Tisdag 10 juli

Vitkindad gås
3 pull pulli/nyligen flygga ungar Långholmen, Björlanda, Boh  13:30 (Hans Utterberg)
Med sina 2 föräldrar
2 ad i par bo, ägg/ungar Långholmen, Björlanda, Boh  13:30 (Hans Utterberg)
Med 3 ungar
9 ex Skeppstadsholmen, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
5 ex Småbåtshamnen, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
Bläsand
2 ex Karholmsdammen (Vg-delen), Vg  17:45-19:10 (Magnus Persson)
Snatterand
6 ex Karholmsdammen (Vg-delen), Vg  17:45-19:10 (Magnus Persson)
Kricka
1 ex födosökande Lammholmsviken, Boh  08:07-08:20 (Thomas Karlsson)
12 ex Karholmsdammen (Vg-delen), Vg  17:45-19:10 (Magnus Persson)
Brunand
1 hane Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
Vigg
100 ex Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
46 ex Karholmsdammen (Vg-delen), Vg  17:45-19:10 (Magnus Persson)
Ejder
6 ex födosökande Busshållplatsen, Boh  07:45-08:10 (Thomas Karlsson)
24 ex Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
50 honf Fiskebäcks hamn, Göteborg, Vg  10:00-10:30 (Lars Persson)
Storlom
1 ex Fridhemsviken, Vg  10:00-11:00 (Lars-Olof Sandberg)
- ex Öjesjön, Vg (Ingemar Olsson)
Ingen Obs
Smådopping
3 ad Karholmsdammen (Vg-delen), Vg  17:45-19:10 (Magnus Persson)
Skäggdopping
9 ex Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
Bivråk
1 ad hane Sagsjön, Kållered, Vg (bengt hallberg)
Brun kärrhök
1 ad hona födosökande Vadarstranden, Boh  17:45-19:10 (Magnus Persson)
Sparvhök
1 ex Gamla flygfältet, Boh  17:45-19:10 (Magnus Persson)
1 ex förbifl. Fridhemsviken, Vg  10:50-11:40 (Johannes Löfqvist)
Ormvråk
1 ex födosökande Osbäcken, Boh (Hans Utterberg)
1 ex förbifl. Välen, Göteborg, Vg (Hans Börjesson)
1 ex Fridhemsviken, Vg  10:50-11:40 (Johannes Löfqvist)
1 ex Fridhemsviken, Vg  10:00-11:00 (Lars-Olof Sandberg)
Fiskgjuse
1 ex födosökande Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
Strandskata
5 ad födosökande Lammholmsviken, Boh  08:07-08:20 (Thomas Karlsson)
1 ex Krossholmen, Torslanda, Boh  10:00-12:00 (Per-Erik Hagström, Jeanette Hagström)
9 ex Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
Mindre strandpipare
4 1K rast Välen, Göteborg, Vg (Hans Börjesson)
1 ex rast Fridhemsviken, Vg  10:50-11:40 (Johannes Löfqvist)
Större strandpipare
12 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Roger Eskilsson)
3 1k
Tofsvipa
3 ex Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
11 ex Stegelholmsviken, Vg  09:00-09:20 (Karl-Olof Johansson)
Spovsnäppa
1 ad Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Roger Eskilsson)
Kulmesund
Kärrsnäppa
10 ad Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Roger Eskilsson)
Brushane
1 hane Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Roger Eskilsson)
5 ex födosökande Vadarstranden, Boh  17:45-19:10 (Magnus Persson)
Enkelbeckasin
3 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Roger Eskilsson)
1 ex födosökande Vadarstranden, Boh  17:45-19:10 (Magnus Persson)
Småspov
2 ex förbifl. Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Roger Eskilsson)
Storspov
1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Roger Eskilsson)
Rödbena
12 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Roger Eskilsson)
Skogssnäppa
1 ex lockläte Klarviksvägen, Boh (Kristoffer Lager)
1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Roger Eskilsson)
1 ex Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
3 ex födosökande Vadarstranden, Boh  17:45-19:10 (Magnus Persson)
7 ex rast Välen, Göteborg, Vg (Hans Börjesson)
Varav 5 tryckte i åmynningen och inte gick att ses ifrån tornet.
