Lördag 13 januari

Sångsvan
7 ad födosökande Trankokefjorden, Boh  11:15-11:45 (Nils-Erik Nilsson)
12 ex Honeröd gård, Boh  13:15-13:20 (Peter Strandvik)
Vigg
14 ex födosökande Ängholme kile, Boh  12:20 (Nils-Erik Nilsson)
Ejder
35 ex födosökande Vikefjord, Boh  10:00 (Thomas Eliasson)
300 ex stationär Knutens brygga, Ängholme kile, Boh  11:00 (Nils-Erik Nilsson)
70 ex födosökande Trankokefjorden, Boh  11:15-11:45 (Nils-Erik Nilsson)
Alfågel
1 honf födosökande Dagsholmarna, Boh  11:45-12:30 (Per Undeland)
Dök flitigt S Stora Dagsholmen
Sjöorre
12 ex födosökande Vikefjord, Boh  10:00 (Thomas Eliasson)
9 ex födosökande Älgöfjorden, Lycke, Boh  14:00 (Mats Raneström)
30 ex födosökande Stenholmarna, Boh  12:55-13:05 (Per Undeland)
En flock S Stenholmarna
22 ex rast Halsefjorden, Boh  11:45 (Max Allan Niklasson)
Svärta
8 ex födosökande Vikefjord, Boh  10:00 (Thomas Eliasson)
Salskrake
2 honf födosökande Trankokefjorden, Boh  11:15-11:45 (Nils-Erik Nilsson)
Smålom
7 ex födosökande Älgöfjorden, Lycke, Boh  14:00 (Mats Raneström)
5+2 i grupper
Storlom
1 ex födosökande Älgöfjorden, Lycke, Boh  14:00 (Mats Raneström)
Smådopping
1 ex stationär Skåpesund, Boh  12:10 (Nils-Erik Nilsson)
Skäggdopping
1 ex Älgöfjorden, Lycke, Boh  14:00 (Mats Raneström)
Svarthakedopping
1 ex rast Halsefjorden, Boh  11:45 (Max Allan Niklasson)
Toppskarv
2 ex Gullmarsfjorden, Lysekil, Boh (John-eric Dahlström)
Havsörn
1 ex Hjälmvik 371, Boh  09:00-10:15 (Stefan Olsson)
Satt på Hjälm
- ex Hjälmvik 371, Boh  14:30-15:30 (Stefan Olsson)
Åter på Hjälm.
1 2K+ Älgön, Boh  14:00 (Mats Raneström)
Kretsade länge över ljungheden
1 2K födosökande Gullingen, Trankokefjorden, Boh  11:15-11:45 (Nils-Erik Nilsson)
1 5K- födosökande Gullingen, Trankokefjorden, Boh  11:15-11:45 (Nils-Erik Nilsson)
1 ad stationär Stenholmarna, Boh  11:45-13:05 (Per Undeland, Gunnar Dahlquist)
Satt på toppröset hela obsperioden
1 ad stationär Bärby holme, Boh  14:50-15:05 (Per Undeland)
Toppröset och intill toppröset hela obsperioden
1 ad förbifl. Hammar, Boh  11:00 (Björn Dellming)
Skruvade upp sig och drog mot SV.
Sparvhök
1 ex Tofta herrgård, Boh  10:10 (Henrik Karlsson)
Kom från öster över Tofta Herrgård sedan åt söder.
