Tisdag 10 juli

Blåhake, underarten cyanecula
2 i par föda åt ungar Hjälms våtmark, Hl  04:30-06:30 (Lasse Olsson)
2 i par föda åt ungar Hjälms våtmark, Hl (Ove Ferling)
Bläsand
15 ex Källstorps våtmark, väster, Hl  19:30-21:00 (Henrik Johansson)
Snatterand
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)
Kricka
20 ex Hjälms våtmark, Hl (Ove Ferling)
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)
20 ex Källstorps våtmark, väster, Hl  19:30-21:00 (Henrik Johansson)
25 ex Klarningen, Östra Karup, Hl (Thomas Wallin, Karl G Nilsson)
Skedand
10 ex Klarningen, Östra Karup, Hl (Thomas Wallin, Karl G Nilsson)
Vigg
4 ex Hjälms våtmark, Hl (Ove Ferling)
Ejder
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
Sjöorre
4 ex rast Grimsholmen, Skrea, Hl  13:00-14:30 (Göran Andersson)
Vaktel
1 ex spel/sång Hjälms våtmark, Hl  04:30-06:30 (Lasse Olsson)
Smålom
1 ex födosökande Stensjö, Fjärås, Hl  11:45-12:15 (Mats Eriksson)
Smådopping
2 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  08:25 (Christer Claesson)
3 pull pulli/nyligen flygga ungar Östra våtmarken, Hl  11:10-11:20 (Joakim Lindblom)
2 ad föda åt ungar Östra våtmarken, Hl  11:10-11:20 (Joakim Lindblom)
med tre pulli
Skäggdopping
1 ex ruvande Rossaredsviken, Hl  11:30 (Mats Eriksson)
4 ex Stensjö, Fjärås, Hl  11:45-12:15 (Mats Eriksson)
Toppskarv
20 ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger)
Minst 20 ex höll till på Klockfotsrevet under förmiddagen.
2 ex rast Morups Tånge, Hl  13:00-13:15 (Lars E Andersson, Inga-Lill Björkquist)
Medobs. Göran N.
1 ex Morups Tånge, Hl  08:30 (Jerry Skogbeck)
Bivråk
1 ad förbifl. Långhulten, Breared, Hl (Fredrik Blomqvist, Ulf Löfås, Julius Wengelin Grantén)
Havsörn
1 ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)
1 ex Lugnet, Varberg, Hl  16:00 (Pär Sandberg)
Brun kärrhök
2 ex Hjälms våtmark, Hl (Ove Ferling)
2 i par födosökande Källstorps våtmark, väster, Hl  19:30-21:00 (Henrik Johansson)
1 hona förbifl. Veka, Hl  16:50 (Göran Andersson)
1 honf stationär Sions håla, Hl  21:15 (Peter Bengtsson)
2 i par Klarningen, Östra Karup, Hl (Thomas Wallin, Karl G Nilsson)
Sparvhök
1 ex Höglanda, Tölö, Hl (Ove Ferling)
1 ex förbifl. Östra våtmarken, Hl  19:35-20:25 (Joakim Lindblom)
1 ex förbifl. Björkelund, Breared, Hl (Fredrik Blomqvist, Ulf Löfås, Julius Wengelin Grantén)
Ormvråk
2 ex förbifl. Källstorps våtmark, väster, Hl  19:30-21:00 (Henrik Johansson)
4 ex Dettans vattenverk, Hl  09:00-12:00 (Per Magnus Ehde)
Fiskgjuse
1 ex Lugnet, Varberg, Hl  15:30 (Pär Sandberg)
2 ex födosökande Källstorps våtmark, väster, Hl  19:30-21:00 (Henrik Johansson)
1 ex födosökande Laxvik, Hl  17:45-19:00 (Johan Tufvesson)
Pilgrimsfalk
1 ex födosökande Källstorps våtmark, väster, Hl  19:30-21:00 (Henrik Johansson)
Vattenrall
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger)
Strandskata
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
En flygg årsunge ringmärktes efter burfångst på Playan.
Skärfläcka
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)
Mindre strandpipare
2 ex Hjälms våtmark, Hl (Ove Ferling)
Större strandpipare
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
1 ex Grimsholmen, Skrea, Hl  13:00-14:30 (Göran Andersson)
Tofsvipa
3 ex Hjälms våtmark, Hl (Ove Ferling)
2 ex förbifl. Dettans vattenverk, Hl  09:00-12:00 (Per Magnus Ehde)
Kärrsnäppa
15 2K+ rast Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger)
Minst 15 ex varav en fjolåring (2K) ringmärktes.
