Söndag 14 januari

Svanar
6 ad Haga kile, Askim, Vg  12:35 (Jan Mogol)
Ugglor
- ex färska spår Radardungen, Boh (Johan Ennerfelt, Jonas Andersson, Mattias Talja)
Spyboll i grenklyka
Sångsvan
8 2K+ str Brevik, Boh  09:37-10:00 (Thomas Karlsson)
2 ex förbifl. Burö, Boh (Johan Ennerfelt, Jonas Andersson, Mattias Talja)
10 ex Torslandaviken, Boh  09:00-12:00 (Ola Wennberg)
5 ex Torslandaviken, Boh  10:00 (Jan Wahlberg)
3 ex Södskärsdammen, Vg  10:00 (Jan Wahlberg)
2 ad i par födosökande Välen, Göteborg, Vg  10:10-11:00 (Uno Unger)
De höll till i yttre delen av Välen.
2 ad Hästhagen, Vg  10:20-11:30 (Jan Mogol)
1 2K Hästhagen, Vg  10:20-11:30 (Jan Mogol)
1 ex rast Skintebo hamn, Askim, Vg  10:15 (Hans Wahlberg)
1 ad Skinteboviken, Vg  12:05 (Jan Mogol)
1 ex rast Skinteboviken, Vg  10:30 (Hans Wahlberg)
1 3K+ stationär Askimsbadet, Vg  11:43-12:35 (Uno Unger)
Den simmade mellan Askimsbadet och Hovås småbåtshamn.
1 ad Kvillen, Vg  11:15 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
4 ex str V Skinnefjäll, Mölnlycke, Vg  13:42 (Martin Oomen)
en flock på ganska hög höjd
2 ex Ångbåtsbryggan, Vg  11:00-14:30 (Anders Ringström)
2 ex rast Humlebadet, Vg  13:00 (Ingvar Björhall)
- ex lockläte Hultet, Björketorp, Vg  10:30 (Johannes Löfqvist)
50 ex rast Habäck, Björketorp, Vg  11:00 (Johannes Löfqvist)
- ex Habäck, Björketorp, Vg  10:40 (Martin Oomen)
hördes endast från Furuberg, stod på fälten kring Habäck
Bläsand
4 ex födosökande Torslandaviken, Boh  10:30-12:00 (Stefan Malm)
2 ex Torslandaviken, Boh  10:00 (Jan Wahlberg)
Snatterand
39 ex Torslandaviken, Boh  10:00 (Jan Wahlberg)
35 ex födosökande Torslandaviken, Boh  10:30-12:00 (Stefan Malm)
6 ex Torslandaviken, Boh (Stefan Holmberg)
Kricka
1 ex födosökande Torslandaviken, Boh  10:30-12:00 (Stefan Malm)
1 ex Torslandaviken, Boh  09:00-12:00 (Ola Wennberg)
1 ex Torslandaviken, Boh (Stefan Holmberg)
1 hona stationär Välen, Göteborg, Vg  10:10-11:00 (Uno Unger)
Den flög upp från dagvattensbäcken från Kannebäck precis innan den rinner in i den övre av Välendammarna.
Brunand
8 ex Torslandaviken, Boh (Stefan Holmberg)
4 ex födosökande Torslandaviken, Boh  10:30-12:00 (Stefan Malm)
4 ex Torslandaviken, Boh  10:00 (Jan Wahlberg)
Vigg
25 ex födosökande Torslandaviken, Boh  10:30-12:00 (Stefan Malm)
10 ex Torslandaviken, Boh  10:00 (Jan Wahlberg)
Ca
1 ex Hinsholmskilen, Göteborg, Vg  11:00 (Jan Wahlberg)
5 ex Kungsviken, Vg  10:20-11:30 (Jan Mogol)
7 ex Bjöla småbåtshamn, Vg  11:30 (Jan Wahlberg)
32 ex Säveåns mynning, Vg  11:30-12:30 (Ingemar BE Larsson)
30 ex Säveåns mynning, Vg  12:00-12:10 (Fredrik Klingberg)
7 hane födosökande Ångbåtsbryggan, Vg  13:00 (Ingvar Björhall)
7 hane Ångbåtsbryggan, Vg  11:00-14:30 (Anders Ringström)
Ejder
- ex Rörö, Boh (Johan Ennerfelt, Jonas Andersson, Mattias Talja)
30 ex stationär Brevik, Boh  09:37-10:00 (Thomas Karlsson)
