Lördag 13 januari

Hökar
1 ex förbifl. Järkholmen, Vg  11:20-13:20 (Jan Mogol)
Sångsvan
- ex Styrsö, Vg  11:00 (Jakob Rosén)
7 ex Välen, Göteborg, Vg  10:10-12:30 (Hans Börjesson)
5 ad och 2 2k.
5 ad Välen, Göteborg, Vg  09:55-11:20 (Jan Mogol)
2 ex Välen, Göteborg, Vg  14:30-15:30 (Andreas Holm)
2 2K Välen, Göteborg, Vg  09:55-11:20 (Jan Mogol)
1 ad Askimsbadet, Vg  11:20-13:20 (Jan Mogol)
Bläsand
5 ex rast Torslandaviken, Boh  08:30-11:00 (John Thulin)
1 ex Karholmsdammen (Vg-delen), Vg  11:00-11:50 (Peter Strandvik)
Snatterand
30 ex rast Torslandaviken, Boh  08:30-11:00 (John Thulin)
Större vak i Stora bassängen
32 ex Karholmsdammen (Vg-delen), Vg  11:00-11:50 (Peter Strandvik)
Samlade i en vak Ö om Rågskär
Stjärtand
1 ad hane rast Torslandaviken, Boh  08:30-11:00 (John Thulin)
Brunand
5 ex rast Torslandaviken, Boh  08:30-11:00 (John Thulin)
Vigg
3 ex Karholmsdammen (Boh-delen), Boh  11:00-11:50 (Peter Strandvik)
I vak S om Karholmsberget
- ex Karholmsdammen (Vg-delen), Vg  11:00-11:50 (Peter Strandvik)
4 ex Hästholmskanalen, Vg  11:00-11:50 (Peter Strandvik)
7 ex Hovås golfbanedamm, Askim, Vg  12:20 (Jan Mogol)
1 honf stationär Stora dammen, Vg  11:40-12:30 (Robert Ennerfelt)
33 ex Säveåns mynning, Vg  14:05-14:15 (Peter Strandvik)
Ejder
4 ex Hummerviken, Boh  08:35-12:15 (Thomas Karlsson)
4 ex Lappesand, Boh  08:35-12:15 (Thomas Karlsson)
14 ex Klåva, Boh  08:35-12:15 (Thomas Karlsson)
3 ex Ussholmen, Boh  08:35-12:15 (Thomas Karlsson)
4 ex Lammholmsviken, Boh  08:35-12:15 (Thomas Karlsson)
1 ex Tjolmen, Boh  08:35-12:15 (Thomas Karlsson)
6 ex Stuvö hamn, Boh  08:35-12:15 (Thomas Karlsson)
6 ex Bredviken, Boh  08:35-12:15 (Thomas Karlsson)
30 ex Askimsviken, Vg  11:20-13:20 (Jan Mogol)
2 ex Askimsviken, Vg  10:10-12:30 (Hans Börjesson)
Salskrake
9 ex rast Torslandaviken, Boh  08:30-11:00 (John Thulin)
7 hanar+2 honor. Hjärtholmsviken
6 hane Hästholmskanalen, Vg  11:00-11:50 (Peter Strandvik)
1 honf Hästholmskanalen, Vg  11:00-11:50 (Peter Strandvik)
1 hona Önnereds hamn, Göteborg, Vg (Gösta Olofsson)
Tjäder
1 hane Lexby, Lexbybergen, knappt 500 m SSO Ecklasjön., Vg (Mats Lindqvist)
Smålom
1 ex Stuvö hamn, Boh  08:35-12:15 (Thomas Karlsson)
1 ex födosökande Torslandaviken, Boh (Christer Fält)
Sågs från mudderdammen, låg och fiskade ute i havet cirka 300-400 meter SSV om den aktuella dammen. Sannolikt samma individ som Ola Wennberg upptäckte i området den 5 januari. Smålom är en sällsynt gäst i Torslandaviken.
