Tisdag 10 juli

Grågås X kanadagås
4 1K Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)
Vitkindad gås
2 2K+ födosökande Kårsund, Boh  16:35-16:50 (Per Undeland)
- ex födosökande Breviks kile, Boh  19:15-20:55 (Per Undeland)
2 ad i par födosökande Köleröd holme, Boh  16:00-16:15 (Per Undeland)
2 1K födosökande Köleröd holme, Boh  16:00-16:15 (Per Undeland)
Ej flygga
52 ex Tofta kile, Boh  17:20-17:40 (Peter Strandvik)
Kricka
9 ex rast Östra kilen, Boh  19:15-20:55 (Per Undeland)
En flock vid stranden mellan Brevik och Breddalen
Skäggdopping
2 ad rast Östra kilen, Boh  19:15-20:55 (Per Undeland)
Parningsceremonier
Röd glada
1 ex Bäcks lanthandel, Boh (Billy Karlsson)
Ormvråk
1 ex födosökande Toreby, Boh  16:45-17:00 (Peter Strandvik)
Fiskgjuse
1 ex födosökande Hjälmvik, Boh (Stefan Oscarsson)
Strandskata
13 ad rast Östra kilen, Boh  19:15-20:55 (Per Undeland)
5 ex födosökande Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)
3 ex rast Södra stranden, Boh  07:20-07:30 (Peter Strandvik)
Mindre strandpipare
2 ad i par upprörd, varnande Tofta kile, Boh  17:20-17:40 (Peter Strandvik)
Jag såg inga ungar, men dom borde vara där ngn stans
Större strandpipare
4 pull pulli/nyligen flygga ungar Tofta kile, Boh  17:20-17:40 (Peter Strandvik)
Kilen nu helt torrlagd ! En liten vattenspegel, på ca 50x5m i västra deln kvarstår. Vadarna går där.
Tofsvipa
3 ex födosökande Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)
4 pull pulli/nyligen flygga ungar Tofta kile, Boh  17:20-17:40 (Peter Strandvik)
Kilen nu helt torrlagd ! En liten vattenspegel, på ca 50x5m i västra deln kvarstår. Vadarna går där.
Kärrsnäppa
2 ad rast Södra stranden, Boh  07:20-07:30 (Peter Strandvik)
Brushane
3 ex str S Östra kilen, Boh  19:15-20:55 (Per Undeland)
Rastande honan möjligen bland dessa
1 ad hona rast Östra kilen, Boh  19:15-20:55 (Per Undeland)
Enkelbeckasin
2 ex Tofta kile, Boh  17:20-17:40 (Peter Strandvik)
Kilen nu helt torrlagd ! En liten vattenspegel, på ca 50x5m i västra deln kvarstår. Vadarna går där.
Storspov
1 ex födosökande Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)
Rödbena
4 ad födosökande Östra kilen, Boh  19:15-20:55 (Per Undeland)
SO delen
3 1K födosökande Östra kilen, Boh  19:15-20:55 (Per Undeland)
SO delen
3 ex födosökande Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)
1 pull pulli/nyligen flygga ungar Tofta kile, Boh  17:20-17:40 (Peter Strandvik)
Kilen nu helt torrlagd ! En liten vattenspegel, på ca 50x5m i västra deln kvarstår. Vadarna går där.
1 ex rast Södra stranden, Boh  07:20-07:30 (Peter Strandvik)
Gluttsnäppa
3 ad rast Östra kilen, Boh  19:15-20:55 (Per Undeland)
Skogssnäppa
1 ex rast Örtorp, Boh (Ingemar Strid)
1 ex rast Östra kilen, Boh  19:15-20:55 (Per Undeland)
1 ad födosökande Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)
1 ad Tofta kile, Boh  17:20-17:40 (Peter Strandvik)
Kilen nu helt torrlagd ! En liten vattenspegel, på ca 50x5m i västra deln kvarstår. Vadarna går där.