3 ex Hjälms våtmark, Hl (Ove Ferling)
1 ex födosökande Källstorps våtmark, väster, Hl  19:30-21:00 (Henrik Johansson)
12 ex Grimsholmen, Skrea, Hl  13:00-14:30 (Göran Andersson)
2 ex Vassvik, Eftra, Hl  14:00-14:10 (Kristoffer Nilsson)
Brushane
4 ex Hjälms våtmark, Hl (Ove Ferling)
Enkelbeckasin
3 ex Hjälms våtmark, Hl  04:30-06:30 (Lasse Olsson)
1 ex Hjälms våtmark, Hl (Ove Ferling)
1 ex födosökande Källstorps våtmark, väster, Hl  19:30-21:00 (Henrik Johansson)
3 ex Klarningen, Östra Karup, Hl (Thomas Wallin, Karl G Nilsson)
Småspov
3 ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger)
Under morgonen ett ex på Västudden och 2 ex på Playan.
Storspov
1 ex Vassvik, Eftra, Hl  14:00-14:10 (Kristoffer Nilsson)
Svartsnäppa
1 ex Hjälms våtmark, Hl  04:30-06:30 (Lasse Olsson)
1 ex Klarningen, Östra Karup, Hl (Thomas Wallin, Karl G Nilsson)
Rödbena
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
Gluttsnäppa
1 ex lockläte Nidingen, Hl (Uno Unger)
Den hördes på sydsidan av ön 17:10.
3 ex Hjälms våtmark, Hl (Ove Ferling)
3 ex Klarningen, Östra Karup, Hl (Thomas Wallin, Karl G Nilsson)
Skogssnäppa
4 ex Hjälms våtmark, Hl  04:30-06:30 (Lasse Olsson)
2 ex Hjälms våtmark, Hl (Ove Ferling)
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)
1 ex rast Valhallavägen 9, Skummeslövsstrand, Hl  20:50 (Ola Erlandsson)
Hörd locka strax söder om huset
1 ex Klarningen, Östra Karup, Hl (Thomas Wallin, Karl G Nilsson)
Grönbena
1 ex rast Nidingen, Hl (Uno Unger)
Den lyfte från stranden SV om Lilla bryggan vid 08-tiden.
5 ex Hjälms våtmark, Hl  04:30-06:30 (Lasse Olsson)
5 ex Hjälms våtmark, Hl (Ove Ferling)
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)
15 ex födosökande Källstorps våtmark, väster, Hl  19:30-21:00 (Henrik Johansson)
1 ex Grimsholmen, Skrea, Hl  13:00-14:30 (Göran Andersson)
8 ex Klarningen, Östra Karup, Hl (Thomas Wallin, Karl G Nilsson)
Drillsnäppa
2 ex födosökande Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger)
En 2K+ ringmärktes.
1 ex Hjälms våtmark, Hl (Ove Ferling)
2 ex Grimsholmen, Skrea, Hl  13:00-14:30 (Göran Andersson)
Silltrut
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
1 ex Källstorps våtmark, väster, Hl  19:30-21:00 (Henrik Johansson)
Tretåig mås
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
Bl.a. lästes en metallring av på en adult som stod på fågelstationens tak och den hade uppnått en ålder på 19 år.
Småtärna
1 ex Grimsholmen, Skrea, Hl  13:00-14:30 (Göran Andersson)
Silvertärna
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger)
Åtminstone någon unge flygg, höll till ute på Västudden.
2 ex Grimsholmen, Skrea, Hl  13:00-14:30 (Göran Andersson)
Fisktärna
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
Några ungar flygga, höll till ute på Västudden.
3 ex Grimsholmen, Skrea, Hl  13:00-14:30 (Göran Andersson)
10 ex förbifl. Laxvik, Hl  17:45-19:00 (Johan Tufvesson)
Kentsk tärna
2 ex förbifl. Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
De sågs vid några tillfällen under eftermiddagen och kvällen.
Tobisgrissla
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
Skogsduva
4 ex förbifl. Hjälms våtmark, Hl  04:30-06:30 (Lasse Olsson)
2 ex förbifl. Dettans vattenverk, Hl  09:00-12:00 (Per Magnus Ehde)
Ringduva
2 ex permanent revir Östra våtmarken, Hl  19:35-20:25 (Joakim Lindblom)
4 ex stationär Björkelund, Breared, Hl (Fredrik Blomqvist, Ulf Löfås, Julius Wengelin Grantén)
Turkduva
1 ex spel/sång Halmstad station, Hl  09:30 (kjell hansson)
Tornseglare
- ex str O Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
Arten sågs vid upprepade tillfällen under dagen och som mest sågs ca 25 ex samtidigt snurra runt nya fyren.
- ex Dettans vattenverk, Hl  09:00-12:00 (Per Magnus Ehde)
Backsvala
7 ex ringm Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)
Ringmärktes av Bo Nielsen, Margareta Wilhelmsson och Kerstin Gabre.