8 ex födosökande Tjolme sund, Boh  10:15-10:30 (Thomas Karlsson)
- ex Vrångö, Vg  10:15-15:00 (Lars Erik Norbäck)
14 ex Hjärtholmsviken, Vg (Stefan Holmberg)
6 ad Brända skären, Vg  11:00-12:00 (Lars Persson)
3 ex förbifl. Billdals skärgård, Vg  10:45-11:15 (Hans Wahlberg)
15 ex Stora Amundö, Vg  10:20-11:30 (Jan Mogol)
2 ex Bjöla småbåtshamn, Vg  11:30 (Jan Wahlberg)
4 ex födosökande Askimsviken, Vg (Aimon Niklasson)
Sjöorre
2 honf Galterö huvud, Vg  12:30 (Linus Westlund)
Salskrake
9 ex Hästholmskanalen, Vg (Stefan Holmberg)
7 ex stationär Hästholmskanalen, Vg (Otto Minas)
5 hane födosökande Hästholmskanalen, Vg  09:30 (Jan Wahlberg)
2 hona födosökande Hästholmskanalen, Vg  09:30 (Jan Wahlberg)
Smålom
1 ex Hjärtholmsviken, Vg (Stefan Holmberg)
Smådopping
1 ex Blommen, Vg  10:15-15:00 (Lars Erik Norbäck)
1 ex Torslandaviken, Boh  09:00-12:00 (Ola Wennberg)
1 ex rast Saltkälen, Vg  10:45-11:15 (Hans Wahlberg)
1 ex rast Välen, Göteborg, Vg (Hans Börjesson)
1 ex födosökande Askimsviken, Vg (Aimon Niklasson)
norr om Hovås hamn sedd från nya badpiren med handkikare. Först när en ejder simmade förbi fösvann minsta tvekan om arten pga den enorma storleksskillnaden.
1 ex födosökande Gullbergskajen, Vg  11:30-12:30 (Ingemar BE Larsson)
Mellan ett par båtar
1 ex Säveåns mynning, Vg  12:00-12:10 (Fredrik Klingberg)
Skäggdopping
1 ex Hjärtholmsviken, Vg (Stefan Holmberg)
2 ex Brända skären, Vg  09:50-11:00 (Karl-Olof Johansson)
2 ex Brända skären, Vg  09:45-10:45 (Ingemar BE Larsson)
1 ex förbifl. skalmered 20, Vg  14:00-16:00 (Johan Karlström)
Havssula
1 ex funnen död Kärrsviken, Boh (Johan Ennerfelt, Mattias Talja, Jonas Andersson)
En skalle
Toppskarv
10 ex stationär Rörö, Boh (Johan Ennerfelt, Jonas Andersson, Mattias Talja)
Ca. Födosökande och förbiflygande på västsidan.
1 ad födosökande Brevik, Boh  09:37-10:00 (Thomas Karlsson)
Havsörn
1 ex förbifl. Sandviken, Boh (Johan Ennerfelt, Jonas Andersson, Mattias Talja)
En yngre individ flög österut
1 ex rast Norra Småholmarna, Vg  10:45-11:15 (Hans Wahlberg)
Sparvhök
1 ex Tvärån, Härryda, Vg  12:00 (Johannes Löfqvist)
Ormvråk
1 ex förbifl. Hjärtholmsviken, Vg (Stefan Holmberg)
1 ex Syrhålakanalen, Vg  09:30 (Jan Wahlberg)
1 ex Syrhåla, Hisingen, Vg  10:45 (Jan Wahlberg)
1 ex rast Gunnesby, Säve, Boh  14:40 (Jan Krantz, Bert Olsson)
Satt på en ledning vid vägen ner mot Säve ,jag kom från Kungälv.
1 ex Assmundtorp, Säve, Boh  11:15 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
2 ex Skändla, Hisingen, Vg  11:15 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
1 ex födosökande Ragnhildsholmen, Hisingen, Boh  14:20-14:55 (Henrik Karlsson)
Börringevråk. Sågs först på elstolpe över landsvägen. Flyttade sig till en buske. Flög sedan till ett parti björkar och satte sig där söder om Ragnhildsholmen. Flög sedan åt nordost.
