Lördag 13 januari

Grågås X kanadagås
3 ex rast Inre Kungsbackafjorden, Hl  15:30 (Ulf Lindell)
tills m föräldrapar
2 ex födosökande Korshamn, Hl  15:20-15:45 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
Ob. talltita/entita
1 ex Torpa Björs-Äckrelund, Hl  10:00-12:00 (Rasmus Kaspersson, Anna Norrby)
Havsörnar
2 ex Fågeltornsparkeringen, Hl (Per Hagström, Ulf Carlson)
2 i par förbifl. Björkäng, Tvååker, Hl  11:00-12:00 (Lennart Björkquist)
Sångsvan
35 ex rast Kläppa, Släp, Hl  13:55 (Jan Wahlberg)
Ca
32 ex rast Inre Kungsbackafjorden, Hl  15:30 (Ulf Lindell)
38 ex Fågeltornsviken, Hl  10:00-11:00 (Bo Brinkhoff)
lyfte och drog iväg, för att födosöka?
10 ex förbifl. Hjälms våtmark, Hl (Ove Ferling)
4+6
16 ex rast Löftaåns mynning, Varberg, Hl  12:50 (Carl-Ivar Hagman)
varav 2 juvenila
4 ex Kärradal, Torpa, Hl (Staffan Sénby)
Drog förbi mot O.
13 ex födosökande Galtabäcks hamn, Hl  09:00-10:00 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
10 ex födosökande Galtabäcks hamn, Hl  11:10-11:30 (Jimmy Bekkevold, Tommy Forslund)
10 ad födosökande Galtabäcks hamn, Hl  09:00-10:00 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
3 2K födosökande Galtabäcks hamn, Hl  09:00-10:00 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
- ex födosökande Galtabäck, Hl (Robin Isaksson, Björn Karlsson, Håkan Sterner m.fl.)
1 ex förbifl. Smedsgård, Tvååker, Hl  09:30-10:30 (Per Björkman, Barbro Björkman)
4 ex Smedsgård strandängar, Hl  10:45-11:45 (Olle Holst)
20 ex födosökande Korshamn, Hl  15:20-15:45 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
5 ex rast Korshamn, Hl  12:20-12:40 (Conny Palm)
1 ex rast Korshamn, Hl  10:00-10:50 (Jan Wahlberg)
7 ex förbifl. Torsåsens livsmedelsindustri, Hl  09:45 (Jan Wahlberg)
70 ex födosökande Munkagårdsfloen, Morup, Hl  12:16 (Conny Palm)
70-100
64 ex rast Munkagårdsfloen, Morup, Hl  10:00-10:30 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
64 ex rast Munkagårdsfloen, Morup, Hl  09:20 (Jan Wahlberg)
7 ex str S Grönsbjär, Dagsås, Hl  09:30-10:40 (Anders Ericsson)
5 ex Sallebjäret, Eftra, Hl  11:45 (Arne Lysell)
10 ex str S Hamninloppet, Hl  11:30-12:00 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
9 ex förbifl. Halmstads reningsverk, Hl  11:50-13:00 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
9 ex str SV Halmstads reningsverk, Hl  11:30-12:00 (Per Björkman, Barbro Björkman)
En grupp bestående av 2 ad och 7 juv.
Sädgås
1 ex Ekasjö, Hl (Martin Alexandersson)
Spetsbergsgås
2 ex Ekasjö, Hl (Martin Alexandersson)
Bläsgås
6 ex rast Galtabäcks hamn, Hl  11:10-11:30 (Jimmy Bekkevold, Tommy Forslund)
1 ex Galtabäck, Hl (Jonas Nilsson)
4 ex rast Bölse, Hl  12:00 (joakim johansson)
Vitkindad gås
5 ex Råöslätten, Onsala, Hl (Håkan Nilsson)
2 ex rast Råöslätten, Onsala, Hl  15:00 (Ulf Lindell)
1 ex rast Löftaåns mynning, Varberg, Hl  12:50 (Carl-Ivar Hagman)
- ex rast Galtabäcks hamn, Hl  11:10-11:30 (Jimmy Bekkevold, Tommy Forslund)
50 ex rast Strandäng Utteros, Hl  09:15-10:00 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Många fler i området.
50 ex förbifl. Utteros, Tvååker, Hl  09:30-10:30 (Per Björkman, Barbro Björkman)
Flög in mot land i NO riktning.
- ex stationär Utteros, Tvååker, Hl  08:50-09:30 (Per Johan Ulfendahl, Thomas Johansson)
175 ex rast Smedsgård, Tvååker, Hl  09:00-09:20 (Lars Andersson)
6 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  08:30-09:00 (Anita Persson)
4 ex födosökande Korshamn, Hl  15:20-15:45 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
20 ex rast Bölse, Hl  12:00 (joakim johansson)
Bläsand
1 hane födosökande Landabukten, Hl  13:30-14:30 (Peter Bengtsson)
Vassbäck.
5 ex Getteröns naturreservat, Hl  13:00 (Jan Wahlberg)
2 ex Bassängen, Hl  11:30-12:00 (Rasmus Kaspersson)
2 ex födosökande Bassängen, Hl  11:10-11:30 (Fredrik Bothén)
- ex födosökande Getteröns fågelstation, Hl (Bertil Karlsson)
11 ex Galtabäcks hamn, Hl  14:00 (Per Björkman, Barbro Björkman)
5 ex rast Galtabäcks hamn, Hl  09:00-09:45 (Simon Stenberg Jönsson, Anita Persson, Anita Ljungström m.fl.)
7 ex rast Smalasudde, Hl (Magnus Jäderblad)
1 ex Galtabäck, Hl  13:20-13:50 (Ulf Persson, Anita Markusson)
4 ex rast Morups Tånge, Hl  12:00 (joakim johansson)
4 ex Korshamn, Hl  10:00-10:50 (Jan Wahlberg)
3 ex rast Skallen, Hl  13:40-14:30 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
3 ex stationär Skallen, Hl (Lasse Olsson)
2 i par rast Skallen, Hl  13:00 (Per Björkman, Barbro Björkman)
3 ex rast Haverdal, Hl  11:30-12:00 (Jakob Carlzon)
10 ex Haverdalsstrand, Hl  12:00-13:00 (Aron Norrby)
Ca
Snatterand
3 ex Getteröns naturreservat, Hl  13:00 (Jan Wahlberg)
6 i par rast Bassängen, Hl  15:00 (Simon Stenberg Jönsson, Anita Persson, Anita Ljungström m.fl.)
4 ex Bassängen, Hl  11:30-12:00 (Rasmus Kaspersson)
4 ex födosökande Bassängen, Hl  11:10-11:30 (Fredrik Bothén)
2 ex födosökande Galtabäcks hamn, Hl  11:10-11:30 (Jimmy Bekkevold, Tommy Forslund)
5 ex födosökande Strandäng Utteros, Hl  09:15-10:00 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
5 ex stationär Utteros, Tvååker, Hl  08:50-09:30 (Per Johan Ulfendahl, Thomas Johansson)
1 ex Haverdalsstrand, Hl  12:00-13:00 (Aron Norrby)
Ad hona
Kricka
30 ex Getteröns naturreservat, Hl  13:00 (Jan Wahlberg)
5 ex rast Bassängen, Hl  15:00 (Simon Stenberg Jönsson, Anita Persson, Anita Ljungström m.fl.)