Grönbena
1 ex rast Östra kilen, Boh  19:15-20:55 (Per Undeland)
Fisktärna
2 ex födosökande Kostersundet, Boh (Olof Kosterbärg)
Ringduva
1 ex spel/sång Ödsmåls mosse, Boh (Kristoffer Bøhn)
Nattskärra
1 ex spel/sång Albacken, Boh (Thomas Ring)
Tornseglare
40 ex födosökande Ranneberg, Boh  19:15-20:55 (Per Undeland)
Minst 40 i samband med åskväder i närheten
2 ex födosökande Pallens strandplats, Boh  20:15 (Lena Bolliger Bergqvist)
2 ex Gustavsberg, Bäckevarv, Boh (Lars Gustafsson)
Göktyta
1 ex ÅsebyÖsterväg, Boh  15:00 (Anders Åberg)
Sånglärka
2 ex permanent revir Utäng, Boh  19:15-20:55 (Per Undeland)
Ladusvala
4 ex födosökande Kostersundet, Boh (Olof Kosterbärg)
2 ex födosökande Pallens strandplats, Boh  20:15 (Lena Bolliger Bergqvist)
5 ex födosökande Toreby, Boh  16:45-17:00 (Peter Strandvik)
2 ex Gustavsberg, Bäckevarv, Boh (Lars Gustafsson)
- ex födosökande Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla, Boh  11:30-13:30 (Joel Engström)
Hussvala
3 ex födosökande Pallens strandplats, Boh (Lena Bolliger Bergqvist)
- ex födosökande Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla, Boh  11:30-13:30 (Joel Engström)
Ängspiplärka
2 ex födosökande Toreby, Boh  16:45-17:00 (Peter Strandvik)
2 ex Guddehjälms åkrar, Boh  07:45 (Peter Strandvik)
Sädesärla
1 hane födosökande Västrabovägen, Boh (Olof Kosterbärg)
1 ex födosökande Kostersundet, Boh (Olof Kosterbärg)
Svart rödstjärt
1 honf obs i häcktid, lämplig biotop Vallhamn, Boh  10:45-11:00 (Lennart Andersson)
Buskskvätta
1 hane födosökande Toreby, Boh  16:45-17:00 (Peter Strandvik)
Men inga svarthakade....
1 1K Guddehjälms åkrar, Boh  07:45 (Peter Strandvik)
3 ex Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla, Boh  11:30-13:30 (Joel Engström)
Stenskvätta
3 1K pulli/nyligen flygga ungar Inre strandängarna, Boh  19:15-20:55 (Per Undeland)
Minst 3
1 pull pulli/nyligen flygga ungar Vallhamn, Boh  10:45-11:00 (Lennart Andersson)
Taltrast
2 ex spel/sång Gustavsberg, Bäckevarv, Boh (Lars Gustafsson)
Törnsångare
1 1K Guddehjälms åkrar, Boh  07:45 (Peter Strandvik)
Trädgårdssångare
1 ex födosökande Västrabovägen, Boh (Olof Kosterbärg)
Svarthätta
1 ex spel/sång Ödsmåls mosse, Boh (Kristoffer Bøhn)
Gransångare
2 ex upprörd, varnande Ormo, Boh  16:45 (Peter Strandvik)
Törnskata
3 ex stationär Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla, Boh  11:30-13:30 (Joel Engström)
2 hanar och 1 hona
Nötkråka
1 ex lockläte Nornäbban, Boh (Billy Karlsson)
Bofink
- ex födosökande Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla, Boh  11:30-13:30 (Joel Engström)
Steglits
1 ex lockläte Västrabovägen, Boh (Olof Kosterbärg)
1 ad förbifl. Kåröd, Boh (Stefan Oscarsson)
Hämpling
1 ex förbifl. Kårsund, Boh  16:35-16:50 (Per Undeland)
Stenknäck
1 ex lockläte Västrabovägen, Boh  06:30 (Olof Kosterbärg)
1 ex födosökande Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla, Boh  11:30-13:30 (Joel Engström)
vid matning
1 ad hane föda åt ungar Holmen, Boh  10:00 (Hans Petersson)
1 1K pulli/nyligen flygga ungar Holmen, Boh  10:00 (Hans Petersson)
Sävsparv
2 i par Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla, Boh  11:30-13:30 (Joel Engström)