Söndag 14 januari

Snösiska, underarten exilipes
1 ex rast Haverdal, Hl  12:00-13:30 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
Tillsammans med ett tjugotal gråsiskor.
Grågås X kanadagås
1 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  09:15-10:10 (Allan Haagensen)
Sångsvan
- ex Torkelstorp, Hanhals, Hl  09:45-10:00 (Anders Rönnäng)
10 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl  14:45-16:00 (Robert Petersen, Jesper Villaume, Clas Tornefjell)
Ca.
9 ex födosökande Galtabäcks fågeltorn, Hl  09:35 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
6 ex födosökande Galtabäck, Hl  12:30-13:00 (Åsa Erasmie Hedlund)
- ex rast Smedsgård strandängar, Hl  09:30-10:30 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
27 ex Veselången, Veddige, Hl  11:00 (Pär Sandberg)
Sädgås
5 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl  14:45-16:00 (Robert Petersen, Clas Tornefjell)
Sädgås, underarten fabalis
2 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  09:15-10:10 (Allan Haagensen)
Bläsgås
1 ex Fågeltornsviken, Hl  10:15-10:30 (Anders Rönnäng)
Flög med tre grågäss.
15 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl  14:45-16:00 (Robert Petersen, Clas Tornefjell)
Ca.
- ex Korshamn, Hl (Magnus Swenson)
Vitkindad gås
15 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl  14:45-16:00 (Robert Petersen, Clas Tornefjell)
Ca.
50 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  08:35-09:15 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Ca.
15 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  09:30-10:30 (Ove Joelsson)
2 ex förbifl. Smedsgård strandängar, Hl  09:30-10:00 (Lars Lindell)
- ex rast Smedsgård strandängar, Hl  09:30-10:30 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
50 ex Korshamn, Hl (Magnus Swenson)
Bläsand
6 ex Getteröns naturreservat, Hl  14:12 (Tony Norman, Christer Johansson)
4 ex stationär Getteröns naturreservat, Hl  12:00-14:30 (Tommie Fagerberg)
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Christopher Gullander, Naturum Getterön)
10 ex födosökande Naturum, Hl  13:00-14:00 (Gun-Britt Thor, Gunn Magnusson, Kennet Thor)
10 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl  14:45-16:00 (Robert Petersen, Jesper Villaume, Clas Tornefjell)
Ca.
4 i par födosökande Galtabäcks fågeltorn, Hl  09:35 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
2 ex födosökande Morups Tånge, Hl  11:00-12:00 (Åsa Erasmie Hedlund)
Snatterand
4 ex födosökande Getterön, Hl (Fredrik Blomqvist, Anders Olovsson)
10 ex Getteröns naturreservat, Hl  14:12 (Tony Norman, Christer Johansson)
9 ex Getteröns naturreservat, Hl  09:30-10:00 (Peter Anderson)
8 ex stationär Getteröns naturreservat, Hl  12:00-14:30 (Tommie Fagerberg)
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Christopher Gullander, Naturum Getterön)
10 ex födosökande Naturum, Hl  13:00-14:00 (Gun-Britt Thor, Gunn Magnusson, Kennet Thor)
C.a
1 hane rast Galtabäcks fågeltorn, Hl  14:45-16:00 (Robert Petersen, Clas Tornefjell)
8 ex rast Smalasudde, Hl (Magnus Jäderblad)
10 ex rast Galtabäck, Hl  10:30-11:30 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
Kricka
20 ex stationär Getteröns naturreservat, Hl  12:00-14:30 (Tommie Fagerberg)
13 ex Getteröns naturreservat, Hl  14:12 (Tony Norman, Christer Johansson)
- ex Getteröns naturreservat, Hl  09:30-10:00 (Peter Anderson)
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Christopher Gullander, Naturum Getterön)
- ex födosökande Naturum, Hl  10:00-11:00 (Gun-Britt Thor, Gunn Magnusson, Kennet Thor)
30 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  14:00-14:30 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
15 ex stationär Halmstads reningsverk, Hl  10:30-11:30 (Ove Joelsson)
10 ex Halmstads reningsverk, Hl (Magnus Swenson)
10 ex rast Halmstads reningsverk, Hl (Hans Börjesson)
10 ex rast Halmstads reningsverk, Hl (Hans Börjesson)
6 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  11:45-12:30 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
- ex Halmstads reningsverk, Hl  12:00-12:45 (Claës Ekberg)
- ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  11:30-13:00 (Gun-Britt Thor, Gunn Magnusson, Kennet Thor)
- ex Halmstads reningsverk, Hl  09:45-11:00 (Erik Johansson, Marianne Johansson)
- ex stationär Halmstads reningsverk, Hl (Liselotte Andersson)
Stjärtand
1 hane rast Getteröns naturreservat, Hl  12:00-14:30 (Tommie Fagerberg)
1 hane rast Getteröns naturreservat, Hl (Christopher Gullander, Naturum Getterön)
1 hane födosökande Särdals strand, Hl  15:00 (Irene Hofstedt)
1 hane födosökande Särdals strand, Hl  11:20-11:40 (Vahn Tellram)
Tillsammans med Gräsänder utanför parkeringen på Båtsmannens väg.