7 2K+ ringm Getteröns fågelstation, Hl (Margareta Wilhelmsson)
Kolonin i den nyanlagda sandbrinken vid naturum Getterön. 5 hanar och 2 honor.
1 ex Grimsholmen, Skrea, Hl  13:00-14:30 (Göran Andersson)
Ladusvala
- ex Dettans vattenverk, Hl  09:00-12:00 (Per Magnus Ehde)
15 ex stationär Valhallavägen 9, Skummeslövsstrand, Hl  20:45 (Ola Erlandsson)
De flesta 1K och inkluderar de fem ungarna som vuxit upp på grannbyggnaden.
1 ex besöker bebott bo Björkelund, Breared, Hl (Fredrik Blomqvist, Ulf Löfås, Julius Wengelin Grantén)
Hussvala
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
- ex Dettans vattenverk, Hl  09:00-12:00 (Per Magnus Ehde)
Fältpiplärka
1 ex Morups Tånge, Hl  13:00-13:10 (Kristoffer Nilsson)
1 ex stationär Morups Tånge, Hl  13:00-13:15 (Lars E Andersson, Inga-Lill Björkquist)
Medobs. Göran N.
1 ex stationär Morups Tånge, Hl  08:30 (Jerry Skogbeck)
Skärpiplärka
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
Två årsungar ringmärktes.
Gulärla
1 ex Hjälms våtmark, Hl (Ove Ferling)
3 ex Grimsholmen, Skrea, Hl  13:00-14:30 (Göran Andersson)
Forsärla
2 i par föda åt ungar Alafors, Älvsåker, Hl (Ove Ferling)
1 ex förbifl. Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)
Sädesärla
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
Svart rödstjärt
1 hona födosökande Halmstad station, Hl  12:00 (kjell hansson)
Buskskvätta
2 ad Dettans vattenverk, Hl  09:00-12:00 (Per Magnus Ehde)
1 1K Dettans vattenverk, Hl  09:00-12:00 (Per Magnus Ehde)
paret i området har fått ut minst en unge
4 ex permanent revir Östra våtmarken, Hl  19:35-20:25 (Joakim Lindblom)
långt avstånd, kan ha varit par med två ungfåglar
Stenskvätta
3 ex Grimsholmen, Skrea, Hl  13:00-14:30 (Göran Andersson)
Gräshoppsångare
1 ex spel/sång Hansagårds camping, Skrea, Hl  22:20 (Henrik Johansson)
Sävsångare
1 ex födosökande Källstorps våtmark, väster, Hl  19:30-21:00 (Henrik Johansson)
Rörsångare
2 ex Hjälms våtmark, Hl (Ove Ferling)
1 ex spel/sång Källstorps våtmark, väster, Hl  19:30-21:00 (Henrik Johansson)
Härmsångare
1 ex spel/sång Källstorps våtmark, väster, Hl  19:30-21:00 (Henrik Johansson)
Trädgårdssångare
1 ex Hjälms våtmark, Hl (Ove Ferling)
Svarthätta
1 ex spel/sång Handikappbadet, Hl  13:30-15:30 (Joakim Lindblom)
Gransångare
1 ex spel/sång Handikappbadet, Hl  13:30-15:30 (Joakim Lindblom)
Grå flugsnappare
1 ex lockläte Björkelund, Breared, Hl (Fredrik Blomqvist, Ulf Löfås, Julius Wengelin Grantén)
Törnskata
2 ad föda åt ungar Långhulten, Breared, Hl (Fredrik Blomqvist, Ulf Löfås, Julius Wengelin Grantén)
2 i par bo, hörda ungar Långhulten, Breared, Hl (Julius Wengelin Grantén, Fredrik Blomqvist, Ulf Löfås)
2 i par par i lämplig häckbiotop Långhulten, Breared, Hl (Julius Wengelin Grantén, Fredrik Blomqvist, Ulf Löfås)
Risömossen.
Nötkråka
1 ex obs i häcktid, lämplig biotop Abborrtjärn, Fjärås, Hl  10:45 (Mats Eriksson)
Stare
500 ex förbifl. Källstorps våtmark, väster, Hl  19:30-21:00 (Henrik Johansson)
Steglits
2 ex Höglanda, Tölö, Hl (Ove Ferling)
2 ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)
2 ex förbifl. Källstorps våtmark, väster, Hl  19:30-21:00 (Henrik Johansson)
Hämpling
50 ex Hjälms våtmark, Hl (Ove Ferling)
Gråsiska
1 ex spel/sång Björkelund, Breared, Hl (Julius Wengelin Grantén, Fredrik Blomqvist, Ulf Löfås)
Mindre korsnäbb
25 ex str SO Görvik, Hl  08:00 (Margareta Lindh)
Sävsparv
- ex Hjälms våtmark, Hl (Ove Ferling)
1 ex permanent revir Östra våtmarken, Hl  11:10-11:20 (Joakim Lindblom)