- ex Bassängen, Hl  11:30-12:00 (Rasmus Kaspersson)
- ex födosökande Bassängen, Hl  11:10-11:30 (Fredrik Bothén)
- ex Getteröns fågelstation, Hl  12:30-13:00 (Jimmy Bekkevold, Tommy Forslund)
- ex födosökande Getteröns fågelstation, Hl (Bertil Karlsson)
4 ex födosökande Naturum, Hl (Per Hagström, Ulf Carlson)
3 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl  11:00 (joakim johansson)
3 ex rast Galtabäcks hamn, Hl  09:00-10:00 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
14 ex rast Stensjöreservatet, Eftra, Hl  14:30-14:50 (Stefan Andersson)
2 ex rast Glassvik, Steninge, Hl  13:30-14:20 (Stefan Andersson)
10 ex Halmstads reningsverk, Hl (Helena Lager, Håkan Nilsson)
30 ex Halmstads reningsverk, Hl  11:30-12:00 (Per Björkman, Barbro Björkman)
30 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  11:30-12:00 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
minst
30 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  09:50-10:50 (Stefan Andersson)
25 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl (Robin Isaksson, Björn Karlsson, Håkan Sterner m.fl.)
20 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  11:20-11:45 (Elisabeth Sturesson)
ca
20 ex Halmstads reningsverk, Hl  10:05-10:45 (Ulf Persson, Anita Markusson)
20 ex Halmstads reningsverk, Hl (Jan Nordberg)
15 ex Halmstads reningsverk, Hl  10:45-11:30 (Aron Norrby)
Ca
13 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  11:50-13:00 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
12 ex stationär Halmstads reningsverk, Hl  10:10-10:50 (Per Johan Ulfendahl, Thomas Johansson)
10 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  13:20-14:10 (Örjan Sjögren, Ivan Sjögren)
10 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  11:00-11:30 (Jocke Söderhäll)
10 ex Halmstads reningsverk, Hl  08:30-09:30 (Jimmy Bekkevold, Tommy Forslund)
8 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  12:30-13:30 (Jakob Carlzon)
6 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl (Rickard Jonsson, tomas jonsson)
1 hane stationär Halmstads reningsverk, Hl  13:30-13:40 (Conny Palm)
- ex Halmstads reningsverk, Hl  12:30-13:40 (Olle Holst)
- ex rast Halmstads reningsverk, Hl  12:00-13:20 (Simon Stenberg Jönsson, Anita Persson, Anita Ljungström m.fl.)
Stjärtand
1 hane rast Skallen, Hl  13:40-14:30 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
1 hane rast Skallen, Hl  13:00 (Per Björkman, Barbro Björkman)
1 hane stationär Skallen, Hl (Lasse Olsson)
1 hane rast Haverdal, Hl  15:00-16:00 (Henrik Storm)
Jättastuarevet tillsammans med gräsänder
1 ex rast Haverdal, Hl  11:30-12:00 (Jakob Carlzon)
1 ex Haverdalsstrand, Hl  12:00-13:00 (Aron Norrby)
Ad hane
Ringand
1 hona Halmstads reningsverk, Hl (Helena Lager, Håkan Nilsson)
1 hona rast Halmstads reningsverk, Hl  14:30-15:00 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
1 hona födosökande Halmstads reningsverk, Hl  14:15 (Andreas Tranderyd)
1 hona stationär Halmstads reningsverk, Hl  13:30-13:40 (Conny Palm)
Sov mest i mellersta dammen.
1 honf rast Halmstads reningsverk, Hl  13:30-14:00 (Robert Rydbeck)
1 hona rast Halmstads reningsverk, Hl  13:20-14:10 (Örjan Sjögren, Ivan Sjögren)
1 ad hona födosökande Halmstads reningsverk, Hl  12:30-13:30 (Jakob Carlzon)
1 hona stationär Halmstads reningsverk, Hl  12:30-13:40 (Olle Holst)
1 hona stationär Halmstads reningsverk, Hl  12:30-13:00 (Stefan Persson, Ilse Rossi)
1 honf rast Halmstads reningsverk, Hl  12:00-13:20 (Simon Stenberg Jönsson, Anita Persson, Anita Ljungström m.fl.)
1 hona stationär Halmstads reningsverk, Hl  11:50-13:00 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
1 hona stationär Halmstads reningsverk, Hl  11:30-12:00 (Per Björkman, Barbro Björkman)
Låg och dök i andra dammen tillsammans med viggar.
1 hona rast Halmstads reningsverk, Hl  11:30-12:00 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
1 hona rast Halmstads reningsverk, Hl  11:20-11:45 (Elisabeth Sturesson)
1 hona födosökande Halmstads reningsverk, Hl  11:15-11:30 (Peter Bengtsson)
1 hona födosökande Halmstads reningsverk, Hl  11:10-12:10 (Mikael Grantén, Eva-Lotta Grantén)
1 hona födosökande Halmstads reningsverk, Hl  11:00-11:30 (Jocke Söderhäll)
1 hona rast Halmstads reningsverk, Hl  10:50-11:45 (Herbert Baumann, Göran Bridén, Björn Engelmann)
1 ex Halmstads reningsverk, Hl  10:45-11:30 (Aron Norrby)
Låg som vanligt i dammen SV om reningsverket med mängder av Vigg bl.a. höll ffa till i borte (västra) delen. Dök ofta
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  10:30-11:00 (Christer Rådne)
1 hona stationär Halmstads reningsverk, Hl  10:10-10:50 (Per Johan Ulfendahl, Thomas Johansson)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  10:05-10:45 (Ulf Persson, Anita Markusson)
1 hona stationär Halmstads reningsverk, Hl  09:50-10:50 (Stefan Andersson)
1 ex stationär Halmstads reningsverk, Hl  08:30-09:30 (Jimmy Bekkevold, Tommy Forslund)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  08:30-15:30 (Henrik Gustafsson)
1 hona födosökande Halmstads reningsverk, Hl  00:00 (Rickard Jonsson)
1 honf stationär Halmstads reningsverk, Hl (Andreas Lundgren)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl (tomas jonsson)
1 ex Halmstads reningsverk, Hl (Jonas Nilsson)
1 honf födosökande Halmstads reningsverk, Hl (Robin Isaksson, Björn Karlsson, Håkan Sterner m.fl.)
1 hona stationär Halmstads reningsverk, Hl (Lasse Olsson)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl (Christer Lööf)
Vigg
120 ex rast Inre Kungsbackafjorden, Hl  15:30 (Ulf Lindell)
ca
1 hane Naturum, Hl  12:00-12:30 (Rasmus Kaspersson)
100 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  14:00-14:30 (Evamaria Ferm)
ca
100 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  11:50-13:00 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
100 ex stationär Halmstads reningsverk, Hl  11:30-12:00 (Per Björkman, Barbro Björkman)
100 ex Halmstads reningsverk, Hl  10:05-10:45 (Ulf Persson, Anita Markusson)
Ca
100 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  09:50-10:50 (Stefan Andersson)
Ca
60 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  14:30-15:00 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
50 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  13:20-14:10 (Örjan Sjögren, Ivan Sjögren)
50 ex stationär Halmstads reningsverk, Hl  10:10-10:50 (Per Johan Ulfendahl, Thomas Johansson)
40 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  11:30-12:00 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
ca
30 ex Halmstads reningsverk, Hl (Jan Nordberg)
- ex stationär Halmstads reningsverk, Hl  13:30-13:40 (Conny Palm)
- ex Halmstads reningsverk, Hl  12:30-13:40 (Olle Holst)
- ex rast Halmstads reningsverk, Hl  11:20-11:45 (Elisabeth Sturesson)
- ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  11:10-12:10 (Mikael Grantén, Eva-Lotta Grantén)
- ex Halmstads reningsverk, Hl  10:45-11:30 (Aron Norrby)
Varav en hona med Bergands-mycket vitt runt näbben
- ex Halmstads reningsverk, Hl  08:30-09:30 (Jimmy Bekkevold)
- ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl (Rickard Jonsson, tomas jonsson)
- ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl (Robin Isaksson, Björn Karlsson, Håkan Sterner m.fl.)