1 ex rast Jordfallsmotet, Hisingen, Boh  09:10 (Jan Krantz, Bert Olsson)
Satt i ett träd intill motorvägen
1 ex Lärjeån NÖ Ekevadsbron, Vg  14:00-14:20 (Bodil Nyström)
1 ex Hårssjön, Vg  10:00-12:00 (Ove Ferling)
1 ex stationär Lexby, Partille, Vg  15:00-15:30 (Andreas Skyman)
2 ex Smedstorps ängar, Björketorp, Vg  09:50-10:25 (Johannes Löfqvist)
1 ex stationär Smedstorps ängar, Björketorp, Vg  10:00-10:20 (Martin Oomen)
Pilgrimsfalk
1 ad Rosenlundsverket, Vg  12:30 (Ola Wennberg)
1 ad Rosenlundsverket, Vg  08:30 (Ola Wennberg)
Vattenrall
1 ex lockläte Sudda, Boh  14:19 (Bengt Karlsson)
1 ex lockläte Torslandaviken, Boh  10:30-12:00 (Stefan Malm)
I vassen västra Karlholmsdammen
1 ex lockläte Välen, Göteborg, Vg (Hans Börjesson)
Rörhöna
1 ex rast Välendammarna, Vg (Hans Börjesson)
2 ex Alpdammen, Vg  11:45 (Bengt Adamsson)
Vattentrappan.
Dvärgbeckasin
4 ex stationär Askimsbadet, Vg  11:43-12:35 (Uno Unger)
Enkelbeckasin
1 ex stationär Välen, Göteborg, Vg  10:10-11:00 (Uno Unger)
Den flög upp från dagvattensbäcken som kommer från Kannebäck.
Ringduva
1 ad födosökande Horstebacke, Boh  10:05-10:15 (Thomas Karlsson)
2 ex Fågeldammen, Boh  08:57-09:30 (Thomas Karlsson)
12 ex Smithska udden, Göteborg, Vg  11:00-12:00 (Lars Persson)
1 ex Gamla stationen, Vg  12:10 (Jan Mogol)
3 ex förbifl. Johanneshus, Vg  14:30 (Jan Wahlberg)
7 ex Högsbo, Göteborg, Vg  09:50 (Jan Mogol)
Hpl Marklandsgatan.
1 ex Trollåsen, Askim, Vg  10:03 (Jan Mogol)
6 ex födosökande Fridhems gammelskog, Hisingen, Boh  09:30-10:00 (Stefan Malm)
2 ex födosökande Kålltorp, Göteborg, Vg  11:50-12:05 (Ulf Persson, Anita Markusson)
Utjordsgatan/Ängtegsgatan
10 ex Högen, Kållered, Vg  12:15-12:30 (Ove Ferling)
1 ex födosökande Brudarebackens fågelmatning, Vg  09:11-10:30 (Fredrik Bothén)
2 ex Blacktjärnsgatan, Vg  11:45 (Peter Strandvik)
200 ex Säteriet, Råda, Vg  14:15 (Johannes Löfqvist)
2 ex förbifl. Näckrosvägen, Vg (Fredrik Althoff)
1 ex förbifl. Säveåns dalgång, Jonsered, Vg  12:30 (Ingvar Björhall)
Berguv
1 ex Vättlefjäll, Angered, Vg  16:26-16:45 (Ulf Persson)
Berguven började ropa kl. 16:26 och ropade fortfarande när jag lämnade observationsplatsen kl. 16:45. Ljudinspelning finns.
Kattuggla
1 ex Bokedalen, Jonsered, Vg  11:00-14:30 (Anders Ringström)
Kungsfiskare
1 ex förbifl. Killingsholmen, Askim, Vg  12:15-12:50 (Jan Mogol)
Kom flygande lågt över vattnet längs nordsidan. Vände vid det nordostligaste huset, mot Grässkär till. Kunde inte återfinnas i området.
Spillkråka
1 ex förbifl. Hultet, Björketorp, Vg  10:30 (Johannes Löfqvist)
1 ex förbifl. Hultet, Björketorp, Vg  10:30 (Martin Oomen)
Berglärka
7 ex födosökande Mudderdammen (Vg-delen), Vg  14:20 (Christer Fält)
Vid 14:20-tiden.
7 ex Mudderdammen (Vg-delen), Vg  09:00-12:00 (Ola Wennberg)
Skärpiplärka
2 ex lockläte Rörö, Boh (Johan Ennerfelt, Jonas Andersson, Mattias Talja)
På västsidan
1 ex Galterö huvud, Vg  12:30 (Linus Westlund)
1 ex lockläte Havshuvudet, Vg  10:20-11:30 (Jan Mogol)
Forsärla
1 ex Gullbergskajen, Vg  11:40-11:50 (Fredrik Klingberg)
1 honf Gullbergskajen, Vg  11:30-12:30 (Ingemar BE Larsson)
Vid blöta området
Sidensvans
25 ex förbifl. Sandvik, Torslanda, Boh (Christer Fält)
Cirka 25 ex vid 13-tiden.
