Söndag 14 januari

Sångsvan
42 ad födosökande Sjöris älvs mynning, Boh  13:45 (Lennart Hermansson)
8 2K födosökande Sjöris älvs mynning, Boh  13:45 (Lennart Hermansson)
5 ex Nordösundet, Boh  15:45 (Conny Palm)
4 ex Knutens brygga, Ängholme kile, Boh  13:40-14:10 (Thomas Liebig, Christer Lind)
2 ex Källsby kile, Boh  14:50-15:00 (Conny Palm)
28 ex födosökande Stenungsön, Boh  09:30-15:30 (Lasse Svensson)
Brunand
1 hona födosökande Ängholme kile, Boh  14:10-15:00 (Per Undeland)
Bland viggar N Ängholmen
Vigg
30 ex födosökande Ängholme kile, Boh  14:10-15:00 (Per Undeland)
N Ängholmen
Bergand
15 ex rast Lillöfjorden, Boh  14:10-15:00 (Per Undeland)
En tät flock sedd från Knutens brygga
15 ex Lillöfjorden, Boh  13:40-14:10 (Thomas Liebig, Christer Lind)
Ejder
80 ex stationär Toröd, Boh  11:30-12:00 (Nils-Erik Nilsson)
85 ex Instö ränna, Boh (Kåre Ström)
100 ex födosökande Apelgårds kile, Boh  10:30-12:30 (Conny Palm, Per Undeland, Magnus Kinell m.fl.)
100+ . I huvudsak vid musselodlingarna.
5 ex Nordösundet, Boh  15:45 (Conny Palm)
30 ex Tjuvkils huvud, Boh  15:25-15:35 (Conny Palm)
50 ex Gässlingefjorden, Boh  09:25 (Magnus Kinell)
Cirka.
50 ex födosökande Trankokefjorden, Boh  13:20-13:50 (Conny Palm, Per Undeland, Tomas Torstenson m.fl.)
150 ex Lillöfjorden, Boh  13:40-14:10 (Thomas Liebig, Christer Lind)
62 ex Rörtången, Boh (Kåre Ström)
15 ex Hakefjorden, Boh  10:30-11:30 (Fredrik Pilsmedh)
40 ex Källsnäs, Boh  14:30-15:00 (Conny Palm)
430 ex födosökande Stenungsön, Boh  09:30-15:30 (Lasse Svensson)
Totalt runt hela ön
50 ex Jordhammarsviken, Stenungsund, Boh  14:30-14:55 (Thomas Liebig, Christer Lind)
50 ex Kolhättan, Boh  10:50 (Thomas Liebig, Christer Lind)
4 ex födosökande Sparreviken, Boh  13:00-13:30 (Jan-Erik Johansson)
Sjöorre
2 honf födosökande Skräddaren, Boh  11:15 (Owe Hougström, Torbjörn Arvidsson)
2 ex födosökande Apelgårds kile, Boh  10:30-12:30 (Conny Palm, Per Undeland, Magnus Kinell m.fl.)
2 ex födosökande Källsnäs, Boh  14:30-15:00 (Conny Palm)
6 ex födosökande Stenungsön, Boh  09:30-15:30 (Lasse Svensson)
Svärta
1 ex födosökande Stenungsön, Boh  09:30-15:30 (Lasse Svensson)
Salskrake
2 hane Jordhammarsviken, Stenungsund, Boh  14:30-14:55 (Thomas Liebig, Christer Lind)
Storlom
2 ex födosökande Lökholmsbukten, Boh (Göran Silvemark, stefan karlsson)
Smådopping
3 ex Nordströmmarna, Boh (Ingemar Strid)
Vid färjan.
3 ex födosökande Stenungsön, Boh  09:30-15:30 (Lasse Svensson)
Skäggdopping
9 ex Jordhammarsviken, Stenungsund, Boh  14:30-14:55 (Thomas Liebig, Christer Lind)
Havsörn
1 ex förbifl. Toröd, Boh  13:05 (Owe Hougström, Torbjörn Arvidsson)
1 2K+ Fläskholmen, Boh  12:00 (gnm Stefan Oscarsson)
Med byte, Fotad av Per Andersson.
3 ex förbifl. Hälsön, Boh  10:30-11:30 (Gunnar Dahlquist)
födosökande., På havsörnspan. med Tjörns naturskyddsför.
2 ad förbifl. Hälsön, Boh  11:35 (Owe Hougström, Torbjörn Arvidsson)
2 ad förbifl. Hälsön, Boh  10:30-12:30 (Conny Palm, Per Undeland, Magnus Kinell m.fl.)
Adulta eller nästan adulta cirklade över ön kl 11:35.
2 ad Hälsön, Boh  10:30-12:30 (Jan Krantz, Bert Olsson)
Adulta, cirklade över ön kl 11:40
1 ad Kalvöfjorden, Orust, Boh  12:00-12:35 (Thomas Liebig, Christer Lind)
Flög rakt över fjorden på låg höjd mot V
1 ad Kalvöfjorden, Orust, Boh  10:00 (Jan-Eric Larsson)
1 ex Hjälmvik 371, Boh  10:00-10:15 (Stefan Olsson)
Vid Hjälms toppröse.