10 ex Lilla Tjärbysjö, Hl (Mikael Haraldsson)
Bergand
2 i par förbifl. Smalasudde, Hl (Magnus Jäderblad)
1 2K hane rast Halmstads reningsverk, Hl  11:00-11:30 (Jocke Söderhäll)
1 2K hane rast Halmstads reningsverk, Hl  10:05-10:45 (Ulf Persson, Anita Markusson)
1 2K hane rast Halmstads reningsverk, Hl  09:50-10:50 (Stefan Andersson)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl (Robin Isaksson, Björn Karlsson, Håkan Sterner m.fl.)
Ejder
270 ex Kärradal, Torpa, Hl (Staffan Sénby)
Flock.
2 ex födosökande Galtabäcks hamn, Hl  09:00-10:00 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
1 ex rast Galtabäcks hamn, Hl  09:00-09:45 (Simon Stenberg Jönsson, Anita Persson, Anita Ljungström m.fl.)
4 ex förbifl. Smedsgård strandängar, Hl  12:40-13:00 (Ulf Persson, Anita Markusson)
1 ex Smedsgård strandängar, Hl  15:00 (Aron Norrby)
20 ex rast Stensjöreservatet, Eftra, Hl  14:30-14:50 (Stefan Andersson)
Minst
2 i par rast Busör, Hl  12:00-12:40 (Stefan Andersson)
20 ex rast Storaskär, Hl  12:45-13:15 (Stefan Andersson)
1 hane rast Skallen, Hl  11:15-11:45 (Stefan Andersson)
40 ex rast Haverdal, Hl  15:00-16:00 (Henrik Storm)
Ca mellan Jättastuarevet och Själarevet
10 hane rast Hamninloppet, Hl  11:30-12:00 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
10 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  11:00-11:30 (Jocke Söderhäll)
I viken
8 ex stationär Halmstads reningsverk, Hl  10:10-10:50 (Per Johan Ulfendahl, Thomas Johansson)
1 ex stationär Trönningestranden, Hl  12:30-13:00 (Tommie Fagerberg)
12 ex rast Laxvik, Hl  10:35-10:50 (Thomas Karlsson)
Sjöorre
15 ex Kärradal, Torpa, Hl (Staffan Sénby)
Flock.
80 ex rast Strandäng Utteros, Hl  09:15-10:00 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
60 ex födosökande Smedsgård, Tvååker, Hl  09:00-09:20 (Lars Andersson)
150 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  09:30-10:30 (Per Björkman, Barbro Björkman)
Utanför stranden i en samlad flock.
100 ex Smedsgård strandängar, Hl  14:40-15:20 (Aron Norrby)
Ca, stationär Flock
100 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  08:30-09:00 (Simon Stenberg Jönsson, Anita Ljungström, Anita Persson m.fl.)
100 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl (Robin Isaksson, Björn Karlsson, Håkan Sterner m.fl.)
80 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  13:00-13:30 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
30 ex Smedsgård strandängar, Hl  12:40-13:00 (Ulf Persson, Anita Markusson)
- ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl (Rickard Jonsson, tomas jonsson)
1 ex str N Korshamn, Hl  10:00-10:50 (Jan Wahlberg)
100 ex rast Stensjöreservatet, Eftra, Hl  14:30-14:50 (Stefan Andersson)
4 ex rast Storaskär, Hl  12:45-13:15 (Stefan Andersson)
8 ex rast Laxvik, Hl  10:35-10:50 (Thomas Karlsson)
- ex Tönnersa strand, Hl  12:46 (Börje Andersson)
Svärta
1 hane förbifl. Busör, Hl  12:00-12:40 (Stefan Andersson)
Flög mot N.
1 honf rast Storaskär, Hl  12:45-13:15 (Stefan Andersson)
1000 ex rast Laholmsbukten, Hl (Martin Åkesson)
Salskrake
1 hona Galtabäcks hamn, Hl  14:00 (Per Björkman, Barbro Björkman)
1 honf födosökande Galtabäcks hamn, Hl  09:00-09:45 (Simon Stenberg Jönsson, Anita Persson, Anita Ljungström m.fl.)
1 honf rast Galtabäcks hamn, Hl  09:00-10:00 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
1 honf rast Galtabäcks hamn, Hl (Magnus Jäderblad)
Orre
4 hane Långhulten, Breared, Hl  08:30-15:30 (Henrik Gustafsson)
Smålom
6 ex stationär Halmstad hamn, Hl (Andreas Lundgren)
Smådopping
- ex födosökande Bassängen, Hl  11:10-11:30 (Fredrik Bothén)
3 ex födosökande Naturum, Hl (Per Hagström, Ulf Carlson)
3 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  11:10-12:10 (Mikael Grantén, Eva-Lotta Grantén)
3 ex Halmstads reningsverk, Hl (Jonas Nilsson)
3 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl (Björn Karlsson, Håkan Sterner, Mats Thorin m.fl.)
2 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  12:30-13:30 (Jakob Carlzon)
2 ex Halmstads reningsverk, Hl  12:30-13:40 (Olle Holst)
2 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  11:20-11:45 (Elisabeth Sturesson)
2 ex stationär Halmstads reningsverk, Hl  11:00-11:30 (Jocke Söderhäll)
2 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  10:05-10:45 (Ulf Persson, Anita Markusson)
2 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  09:50-10:50 (Stefan Andersson)
2 ex stationär Halmstads reningsverk, Hl (Lasse Olsson)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  14:15 (Andreas Tranderyd)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  13:20-14:10 (Örjan Sjögren, Ivan Sjögren)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  12:30-13:00 (Stefan Persson, Ilse Rossi)
1 ex Halmstads reningsverk, Hl  11:30-12:00 (Per Björkman, Barbro Björkman)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  11:30-12:00 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  11:15-11:30 (Peter Bengtsson)
1 ex Halmstads reningsverk, Hl  10:30-11:00 (Aron Norrby)
I västraste delen av dammen
1 ex stationär Halmstads reningsverk, Hl  10:10-10:50 (Per Johan Ulfendahl, Thomas Johansson)
1 ex Halmstads reningsverk, Hl  08:30-09:30 (Jimmy Bekkevold, Tommy Forslund)
1 ex stationär Halmstads reningsverk, Hl (Andreas Lundgren)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl (Rickard Jonsson, tomas jonsson)
1 ex Halmstads reningsverk, Hl (Jan Nordberg)
1 ex Lilla Tjärbysjö, Hl (Mikael Haraldsson)
Skäggdopping
6 ex rast Hamninloppet, Hl  11:30-12:00 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
6 ex stationär Halmstads reningsverk, Hl  10:10-10:50 (Per Johan Ulfendahl, Thomas Johansson)
Svarthakedopping
22 ex rast Lagaoset, Hl (Martin Åkesson)
10 ex rast Lagaoset, Hl (Mikael Haraldsson)
Havssula
1 ex förbifl. Skallen, Hl  09:15-09:50 (Thomas Karlsson)
1 ex förbifl. Haverdal, Hl  10:00 (Jimmy Bekkevold, Tommy Forslund)
Toppskarv
12 ex rast Galtabäcksskär, Hl (Magnus Jäderblad)
På stenarna SV om skäret.
1 ex förbifl. Galtabäcksskär, Hl  14:30-14:40 (Simon Stenberg Jönsson, Anita Persson, Anita Ljungström m.fl.)
1 ex rast Smalasudde, Hl  09:00-09:20 (Lars Andersson)
4 ex rast Morups Tånge, Hl  12:00 (joakim johansson)
4 ex Korshamn, Hl  10:00-10:50 (Jan Wahlberg)
4 ex Korshamn, Hl  10:00 (Fredrik Bothén)
Röd glada
1 ex Tvååker, Hl  10:00 (Aron Norrby)
Längs E6 s om tvååker
8 ex födosökande Grönsbjär, Dagsås, Hl  09:30-10:40 (Anders Ericsson)
1 ex förbifl. Falkenberg, Hl (Robert Rydbeck)
från E20 väst vägen. syd avfart falkenb centrum norr om Blackeberg.