2 ex rast Fridhemsviken, Vg  10:50-11:40 (Johannes Löfqvist)
Grönbena
6 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Roger Eskilsson)
2 ex födosökande Vadarstranden, Boh  17:45-19:10 (Magnus Persson)
1 ex rast Välen, Göteborg, Vg (Hans Börjesson)
3 ex rast Fridhemsviken, Vg  10:50-11:40 (Johannes Löfqvist)
Drillsnäppa
2 ex Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
Silltrut
1 ad Västra Nedsjön, Hindås, Vg  07:45-08:00 (Elon Wismén, Britta Svensson, Silke Klick)
Fisktärna
1 ad födosökande Röds sund, Boh  08:25-08:30 (Thomas Karlsson)
2 ad födosökande Kilen, Boh  07:45-08:10 (Thomas Karlsson)
10 ex stationär Bredviken, Boh  07:35-07:45 (Thomas Karlsson)
25 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Roger Eskilsson)
1 ex födosökande Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
1 ex Fiskebäcks hamn, Göteborg, Vg  10:00-10:30 (Lars Persson)
Kentsk tärna
4 ex stationär Bredviken, Boh  07:35-07:45 (Thomas Karlsson)
2 ex förbifl. Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Roger Eskilsson)
Ringduva
1 ex Lottkärr, Torslanda, Boh  09:30-12:30 (Bo Brinkhoff, Ola Wennberg)
3 ex Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
1 ex Fiskebäcks hamn, Göteborg, Vg  10:00-10:30 (Lars Persson)
1 ex förbifl. Rävudden, Vg  08:10-10:45 (Elon Wismén, Britta Svensson, Silke Klick)
Turkduva
1 1K trafikdödad Härlanda, Göteborg, Vg (Oskar Appell)
Tragiskt påkörd av buss precis framför våra ögon.
1 1K Härlanda, Göteborg, Vg (Oskar Appell)
Tornseglare
3 ex födosökande Klåva, Boh (Lars Erik Norbäck)
30 ex Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
2 ex föda åt ungar Järnbrott, Göteborg, Vg  13:45-14:15 (Mats Bjersing)
Modulatorsgatan 2, i luftspalten mellan tak och vägg, snett vänster över entrén.
2 ex födosökande Krokegårdsängen, Vg  14:55 (Per M Boström)
10 ex Fridhemsviken, Vg  10:50-11:40 (Johannes Löfqvist)
3 ex födosökande Sunden, Hindås, Vg  08:10-10:45 (Elon Wismén, Britta Svensson, Silke Klick)
Sånglärka
13 ex Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
Backsvala
10 ex Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
20 ex Fridhemsviken, Vg  10:50-11:40 (Johannes Löfqvist)
Ladusvala
2 ad födosökande Kilen, Boh  07:45-08:10 (Thomas Karlsson)
1 ad födosökande Bredviken, Boh  07:35-07:45 (Thomas Karlsson)
10 ex Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
6 ex födosökande Fiskebäcks hamn, Göteborg, Vg  10:00-10:30 (Lars Persson)
4 ex födosökande Stegelholmsviken, Vg  09:00-09:20 (Karl-Olof Johansson)
10 ex Fridhemsviken, Vg  10:50-11:40 (Johannes Löfqvist)
2 ex födosökande Sunden, Hindås, Vg  08:10-10:45 (Elon Wismén, Britta Svensson, Silke Klick)
Hussvala
2 ad födosökande Bredviken, Boh  07:35-07:45 (Thomas Karlsson)
2 ex födosökande Fiskebäcks hamn, Göteborg, Vg  10:00-10:30 (Lars Persson)
5 ex Fridhemsviken, Vg  10:50-11:40 (Johannes Löfqvist)
2 ex födosökande Sunden, Hindås, Vg  08:10-10:45 (Elon Wismén, Britta Svensson, Silke Klick)
Ängspiplärka
7 ex Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
1 ex Fridhemsviken, Vg  10:50-11:40 (Johannes Löfqvist)
Sydlig gulärla
2 ex Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
Forsärla
1 hane Slottsskogen, Göteborg, Vg  14:00 (Bengt Adamsson)
August Kobbs damm.
1 ex rast Fridhemsviken, Vg  10:50-11:40 (Johannes Löfqvist)
1 ex Fridhemsviken, Vg  10:00-11:00 (Lars-Olof Sandberg)
Sädesärla
3 ex födosökande Busshållplatsen, Boh  07:45-08:10 (Thomas Karlsson)
1 ex födosökande Kilen, Boh  07:45-08:10 (Thomas Karlsson)
2 ex Fiskebäcks hamn, Göteborg, Vg  10:00-10:30 (Lars Persson)
1 ex födosökande Stegelholmsviken, Vg  09:00-09:20 (Karl-Olof Johansson)
5 ex rast Fridhemsviken, Vg  10:50-11:40 (Johannes Löfqvist)
1 ex Sunden, Hindås, Vg  08:10-10:45 (Elon Wismén, Britta Svensson, Silke Klick)
Sädesärla, rasen alba
7 ex Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
Näktergal
1 ex lockläte Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
Rödstjärt
1 ex Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
Stenskvätta
1 ex Krossholmen, Torslanda, Boh  10:00-12:00 (Per-Erik Hagström, Jeanette Hagström)
Taltrast
1 ex spel/sång Lottkärr, Torslanda, Boh  09:30-12:30 (Bo Brinkhoff, Ola Wennberg)
1 ex Rävudden, Vg  08:10-10:45 (Elon Wismén, Britta Svensson, Silke Klick)
Gräshoppsångare
1 ex spel/sång Kornhalls färjeläge, Säve, Boh  23:00 (Dawid Johansson)
1 ex spel/sång Kornhalls färjeläge, Säve, Boh  00:35 (Henrik Karlsson)
Söder om färjeläget. Lite längre bort än vanligt.