Ringand
1 hona födosökande Vallås våtmark, Hl  15:10-15:35 (Joakim Lindblom)
Höll till i största dammen.
1 hona födosökande Vallås våtmark, Hl  16:00 (Karin Granberg)
1 ex rast Vallås våtmark, Hl  15:55 (Mattias Öberg)
1 hona födosökande Vallås våtmark, Hl  15:30-16:00 (Björn Sjöstrand, Karin Sjöstrand)
1 ad honf Vallås våtmark, Hl  15:25 (Fredrik Svensson)
Vallåssjön
1 hona födosökande Vallås våtmark, Hl  15:20 (Anders Adolfsson)
1 hona rast Vallås våtmark, Hl  15:10-15:30 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
Födosökande tillsammans med en vigghane i stora dammen.
1 2K+ hona Vallås våtmark, Hl  15:10-15:25 (Tommy Holmgren)
Låg tsm med en vigghane (som enda dykänder) i Vallåsdammen.
1 hona födosökande Vallås våtmark, Hl  14:45-15:45 (Fredrik Blomqvist, Anders Olovsson)
1 hona födosökande Vallås våtmark, Hl  14:40-15:30 (Peter Bengtsson)
1 honf Vallås våtmark, Hl  12:30-14:00 (Per Magnus Ehde)
1 honf rast Vallås, Snöstorp, Hl  16:15-16:25 (Lotta Berg, Josefine Brantmark)
Födosökande i dammen, i skymningen.
Vigg
2 ex Getteröns naturreservat, Hl  14:12 (Tony Norman, Christer Johansson)
2 ex stationär Getteröns naturreservat, Hl  12:00-14:30 (Tommie Fagerberg)
50 ex Halmstads reningsverk, Hl (Magnus Swenson)
50 ex rast Halmstads reningsverk, Hl (Hans Börjesson)
C:a.
40 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  11:45-12:30 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Ca.
- ex Halmstads reningsverk, Hl  12:00-12:45 (Claës Ekberg)
- ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  11:30-13:00 (Gun-Britt Thor, Gunn Magnusson, Kennet Thor)
- ex Halmstads reningsverk, Hl  09:45-11:00 (Erik Johansson, Marianne Johansson)
50 ex Reningsverket, Skummeslöv, Hl  14:25-14:26 (Börje Andersson)
2 ex stationär Vallås våtmark, Hl  15:55 (Mattias Öberg)
1 hane Vallås våtmark, Hl  15:10-15:30 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
- ex Vallås våtmark, Hl  12:30-14:00 (Per Magnus Ehde)
Bergand
1 hona Halmstads reningsverk, Hl (Magnus Swenson)
50 ex Reningsverket, Skummeslöv, Hl  14:25-14:26 (Börje Andersson)
- ex rast Skummeslövsstrand, Hl (Liselotte Andersson)
Ejder
2 ex förbifl. Galtabäcks fågeltorn, Hl  14:45-16:00 (Robert Petersen, Clas Tornefjell)
2 ex förbifl. Galtabäck, Hl  10:30-11:30 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
1 ex Glommens sten, Hl  11:02 (Tony Norman, Christer Johansson)
10 ex rast Haverdal, Hl  12:00-13:30 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
2 hane rast Haverdal, Hl  13:00-14:00 (Robert Petersen, Jesper Villaume, Clas Tornefjell)
30 ex Reningsverket, Skummeslöv, Hl  14:25-14:26 (Börje Andersson)
- ex rast Skummeslövsstrand, Hl (Liselotte Andersson)
Alfågel
1 ex Reningsverket, Skummeslöv, Hl  14:25-14:26 (Börje Andersson)
Sjöorre
380 ex Kärradal, Torpa, Hl (Staffan Sénby)
Flera flockar rastande.