4 ex födosökande Töllstorp, Hl  12:30 (joakim johansson)
1 ex födosökande Heberg, Hl  12:27 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
1 ex Berte kvarn, Slöinge, Hl  10:50 (Per Björkman, Barbro Björkman)
1 ex förbifl. Susedalens rastplats, Hl  10:10 (Olle Holst)
1 ex förbifl. Fridhem, Hl  14:20 (Örjan Sjögren, Ivan Sjögren)
1 ex födosökande Östra våtmarken, Hl  08:30-15:30 (Henrik Gustafsson)
1 ex förbifl. Trönninge, Hl  13:30 (Tommie Fagerberg)
1 ex förbifl. Torup, Hl  11:30-12:00 (Jakob Carlzon)
Havsörn
1 4K+ rast Kungsbackaåns utlopp, Hl  15:30 (Ulf Lindell)
1 ex förbifl. Tjolöholm, Hl  10:00-14:00 (Bo Brinkhoff)
sågs passera 13:45
1 ex Tjolöholm, Hl (Ove Ferling)
1 ex stationär Fågeltornsviken, Hl  10:00-11:00 (Bo Brinkhoff)
satt på stranden långt i SO
1 ex Hjälms våtmark, Hl (Ove Ferling)
1 ex rast Löftaåns mynning, Varberg, Hl  12:50 (Carl-Ivar Hagman)
på Brattö nära Vendelsö
1 ex förbifl. Ölmevallasjön, Hl  09:55 (Lars Andersson)
1 ex Getteröns naturreservat, Hl  11:30-12:00 (Rasmus Kaspersson)
1 ex födosökande Bassängen, Hl  11:10-11:30 (Fredrik Bothén)
1 ad förbifl. Smalasudde, Hl (Magnus Jäderblad)
1 ad förbifl. Galtabäck, Hl  13:20-13:50 (Ulf Persson, Anita Markusson)
2 ex Smedsgård strandängar, Hl  10:45-11:45 (Olle Holst)
2 ad Smedsgård strandängar, Hl (Andreas Lundgren)
1 ex Smedsgård strandängar, Hl  14:40-15:20 (Aron Norrby)
5k+?, kom in från land och satte sig på reveln
1 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  11:10-11:30 (Jimmy Bekkevold, Tommy Forslund)
1 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  10:30 (Jakob Carlzon)
1 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  10:30-11:00 (Mikael Johansson)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  10:10-11:00 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
1 ex förbifl. Smedsgård strandängar, Hl  09:30-10:30 (Per Björkman, Barbro Björkman)
1 ex förbifl. Smedsgård strandängar, Hl  09:30-10:00 (Jocke Söderhäll)
1 ex Smedsgård strandängar, Hl (Jonas Nilsson)
2 ex förbifl. Grönsbjär, Dagsås, Hl  09:30-10:40 (Anders Ericsson)
1 2K+ födosökande Busör, Hl  10:00-10:30 (Göran Lindh, Margareta Lindh)
2 ex förbifl. Vastad, Eftra, Hl  10:20 (Simon Stenberg Jönsson, Anita Persson, Anita Ljungström m.fl.)
3 ex förbifl. Brännarp, Hl  12:15 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
1 ex förbifl. Getinge, Hl  12:00 (Anders Adolfsson)
2 3K+ förbifl. Slangemöllan, Hl  12:10-12:15 (Christopher Gullander, Julius Wengelin Grantén)
Båda subadulta, en troligen äldre än 4K.
3 ex förbifl. Lagaoset, Hl (Mikael Haraldsson)
Blå kärrhök
1 honf födosökande Fågeltornsviken, Hl  10:00-11:00 (Bo Brinkhoff)
1 2K födosökande Smalasudde, Hl (Magnus Jäderblad)
1 ad födosökande Brännars väg Galtabäck, Hl (Iris Molin Johansson)
1 ex Smedsgård strandängar, Hl  14:40-15:20 (Aron Norrby)
Hona, gick nära och fint
1 honf födosökande Smedsgård strandängar, Hl  11:30-12:00 (Sören Carlsson)
1 honf rast Smedsgård strandängar, Hl  09:30-10:00 (Jocke Söderhäll)
Satt på staketstolpe
1 honf förbifl. Smedsgård strandängar, Hl  08:30-09:00 (Simon Stenberg Jönsson, Anita Ljungström, Anita Persson m.fl.)
1 honf födosökande Smedsgård strandängar, Hl (Robin Isaksson, Björn Karlsson, Håkan Sterner m.fl.)
1 ad hona Smedsgård strandängar, Hl (Jan Nordberg)
1 ex stationär Björkäng, Tvååker, Hl  11:00-12:00 (Lennart Björkquist)
1 honf förbifl. Grytås, Morup, Hl  12:15 (Jan Wahlberg)
1 hane födosökande Morup, Hl (Rickard Jonsson, tomas jonsson)
Duvhök
1 ex förbifl. Grönsbjär, Dagsås, Hl  09:30-10:40 (Anders Ericsson)
1 ex stationär Sperlingsholm, Halmstad, Hl  11:45-12:00 (Tommie Fagerberg)
Sparvhök
1 ex förbifl. Kungsbackaåns utlopp, Hl  15:30 (Ulf Lindell)
mobbad av kajor
1 ex Torkelstorps strand, Hanhals, Hl (Ove Ferling)
1 ex rast Glassvik, Steninge, Hl  13:30-14:20 (Stefan Andersson)
Ormvråk
1 ex Bolsheden, Släp, Hl  08:39 (Jan Wahlberg)
1 ex Tjolöholm, Hl (Maj-Lis Borg)
1 ex födosökande Löftaåns mynning, Varberg, Hl  12:50 (Carl-Ivar Hagman)
på vendelsö
1 ex Fjäråsslätten, Hl (Ove Ferling)
1 ex Ölmevallasjön, Hl  09:00 (Ulf Persson, Anita Markusson)
1 ex födosökande Sunnvära, Värö, Hl  11:53 (Conny Palm)
1 ex Sunnvära, Värö, Hl  09:15 (Ulf Persson, Anita Markusson)
1 ex födosökande Galtabäcks hamn, Hl  11:10-11:30 (Jimmy Bekkevold, Tommy Forslund)
1 ex födosökande Galtabäck, Hl (Robin Isaksson, Björn Karlsson, Håkan Sterner m.fl.)
1 ex födosökande Jeppagården, Hl  10:00-10:30 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
1 ex födosökande Pålsgård, Träslöv, Hl  11:58 (Conny Palm)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  08:30-09:00 (Simon Stenberg Jönsson, Anita Ljungström, Anita Persson m.fl.)
