:30-15:20 (Göran Gustavsson)
5 ex Välen, Göteborg, Vg (Ove Ferling)
Yttre välen
7 ex Killingsholmen, Askim, Vg (Ove Ferling)
5 ex str SV Hisingsparken, Vg  11:15-12:30 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
5 ex förbifl. Skogomedammen (Vg), Vg  11:50 (Per Lundgren, Annika Wetterberg)
kom S ifrån, vände vid södra delen och styrde SV
4 2K förbifl. Skogomedammen (Vg), Vg  11:50 (Per Lundgren, Annika Wetterberg)
kom S ifrån, vände vid södra delen och styrde SV
1 ad förbifl. Skogomedammen (Vg), Vg  11:50 (Per Lundgren, Annika Wetterberg)
kom S ifrån, vände vid södra delen och styrde SV
8 ex Stensjön, Mölndal, Vg  12:19 (Nils Abrahamsson)
fyra ad
4 ex rast Smedstorps ängar, Björketorp, Vg  15:30 (Stefan Persson, Ilse Rossi)
3 2K rast Smedstorps ängar, Björketorp, Vg  15:30 (Stefan Persson, Ilse Rossi)
1 ad rast Smedstorps ängar, Björketorp, Vg  15:30 (Stefan Persson, Ilse Rossi)
Bläsand
1 hane Torslandaviken, Boh  09:00-12:30 (Ola Wennberg)
Snatterand
25 ex Torslandaviken, Boh  09:00-12:30 (Ola Wennberg)
Brunand
1 hane Torslandaviken, Boh  09:00-12:30 (Ola Wennberg)
Vigg
17 ex Killingsholmen, Askim, Vg (Ove Ferling)
1 hona födosökande Stora dammen, Vg  11:45-11:55 (Andreas Svensson)
10 ex Fattighusån, Göteborg, Vg  08:12 (Ulf Persson)
2 hona Mölndalsån, Vg  13:25 (Lars Eric Rahm)
28 ex Säveåns mynning, Vg  14:15-14:30 (Göran Andersson)
21 ex Säveåns mynning, Vg  08:45-09:05 (Ulf Persson)
5 ex Mölndalsån, Almedal, Vg  14:05 (Lars Eric Rahm)
3 ex Mölndalsån, Mölndal, Vg  14:10-14:20 (Lars Eric Rahm)
Ett par i Krokslätt och en hane i höjd med sjukhuset.
Ejder
24 ex födosökande Klåva, Boh  13:00-13:20 (Thomas Karlsson)
5 ad födosökande Bredviken, Boh  13:00-13:20 (Thomas Karlsson)
5 ex födosökande Pinan, Boh  12:50 (Thomas Karlsson)
1 ad födosökande Kalvsund, Boh  12:44 (Thomas Karlsson)
8 hane Stegelholmsviken, Vg  10:30-12:15 (Lars Persson)
10 ad födosökande Smithska udden, Göteborg, Vg  13:00-15:50 (Uno Unger)
Ca 10 ex, runt udden.
5 ex Stora Amundö, Vg (Ove Ferling)
Smådopping
1 ex Bjöla småbåtshamn, Vg (Stefan Holmberg)
2 ex födosökande Säveåns mynning, Vg  08:45-09:05 (Ulf Persson)
Skäggdopping
1 ex födosökande Möttvik, Vg  14:45 (Uno Unger)
Den låg högst 100 meter O om badplatsen
1 ex Möttvik, Vg  10:30-12:15 (Lars Persson)
1 ex Stora Amundö, Vg (Ove Ferling)
1 ex stationär Trinda skäret, Vg  15:00 (Uno Unger)
Den låg mellan Trinda skäret och nordudden på Lilla Amundö och sågs från Smithska udden samtidigt som ett annat ex låg S om badplatsen på Smithska udden.
Duvhök
1 ex födosökande Berglärkan, Göteborg, Vg (Göran Gustavsson)
1 ex förbifl. Hult, Vg  14:30-15:20 (Göran Gustavsson)
1 ex förbifl. Hisingsparken, Vg  11:15-12:30 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
Sparvhök
1 ex Hills golfbana, Mölndal, Vg (Ove Ferling)
Ormvråk
1 ex Torslandaviken, Boh  09:00-12:30 (Ola Wennberg)
1 ex födosökande Rönnings älvstrand, Hisingen, Boh  10:28 (Conny Palm)
1 ex Hårssjön, Vg  10:00-11:15 (Lars-Olof Sandberg)
Pilgrimsfalk
2 ad Rosenlundsverket, Vg  08:30 (Ola Wennberg)
Trol. 1 par.