1 hane förbifl. Galtabäcks fågeltorn, Hl  14:45-16:00 (Robert Petersen, Jesper Villaume, Clas Tornefjell)
8 ex förbifl. Galtabäck, Hl  10:30-11:30 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
40 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  09:15-10:10 (Allan Haagensen)
5 ex Smedsgård strandängar, Hl  10:16 (Tony Norman, Christer Johansson)
- ex rast Smedsgård strandängar, Hl  14:30 (Edwin Sahlin, Daniel Pettersson)
- ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  09:00-10:00 (Åsa Erasmie Hedlund)
8 ex str S Haverdal, Hl  10:30-13:00 (Henrik Storm)
1000 ex Reningsverket, Skummeslöv, Hl  14:24-14:26 (Börje Andersson)
- ex rast Skummeslövsstrand, Hl (Liselotte Andersson)
Svärta
2 hane förbifl. Löftaåns mynning, Varberg, Hl  11:05-12:00 (Carl-Ivar Hagman)
- ex rast Smedsgård strandängar, Hl  14:30 (Edwin Sahlin, Daniel Pettersson)
2 ex str S Haverdal, Hl  10:30-13:00 (Henrik Storm)
50 ex Reningsverket, Skummeslöv, Hl  14:24-14:26 (Börje Andersson)
- ex rast Skummeslövsstrand, Hl (Liselotte Andersson)
Salskrake
1 hona rast Galtabäcks hamn, Hl  14:45-16:00 (Robert Petersen, Jesper Villaume, Clas Tornefjell)
Vid hamninloppet tillsammans med gräsänder och knipor.
1 honf rast Galtabäcks hamn, Hl (Magnus Jäderblad)
1 hona födosökande Galtabäck, Hl  12:30-13:00 (Åsa Erasmie Hedlund)
1 hona rast Galtabäck, Hl  10:30-11:30 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
Orre
2 hane stationär Långhulten, Breared, Hl  09:00-09:15 (Fredrik Blomqvist)
1 hane Långhulten, Breared, Hl  11:00-11:30 (Peter Anderson)
Smålom
2 ex rast Halmstad småbåtshamn, Hl (Hans Börjesson)
Smådopping
2 ex stationär Halmstads reningsverk, Hl  10:30-11:30 (Ove Joelsson)
2 ex rast Halmstads reningsverk, Hl (Hans Börjesson)
1 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  14:00-14:30 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
1 ex Halmstads reningsverk, Hl  12:30-14:00 (Per Magnus Ehde)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  11:45-12:30 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  09:45-11:00 (Erik Johansson, Marianne Johansson)
Skäggdopping
3 ex rast Halmstad småbåtshamn, Hl (Hans Börjesson)
Toppskarv
10 ex stationär Galtabäcksskär, Hl  11:45 (Mattias Öberg)
10 ex rast Galtabäcksskär, Hl (Magnus Jäderblad)
På stenarna i SV. Ses bäst från Smalasudde.
6 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl  14:45-16:00 (Robert Petersen, Jesper Villaume, Clas Tornefjell)
7 ex rast Galtabäck, Hl  10:30-11:30 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
3 ex Morups hallar, Hl  13:30 (Mats Axelson)
2 adulta och en 1K
Röd glada
1 ex förbifl. Borgås, Lindberg, Hl  09:15 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
2 ex födosökande Derome, Hl  10:15 (Mattias Öberg)
1 ex födosökande Morups kyrka, Hl (Christer Lööf)
1 ex Modellflygplatsen, Hl  12:11 (Tony Norman)
3 ex Falkenberg, Hl  09:00 (Lars Lindell)
1 ex förbifl. Falkenberg, Hl  10:30 (Ove Joelsson)
1 ex födosökande Ögård, Vinberg, Hl  14:15 (Claës Ekberg)
1 ex födosökande Suseån, Hl  10:20 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
1 ex födosökande Bjällbo, Hl  12:00 (Vahn Tellram)
1 ex födosökande Vallberga, Hl  12:30 (Arne Lysell)
1 ex förbifl. Lilla Rönnskog, Hl (Gustav Ivarsson)
Havsörn
2 ex stationär Kungsbackaåns utlopp, Hl  13:00-13:30 (Doris Holmqvist, Folke Holmqvist)
1 åt av ett fångat byte
3 ex rast Löftaåns mynning, Varberg, Hl  11:05-12:00 (Carl-Ivar Hagman)
2 adulta Vendelsö plus en långt ut på annan ö
1 ex förbifl. Getterön, Hl  13:30-14:30 (Åsa Erasmie Hedlund)
5 ex Getteröns naturreservat, Hl (Christopher Gullander, Naturum Getterön)
2 gamla, 2 subadult och 1 yngre.