2 ex födosökande Dikesgård, Hl  09:20 (Per Björkman, Barbro Björkman)
1 ex Himle, Spannarp, Hl  09:20 (Ulf Persson, Anita Markusson)
1 ex rast Bölse, Hl  12:00 (joakim johansson)
1 ex födosökande Munkagårdsskolan, Hl  12:10 (Conny Palm)
1 ex födosökande Morup, Hl  12:15 (Conny Palm)
1 ex födosökande Morup, Hl (Rickard Jonsson, tomas jonsson)
2 ex Bölserakan, Morup, Hl  12:00 (Jan Wahlberg)
1 ex födosökande Bänaredsberg, Hl  11:15 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
2 ex Sävsjö, Hl  11:10 (Jan Wahlberg)
1 ex Långåsavfarten E6, Hl  09:15 (Jan Wahlberg)
3 ex förbifl. Grönsbjär, Dagsås, Hl  09:30-10:40 (Anders Ericsson)
1 ex rast Haverdal, Hl  11:30-12:00 (Jakob Carlzon)
1 ex födosökande Suseån, Hl  13:10 (Conny Palm)
1 ex födosökande Rackabjär, Hl  13:15 (Conny Palm)
1 ex födosökande Holm, Hl  13:20 (Conny Palm)
1 ex rast Kärleken, Halmstad, Hl  09:45 (Stefan Andersson)
1 ex stationär Sperlingsholm, Halmstad, Hl  11:45-12:00 (Tommie Fagerberg)
1 ex stationär Trönninge, Hl  13:30 (Tommie Fagerberg)
Fjällvråk
1 ex Björkris, Tölö, Hl (Andreas Wållberg)
1 ex födosökande Tjolöholm, Hl (Maj-Lis Borg)
1 ex Tjolöholm, Hl (Ove Ferling)
1 ex Hjälms våtmark, Hl (Ove Ferling)
1 ex födosökande Hjälm, Hl (Maj-Lis Borg)
1 ex födosökande Galtabäck, Hl  11:40 (Olle Edlund)
1 ex rast Galtabäck, Hl  11:00 (joakim johansson)
1 ex Morup, Hl  12:00-13:00 (Aron Norrby)
Mellan E6 och byn
1 ex födosökande Bänaredsberg, Hl  11:15 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
1 ex Långåsavfarten E6, Hl (Jonas Nilsson)
1 ex Breås, Hl  11:20 (Jan Wahlberg)
1 ex förbifl. Vinbergs kyrka, Hl  13:06 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
1 ex födosökande Skrea backe, Skrea, Hl  10:45 (Per Björkman, Barbro Björkman)
Ryttlade väster om E6, sågs även på samma ställe när vi passerade norrut vid 15-tiden.
1 ex födosökande Skrea backe, Skrea, Hl  10:15 (Simon Stenberg Jönsson, Anita Persson, Anita Ljungström m.fl.)
1 ex födosökande Blomstervången, Hl  13:00 (Peter Bengtsson)
1 ex födosökande Modellflygplatsen, Hl (Robin Isaksson, Björn Karlsson, Håkan Sterner m.fl.)
Kungsörn
1 ex förbifl. Vessigebro, Hl (Ingemar Alenäs)
Pilgrimsfalk
1 ex Getteröns fågelstation, Hl  12:30-13:00 (Jimmy Bekkevold, Tommy Forslund)
1 hane födosökande Galtabäck, Hl (Robin Isaksson, Björn Karlsson, Håkan Sterner m.fl.)
1 ex födosökande Korshamn, Hl  14:00-14:15 (Simon Stenberg Jönsson, Anita Persson, Anita Ljungström m.fl.)
1 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  12:30-13:30 (Jakob Carlzon)
På silon
1 ad stationär Halmstads reningsverk, Hl  10:10-10:50 (Per Johan Ulfendahl, Thomas Johansson)
Satt på silo i hamnen
1 ex rast Halmstad småbåtshamn, Hl  11:10 (Peter Bengtsson)
På silon 11:10. Var borta 11:30, kom tillbaka 11:40 med byte i klorna.
1 ad stationär Halmstad småbåtshamn, Hl  09:50-10:50 (Stefan Andersson)
Satt på silon!
1 ad rast Halmstad hamn, Hl  13:20-14:10 (Örjan Sjögren, Ivan Sjögren)
På silo.
1 ex Halmstad hamn, Hl  12:30-13:40 (Olle Holst)
På silobygganden
1 ex stationär Halmstad hamn, Hl  12:20 (Thomas Karlsson)
på silon
1 ex Halmstad hamn, Hl  10:05-10:45 (Ulf Persson, Anita Markusson)
Den sågs på toppen av en av ventilationshuvarna på betongsilon.
Vattenrall
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  14:15 (Andreas Tranderyd)
1 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  14:00-14:30 (Evamaria Ferm)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  13:20-14:10 (Örjan Sjögren, Ivan Sjögren)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  12:30-13:30 (Jakob Carlzon)
1 ex Halmstads reningsverk, Hl  12:30-13:40 (Olle Holst)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  12:30-13:00 (Stefan Persson, Ilse Rossi)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  12:00-13:20 (Simon Stenberg Jönsson, Anita Persson, Anita Ljungström m.fl.)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  11:50-13:00 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  11:10-12:10 (Mikael Grantén, Eva-Lotta Grantén)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  10:30-11:00 (Christer Rådne)
I vasskanten i den västra dammen.
1 ex stationär Halmstads reningsverk, Hl  10:10-10:50 (Per Johan Ulfendahl, Thomas Johansson)
Gick inne i vassen/strandkanten i samma damm som ringanden låg
1 ex Halmstads reningsverk, Hl (Jonas Nilsson)
1 ex stationär Halmstads reningsverk, Hl (Lasse Olsson)
Rörhöna
1 ex Getteröns naturreservat, Hl  13:00 (Jan Wahlberg)
2 ex Getteröns fågelstation, Hl  12:30-13:00 (Jimmy Bekkevold, Tommy Forslund)
1 ex födosökande Naturum, Hl (Per Hagström, Ulf Carlson)
2 ex Kanalen, Hl  11:30-12:00 (Rasmus Kaspersson)
5 ex Halmstads reningsverk, Hl (Helena Lager, Håkan Nilsson)
5 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  14:00-14:30 (Evamaria Ferm)
5 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  12:30-13:30 (Jakob Carlzon)
5 ex Halmstads reningsverk, Hl  12:30-13:40 (Olle Holst)
5 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  12:30-13:00 (Stefan Persson, Ilse Rossi)
5 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  11:50-13:00 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
5 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  09:50-10:50 (Stefan Andersson)
4 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  10:05-10:45 (Ulf Persson, Anita Markusson)
3 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  14:30-15:00 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
3 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  12:00-13:20 (Simon Stenberg Jönsson, Anita Persson, Anita Ljungström m.fl.)
3 ex Halmstads reningsverk, Hl  11:30-12:00 (Per Björkman, Barbro Björkman)
3 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  11:30-12:00 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
3 ex Halmstads reningsverk, Hl  10:45-11:30 (Aron Norrby)
3-4 st
3 ex stationär Halmstads reningsverk, Hl (Andreas Lundgren)
2 ad födosökande Halmstads reningsverk, Hl  13:20-14:10 (Örjan Sjögren, Ivan Sjögren)
2 ad födosökande Halmstads reningsverk, Hl  11:10-12:10 (Mikael Grantén, Eva-Lotta Grantén)
2 ex stationär Halmstads reningsverk, Hl  10:10-10:50 (Per Johan Ulfendahl, Thomas Johansson)
2 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl (Robin Isaksson, Björn Karlsson, Håkan Sterner m.fl.)
1 ad Halmstads reningsverk, Hl  13:30-13:40 (Conny Palm)
1 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  11:20-11:45 (Elisabeth Sturesson)
1 ex Halmstads reningsverk, Hl  10:50-11:45 (Herbert Baumann, Göran Bridén, Björn Engelmann)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl (Rickard Jonsson, tomas jonsson)
1 ex Halmstads reningsverk, Hl (Jan Nordberg)
Ljungpipare
1 ex rast Morups Tånges fyr, Hl  13:30-14:00 (Ingvar Selse)
Sprang oväntat omkring på gräsytorna längst ut
Skärsnäppa
1 ex födosökande Glassvik, Steninge, Hl  12:40-13:10 (Christopher Gullander, Julius Wengelin Grantén, Fredrik Blomqvist m.fl.)
Möjligen ytterligare en på skären.
Enkelbeckasin
1 ex Getteröns naturreservat, Hl  13:00 (Jan Wahlberg)
1 ex födosökande Jansabryggan, Hl  08:30-15:30 (Henrik Gustafsson)
Storspov
1 ex Bassängen, Hl  11:30-12:00 (Rasmus Kaspersson)
1 ex födosökande Bassängen, Hl  11:10-11:30 (Fredrik Bothén)
7 ex Galtabäcks fågeltorn, Hl  14:00 (Per Björkman, Barbro Björkman)
7 ex rast Galtabäcks hamn, Hl  09:00-10:00 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
1 ex spel/sång Galtabäcks hamn, Hl  09:00-09:45 (Simon Stenberg Jönsson, Anita Persson, Anita Ljungström m.fl.)