1 3K rast Södra Björnholmen, Boh  11:20 (Owe Hougström, Torbjörn Arvidsson)
1 3K rast Södra Björnholmen, Boh  11:20-11:30 (Jan Krantz, Bert Olsson)
Landade på toppen , drog efter en stund norrut.
1 3K- förbifl. Södra Björnholmen, Boh  10:30-12:30 (Conny Palm, Per Undeland, Magnus Kinell m.fl.)
Landade på toppen av holmen ett tag runt 11.20. Drog sedan norrut. Ung fågel.
1 ex Bärby holme, Boh  11:00 (Fredrik Pilsmedh)
På toppröset, sågs från Källsnäs.
1 ex Skutholmen, Kyrkeby kile, Boh  11:00 (Fredrik Pilsmedh)
Sågs från Källsnäs
2 2K+ förbifl. Stenungsön, Boh  09:30-15:30 (Lasse Svensson)
1 1K+ förbifl. Runsvallen, Ytterby, Boh  13:15 (Roland Berg)
Duvhök
1 2K hona födosökande Kärrelid, Boh  14:45 (Matti Åhlund)
1 2K hona Jordhammarsviken, Stenungsund, Boh  14:30-14:55 (Thomas Liebig, Christer Lind)
Drog från Jordhammars södra holme in mot Råön
Sparvhök
1 ex förbifl. Forshälladalen, Boh (Mikael Korpi)
Ormvråk
1 ex födosökande Tolleby, Boh  13:30 (Nils-Erik Nilsson)
1 ex Holm, Boh  13:15 (Thomas Liebig, Christer Lind)
1 ex rast Brog, Boh  13:05 (Owe Hougström, Torbjörn Arvidsson)
1 ex Hjälmvik 371, Boh  10:00-11:00 (Stefan Olsson)
2 ex Långeby, Boh  11:40 (Thomas Liebig, Christer Lind)
1 ex Rörviksvägen, Boh (Stefan Oscarsson)
2 ex Nedre Norgården, Boh  13:40-14:10 (Thomas Liebig, Christer Lind)
1 ex Västra Kollungeröd, Boh  11:15 (Thomas Liebig, Christer Lind)
1 ex Burås, Boh (Stefan Oscarsson)
1 ex Krogane, Boh (Stefan Oscarsson)
Kungsörn
1 2K Holm, Boh  13:15 (Thomas Liebig, Christer Lind)
Samma individ som tidigare. Cirklade över Holm innan den drog mot Kårtvet.
1 2K Hagåns mynning, Boh  12:00-12:35 (Thomas Liebig, Christer Lind)
Jagade upp alla grågäss och änder i åmynningen. Drog under lång stund runt i området. Landade vid 2 tillfällen i träd innan den drog vidare uppströms ån.
1 2K Hjälmvik 371, Boh  10:20-12:15 (Stefan Olsson)
Omärkt. Satt en stund i gran vid Ronäs.
1 2K födosökande Härholmen, Boh  13:30-14:00 (Stefan Oscarsson)
Kretsade mellan Haga och Ängholmen, flög mot Härlycke.
1 ex förbifl. Forshälladalen, Boh  12:15 (Mikael Korpi)
Drog norrut..
Enkelbeckasin
1 ex stationär Nordviks ängar, Boh  13:00-13:15 (Nils-Erik Nilsson)
Sillgrissla
1 ex födosökande Stenungsön, Boh  09:30-15:30 (Lasse Svensson)
Tordmule
2 ex födosökande Stenungsön, Boh  09:30-15:30 (Lasse Svensson)
Ringduva
27 ex förbifl. Stenungsön, Boh  09:30-15:30 (Lasse Svensson)
40 ex Unneröd, Uddevalla, Boh  12:30 (Kenneth Johansson)
Hökuggla
1 ex rast Funneshultssjön, Boh  12:00-12:30 (Jan-Erik Johansson)
Kattuggla
1 ex Ängås, Boh  11:00 (Thomas Liebig, Christer Lind)
2 hane lockläte Runsvallen, Ytterby, Boh  06:30-07:00 (Roland Berg)
2 st norr och syd Rundsvallen
Kungsfiskare
1 hane Skedhammarsviken, Boh  14:30-14:55 (Thomas Liebig, Christer Lind)
Satt i Akzos strandskoning
1 ex rast Skedhammarsviken, Boh  14:20 (Owe Hougström, Torbjörn Arvidsson)
Forsärla
1 ex Vättlandsån (Område 2), Boh (gnm Lars Åke Karlgren)
i ett dike
1 ex Strävlidens reningsverk, Boh  15:00 (Thomas Liebig, Christer Lind)
Sidensvans
2 ex rast Brog, Boh  13:05 (Owe Hougström, Torbjörn Arvidsson)
7 ex födosökande Västra Surdal, Boh (Stefan Mattsson)
8 ex födosökande Forshälladalen, Boh (Mikael Korpi)
12 ex födosökande Rimnersvallen, Boh  14:30-15:30 (Kenneth Johansson)
Utlagda äpplen vid matningen
Strömstare
1 ex Röd, Ålevatten, Boh  09:40-09:50 (Malin Lindqvist)
1 ex Anviksån, Boh  10:40-10:50 (Malin Lindqvist)
Rödvingetrast
1 ex Lid, Boh  14:00-15:30 (Matti Åhlund)
3 ex Kärrebergs by, Boh  11:50 (Thomas Liebig, Christer Lind)
Dubbeltrast
1 ex Kärrebergs by, Boh  11:50 (Thomas Liebig, Christer Lind)
Svarthätta
1 hona födosökande Håkebacken, Boh (Lennart Elg)
vid fågelmatning
1 hane födosökande Håkebacken, Boh (Lennart Elg)
vid fågelmatning
Skäggmes
1 ad hane stationär Nordviks ängar, Boh  13:00-13:15 (Nils-Erik Nilsson)
Lockade och födosökte aktivt. Sågs även flyga lite fram o tillbaka över lokalen.
