Onsdag 11 juli

Vitkindad gås
11 ex födosökande Långetången, Haby bukt, Boh  11:30 (Michael Egerzon)
9 ex rast Kårsund, Boh  10:30-11:30 (nils-erich karlsson)
Vigg
22 ex födosökande Fågeltornet, Svälte kile, Boh  19:30-21:00 (Frida Björkdahl)
Ejder
20 ad hona födosökande Dramsvik, Boh  15:30 (Anders Sandberg)
2 1K födosökande Dramsvik, Boh (Anders Sandberg)
Toppskarv
8 ex stationär Grämja, Boh  06:30-08:00 (Albin Grahn)
Minst, med storskarvar.
3 2K Flateskär, Boh (Stefan Mattsson)
Strandskata
5 ex födosökande Flateskär, Boh (Stefan Mattsson)
3 ex födosökande Kårsund, Boh  10:30-11:30 (nils-erich karlsson)
3 ex födosökande Fågeltornet, Svälte kile, Boh  19:30-21:00 (Frida Björkdahl)
Mindre strandpipare
1 ex födosökande Fågeltornet, Svälte kile, Boh  19:30-21:00 (Frida Björkdahl)
Rödbena
2 ex pulli/nyligen flygga ungar Långetången, Haby bukt, Boh  11:30 (Michael Egerzon)
1 ad pulli/nyligen flygga ungar Långetången, Haby bukt, Boh  11:30 (Michael Egerzon)
1 pull pulli/nyligen flygga ungar Långetången, Haby bukt, Boh  11:30 (Michael Egerzon)
2 1K pulli/nyligen flygga ungar Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)
Det verkar som att det ena Rödbeneparet lyckades få två ungar förbi dunstadiet i år.
3 ex rast Södra stranden, Boh  07:20-07:30 (Peter Strandvik)
Gluttsnäppa
2 ex rast Ödsmåls kile, Boh  19:25-19:30 (Peter Strandvik)
Dvärgmås
1 ad födosökande Söskär, Boh (Stefan Mattsson)
Flög och snappade mat på ytan alldeles nära båten
Fisktärna
1 ex födosökande Vikefjord från Varvet, Boh (Aimon Niklasson)
fiskade och fick en fisk vid bryggan där det är gott om "ynga" som väl verkar vara skarpsill
40 ad pulli/nyligen flygga ungar Söskär, Boh (Stefan Mattsson)
Ca
20 1K pulli/nyligen flygga ungar Söskär, Boh (Stefan Mattsson)
Ca
Tobisgrissla
3 ex stationär Sote huvud, Boh  04:30-06:00 (Albin Grahn)
10 ex stationär Gäven, Boh  11:00 (Patrik Eld)
Ringduva
6 ex rast Kårsund, Boh  10:30-11:30 (nils-erich karlsson)
2 ex förbifl. Fågeltornet, Svälte kile, Boh  19:30-21:00 (Frida Björkdahl)
Ladusvala
4 1K pulli/nyligen flygga ungar Klingsdalen, Boh  07:30 (Thomas Ring)
3 ex förbifl. Fågeltornet, Svälte kile, Boh  19:30-21:00 (Frida Björkdahl)
Hussvala
2 ex förbifl. Fågeltornet, Svälte kile, Boh  19:30-21:00 (Frida Björkdahl)
Skärpiplärka
3 ex stationär Stranden, Haby bukt, Boh  04:30-06:00 (Albin Grahn)
1 ad upprörd, varnande Långetången, Haby bukt, Boh  11:30 (Michael Egerzon)
Forsärla
1 ex Hårleby, Boh (Stefan Oscarsson)
Sädesärla
2 ex förbifl. Varvet Bovallstrand, Boh (Aimon Niklasson)
möjligen sträckande SÖ men brukar komma från NV och gå ner på Stensnäsvallens fotbollsplan som fortfarande är av gräs
2 ex födosökande Fågeltornet, Svälte kile, Boh  19:30-21:00 (Frida Björkdahl)
Buskskvätta
1 ex födosökande Klingsdalen, Boh  07:30 (Thomas Ring)
Svarthakad buskskvätta
- ex Toreby, Boh  19:05-19:15 (Peter Strandvik)
Ej sedda, varken idag el igår, kring hävkningsplatsen
Stenskvätta
5 ex pulli/nyligen flygga ungar Långetången, Haby bukt, Boh  11:30 (Michael Egerzon)
3 1K pulli/nyligen flygga ungar Långetången, Haby bukt, Boh  11:30 (Michael Egerzon)
2 ad i par pulli/nyligen flygga ungar Långetången, Haby bukt, Boh  11:30 (Michael Egerzon)
2 ex Varvet Bovallstrand, Boh (Aimon Niklasson)
flyger omkring i området men besöker ej längre bohålet i stenskravlet
Rörsångare
2 ex spel/sång Fågeltornet, Svälte kile, Boh  19:30-21:00 (Frida Björkdahl)
Svarthätta
1 ex spel/sång Gamla skjutbanan, Boh  11:20 (Peter Strandvik)
Gransångare
1 ex spel/sång Gamla skjutbanan, Boh  11:20 (Peter Strandvik)
Törnskata
1 ex födosökande Klingsdalen, Boh  07:30 (Thomas Ring)
1 1K Klingsdalen, Boh (Thomas Ring)
Gråsiska
2 1K förbifl. Arvidsvik, Boh  20:15 (Peter Strandvik)