15 ex Galtabäck, Hl  12:00-13:00 (Aron Norrby)
Ca
4 ex födosökande Galtabäck, Hl  13:20-13:50 (Ulf Persson, Anita Markusson)
10 ex Utteros Naturreservat, Hl  09:50-10:10 (Helena Lager, Håkan Nilsson)
10 ex födosökande Strandäng Utteros, Hl  09:15-10:00 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
40 ex rast Utteros, Tvååker, Hl (Magnus Jäderblad)
30 ex stationär Utteros, Tvååker, Hl  08:50-09:30 (Per Johan Ulfendahl, Thomas Johansson)
10 ex födosökande Utteros, Tvååker, Hl  09:30 (joakim johansson)
15 ex födosökande Smedsgård, Tvååker, Hl  09:00-09:20 (Lars Andersson)
41 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  08:30-09:00 (Simon Stenberg Jönsson, Anita Ljungström, Anita Persson m.fl.)
20 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl (Robin Isaksson, Björn Karlsson, Håkan Sterner m.fl.)
15 ex Smedsgård strandängar, Hl  14:40-15:20 (Aron Norrby)
Ca
10 ex Smedsgård strandängar, Hl  10:45-11:45 (Olle Holst)
10 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  09:30-10:00 (Jocke Söderhäll)
10 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl (Rickard Jonsson, tomas jonsson)
8 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  10:10-11:00 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
8 ex Smedsgård strandängar, Hl (Jan Nordberg)
7 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  11:30-11:45 (Stefan Persson, Ilse Rossi)
7 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  09:30-10:30 (Per Björkman, Barbro Björkman)
6 ex Smedsgård strandängar, Hl  10:30-11:00 (Jimmy Bekkevold, Tommy Forslund)
5 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  13:00-13:30 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
4 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  12:40-13:00 (Ulf Persson, Anita Markusson)
4 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  10:30 (Jakob Carlzon)
3 ex stationär Smedsgård strandängar, Hl (Andreas Lundgren)
2 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  12:50-13:20 (Mikael Grantén, Eva-Lotta Grantén)
- ex Smedsgård strandängar, Hl (Kjell Rydh)
2 ad födosökande Smedsgård Utterås, Hl (Iris Molin Johansson)
8 ex stationär Björkäng, Tvååker, Hl  11:00-12:00 (Lennart Björkquist)
2 ex Korshamn, Hl  10:00-10:50 (Jan Wahlberg)
1 ex rast Korshamn, Hl  15:20-15:45 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
Större gulbena
1 ex Utteros Naturreservat, Hl  09:50-10:10 (Helena Lager, Håkan Nilsson)
1 ex födosökande Strandäng Utteros, Hl  09:15-10:00 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
1 ex födosökande Utteros, Tvååker, Hl  09:30 (joakim johansson)
1 ex födosökande Utteros, Tvååker, Hl  09:00-10:00 (Christer Rådne)
Utsidan på den norra delen av den stora sandreveln.
1 ex stationär Utteros, Tvååker, Hl  08:50-09:30 (Per Johan Ulfendahl, Thomas Johansson)
1 2K födosökande Smedsgård, Tvååker, Hl (Magnus Jäderblad)
1 ex Smedsgård strandängar, Hl  14:40-15:20 (Aron Norrby)
Gick mest i vattnet innanför yttre sandreveln
1 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  14:40-15:20 (Stefan Ettestam)
1 2K födosökande Smedsgård strandängar, Hl  13:00 (Daniel Pettersson)
1 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  13:00-13:30 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
1 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  13:00-13:30 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
Födosökte i vattnet innanför den yttre sandreveln. Verkade pigg och aktiv.
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  12:50-13:20 (Mikael Grantén, Eva-Lotta Grantén)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  12:45 (Andreas Tranderyd)
1 2K födosökande Smedsgård strandängar, Hl  12:40-13:00 (Ulf Persson, Anita Markusson)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  12:30-13:00 (Anders Framme, Gunilla Framme)
I yttersta kanalen utanför ön men innanför yttersta sandreveln, ca 600 m V om ängen nedanför 'Rosa huset', tillsammans med ett 10-tal skådare
1 ex Smedsgård strandängar, Hl  12:00 (Johan Elfström)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  11:30-12:00 (Sören Carlsson)
1 2K födosökande Smedsgård strandängar, Hl  11:30-11:45 (Stefan Persson, Ilse Rossi)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  11:20 (Olle Edlund)
1 ex Smedsgård strandängar, Hl  11:00 (Per Magnus Ehde)
1 ex stationär Smedsgård strandängar, Hl  10:45-11:45 (Olle Holst)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  10:30 (Ola Dahlbom)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  10:30 (Jakob Carlzon)
1 ex stationär Smedsgård strandängar, Hl  10:30-11:00 (Jimmy Bekkevold, Tommy Forslund)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  10:30-11:00 (Mikael Johansson)
1 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  10:10-11:00 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  09:30-10:30 (Per Björkman, Barbro Björkman)
Sågs fint när den födosökte i vattnet runt sandreveln.
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  09:30-10:00 (Jocke Söderhäll)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  09:15 (Fredrik Bothén)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  09:15 (Kjell Rydh)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  09:00-09:20 (Lars Andersson)
1 2K rast Smedsgård strandängar, Hl  08:45-10:00 (Herbert Baumann, Göran Bridén, Björn Engelmann)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  08:30 (Rickard Jonsson, tomas jonsson)
1 2K födosökande Smedsgård strandängar, Hl  08:30-09:00 (Simon Stenberg Jönsson, Anita Ljungström, Anita Persson m.fl.)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl (Andreas Lundgren)
1 ex rast Smedsgård strandängar, Hl (Robin Isaksson, Björn Karlsson, Håkan Sterner m.fl.)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl (Jan Nordberg)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  10:30-11:00 (Jenny Wendel)
1 ad födosökande Smedsgård Utterås, Hl (Iris Molin Johansson, Michael Johansson)
ca klockan 12.00
1 ex förbifl. Björkäng, Tvååker, Hl  11:00-12:00 (Ingvar Selse)
1 ex stationär Björkäng, Tvååker, Hl  11:00-12:00 (Lennart Björkquist)
1 ex födosökande Björkäng, Tvååker, Hl (Per Hagström, Ulf Carlson)
Kaspisk trut
1 ad rast Västra stranden, Hl  10:50-11:45 (Herbert Baumann, Göran Bridén, Björn Engelmann)
Upptäcktes på sandrevel utanför reningsverket med andra måsar och trutar. Lyfte efter en stund och drog in mot hamnen.
Ringduva
2 ex födosökande Vassbäck, Hl  13:30-14:30 (Peter Bengtsson)
1 ex stationär Getteröns fågelstation, Hl (Bertil Karlsson)
1 ex Galtabäck, Hl  14:00 (Per Björkman, Barbro Björkman)
1 ex förbifl. Korshamn, Hl  15:20-15:45 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
1 ex förbifl. Halmstads reningsverk, Hl  11:30-12:00 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
6 ex förbifl. Slottsparken, Hl  11:00-11:30 (Jocke Söderhäll)
2 ex förbifl. Halmstad, Hl (Robert Rydbeck)
30 ex förbifl. Kärleken, Halmstad, Hl  09:45 (Stefan Andersson)
Kattuggla
1 ex stationär Jansabryggan, Hl  14:30-15:00 (Göran Hardenmark, Annie Hardenmark)
Spillkråka
1 ex förbifl. Torup, Hl  14:50 (Örjan Sjögren, Ivan Sjögren)
Sånglärka
3 ex Råöslätten, Onsala, Hl (Håkan Nilsson)
Berglärka
23 ex födosökande Galtabäcksskär, Hl  09:00-09:45 (Simon Stenberg Jönsson, Anita Persson, Anita Ljungström m.fl.)