4 ex födosökande Getteröns naturreservat, Hl  12:00-14:30 (Tommie Fagerberg)
1 ex Getteröns naturreservat, Hl  14:12 (Tony Norman, Christer Johansson)
1 ex stationär Naturum, Hl  13:00-14:00 (Gun-Britt Thor, Gunn Magnusson, Kennet Thor)
2 4K- förbifl. Smedsgård strandängar, Hl  14:30 (Edwin Sahlin, Daniel Pettersson)
2 ex stationär Smedsgård strandängar, Hl  12:00-13:00 (Allan Högberg, Eva Elison)
2 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  09:30-10:30 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
2 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  09:15-10:10 (Allan Haagensen)
2 ex Smedsgård strandängar, Hl (Mats Almgren)
2 ad i par Smedsgård strandängar, Hl (Stefan Hage)
1 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  13:15 (Fredrik Svensson)
Sälön
1 ex förbifl. Smedsgård strandängar, Hl  12:00-12:30 (Tobias Christoffersson)
1 ad födosökande Smedsgård strandängar, Hl  11:20-12:15 (Magnus Swenson)
1 ex stationär Smedsgård strandängar, Hl  11:15 (Mattias Öberg)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  10:00-11:00 (Gun-Britt Thor, Gunn Magnusson, Kennet Thor)
1 ex stationär Smedsgård strandängar, Hl  09:00-10:00 (Åsa Erasmie Hedlund)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  08:35-09:15 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
1 ex rast Smedsgård strandängar, Hl (Hans Börjesson)
1 ex förbifl. Morups Tånge, Hl  11:00-12:00 (Åsa Erasmie Hedlund)
1 ex förbifl. Falkenberg, Hl  14:30 (Robert Petersen, Jesper Villaume, Clas Tornefjell)
Sågs parallellt med E6/E20, i höjd med Falkenberg.
Blå kärrhök
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  09:30-10:00 (Lars Lindell)
1 hona förbifl. Smedsgård strandängar, Hl  09:30-10:30 (Ove Joelsson)
1 2K+ rast Smedsgård strandängar, Hl  09:15-10:10 (Allan Haagensen)
1 honf födosökande Smedsgård strandängar, Hl  08:35-09:15 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Duvhök
1 ex Fågeltornsviken, Hl  10:15-10:30 (Anders Rönnäng)
1 ex Slättetorpet, Kvibille, Hl  08:45 (Arne Lysell)
Sparvhök
1 ex födosökande Ramstorp, Veddige, Hl (Marion Claesson, Göran Claesson)
1 hona födosökande Lilla Tjärby, Laholm, Hl  13:35 (Erik Johansson)
Gillar vår fågelmatning.
Ormvråk
1 ex stationär Onsalamotet (E6), Hl (Anders Ericsson)
1 ex stationär Skällträ, Hl  14:00 (Doris Holmqvist, Folke Holmqvist)
1 ex stationär Myraslätten, Fjärås, Hl (Anders Ericsson)
1 ex Torpa, Fjärås, Hl  10:15-10:30 (Anders Rönnäng)
1 ex förbifl. Lekevallen, Fjärås, Hl (Anders Ericsson)
2 ex Fjäråsslätten, Hl  10:30 (Anders Rönnäng)
1 ex Helgesbjär, Träslöv, Hl (Stefan Hage)
1 ex rast Borgås, Lindberg, Hl  09:15 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
5 ex Falkenberg, Hl  14:30 (Robert Petersen, Jesper Villaume, Clas Tornefjell)
Sågs parallellt med E6/E20, i höjd med Falkenberg.
1 ex förbifl. Haverdal, Hl  13:00-14:00 (Robert Petersen, Jesper Villaume, Clas Tornefjell)
1 ex rast Vapnö grustag, Hl  12:10-12:40 (Vahn Tellram)
1 ex stationär Västra Mellby, Laholm, Hl (Lotta Berg, Josefine Brantmark)
6 ex födosökande Skärkered, Fisket, Hl  12:00-12:30 (Peter Bengtsson)
Fjällvråk
1 ex Torpa, Fjärås, Hl  10:15-10:30 (Anders Rönnäng)
1 ex födosökande Skärkered, Fisket, Hl  12:00-12:30 (Peter Bengtsson)
Kungsörn
1 2K+ födosökande Stavsjö, Stafsinge, Hl (Fredrik Blomqvist, Anders Olovsson)
Pilgrimsfalk
1 ad Torkelstorps strand, Hanhals, Hl (Jonathan Börjesson)
Satt på sten ute på det långgrunda
1 ad födosökande Galtabäcks fågeltorn, Hl  14:45-16:00 (Robert Petersen, Jesper Villaume, Clas Tornefjell)
1 ad Galtabäcks fågeltorn, Hl  13:00 (Per Sjöstrand)
Satt på marken på norra Galtabäcksskär
1 2K förbifl. Smedsgård strandängar, Hl  11:20-12:15 (Magnus Swenson)
Yngre individ som passerade i rasande fart från N mot S
1 ex stationär Morups Tånge, Hl  11:00-12:00 (Åsa Erasmie Hedlund)
1 ex Korshamn, Hl  11:43 (Tony Norman, Christer Johansson)
1 ad hane Korshamn, Hl (Magnus Swenson)
Satt på gräset och vilade S Korshamn
1 ex Halmstads reningsverk, Hl  12:30-14:00 (Per Magnus Ehde)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  09:45-11:00 (Erik Johansson, Marianne Johansson)
Kom inflygande o kollade läget från Västra Silosen.