Smådopping
1 ex Röds sund, Boh  08:35-12:15 (Thomas Karlsson)
1 ex Ussholmen, Boh  08:35-12:15 (Thomas Karlsson)
1 ex Önnereds hamn, Göteborg, Vg (Gösta Olofsson)
2 ex Bjöla småbåtshamn, Vg  10:10-12:30 (Hans Börjesson)
2 ex Bjöla småbåtshamn, Vg  09:45-09:55 (Jan Mogol)
1 ex Välen, Göteborg, Vg  10:10-12:30 (Hans Börjesson)
1 ex Tingstadstunneln, Boh  14:05-14:15 (Peter Strandvik)
Skäggdopping
1 ex Brända skären, Vg  12:05 (Gösta Olofsson)
1 ex Stora Kläholmen, Vg  12:05 (Gösta Olofsson)
Toppskarv
1 ex Stora Rävholmen, Boh  14:27 (Bengt Karlsson)
Havsörn
1 ex str N Stora Sjöholmen, Vg  12:05 (Gösta Olofsson)
Duvhök
1 ex förbifl. Kungsladugård, Göteborg, Vg (Robert Ennerfelt)
1 ex Säteriet, Råda, Vg  13:20 (Johannes Löfqvist)
1 hona förbifl. Skinnefjäll, Mölnlycke, Vg  14:57 (Martin Oomen)
biffig sak, passerade över vår parkering med ett moln av kråkor bakom sig
1 hona förbifl. Skogsgläntans dammar, Mölnlycke, Vg  15:50 (Martin Oomen)
drog österut över skogen i den tidiga skymningen, säkerligen samma exemplar som sågs en knapp timme tidigare vid Skinnefjäll
Sparvhök
1 ex förbifl. Hällsvik, Torslanda, Boh (Gunilla Midbratt)
Torslottsvägen
1 ex Partille golfbana, Vg  15:00 (Tobias Meyer)
Flög över hål 8, 9, 10 och bort mot hål 14.
1 ex förbifl. Skogen, Mölnlycke, Vg  10:55 (Martin Oomen)
Hasselvägen
Ormvråk
1 ex Halvorsäng, Hisingen, Boh  10:55 (Peter Strandvik)
1 ex förbifl. Lagmansholmen, Säve, Boh  16:00-16:05 (Uno Unger)
Den satt först högst upp på bergknallen på SO-delen av holmen, men lyfte strax och kretsade över holmen och försvann troligen till sist mot NV över Nordre älv.
1 3K+ Åseby, Säve, Boh  12:15 (Peter Strandvik)
1 ex förbifl. Askesby Högen, Säve, Boh  15:55 (Uno Unger)
Den flög mot SV från Askesby Högen och vidare över Askesbyvägen i riktning mot Åseby.
2 ex Kvillen, Boh  12:15 (Peter Strandvik)
1 ex Livasgården, Säve, Boh  12:45 (Peter Strandvik)
1 ex födosökande Bärby, Säve, Boh  15:40-15:45 (Uno Unger)
Den spanade från ledningsstolpar/lyktstolpar mellan Bärbykorset och Bärby Övergård.
1 ex stationär Åbromotet, Mölndal, Vg  14:30 (Bo Brinkhoff)
1 ex Stora Oxhagen, Hisingen, Boh  13:50 (Peter Strandvik)
1 ex Ingebäcks älvstrand, Hisingen, Boh  13:53 (Peter Strandvik)
1 ex Hårssjön, Vg  08:45-10:00 (Lars Eric Rahm)
1 ex Rya hed, Härryda, Vg  12:57 (Elon Wismén)
Satt på järnvägsstolpe strax V om Rya hed.
1 ex stationär Smedstorps ängar, Björketorp, Vg  11:25-11:40 (Elon Wismén)
Vattenrall
1 ex Välen, Göteborg, Vg  10:10-12:30 (Hans Börjesson)
I dagvattendiket.
1 ex Välen, Göteborg, Vg  09:55-11:20 (Jan Mogol)
I bäcken. I vassen närmast kulverten, för att vara lite mer exakt. Suverän obs!
Rörhöna
4 ex stationär Stora dammen, Vg  11:40-12:30 (Robert Ennerfelt)
Minst 4 ex.
Storspov
2 ex Bredviken, Boh  08:35-12:15 (Thomas Karlsson)
Ringduva
6 ex förbifl. Välen, Göteborg, Vg  09:55-11:20 (Jan Mogol)
4 ex Välen, Göteborg, Vg  14:30-15:30 (Andreas Holm)
15 ex Askim strand, Vg  11:20-13:20 (Jan Mogol)
1 ex Hovåsbadet, Vg  11:20-13:20 (Jan Mogol)
2 ex födosökande Skytteskogen, Göteborg, Vg (Robert Ennerfelt)
1 ex rast Slottsskogen, Göteborg, Vg  11:40-12:30 (Robert Ennerfelt)
Dalen
1 ex födosökande Stugkullen, Vg  11:40-12:30 (Robert Ennerfelt)
2 ex Museikullen, Vg  11:00-11:10 (Conny Palm)
23 ex rast Göteborgs botaniska trädgård, Vg  12:36-13:34 (Robert Ennerfelt)
4 ex födosökande Vitsippsdalen, Vg  12:36-13:34 (Robert Ennerfelt)
2 ex Stampens kyrkogård, Vg  11:15-11:30 (Andreas Holm)
1 ex förbifl. Barrskogsgatan 9, Vg  14:55-15:00 (Ulf Persson, Anita Markusson)
16 ex födosökande Erikslund, Vg  11:55-13:15 (Uno Unger)
De besökte fågelmatningen.