- ex Styrsö, Vg (Jakob Rosén)
15 ex födosökande Torslandaviken, Boh  14:40 (Christer Fält)
25 ex Smithska udden, Göteborg, Vg  09:50-11:00 (Karl-Olof Johansson)
Matningen
19 ex födosökande Smithska udden, Göteborg, Vg  09:45-10:45 (Ingemar BE Larsson)
Matningen
17 ex Smithska udden, Göteborg, Vg  11:00-12:00 (Lars Persson)
matningen
1 ex Klippträdgården, Vg  13:45 (Bengt Adamsson)
4 ex förbifl. Solängen, Mölndal, Vg  14:30 (Magnus Rahm)
Strömstare
1 ex stationär Svankällan, Hisingen, Boh  11:30-13:00 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
i bäcken nedanför utloppet
1 ex Jonsereds fabriker, Vg  11:00-14:30 (Anders Ringström)
1 ex födosökande Solviken, Hindås, Vg  11:30 (Johannes Löfqvist)
Dök från bryggor.
Järnsparv
1 ex födosökande Hjuvik, Torslanda, Boh  13:20 (Lennart Bogren)
individmärkt alltså inte samma fågel som innan i vinter
1 ex Torslandaviken, Boh (Stefan Holmberg)
Svarthätta
1 hane födosökande Kvastpricksvägen, Boh  13:00 (Gunilla Midbratt)
Stannade bara några minuter på matningen, har bara haft honfärgad förut
1 hane Oxhagsgatan, Vg  12:34 (Olle Edlund)
Åt äpplen vid Oxhagsgatan 72
Skäggmes
1 ex lockläte Sudda, Boh  14:15 (Bengt Karlsson)
4 ex lockläte Torslandaviken, Boh  10:30-12:00 (Stefan Malm)
Vassen västra delen av Karlholmsdammen
1 ex Torslandaviken, Boh (Stefan Holmberg)
11 ex födosökande Karholmsdammen (Vg-delen), Vg  14:50 (Christer Fält)
Vid 14:50-tiden, åtminstone 11 ex SO-delen av dammen.
1 ex lockläte Kompostdungen, Vg  11:15-11:30 (Uno Unger)
Minst 1 ex hördes locka i vassen strax N om dungen.
2 ex stationär Askimsbadet, Vg  11:43-12:35 (Uno Unger)
Troligen ett par, höll till i en mindre vassrugge S om Askimsbadet.
Stjärtmes
8 ex födosökande Högen, Kållered, Vg  12:45-14:00 (Ulf Levén)
4 ex Pixbo, Råda, Vg  14:28 (Lars-Olof Sandberg, Birgit Sandberg)
Tofsmes
1 ex lockläte Brudarebackens fågelmatning, Vg (Anton Mangsbo)
- ex skalmered 20, Vg  14:00-16:00 (Johan Karlström)
- ex födosökande Klippans naturreservat, Björketorp, Vg  08:00-10:00 (Johan Karlström, Margareta Ekedahl Karlström)
Varfågel
1 ex Brudarebacken, Göteborg, Vg  10:30 (*Lars-Olof Sandberg, Stefan Sandberg)
1 ex stationär Brudarebacken, Göteborg, Vg  09:11-10:30 (Fredrik Bothén)
1 ex födosökande N om Gunillse Station, Vg  14:00-14:20 (Bodil Nyström)
Nötkråka
1 ex födosökande Högen, Kållered, Vg  12:45-14:00 (Ulf Levén)
Invid stigen som leder upp mot kapellet.