1 ad Halmstad hamn, Hl  12:00 (Lars Lindell)
1 ex Halmstad hamn, Hl  12:00 (Claës Ekberg)
Vattenrall
1 ex Stora gömslet, Hl (Bertil Larsson)
Såg den 2 ggr simma en kort stund och hörde den också i vassen
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  14:15 (Fredrik Blomqvist, Anders Olovsson)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  14:00-14:30 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
1 ex Halmstads reningsverk, Hl  12:30-14:00 (Per Magnus Ehde)
1 ex stationär Halmstads reningsverk, Hl  10:30-11:30 (Ove Joelsson)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  09:45-11:00 (Erik Johansson, Marianne Johansson)
I vasskanten Damm 2 ifrån Stora parkeringen.
Rörhöna
2 ex Getteröns naturreservat, Hl  14:12 (Tony Norman, Christer Johansson)
1 ex stationär Getteröns naturreservat, Hl  12:00-14:30 (Tommie Fagerberg)
1 ex Getteröns naturreservat, Hl (Christopher Gullander, Naturum Getterön)
1 ex stationär Naturum, Hl  13:00-14:00 (Gun-Britt Thor, Gunn Magnusson, Kennet Thor)
15 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  14:00-14:30 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
8 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  09:45-11:00 (Erik Johansson, Marianne Johansson)
3 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  12:00-12:45 (Claës Ekberg)
3 ex stationär Halmstads reningsverk, Hl  10:30 (Ove Joelsson)
3 ex rast Halmstads reningsverk, Hl (Hans Börjesson)
2 ex Halmstads reningsverk, Hl  12:00 (Lars Lindell)
2 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  11:45-12:30 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
2 ex Halmstads reningsverk, Hl (Magnus Swenson)
Tofsvipa
2 ex Korshamn, Hl  11:44 (Tony Norman)
Skärsnäppa
3 ex förbifl. Smedsgård strandängar, Hl  14:30 (Edwin Sahlin)
De flög söderut och var så när på att landa på en sten utanför sandreveln, men vände runt och flög sen norrut igen så långt jag följde dom.
1 ex födosökande Glassvik, Steninge, Hl  10:30-11:05 (Vahn Tellram)
Morkulla
1 ex Dalen, Hl  15:10 (Jonathan Börjesson)
Stöttes i skogen
Storspov
6 ex Getteröns naturreservat, Hl  09:30-10:00 (Peter Anderson)
4 ex Getteröns naturreservat, Hl  14:12 (Tony Norman, Christer Johansson)
4 ex Getteröns naturreservat, Hl (Christopher Gullander, Naturum Getterön)
5 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl  14:45-16:00 (Robert Petersen, Jesper Villaume, Clas Tornefjell)
2 ex födosökande Galtabäcks fågeltorn, Hl  09:35 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
15 ex rast Galtabäck, Hl  10:30-11:30 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
30 ex rast Utteros, Tvååker, Hl (Magnus Jäderblad)
20 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  14:30 (Edwin Sahlin, Daniel Pettersson)
Ca.