Stjärtmes
8 ex stationär Holmen, Boh  14:00 (Hans Petersson)
Tofsmes
1 ex födosökande Folkskolan, Boh (Thomas Eliasson)
Fågelmatning
1 ex födosökande Mjörn, Tjörn, Boh  12:10 (Owe Hougström, Torbjörn Arvidsson)
2 ex födosökande Sågelund, Boh (Malin Lindqvist)
Varfågel
1 ex Drivnäs, Boh (gnm Lars Åke Karlgren)
1 ex Vräland, Orust, Boh  11:30 (Thomas Liebig, Christer Lind)
Gråkråka
2 ex Instö ränna, Boh (Kåre Ström)
1 ex födosökande Komarksstranden, Nordre älv, Boh  14:56 (Henrik Karlsson)
Bofink
2 hane Lid, Boh  14:00-15:30 (Matti Åhlund)
Vinterns första på matningen, första snön som legat mer än endag...
Bergfink
8 ex födosökande Boxhultsvägen, Boh  13:00 (Jan Johansson, Fredrik Johansson)
Steglits
6 ex Strömstad, Boh (Lars Åke Karlgren)
fågelmatning Rådhusberget
1 ex födosökande Nordviks ängar, Boh  13:00-13:15 (Nils-Erik Nilsson)
20 ad födosökande Olsnäs, Boh (Christer Niklasson)
Mins 20 Gillar godis i kottarna på Lärkträden
40 ex födosökande Stenungsön, Boh  09:30-15:30 (Lasse Svensson)
Gråsiska
2 ex förbifl. Korsnäs gamla tomt, Boh  14:00-15:30 (Matti Åhlund)
25 ex Strömstad, Boh (Lars Åke Karlgren)
fågelmatning Rådhusberget
1 ex förbifl. Toröd, Boh  11:30-12:00 (Nils-Erik Nilsson)
1 ex förbifl. Hedås, Boh  10:30 (Nils-Erik Nilsson)
20 ex Kärreberg, Boh  12:00-12:35 (Thomas Liebig, Christer Lind)
10 ex Hjälmvik 371, Boh  10:00-11:00 (Stefan Olsson)
16 ex födosökande Härholmen, Boh  13:30-14:30 (Stefan Oscarsson)
100 ex födosökande Stenungsön, Boh  09:30-15:30 (Lasse Svensson)
8 ex födosökande Boxhultsvägen, Boh  13:00 (Jan Johansson, Fredrik Johansson)
2 ex Anviksån, Boh (Malin Lindqvist)
15 ex födosökande Rimnersvallen, Boh  14:30-15:30 (Kenneth Johansson)
4 ex födosökande Äsperöd, Uddevalla, Boh (Lars Viktorsson)
Mindre korsnäbb
8 ex Källsbydammen, Boh  10:30-11:30 (Fredrik Pilsmedh)
Större korsnäbb
1 ex förbifl. Kärrebergs by, Boh  11:50 (Thomas Liebig, Christer Lind)
2 ex födosökande Stenungsön, Boh  09:30-15:30 (Lasse Svensson)
Stenknäck
1 hane födosökande Håkebacken, Boh (Lennart Elg)
vid fågelmatning
8 ex födosökande Södra Sjöritz 43, Boh  13:45 (Lennart Hermansson)
I favoritträden i slutet av Färlevfjordsvägen
1 hane födosökande Ucklum Härgusseröd, Boh  10:30 (Majvor Hjerpe)
Idag såg jag min första stenknäck för i år här hemma.
1 ex födosökande Boxhultsvägen, Boh  13:00 (Jan Johansson, Fredrik Johansson)
Matningen
1 ex födosökande Stenbacken, Uddevalla, Boh (Lars Viktorsson)
Soldatvägen.
Sävsparv
2 ex stationär Nordviks ängar, Boh  13:00-13:15 (Nils-Erik Nilsson)
Sågs födosöka inne i vassen.