Gråkråka
25 ex stationär Rörö, Boh (Johan Ennerfelt, Jonas Andersson, Mattias Talja)
4 ex Vrångö, Vg  10:15-15:00 (Lars Erik Norbäck)
- ex Styrsö, Vg (Jakob Rosén)
2 ex Smithska udden, Göteborg, Vg  11:00-12:00 (Lars Persson)
4 ex Svankällan, Hisingen, Boh  11:30-13:00 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
1 ex Brudarebacken, Göteborg, Vg (Anton Mangsbo)
2 ex Hårssjön, Vg  10:00-12:00 (Ove Ferling)
1 ex lockläte Klippans naturreservat, Björketorp, Vg  08:00-10:00 (Johan Karlström, Margareta Ekedahl Karlström)
Bofink
3 ex födosökande Horstebacke, Boh  10:05-10:15 (Thomas Karlsson)
1 ex Vrångö, Vg  10:15-15:00 (Lars Erik Norbäck)
1 ex Torslandaviken, Boh  09:00-12:00 (Ola Wennberg)
2 i par födosökande Lillhagsparken, Hisingen, Boh  12:50-14:30 (margareta andersson, Jan Hellström)
Matning
1 hona födosökande Kålltorp, Göteborg, Vg  11:50-12:05 (Ulf Persson, Anita Markusson)
Utjordsgatan/Ängtegsgatan
Bergfink
3 ex Högen, Kållered, Vg  12:15-12:30 (Ove Ferling)
2 ex födosökande Högen, Kållered, Vg  12:45-14:00 (Ulf Levén)
Steglits
1 ex lockläte Haga kile, Askim, Vg  13:00 (Jan Mogol)
Grönsiska
1 ex födosökande Göteborgs botaniska trädgård, Vg (Hans Lindfors)
- ex Lillhagsparken, Hisingen, Boh  12:50-14:30 (margareta andersson, Jan Hellström)
1 ex födosökande Kålltorp, Göteborg, Vg  11:50-12:05 (Ulf Persson, Anita Markusson)
Utjordsgatan/Ängtegsgatan
4 ex födosökande Högen, Kållered, Vg  12:45-14:00 (Ulf Levén)
2 ex Högen, Kållered, Vg  12:15-12:30 (Ove Ferling)
1 ex lockläte Kärsepölen, Angered, Vg  14:30 (Bodil Nyström)
1 ex lockläte Lärjeån NÖ Ekevadsbron, Vg  14:00-14:20 (Bodil Nyström)
3 ex Herrgården, Vg  11:00-14:30 (Anders Ringström)
2 ex Solviken, Hindås, Vg  11:30 (Johannes Löfqvist)
Gråsiska
2 ex Smithska udden, Göteborg, Vg  09:50-11:00 (Karl-Olof Johansson)
Matningen
5 ex förbifl. Dykarens gata, Vg (Per Björkman, Barbro Björkman)
4 ex Gamla stationen, Vg  12:10 (Jan Mogol)
5 ex födosökande klassikergatan 9, Boh (Per Björkman, Barbro Björkman)
30 ex födosökande Kålltorp, Göteborg, Vg  11:50-12:05 (Ulf Persson, Anita Markusson)
Utjordsgatan/Ängtegsgatan
5 ex Högen, Kållered, Vg  12:15-12:30 (Ove Ferling)
2 ex födosökande Högen, Kållered, Vg  12:45-14:00 (Ulf Levén)
1 ex födosökande Pendelparkeringen, Vg  14:55 (Bodil Nyström)
25 ex förbifl. Gunsered, Angered, Vg  14:35-15:15 (Ulf Persson)
10 ex stationär Övre Kåbäcken, Partille, Vg  14:00 (Ingvar Björhall)
Brunsiska
1 ex födosökande klassikergatan 9, Boh (Per Björkman, Barbro Björkman)
Bändelkorsnäbb
2 hane Ljungheden, Vg  14:30 (Per Thylén)
2 hane födosökande Ljungheden, Vg  14:20-14:35 (Bengt Adamsson)
Syd västra sidan av Ljungheden i Lärkträd.
Mindre korsnäbb
1 ex förbifl. Välen, Göteborg, Vg  10:10-11:00 (Uno Unger)
Den flög mot SV över Kannebäcksplan.
5 ex födosökande Ljungheden, Vg  14:20-14:35 (Bengt Adamsson)
3 ex Ljungheden, Vg  14:30 (Per Thylén)
5 ex födosökande skalmered 20, Vg  14:00-16:00 (Johan Karlström)
1 ex förbifl. Höga Svedjan, Björketorp, Vg  09:15-09:45 (Martin Oomen)
1 ex förbifl. Höga Svedjan, Björketorp, Vg  08:40-09:40 (Johannes Löfqvist)
Stenknäck
2 ex födosökande Fridhems gammelskog, Hisingen, Boh  09:30-10:00 (Stefan Malm)
1 ex födosökande Kålltorp, Göteborg, Vg  11:50-12:05 (Ulf Persson, Anita Markusson)
Utjordsgatan/Ängtegsgatan
1 ex Utby, Göteborg, Vg (Stefan Holmberg)
Sågs i björktopp från sockerbagargatan.
6 ex förbifl. Skinnefjäll, Mölnlycke, Vg  14:20 (Martin Oomen)
en flock
Sävsparv
1 ex stationär Välen, Göteborg, Vg  10:10-11:00 (Uno Unger)
Den flög upp från kanten av dagvattensbäcken strax uppströms den övre av Välendammarna och satte sig några sekunder i toppen av några vinterståndare, innan den drog iväg till vassen S därom.