20 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  09:30-10:00 (Lars Lindell)
13 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  15:00-15:30 (Claës Ekberg)
12 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  09:30-10:30 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
12 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  08:35-09:15 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
7 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  11:20-12:15 (Magnus Swenson)
7 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl (Christer Lööf)
5 ex rast Smedsgård strandängar, Hl (Hans Börjesson)
4 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  09:30-10:30 (Ove Joelsson)
3 ex Smedsgård strandängar, Hl  12:00-12:30 (Tobias Christoffersson)
3 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  11:15 (Mattias Öberg)
3 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  10:00-11:00 (Gun-Britt Thor, Gunn Magnusson, Kennet Thor)
2 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  12:00-13:00 (Allan Högberg, Eva Elison)
10 ex Smedsgård, Tvååker, Hl  15:34-15:35 (Christer Sundström)
Större gulbena
1 ex Vråen, Hl  11:00-11:30 (Lars Björklind)
1 2K rast Smedsgård, Tvååker, Hl (Magnus Jäderblad)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  15:00-15:30 (Claës Ekberg)
1 2K rast Smedsgård strandängar, Hl  14:30 (Edwin Sahlin, Daniel Pettersson)
1 2K Smedsgård strandängar, Hl  14:00 (Lasse Olsson)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  13:25-13:45 (Jonas Persson)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  12:30-14:30 (Hans Falklind)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  12:00-13:00 (Allan Högberg, Eva Elison)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  12:00-12:30 (Tobias Christoffersson)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  12:00 (Per Sjöstrand)
1 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  11:50-12:10 (Liselotte Andersson)
1 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  11:30-12:30 (Fredrik Svensson)
Smedstorp strandängar. Sälön.
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  11:30-12:30 (Stefan Tisell)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  11:20-12:15 (Magnus Swenson)
1 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  11:15 (Mattias Öberg)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  11:00-11:30 (Magnus Thomasson)
1 ex Smedsgård strandängar, Hl  10:03 (Tony Norman, Christer Johansson)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  10:00-11:00 (Gun-Britt Thor, Gunn Magnusson, Kennet Thor)
1 ex Smedsgård strandängar, Hl  10:00-11:00 (Sven Ängermark)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  09:30-10:00 (Lars Lindell)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  09:30-10:30 (Ove Joelsson)
1 ex stationär Smedsgård strandängar, Hl  09:30-10:30 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
Födosökte i lagunens grundvatten mellan Sälön och strandängen.
1 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  09:15-10:10 (Allan Haagensen)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  09:00-10:00 (Åsa Erasmie Hedlund)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  08:35-09:15 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Gick bland stenarna på yttersta reveln.
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl (Christer Lööf)
1 ex Smedsgård strandängar, Hl (Mats Almgren)
1 ex rast Smedsgård strandängar, Hl (Hans Börjesson)
1 ex stationär Smedsgård strandängar, Hl (Björn Sigurdsson)
1 ex Smedsgård, Tvååker, Hl  15:34 (Christer Sundström)
Kaspisk trut
1 4K+ Haverdal, Hl  10:30-13:00 (Henrik Storm)
Höll till utanför Själarevet med 30 - tal gråtrut. Flög rakt österut kl 11.05 in över land. Inte tillräckligt med säkerställda karaktärer för säker bestämning.
1 2K Halmstads reningsverk, Hl  14:00 (Per Magnus Ehde)
Ringduva
1 ex förbifl. Kärradal, Torpa, Hl (Staffan Sénby)
1 ex födosökande Getteröns naturreservat, Hl  12:00-14:30 (Tommie Fagerberg)
1 hane spel/sång Halmstads reningsverk, Hl  14:00-14:30 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
4 ex stationär Vallås våtmark, Hl  15:55 (Mattias Öberg)
2 ex förbifl. Västra Mellby, Laholm, Hl (Lotta Berg, Josefine Brantmark)
1 ex spel/sång Hantverksg. 26, Hl (Julius Wengelin Grantén)
Turkduva
2 ex rast Vallås, Snöstorp, Hl  15:05 (Joakim Lindblom)
16 ex födosökande Lilla Tjärby, Laholm, Hl  08:40-09:00 (Erik Johansson, Marianne Johansson)
Vid vår fågelmatning Trastvägen 33. Antalet nu återställt efter nyårsraketerna.
Kattuggla
1 ex stationär Jansabryggan, Hl (Julius Wengelin Grantén)
Kungsfiskare
1 ex förbifl. Falkenbergs hamn, Hl (Jörgen Fagerblom)
Mitt emot silon, satt under bryggan på södra sidan om Ätran.
1 ex stationär Vallås våtmark, Hl  15:10-15:35 (Joakim Lindblom)
Min tredje obs av arten på lokalen i år. Även sedd den 2:e och 6:e januari.