23 ex födosökande Galtabäcksskär, Hl (Jan Nordberg)
22 ex rast Galtabäcksskär, Hl  10:00-10:30 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
17 ex födosökande Galtabäcksskär, Hl  13:20-13:50 (Ulf Persson, Anita Markusson)
Kan ha varit mer än 17 ex.
15 ex Galtabäcksskär, Hl  14:00 (Per Björkman, Barbro Björkman)
En flock ute på skäret.
20 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl  11:00 (joakim johansson)
17 ex födosökande Galtabäcks fågeltorn, Hl (Per Hagström, Ulf Carlson)
23 ex födosökande Galtabäcks hamn, Hl  11:10-11:30 (Jimmy Bekkevold, Tommy Forslund)
23 ex rast Galtabäcks hamn, Hl  09:00-10:00 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
23 ex födosökande Galtabäck, Hl (Robin Isaksson, Björn Karlsson, Håkan Sterner m.fl.)
7 ex födosökande Korshamn, Hl  14:15 (Daniel Pettersson)
Rörliga väster om Korshamn där halvön startar.
7 ex födosökande Korshamn, Hl  10:00-10:50 (Jan Wahlberg)
7 ex födosökande Korshamn, Hl  10:00 (Fredrik Bothén)
Ängspiplärka
3 ex rast Strandäng Utteros, Hl  09:15-10:00 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
1 ex lockläte Utteros, Tvååker, Hl  08:50-09:30 (Per Johan Ulfendahl)
2 ex lockläte Smedsgård strandängar, Hl  09:30-10:00 (Jocke Söderhäll)
8 ex födosökande Korshamn, Hl  10:00-10:50 (Jan Wahlberg)
5 ex födosökande Korshamn, Hl  10:00 (Fredrik Bothén)
2 ex förbifl. Korshamn, Hl  14:00-14:15 (Simon Stenberg Jönsson, Anita Persson, Anita Ljungström m.fl.)
2 ex födosökande Stensjöreservatet, Eftra, Hl  14:30-14:50 (Stefan Andersson)
1 ex lockläte Busör, Hl  10:00-10:30 (Göran Lindh, Margareta Lindh)
1 ex födosökande Skallen, Hl  14:15-14:45 (Stefan Persson, Ilse Rossi)
4 ex födosökande Jättastigen, Haverdal, Hl  11:10-11:40 (Ulf Persson, Anita Markusson)
2 ex födosökande Haverdal, Hl  15:00-16:00 (Henrik Storm)
1 ex födosökande Haverdal, Hl  11:30-12:00 (Jakob Carlzon)
Skärpiplärka
1 ex födosökande Apelviken, Varberg, Hl  09:00 (joakim johansson)
1 ex födosökande Stensjöreservatet, Eftra, Hl  14:30-14:50 (Stefan Andersson)
3 ex stationär Skallen, Hl  13:00 (Per Björkman, Barbro Björkman)
2 ex födosökande Skallen, Hl  14:15-14:45 (Stefan Persson, Ilse Rossi)
2 ex födosökande Skallen, Hl  11:15-11:45 (Stefan Andersson)
2 ex födosökande Skallen, Hl (Jan Nordberg)
1 ex födosökande Skallen, Hl  13:40-14:30 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
1 ex födosökande Skallen, Hl  09:15-09:50 (Thomas Karlsson)
2 ex födosökande Jättastigen, Haverdal, Hl  11:10-11:40 (Ulf Persson, Anita Markusson)
2 ex födosökande Haverdal, Hl  15:00-16:00 (Henrik Storm)
2 ex födosökande Haverdal, Hl  11:00-12:00 (Simon Stenberg Jönsson, Anita Persson, Anita Ljungström m.fl.)
2 ex födosökande Haverdal, Hl (Robin Isaksson, Björn Karlsson, Håkan Sterner m.fl.)
1 ex födosökande Haverdal, Hl  11:30-12:00 (Jakob Carlzon)
1 ex Haverdal, Hl  10:00 (Jimmy Bekkevold, Tommy Forslund)
4 ex Haverdalsstrand, Hl  12:00-13:00 (Aron Norrby)
3 ex födosökande Skälvik, Hl  14:00-14:15 (Peter Bengtsson)
Vattenpiplärka
1 ex rast Smalasudde, Hl (Magnus Jäderblad)
1 ex födosökande Skallen, Hl  14:15-14:45 (Stefan Persson, Ilse Rossi)
1 ex födosökande Skallen, Hl  13:40-14:30 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
1 ex stationär Skallen, Hl  13:00 (Per Björkman, Barbro Björkman)
Sågs fint i tången nedanför det gamla värnet, körde bort två skärpiplärkor från sin födosöksplats.
1 ex födosökande Skallen, Hl  11:15-11:45 (Stefan Andersson)
I tången alldeles innanför sydvästligaste udden!
1 ex födosökande Skallen, Hl  10:45 (Kjell Rydh)
1 ex födosökande Skallen, Hl  09:15-09:50 (Thomas Karlsson)
1 ex stationär Skallen, Hl (Lasse Olsson)
1 ex födosökande Skallen, Hl (Jan Nordberg)
1 ex födosökande Jättastigen, Haverdal, Hl  11:10-11:40 (Ulf Persson, Anita Markusson)
1 ex rast Haverdal, Hl  15:45-15:55 (Anders Törnberg, Harald Persson)
Stationär i tången södra "Skallen" tillsammans med skärpiplärkor och ängspiplärkor.
1 ex födosökande Haverdal, Hl  11:30-12:00 (Jakob Carlzon)
1 ex födosökande Haverdal, Hl  11:00-12:00 (Simon Stenberg Jönsson, Anita Persson, Anita Ljungström m.fl.)
1 ex födosökande Haverdal, Hl  10:00 (Jimmy Bekkevold, Tommy Forslund)
1 ex födosökande Haverdal, Hl (Robin Isaksson, Björn Karlsson, Håkan Sterner m.fl.)
1 ex Haverdalsstrand, Hl  12:00-13:00 (Aron Norrby)
Gick omkring öppet ibland i tången
Forsärla
2 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  09:50-10:50 (Stefan Andersson)
En individ sjöng flera strofer!
2 ex stationär Halmstads reningsverk, Hl (Lasse Olsson)
1 ex lockläte Halmstads reningsverk, Hl  12:30-13:00 (Stefan Persson, Ilse Rossi)
1 ex förbifl. Halmstads reningsverk, Hl  12:00-13:20 (Simon Stenberg Jönsson, Anita Persson, Anita Ljungström m.fl.)
Flygandes mellan småbåtshamnen och reningsverket.
1 ex Halmstads reningsverk, Hl  10:45-11:30 (Aron Norrby)
Flög över dammen mot O, lockade 2ggr
1 ex förbifl. Halmstads reningsverk, Hl  10:10-10:50 (Per Johan Ulfendahl)
1 ex Halmstads reningsverk, Hl  10:05-10:45 (Ulf Persson, Anita Markusson)
Kom inflygande från Halmstad småbåtshamn
1 ex Halmstads reningsverk, Hl  08:30-09:30 (Jimmy Bekkevold)
1 ex stationär Halmstads reningsverk, Hl (Andreas Lundgren)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl (Rickard Jonsson, tomas jonsson)
Sädesärla
1 ex lockläte Särdals strand, Hl  11:00 (Göran Lindh, Margareta Lindh)
vid stugorna Särdals bäckstig
Sidensvans
5 ex Bua Ljungvägen 3, Hl (Mikael Larsson)
50 ex rast Snöstorp, Hl (Julius Wengelin Grantén, Christopher Gullander)
130 ex rast Ättehögsvägen 13, Hl  12:45 (Joakim Lindblom)
ca
6 ex förbifl. Fylleåns dalgång, Snöstorp, Hl  12:30 (Jocke Söderhäll)
Strömstare
1 ex Hjälms våtmark, Hl (Ove Ferling)
Rolfsån
1 ad födosökande Åbacken, Hl  08:30-15:30 (Henrik Gustafsson)
1 ex födosökande Simlångsdalen, Hl  11:00 (Christopher Gullander, Julius Wengelin Grantén)
Fylleån, sväng in vid skylt "Reningsverk" från 25:an.