1 ex födosökande Ramsön, Boh  12:20 (Håkan Aronsson)
Ormvråk
2 ex Åby, Boh (Hans-Olof Johansson)
1 ex födosökande Fossa, Boh (Stefan Mattsson)
1 ex Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)
2 ex Vitsten, Boh  14:30 (Mats Raneström)
1 ex förbifl. Kyrkeby, Boh  12:40 (Per Undeland)
SV Kyrkeby
1 ex Romesjön, Boh (Kåre Ström)
1 ex Rostock, Boh  13:45 (Peter Strandvik)
1 ex Torp, Diseröd, Boh  13:40 (Peter Strandvik)
Fjällvråk
1 ex förbifl. Romesjön, Boh (Kåre Ström)
1 ex Hede Solberg strandängar, Boh  13:20-13:35 (Peter Strandvik)
1 ex Signehögsholmen, Boh  13:25 (Peter Strandvik)
1 ex Hjärtum, Boh (Stefan Holmberg)
Pilgrimsfalk
1 ex rast Djurnäs, Boh  12:22 (Max Allan Niklasson)
På elpylonen
Morkulla
1 ex rast Ramsön, Boh  10:15 (Håkan Aronsson)
Tordmule
1 ex födosökande Vikefjord, Boh  10:00 (Thomas Eliasson)
Ringduva
1 ex födosökande Pallens strandplats, Boh (Lena Bolliger Bergqvist)
2 ex födosökande Mareberget, Boh (Kåre Ström)
Sparvuggla
1 ex spel/sång Bredfjället, Boh  08:30-15:00 (Lasse Svensson)
Kattuggla
1 hane spel/sång Korpeflåget, Rörtången, Boh  07:30 (Björn Dellming)
1 ex lockläte Svenshögen, Boh  07:15 (Lasse Svensson)
Spillkråka
1 ex Korseberget, Boh  12:15 (Peter Strandvik)
Sedd o hörd från Kvillehed
1 ex lockläte Ulvesund, Boh  10:30 (Björn Dellming)
1 ex förbifl. Bredfjället, Boh  08:30-15:00 (Lasse Svensson)
1 ex förbifl. Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla, Boh (Lars Viktorsson)
1 ex födosökande Lindås, Boh (Kåre Ström)
Skärpiplärka
1 ex rast Halsefjorden, Boh  11:45 (Max Allan Niklasson)
På Fågelskär
Sidensvans
14 ex rast Regementsområdet, Uddevalla, Boh  10:00 (Jan Johansson)
Strömstare
1 ex Åby, Boh (Hans-Olof Johansson)
1 ex rast Lysegårdsbäcken, Boh (Kåre Ström)
Järnsparv
1 ex födosökande Kålgården, Nordvik, Boh  08:30-15:00 (Tomas Torstenson, Christina Torstenson)
Invid Matningen i busksnåren
1 ex Nolhagsvägen, Boh (Jan-Börje Börjesson, Anne-Marie Barregren)
Svarthätta
1 hane Bojarkilen, Boh  14:55 (Göran Silvemark)
Vid fågelmaten på tomten
Skäggmes
6 ex födosökande Vallen, Boh  11:15 (Henrik Karlsson)
I vassen norr och söder om sydöstra Vallen.
Stjärtmes
8 ex stationär Holmen, Boh  12:00 (Hans Petersson)
Tofsmes
1 ex lockläte Svaleberget, Boh  13:45 (Stefan Mattsson)
Varfågel
1 ex Lagmansholmen, Boh (Stefan Oscarsson)
Bofink
1 ex födosökande Kålgården, Nordvik, Boh  08:30-15:00 (Tomas Torstenson, Christina Torstenson)
Matningen
Bergfink
10 ex födosökande Renstigen, Boh  09:20-11:20 (Rune Hixén)
Matningen.
Grönsiska
1 ex Tofta herrgård, Boh  10:24 (Henrik Karlsson)
Vid dammen andra sidan vägen Bränneriet.
1 ex födosökande Renstigen, Boh  09:20-11:20 (Rune Hixén)
Matningen.
Gråsiska
5 ex Brevik, Boh  10:30 (Jan Lövgren)
7 ex födosökande Kärreberg 140, Boh (Stefan Avenfors)
på matning
23 ex födosökande Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)
Matning.
8 ex födosökande Tofta herrgård, Boh  10:24 (Henrik Karlsson)
Vid dammen andra sidan vägen Bränneriet.
15 ex Hjältebyvägen 3, Boh  12:29 (Kristian Littke)
150 ex förbifl. Forshälladalen, Boh (Mikael Korpi)
10 ex födosökande Renstigen, Boh  09:20-11:20 (Rune Hixén)
Matningen.
1 ex lockläte Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla, Boh (Lars Viktorsson)
Överflygande.
Mindre korsnäbb
5 ex födosökande Bredfjället, Boh  08:30-15:00 (Lasse Svensson)
Större korsnäbb
1 ex födosökande Lilla Askerön, Boh  12:00 (Nils-Erik Nilsson)
Ensam förbiflygande, livligt lockande. Rastade kort stund i en tall.
1 ex födosökande Ramsön, Boh (Håkan Aronsson)
18 ex födosökande Bredfjället, Boh  08:30-15:00 (Lasse Svensson)
Stenknäck
1 ex födosökande Västra Surdal, Boh (Stefan Mattsson)
Matning
1 hane födosökande Södra Sjöritz 43, Boh  12:00 (Lennart Hermansson)
På matningen