1 ex Ångbåtsbryggan, Vg  12:10 (Ingemar BE Larsson)
Kom över herrgården slog sig ner på höga masten SO om bryggan
Rörhöna
2 ex Torslandaviken, Boh  09:00-12:30 (Ola Wennberg)
5 ex stationär Stora dammen, Vg  11:45-11:55 (Andreas Svensson)
Dvärgbeckasin
1 ex Gunnestorps mosse, Vg  11:15-12:30 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
Ringduva
2 ex Björlanda strand, Hisingen, Boh (Stefan Holmberg)
4 ex förbifl. Smithska udden, Göteborg, Vg  10:30-12:15 (Lars Persson)
2 ex födosökande Smithska udden, Göteborg, Vg  13:00-15:50 (Uno Unger)
De besökte fågelmatningen på Knostervägen 16.
60 ex stationär Kviberget, Vg  12:50 (Uno Unger)
Ca 60 ex, satt i några ekkronor S om Klagshamnsgatan.
7 ex Hisingsparken, Vg  11:15-12:30 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
5 ex födosökande Sisjövägens fågelmatning, Vg  12:00-13:00 (Lisbeth Eliasson)
3 ex födosökande Erikslund, Vg  10:45-12:00 (Ulf Persson)
6 ex födosökande Stora Hålsjön, Partille, Vg  12:30 (Tobias Meyer)
I nordost
Turkduva
2 ex Bosgården, Mölndal, Vg  14:25 (Lars Eric Rahm)
Satt tillsammans på TV-antenn på Hedängsgatan.
Kattuggla
1 ex Brunndal, Vg  10:30-11:30 (Björn Sjöstrand, Karin Sjöstrand)
Högstubben
1 ex spel/sång Räveberget, Askim, Vg  16:37-17:00 (Aimon Niklasson)
höll på nästan hela tiden
1 ex spel/sång Oxelvägen, Skogen, Mölnlycke, Vg  18:27 (Pär Lydmark, Sara Lydmark)
Kungsfiskare
1 ex Killingsholmen, Askim, Vg (Ove Ferling)
Småbåtshamnen,allra längst ut på Killingsholmen
1 ex Säveåns mynning, Vg  14:15-14:30 (Göran Andersson)
Höll till på uppsidan av bron
Spillkråka
1 ex Hårssjön, Vg  10:00-11:15 (Lars-Olof Sandberg)
Mindre hackspett
1 ex födosökande Vitsippsdalen, Vg  11:20-11:34 (Andreas Svensson)
Berglärka
7 ex förbifl. Mudderdammen (Boh-delen), Boh  09:30 (Christer Fält)
Vid 09:30-tiden. De drog rastlöst omkring på muddret innan de flög i riktning mot Torslanda golfbana.
7 ex stationär Mudderdammen (Vg-delen), Vg  10:48 (David Klingberg)
Forsärla
1 ex Gullbergskajen, Vg  09:10-09:50 (Ulf Persson)
Intill trålaren LL835
Sädesärla
1 ex Mölndalsån, Vg  14:00 (Göran Andersson)
Vid åkanten vid Friskis & Svettis
1 ex Mölndalsån, Vg  12:05 (Fredrik Åstrand)
Vid svenska mässan.
1 ex Mölndalsån, Vg  11:37 (Nils Abrahamsson)
Sidensvans
10 ex födosökande Smithska udden, Göteborg, Vg  13:00-15:50 (Uno Unger)
De besökte fågelmatningen vid Knostervägen 16. De tog för sig av uppsatta äppelhalvor. En av fåglarna var ringmärkt på vänster tars.
8 ex Smithska udden, Göteborg, Vg  12:20 (Karl-Olof Johansson)
Matningen
7 ex rast Smithska udden, Göteborg, Vg  10:30-12:15 (Lars Persson)
matningen
1 3K+ hona individmärkt Smithska udden, Göteborg, Vg  13:00-15:50 (Uno Unger)
Denna ringmärkta sidensvans ingick i en flock på 10 ex. Med hjälp av tubkikare och kamera lyckades jag identifiera ringens inskription till: -624641 MUSEUM ZOOL --- FINLAND Endast det första tecknet i ringnumret kunde ej avläsas, men det avlästa torde räcka för att identifiera denna fågel.
Strömstare
1 ex Grevedämmet, Mölndal, Vg  11:52 (Nils Abrahamsson)
3 ex Jonsereds fabriker, Vg  12:30 (Ingemar BE Larsson)
C:A 1 meter lägre vattennivå så nu kommer dom att bli fler
Järnsparv
1 ex födosökande Hjuvik, Torslanda, Boh (Lennart Bogren)
Skäggmes
4 ex födosökande Torslandaviken, Boh  09:00-12:30 (Christer Fält)
En hane och en hona mellan pumphuset och vadarstranden samt en hane och hona vid Vadskärsudden.