1 hane stationär Vallås våtmark, Hl  15:10-15:30 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
1 ex födosökande Vallås våtmark, Hl  14:45-15:45 (Fredrik Blomqvist, Anders Olovsson)
1 ex födosökande Vallås våtmark, Hl  14:40-15:30 (Peter Bengtsson)
1 ex Vallås våtmark, Hl  12:30-14:00 (Per Magnus Ehde)
1 ex stationär Vallås, Snöstorp, Hl  16:15-16:25 (Lotta Berg, Josefine Brantmark)
Spillkråka
1 ex födosökande Vapnö grustag, Hl  12:30-13:00 (Jan-Olof Johansson)
1 ex födosökande Vapnö grustag, Hl  12:10-12:40 (Vahn Tellram)
Berglärka
23 ex födosökande Galtabäcks fågeltorn, Hl  13:00 (Per Sjöstrand)
23 ex födosökande Galtabäck, Hl  12:30-13:00 (Åsa Erasmie Hedlund)
23 ex rast Galtabäck, Hl  10:30-11:30 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
7 ex rast Korshamn, Hl  12:00 (Edwin Sahlin, Daniel Pettersson)
7 ex Korshamn, Hl  11:31 (Tony Norman, Christer Johansson)
7 ex födosökande Korshamn, Hl (Magnus Swenson)
Ängspiplärka
2 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl  14:45-16:00 (Robert Petersen)
1 ex födosökande Morups Tånge, Hl  11:00-12:00 (Åsa Erasmie Hedlund)
6 ex rast Korshamn, Hl  12:00 (Edwin Sahlin, Daniel Pettersson)
2 ex Korshamn, Hl (Magnus Swenson)
1 ex födosökande Skallen, Hl  10:00 (Edwin Sahlin, Daniel Pettersson)
1 ex födosökande Haverdal, Hl  13:00-14:00 (Robert Petersen, Jesper Villaume, Clas Tornefjell)
1 ex stationär Haverdal, Hl  12:00-13:30 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
Födosökande i tången tillsammans med tre andra piplärkor, varav åtminstone två var skärpiplärkor och den tredje en vatten-/skärpiplärka.
1 ex födosökande Haverdal, Hl  10:30-13:00 (Henrik Storm)
Jättastuudden
Skärpiplärka
2 ex födosökande Skallen, Hl  10:40 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
2 ex födosökande Skallen, Hl  10:00 (Edwin Sahlin, Daniel Pettersson)
3 ex födosökande Haverdal, Hl  13:00-14:00 (Robert Petersen, Jesper Villaume, Clas Tornefjell)
3 ex stationär Haverdal, Hl  12:00-13:30 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
Födosökande i tången på Jättastuudden, ev var en av fåglarna en vattenpiplärka.
2 ex födosökande Haverdal, Hl  10:30-13:00 (Henrik Storm)
Jättastuudden
1 ex Haverdal, Hl  10:30 (Lars Lindell)
Vattenpiplärka
1 ex rast Smalasudde, Hl (Magnus Jäderblad)
På förmiddagen på Smalasudde. Flög sedan (ca kl.11.20) över mot Galtabäcks skär och gick ner vid stranden norr om piren. Sågs inte på Smalasudde vid eftersök på eftermiddagen.
Forsärla
2 ex str S Morups hallar, Hl  13:30 (Mats Axelson)
1 ex rast Halmstads reningsverk, Hl  14:00-14:30 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
1 ex Halmstads reningsverk, Hl  12:30-14:00 (Per Magnus Ehde)
1 ex Halmstads reningsverk, Hl (Hans Börjesson)
- ex rast Halmstads reningsverk, Hl  10:30 (Ove Joelsson)
Sädesärla
1 ex Rosendal, Morup, Hl  14:30 (Björn Sjöstrand, Karin Sjöstrand)
Stranden
1 ex rast Rosendal, Morup, Hl  14:00 (Mats Axelson)
Sidensvans
25 ex födosökande Oskarsberg, Hl (Anders Ericsson)
2 ex födosökande Smedsgård, Tvååker, Hl  11:00 (Mattias Öberg)
1 ex Glommens sten, Hl  11:02 (Tony Norman, Christer Johansson)
16 ex förbifl. Vallås våtmark, Hl  15:10-15:35 (Joakim Lindblom)
30 ex förbifl. Sockenvägen 9, Hl  15:45 (Peter Bengtsson)
20 ex födosökande Lilla Tjärby, Laholm, Hl  08:40-09:00 (Erik Johansson, Marianne Johansson)
Strömstare
2 ex Hjälms våtmark, Hl  10:45-12:15 (Anders Rönnäng)
Rolfsån
2 ex födosökande Bobergs kvarn Fylleån, Hl  13:30 (Peter Bengtsson)
1 ex Bron, Fylleån, Hl  13:30 (Lars Lindell)
Svarthätta
1 hona födosökande Hantverksg. 26, Hl (Elin Wengelin Grantén)
Mitt på dagen
Skäggmes
12 ex födosökande Getteröns naturreservat, Hl  13:00 (Klas Rosenkvist)
1 ex Getteröns naturreservat, Hl  14:12 (Tony Norman, Christer Johansson)
- ex Getteröns naturreservat, Hl  09:30-10:00 (Peter Anderson)
2 ex lockläte Jansabryggan, Hl (Julius Wengelin Grantén)
Minst 2 individer.