3 ex födosökande Ängtegsgatan, Vg  12:30 (Mia Wallin)
1 ex Göta älv, Hisingen, Boh  09:00 (Aron Norrby)
4 ex födosökande Brudarebackens fågelmatning, Vg  10:03-11:30 (Uno Unger)
De besökte fågelmatningen.
2 ex Brudarebackens fågelmatning, Vg  12:30-13:15 (Andreas Holm)
1 ex Blacktjärnsgatan, Vg  10:30 (Peter Strandvik)
100 ex Säteriet, Råda, Vg  13:20 (Johannes Löfqvist)
6 ex förbifl. Björnaråsen, Landvetter, Vg  14:00-16:00 (Johan Karlström, Margareta Ekedahl Karlström)
1 ex Hindås, Vg  12:37 (Elon Wismén)
Vid centrum.
Turkduva
16 ex stationär Silverkällan, Vg (Johan Ennerfelt)
Kattuggla
1 ex Brunndal, Vg  09:55-11:20 (Jan Mogol)
I toppen av sin stubbe. Såg endast ryggen.
1 ex Prästgårdsängen, Göteborg, Vg  13:15 (Magnus Kinell)
Spillkråka
1 ex Berglärkan, Göteborg, Vg (Göran Gustavsson)
Mindre hackspett
1 ex födosökande Torslandaviken, Boh  08:30-11:00 (John Thulin)
Södskärsdammens norra del
Forsärla
1 ex födosökande Gullbergskajen, Vg  11:15-11:30 (Björn Sjöstrand, Karin Sjöstrand)
Blöta området vid trålaren LL835
Sidensvans
19 ex Smithska udden, Göteborg, Vg  09:30-11:00 (Karl-Olof Johansson)
Matningen
18 ex födosökande Smithska udden, Göteborg, Vg  10:15-10:30 (Elisabeth Feuk-Lagerstedt)
Fågelmatningen, Knostervägen
15 ex Slottsskogskolonin, Vg  12:00 (Bengt Adamsson)
11 ex Kålltorp, Göteborg, Vg  09:45-09:50 (Jan-Åke Noresson, Kaisa Olsson)
Stannade till helt kort i högsta trädet utanför huset, Olbersgatan 12.
13 ex Utby, Göteborg, Vg (Stefan Holmberg)
Strömstare
1 ex födosökande Grästjärnet, Vg  15:20 (Uno Unger)
Den höll till i bäcken ca 30 meter från Grästjärnets utlopp.
1 ex Finnsjögården, Vg  13:30-14:00 (Martin Oomen)
2 ex Jonsereds fabriker, Vg  14:30 (Magnus Jonsson)
2 ex födosökande Solviken, Hindås, Vg  12:40-12:50 (Elon Wismén)
Den ena simmade omkring långt ut i viken nära en kniphona, jag tog den först för en smådopping...
Järnsparv
1 ex Hjuvik, Torslanda, Boh  10:00-12:00 (Lennart Bogren)
Rödvingetrast
3 ex Säteriet, Råda, Vg  12:25 (Johannes Löfqvist)
Gransångare
1 ex Lappesand, Boh  08:35-12:15 (Thomas Karlsson)
Skäggmes
5 ex Karholmsdammen (Vg-delen), Vg  11:00-11:50 (Peter Strandvik)
I vassen, i SÖ Karholmsdammen
1 ex lockläte Välen, Göteborg, Vg  14:30-15:30 (Andreas Holm)
1 ex lockläte Välen, Göteborg, Vg  10:10-12:30 (Hans Börjesson)
4 ex Askimsbadet, Vg  11:20-13:20 (Jan Mogol)
Stjärtmes
8 ex födosökande Mudderfältet, Vg  11:00-11:30 (Elisabeth Feuk-Lagerstedt)
10 ex Råda stock, Mölnlycke, Vg  12:15 (Johannes Löfqvist)
3 ex Wendelsberg, Mölnlycke, Vg (Eleonora Petzäll)
2 ex Långenäs, Råda, Vg  09:30 (Johannes Löfqvist)
10 ex födosökande Björnaråsen, Landvetter, Vg  14:00-16:00 (Johan Karlström, Margareta Ekedahl Karlström)
2 ex födosökande Smedstorps ängar, Björketorp, Vg  11:25-11:40 (Elon Wismén)
Rörde sig i trädridån mitt över ängarna.