Svarthätta
1 hona Bua Ljungvägen 3, Hl (Mikael Larsson)
Åt äpplen
Skäggmes
5 ex lockläte Inre Kungsbackafjorden, Hl  15:30 (Ulf Lindell)
ca - Forsbäck, hamnen
3 ex lockläte Getteröns naturreservat, Hl  13:00 (Jan Wahlberg)
3 ex Stora gömslet, Hl  12:30 (Rasmus Kaspersson)
2 ex Getteröns fågelstation, Hl  12:30-13:00 (Jimmy Bekkevold, Tommy Forslund)
2 ex lockläte Vassområdet, Hl  12:05 (Thomas Karlsson)
Tofsmes
2 ex födosökande Björnsjön, Hl  11:10-11:20 (Christopher Gullander, Julius Wengelin Grantén)
Varfågel
1 ex rast Bräckan, Sandsjöbacka, Hl  11:30 (Hans Wahlberg)
1 ex rast Styrdal, Hl  14:25 (Peter Bengtsson)
1 ex rast Ullared, Hl  11:00 (joakim johansson)
1 ex rast Körsveka, Knäred, Hl (Eigil Larsen)
Nötkråka
1 ex lockläte Torared, Hl (Jonas Nilsson)
I hasselnötsträden/buskarna nära trevägskorsningen. Tjädern syntes inte till idag.
Råka
500 ex Lerjan, Hl  16:00 (Anders Adolfsson)
Stora ansamlingar med kråkfåglar (kaja, kråka, råka) runt Lerjan i kvällningen. Uppskattat antal.
40 ex Galtabäcks fågeltorn, Hl  14:00 (Per Björkman, Barbro Björkman)
6 ex födosökande Galtabäcks hamn, Hl  09:00-10:00 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
3 ex rast Galtabäcks hamn, Hl  09:00-09:45 (Simon Stenberg Jönsson, Anita Persson, Anita Ljungström m.fl.)
1 ex Galtabäck, Hl  13:20-13:50 (Ulf Persson, Anita Markusson)
2 ex rast Jeppagården, Hl  10:00-10:30 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
2 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  09:30-10:30 (Per Björkman, Barbro Björkman)
2 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  09:30-10:00 (Jocke Söderhäll)
200 ex födosökande Korshamn, Hl  15:20-15:45 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
100 ex rast Korshamn, Hl  12:20-12:40 (Conny Palm)
10 ex rast Bölse, Hl  12:00 (joakim johansson)
- ex födosökande Morup, Hl (Rickard Jonsson, tomas jonsson)
4 ex förbifl. Halmstads reningsverk, Hl  10:05-10:45 (Ulf Persson, Anita Markusson)
4 ex förbifl. Halmstads reningsverk, Hl  09:50-10:50 (Stefan Andersson)
1 ex Halmstads reningsverk, Hl  12:30-13:40 (Olle Holst)
- ex Halmstads reningsverk, Hl  08:30-09:30 (Jimmy Bekkevold, Tommy Forslund)
4 ex födosökande Kattegattgymnasiet, Hl  11:45-12:50 (Örjan Sjögren, Ivan Sjögren)
1 ex födosökande Halmstad, Hl  14:35 (Evamaria Ferm)
- ex Halmstad, Hl (Aron Norrby)
Mängder i stan
Gråkråka
3 ex rast Iduns väg 9, Hl  10:30 (Mikael Nilsson, Sara Athley Nilsson)
20 ex Tjolöholm, Hl  10:00-14:00 (Bo Brinkhoff)
80 ex Fågeltornsviken, Hl  10:00-11:00 (Bo Brinkhoff)
- ex Hjälms våtmark, Hl (Ove Ferling)
- ex Kärradal, Torpa, Hl (Staffan Sénby)
12 ex Smedsgård strandängar, Hl (Jan Nordberg)
- ex Smedsgård strandängar, Hl  10:45-11:45 (Olle Holst)
4 ex rast Glassviksskären, Hl  14:30-14:50 (Stefan Andersson)
1 ex födosökande Jättastigen, Haverdal, Hl  11:10-11:40 (Ulf Persson, Anita Markusson)
- ex Halmstads reningsverk, Hl  12:30-13:40 (Olle Holst)
Stare
12 ex födosökande Glommens havsbad, Hl  08:30 (Fredrik Bothén)
Bofink
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  10:10-11:00 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
1 ex födosökande Aleskogen, Hl (Julius Wengelin Grantén)
Matningen
Bergfink
80 ex Vapnö gods, Hl  11:00-12:00 (Jan-Olof Johansson)
I slottsparken
Steglits
- ex födosökande Vassbäck, Hl  13:30-14:30 (Peter Bengtsson)
8 ex födosökande Spånstad, Hl  10:45-11:30 (Tommie Fagerberg)
Grönsiska
1 hane födosökande Matningen, Alelövsvägen 35, Hl  11:30 (Juha Autio)
Gråsiska
- ex födosökande Bassängen, Hl  11:10-11:30 (Fredrik Bothén)
20 ex födosökande Skallen, Hl  13:40-14:30 (Håkan Hellgren, Peter Andersson)
5 ex Haverdal, Hl  13:00 (Per Björkman, Barbro Björkman)
4 ex stationär Halmstads reningsverk, Hl  10:10-10:50 (Per Johan Ulfendahl, Thomas Johansson)
4 ex förbifl. Halmstads reningsverk, Hl  10:05-10:45 (Ulf Persson, Anita Markusson)
4 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  09:50-10:50 (Stefan Andersson)
- ex Halmstads reningsverk, Hl  08:30-09:30 (Jimmy Bekkevold, Tommy Forslund)
50 ex Fladie, Eldsberga, Hl  14:12 (Börje Andersson)
Mindre korsnäbb
2 ex förbifl. Smedsgård strandängar, Hl (Andreas Lundgren)
1 hona födosökande Smedsgård strandängar, Hl  11:30-12:00 (Sören Carlsson)
- ex förbifl. Smedsgård strandängar, Hl  10:15-11:00 (Örjan Sjögren, Ivan Sjögren)
2 i par födosökande Torared, Hl  14:20-15:00 (Conny Palm)
I lärkträden vid vägkorsningen.
1 ex rast Körsveka, Knäred, Hl (Eigil Larsen)
Större korsnäbb
1 ex förbifl. Smedsgård strandängar, Hl  11:20 (Olle Edlund)
Stenknäck
2 ex Torpa Björs-Äckrelund, Hl  10:00-12:00 (Rasmus Kaspersson, Anna Norrby)
1 ex stationär Skattagårdsvägen, Hl  15:00 (Margareta Lindh, Göran Lindh)
1 ex födosökande Spånstad, Hl  10:45-11:30 (Tommie Fagerberg)
Snösparv
2 ex Råöslätten, Onsala, Hl (Håkan Nilsson)
50 ex förbifl. Glassvik, Steninge, Hl  12:40-13:10 (Christopher Gullander, Julius Wengelin Grantén, Fredrik Blomqvist m.fl.)
Ca. Landade på ett av skären.
4 ex Tönnersa strand, Hl  13:55 (Börje Andersson)
Sävsparv
1 ex Råöslätten, Onsala, Hl (Håkan Nilsson)
1 ex stationär Jansabryggan, Hl  14:30-15:00 (Göran Hardenmark, Annie Hardenmark)