Stjärtmes
5 ex födosökande Långhulten, Breared, Hl  10:30 (Göran Lindh, Margareta Lindh)
Tofsmes
2 ex födosökande Björkelund, Breared, Hl  11:30-12:30 (Göran Lindh, Margareta Lindh)
Varfågel
1 ex rast Heagård, Hl  12:55-13:10 (Vahn Tellram)
I buskarna vid infarten till Vapnö från Flygstaden.
Nötkråka
2 ex födosökande Torared, Hl  08:45-08:50 (Fredrik Blomqvist)
Råka
1 ex förbifl. Galtabäcksskär, Hl  11:45 (Mattias Öberg)
100 ex födosökande Galtabäcks fågeltorn, Hl  14:45-16:00 (Robert Petersen, Jesper Villaume, Clas Tornefjell)
Ca.
2 ex födosökande Galtabäcks fågeltorn, Hl  09:35 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
- ex rast Galtabäck, Hl  10:30-11:30 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
50 ex Glommens sten, Hl  11:02 (Tony Norman, Christer Johansson)
40 ex Korshamn, Hl (Magnus Swenson)
30 ex födosökande Falkenberg, Hl  14:30 (Robert Petersen, Jesper Villaume, Clas Tornefjell)
Ca, sågs parallellt med E6/E20 i höjd med Falkenberg.
- ex födosökande Halmstad, Hl  11:30 (Claës Ekberg)
4 ex födosökande Påarp, Hl (Lotta Berg, Josefine Brantmark)
Gråkråka
- ex Fågeltornsviken, Hl  10:15-10:30 (Anders Rönnäng)
- ex Hjälms våtmark, Hl  10:45-12:15 (Anders Rönnäng)
- ex Kärradal, Torpa, Hl (Staffan Sénby)
Bofink
1 hane födosökande Matningen, Alelövsvägen 35, Hl  11:00 (Juha Autio)
2 ex Källstorps våtmark, väster, Hl (Fredrik Lysell)
1 hane rast Haverdal, Hl  12:00-13:30 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
1 ex Björkelund, Hl  09:37 (Börje Andersson)
Bergfink
1 ex Björkelund, Hl  09:37-09:38 (Börje Andersson)
Grönsiska
5 ex Helgesbjär, Träslöv, Hl (Stefan Hage)
- ex Källstorps våtmark, väster, Hl (Fredrik Lysell)
2 ex lockläte Hantverksg. 26, Hl (Julius Wengelin Grantén)
5 ex Björkelund, Hl  09:40 (Börje Andersson)
Vinterhämpling
4 ex födosökande Galtabäcks fågeltorn, Hl  14:45-16:00 (Robert Petersen, Jesper Villaume, Clas Tornefjell)
- ex lockläte Galtabäck, Hl  10:30-11:30 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
Gråsiska
- ex födosökande Getterön, Hl  13:30-14:30 (Åsa Erasmie Hedlund)
5 ex födosökande Getteröns naturreservat, Hl  12:00-14:30 (Tommie Fagerberg)
- ex födosökande Naturum, Hl  13:00-14:00 (Gun-Britt Thor, Gunn Magnusson, Kennet Thor)
Många vid matningen
5 ex Helgesbjär, Träslöv, Hl (Stefan Hage)
3 ex Rosendal, Morup, Hl  14:00 (Mats Axelson)
20 ex rast Haverdal, Hl  12:00-13:30 (Lennart Wahlén, Janne Oldebring)
20 ex förbifl. Haverdal, Hl  10:30-13:00 (Henrik Storm)
10 ex Björkelund, Hl  09:28-09:38 (Börje Andersson)
Stenknäck
1 ex födosökande Getteröns naturreservat, Hl  12:00-14:30 (Tommie Fagerberg)
15 ex förbifl. Nya Påskberget, Hl (Stefan Hage)
Flög från Påskbergsskogen över västkustvägen och in mot Almers skola
2 ex födosökande Ramstorp, Veddige, Hl (Marion Claesson, Göran Claesson)
Fågelmatningen, Bokvägen 3.