Kärrsångare
1 ex Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
1 ex spel/sång Stora ån (övre delen), Vg  14:45 (Per M Boström)
Rörsångare
10 ex Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
1 ex spel/sång Välen, Göteborg, Vg (Hans Börjesson)
1 ex spel/sång Stora ån (övre delen), Vg  14:50 (Per M Boström)
1 ex spel/sång Västra Nedsjön, Hindås, Vg  07:45-08:00 (Elon Wismén, Britta Svensson, Silke Klick)
Viken Ö om campingen.
1 ex spel/sång Sunden, Hindås, Vg  08:10-10:45 (Elon Wismén, Britta Svensson, Silke Klick)
I vassruggen vid inloppet i V Nedsjön.
Törnsångare
2 ex Lottkärr, Torslanda, Boh  09:30-12:30 (Bo Brinkhoff, Ola Wennberg)
10 ex Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
Trädgårdssångare
1 ex Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
1 ex spel/sång Sunden, Hindås, Vg  08:10-10:45 (Elon Wismén, Britta Svensson, Silke Klick)
Svarthätta
1 ex spel/sång Sillviks naturreservat, Torslanda, Boh  10:30-12:00 (Bo Brinkhoff, Ola Wennberg)
3 ex spel/sång Lottkärr, Torslanda, Boh  09:30-12:30 (Bo Brinkhoff, Ola Wennberg)
10 ex Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
1 ex spel/sång Krokegårdsängen, Vg  14:50 (Per M Boström)
Gransångare
1 ex spel/sång Sillviks naturreservat, Torslanda, Boh  10:30-12:00 (Bo Brinkhoff, Ola Wennberg)
1 ex spel/sång Lottkärr, Torslanda, Boh  09:30-12:30 (Bo Brinkhoff, Ola Wennberg)
5 ex Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
1 ex spel/sång Ängåsfältet, Vg  15:20 (Per M Boström)
1 ex spel/sång Store lund, Vg  18:15 (Per M Boström)
1 ex spel/sång Järnbrott, Göteborg, Vg  14:30 (Per M Boström)
1 ex spel/sång Rävudden, Vg  08:10-10:45 (Elon Wismén, Britta Svensson, Silke Klick)
Lövsångare
1 ex Sillviks naturreservat, Torslanda, Boh  10:30-12:00 (Bo Brinkhoff, Ola Wennberg)
8 ex Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
2 ex lockläte Rävudden, Vg  08:10-10:45 (Elon Wismén, Britta Svensson, Silke Klick)
2 ex lockläte Sunden, Hindås, Vg  08:10-10:45 (Elon Wismén, Britta Svensson, Silke Klick)
Svartvit flugsnappare
1 ex lockläte Grimmered, Göteborg, Vg (Hans Börjesson)
Stjärtmes
5 ex Sunden, Hindås, Vg  08:10-10:45 (Elon Wismén, Britta Svensson, Silke Klick)
Minst 2 ad + ungar.
Tofsmes
1 ex Klippans naturreservat, Björketorp, Vg (Arvid Landgren)
Törnskata
2 ad i par bo, ägg/ungar Göteborgs galoppbana, Björlanda, Boh  13:00 (Hans Utterberg)
Gråkråka
11 ex Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
2 ex Fiskebäcks hamn, Göteborg, Vg  10:00-10:30 (Lars Persson)
Stare
300 ex Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
Bofink
5 ex Lottkärr, Torslanda, Boh  09:30-12:30 (Bo Brinkhoff, Ola Wennberg)
4 ex Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
2 ex Rävudden, Vg  08:10-10:45 (Elon Wismén, Britta Svensson, Silke Klick)
Steglits
10 ex Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
1 ex födosökande Välen, Göteborg, Vg  15:50 (Per M Boström)
10 ex Fridhemsviken, Vg  10:50-11:40 (Johannes Löfqvist)
Två familjegrupper.
Grönsiska
5 ex Rävudden, Vg  08:10-10:45 (Elon Wismén, Britta Svensson, Silke Klick)
Minst.
Hämpling
2 ex lockläte Kilen, Boh  07:45-08:10 (Thomas Karlsson)
3 ex Fiskebäcks hamn, Göteborg, Vg  10:00-10:30 (Lars Persson)
Brunsiska
2 ex Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
Mindre korsnäbb
9 ex förbifl. Grimmered, Göteborg, Vg  07:20 (Hans Börjesson)
Stenknäck
1 hane död, krockat med fönster Solsten, Råda, Vg  11:30 (Lennart Rönnblad)
Solstensgärde.
Sävsparv
1 ad hane spel/sång Lammholmsviken, Boh  08:07-08:20 (Thomas Karlsson)
1 ad hane Torslandaviken, Boh  05:00-10:00 (Ulf Persson)
3 ex Fridhemsviken, Vg  10:50-11:40 (Johannes Löfqvist)