Tofsmes
1 ex lockläte Sunden, Hindås, Vg  11:50-12:30 (Elon Wismén)
Varfågel
1 ex stationär Lagmansholmen, Säve, Boh  16:00-16:05 (Uno Unger)
Den satt och spanade från en luftledning ca 400 m O om Lindesnäs.
Gråkråka
- ex Stampens kyrkogård, Vg  11:15-11:30 (Andreas Holm)
- ex Olskroken, Göteborg, Vg (Fredrik Lysell)
1 ex förbifl. Barrskogsgatan 9, Vg  08:25 (Ulf Persson)
1 ex förbifl. Brudarebacken, Göteborg, Vg  10:00 (Uno Unger)
2 ex Solviken, Hindås, Vg  12:40-12:50 (Elon Wismén)
Stare
1 ex förbifl. Bagglebo, Boh  08:35-12:15 (Thomas Karlsson)
Bofink
2 ex Hjuvik, Torslanda, Boh  10:00-12:00 (Lennart Bogren)
1 ex födosökande Vitsippsdalen, Vg  12:36-13:34 (Robert Ennerfelt)
Matningen där baracken stod
2 hane födosökande Erikslund, Vg  11:55-13:15 (Uno Unger)
De besökte fågelmatningen.
Bergfink
5 ex födosökande Erikslund, Vg  11:55-13:15 (Uno Unger)
2 hanar + 3 honor, besökte fågelmatningen.
3 ex Wendelsberg, Mölnlycke, Vg  11:40 (Johannes Löfqvist)
- ex Wendelsberg, Mölnlycke, Vg  09:30-10:00 (Eleonora Petzäll)
Steglits
11 ex födosökande Fotö bron, Boh  13:30 (Lasse Andersson)
6 ex födosökande Kvastpricksvägen, Boh  14:15 (Gunilla Midbratt)
Matningen
1 ex förbifl. Brunndal, Vg  09:55-11:20 (Jan Mogol)
2 ex Torstens ås, Vg  09:55-11:20 (Jan Mogol)
1 ex födosökande Ängtegsgatan, Vg  12:30 (Mia Wallin)
Matning Ängtegsgatan 7
Grönsiska
11 ex Slottsskogskolonin, Vg  12:00 (Bengt Adamsson)
1 hane födosökande Vitsippsdalen, Vg  12:36-13:34 (Robert Ennerfelt)
Matningen där baracken stod
20 ex födosökande Änggårdsbergen, Göteborg, Vg  13:34-13:58 (Robert Ennerfelt)
N Finnsmossen. Minst 20 ex, även gråsiskor kan ha förekommit i flocken.
1 ex lockläte Wendelsberg, Mölnlycke, Vg  13:20-13:30 (Elon Wismén)
Hördes vid matningen på Wendelsvägen.
Gråsiska
1 ex Röds sund, Boh  08:35-12:15 (Thomas Karlsson)
3 ex födosökande Brännö, Gbg:s södra skärgård, Vg  13:15 (Linus Westlund)
vassdal
100 ex Smithska udden, Göteborg, Vg  09:30-11:00 (Karl-Olof Johansson)
Säkert många flera, men de blev störda och flög åt alla håll
25 ex födosökande Lilla Dammen, Vg  15:30 (Marika Lagerqvist)
20 ex förbifl. Vitsippsdalen, Vg  12:36-13:34 (Robert Ennerfelt)
Uppskattning, drog över matningen där baracken stod.
20 ex Stampens kyrkogård, Vg  11:15-11:30 (Andreas Holm)
min
15 ex födosökande Ängtegsgatan, Vg  12:30 (Mia Wallin)
Matning Ängtegsgatan 7
7 ex Säteriet, Råda, Vg  12:25 (Johannes Löfqvist)
70 ex Örtjärn, Vg  14:15 (Martin Oomen)
Mindre korsnäbb
5 ex födosökande Sandvik, Torslanda, Boh (Christer Fält)
Åt tallkottar hos min granne.
- ex Välen, Göteborg, Vg  10:10 (Eva Åkesson)
Kom från kviberg över viken mot hult
Stenknäck
2 ex Stampens kyrkogård, Vg  11:15-11:30 (Andreas Holm)
1 ex Olskroken, Göteborg, Vg (Fredrik Lysell)
2 ex Wendelsberg, Mölnlycke, Vg (Eleonora Petzäll)