9 ex födosökande Karholmsdammen (Vg-delen), Vg  10:55 (David Klingberg)
I sista vassruggen längs strandkanten om man gå från mudderdamnen. Födosökte på marken
Stjärtmes
2 ex födosökande Erikslund, Vg  10:45-12:00 (Ulf Persson)
4 ex Hårssjön, Vg  10:00-11:15 (Lars-Olof Sandberg)
10 ex födosökande Oxelvägen, Skogen, Mölnlycke, Vg  10:01 (Pär Lydmark, Sara Lydmark)
3 ex födosökande Stora Håltet, Vg  15:00-15:30 (Lennart Rönnblad)
Tofsmes
1 ex födosökande Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn, Vg (Aimon Niklasson)
ej sett en på länge
1 ex lockläte Fridhems gammelskog, Hisingen, Boh  15:33 (Jan Hellström)
1 ex Fjällboberget, Göteborg, Vg  13:00 (Fredrik Klingberg)
Varfågel
1 ex Hårssjön, Vg  10:00-11:15 (Lars-Olof Sandberg)
längst i syd
Gråkråka
100 ex förbifl. Smithska udden, Göteborg, Vg  13:00-15:50 (Uno Unger)
Förutom ett par stationära ex förekom ett glest kvällssträck mot SV (för övernattning på öarna?).
3 ex Smithska udden, Göteborg, Vg  10:30-12:15 (Lars Persson)
- ex rast Stora dammen, Vg  11:45-11:55 (Andreas Svensson)
1 ex rast Botaniska trädgården, Vg  11:20-11:34 (Andreas Svensson)
1 ex Gullbergskajen, Vg  09:10-09:50 (Ulf Persson)
2 ex stationär Jakobigatan, Vg  13:30 (Nils Gabriesson)
Stare
1 ex Gullbergskajen, Vg  09:10-09:50 (Ulf Persson)
I träd intill trålaren LL835.
Bofink
2 ex födosökande Hjuvik, Torslanda, Boh (Lennart Bogren)
1 ex Torslandaviken, Boh  09:00-12:30 (Ola Wennberg)
2 hane födosökande Smithska udden, Göteborg, Vg  13:00-15:50 (Uno Unger)
De besökte fågelmatningen på Knostervägen 16.
1 hane Hisingsparken, Vg  11:15-12:30 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
vid fågelmatning
1 ex Herrgården, Vg  11:00 (Ingemar BE Larsson)
Vid matningen
Bergfink
5 ex födosökande Erikslund, Vg  10:45-12:00 (Ulf Persson)
Steglits
1 ex födosökande Hjuvik, Torslanda, Boh (Lennart Bogren)
minst 1
7 ex födosökande Brunndal, Vg  12:30-12:55 (Uno Unger)
Minst 7 ex besökte samtidigt fågelmatningen på Kungshamnsgatan 28.
1 ex Mudderfältet, Vg  10:30-11:30 (Björn Sjöstrand, Karin Sjöstrand)
11 ex Utby, Göteborg, Vg (Stefan Holmberg)
Grönsiska
1 ex födosökande Brunnsbo, Hisingen, Boh (Per Björkman)
25 ex födosökande Stora Hålsjön, Partille, Vg  12:30 (Tobias Meyer)
Minst, I nordost
4 ex födosökande Oxelvägen, Skogen, Mölnlycke, Vg  13:43-13:44 (Pär Lydmark, Sara Lydmark)
15 ex förbifl. Jonsereds fabriker, Vg  12:30 (Ingemar BE Larsson)
Gråsiska
15 ex rast Hällsvik, Torslanda, Boh  14:30 (Gunilla Midbratt)
Hällsviksvägen
11 ex födosökande Smithska udden, Göteborg, Vg  13:00-15:50 (Uno Unger)
De besökte fågelmatningen på Knostervägen 16.
5 ex födosökande Brunndal, Vg  12:30-12:55 (Uno Unger)
Minst 5 ex, besökte fågelmatningen på Kungshamnsgatan 28.
5 ex förbifl. Ljungheden, Vg  12:00 (Martin Oomen)
5 ex födosökande Brunnsbo, Hisingen, Boh (Per Björkman)
15 ex födosökande Stora Hålsjön, Partille, Vg  12:30 (Tobias Meyer)
I nordost
15 ex födosökande Oxelvägen, Skogen, Mölnlycke, Vg  12:35-13:44 (Pär Lydmark, Sara Lydmark)
Mindre korsnäbb
4 ex Smithska udden, Göteborg, Vg  10:30-12:15 (Lars Persson)
3 ex födosökande Smithska udden, Göteborg, Vg  13:00-15:50 (Uno Unger)
De flög ett varv över den stora P-platsen och försvann därefter österut.
Stenknäck
2 ex Torslandaviken, Boh  09:00-12:30 (Ola Wennberg)
1 ex födosökande Johanneshus, Vg  11:20 (Jan Wahlberg)
1 ex Göteborgs botaniska trädgård, Vg  13:30 (Bengt Adamsson)
Sävsparv
1 ex stationär Torslandaviken, Boh  10:00-11:00 (David Klingberg)
1 ex Ragnhildsholmen, Hisingen, Boh (Stefan Holmberg)