Onsdag 11 juli

Blåhake, underarten cyanecula
1 hane Hjälms våtmark, Hl (Catarina Alenius Jensen)
1 hane föda åt ungar hjälm, Hl (lennart hansson)
Ob. sillgrissla/tordmule
2 ex förbifl. Laxvik, Hl  14:30 (Johan Tufvesson)
Fällde långt ute
Vitkindad gås
20 ex rast Båtafjorden, Hl  09:15-10:00 (Elon Wismén)
Cirka.
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)
Bläsand
4 ex Larssons våtmark, Hl (Claes Leijon)
Snatterand
8 ex Bassängen, Hl  13:00-14:15 (Jimmy Stigh)
2 i par rast Bassängen, Hl  10:35-12:30 (Elon Wismén)
Kricka
10 ex rast Kullagärdes våtmark, Hl  13:00-13:20 (Elon Wismén)
Minst.
40 ex rast Larssons våtmark, Hl (Claes Leijon)
Skedand
6 ex Dammen, Hl  13:00-14:15 (Jimmy Stigh)
3 honf rast Kullagärdes våtmark, Hl  13:00-13:20 (Elon Wismén)
I bortersta (västligaste) delen.
1 ex förbifl. Grimsholmen, Skrea, Hl  07:00-08:00 (Göran Andersson)
Brunand
3 ex Dammen, Hl  13:00-14:15 (Jimmy Stigh)
2 hanar, en hona
Ejder
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
- ex Påarp, Hl (Claes Leijon)
Sjöorre
2 honf Grimsholmen, Skrea, Hl  07:00-08:00 (Göran Andersson)
Storlom
2 ad i par permanent revir Kroksjö, NV Veddige, Hl (Bo Kanje, Sonja Kanje)
Vi såg inga ungar
Toppskarv
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger)
1 2K rast Morups Tånge, Hl  18:00-19:45 (Christopher Gullander, Oscar Berkefalk Westman, Frida Nettelbladt)
Bland storskarvar på Lindbådan.
1 2K rast Korshamn, Hl  18:00-19:30 (Thomas Palholmen)
Ägretthäger
1 ex rast Getteröns naturreservat, Hl  19:30 (Britta Svensson)
Gick öppet en bit utanför himlens mynning
1 ex födosökande Getteröns naturreservat, Hl  10:45 (Christopher Gullander, Naturum Getterön)
Vid Himleåns mynning.
1 ex Himleåns mynning, Hl  13:00-14:15 (Jimmy Stigh)
1 ex rast Himleåns mynning, Hl  10:35-12:30 (Elon Wismén)
Stod vid stranden av Bassängen NV om mynningen och senare på en av de större revlarna rakt utanför mynningen.
Röd glada
1 ex födosökande Mossagård, Morup, Hl  09:25 (Ulf Persson, Anita Markusson)
1 ex förbifl. Vassvik, Eftra, Hl  08:25-11:05 (Martin Tjernberg, Esbjörn Olofsson)
1 ex Ullared, Hl  17:40 (Johannes Löfqvist)
Fälten väster om Ullared.
1 ex förbifl. Sperlingsgatan 7, Hl  08:30 (Peter Bengtsson)
Havsörn
1 ad Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)
1 ex Getteröns strandängar, Hl  13:00-14:15 (Jimmy Stigh)
Brun kärrhök
- hane Hjälms våtmark, Hl (Catarina Alenius Jensen)
1 hona Trönninge ängar, Hl  06:40-08:00 (Johan Tufvesson)
Sparvhök
1 ex Veka, Hl  16:00-16:40 (Göran Andersson)
Fiskgjuse
2 ex födosökande Grönaberg, Hl (Kerstin Sandberg)
Lärkfalk
1 ex förbifl. Påarp, Hl  10:10-10:40 (Göran Lindh, Margareta Lindh, Irene Hofstedt)
Pilgrimsfalk
1 ex födosökande Bassängen, Hl  10:35-12:30 (Elon Wismén)
Drog upp mängder av fåglar på vingarna vid ett tillfälle.
Vattenrall
- ex pulli/nyligen flygga ungar Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger)
En födotiggande unge hördes i det höga gräset 15-20 m N om östra gamla fyren.
Trana
1 ex förbifl. Hjälms våtmark, Hl (Catarina Alenius Jensen)
50 ex rast Getteröns naturreservat, Hl  19:30 (Britta Svensson)
Ca, utanför himleåns mynning
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)
1 ex födosökande Kullagärdes våtmark, Hl  13:00-13:20 (Elon Wismén)
Strandskata
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
30 ex Båtafjorden, Hl  09:15-10:00 (Elon Wismén)
Minst.
19 ex födosökande Hansagårds camping, Skrea, Hl (Henrik Johansson)
4 ex Vassvik, Eftra, Hl  08:25-11:05 (Martin Tjernberg, Esbjörn Olofsson)
ett par med nästan vuxen unge
- ex Påarp, Hl (Claes Leijon)
Skärfläcka
2 2K+ rast Båtafjorden, Hl  09:15-10:00 (Elon Wismén)
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)
35 ex stationär Dammen, Hl  10:20-10:35 (Elon Wismén)
6 ad obs i häcktid, lämplig biotop Trönninge ängar, Hl  09:00-10:00 (Göran Lindh, Margareta Lindh, Irene Hofstedt)
6 1K pulli/nyligen flygga ungar Trönninge ängar, Hl  09:00-10:00 (Göran Lindh, Margareta Lindh, Irene Hofstedt)
Mindre strandpipare
60 ex Bassängen, Hl  13:00-14:15 (Jimmy Stigh)
1 ad födosökande Korshamn, Hl  18:00-19:45 (Christopher Gullander, Oscar Berkefalk Westman, Frida Nettelbladt)
1 1K födosökande Korshamn, Hl  18:00-19:45 (Christopher Gullander, Oscar Berkefalk Westman, Frida Nettelbladt)
1 1K rast Vassvik, Eftra, Hl  08:25-11:05 (Martin Tjernberg, Esbjörn Olofsson)
4 ex rast Trönninge ängar, Hl  09:00-10:00 (Göran Lindh, Margareta Lindh, Irene Hofstedt)
4 ad par i lämplig häckbiotop Trönninge ängar, Hl  06:40-08:00 (Johan Tufvesson)
2 ad obs i häcktid, lämplig biotop Trönninge ängar, Hl  19:30-20:15 (Peter Bengtsson)
1 1K obs i häcktid, lämplig biotop Trönninge ängar, Hl  06:40-08:00 (Johan Tufvesson)
2 1K födosökande Larssons våtmark, Hl  20:30-20:50 (Peter Bengtsson)
1 ad obs i häcktid, lämplig biotop Larssons våtmark, Hl  20:30-20:50 (Peter Bengtsson)
Större strandpipare
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger)
1 ex Dammen, Hl  13:00-14:15 (Jimmy Stigh)
1 ad rast Dammen, Hl  10:20-10:35 (Elon Wismén)
10 ex Vassvik, Eftra, Hl  08:25-11:05 (Martin Tjernberg, Esbjörn Olofsson)
4 ex rast Påarp, Hl  10:10-10:40 (Göran Lindh, Margareta Lindh, Irene Hofstedt)
Fjällpipare
1 ex födosökande Vassvik, Eftra, Hl  21:00 (Christer Lööf)
1 2K+ rast Vassvik, Eftra, Hl  08:25-11:05 (Martin Tjernberg, Esbjörn Olofsson)
uppehåller sig på tångbank där den för det mesta ligger ner och är mycket svår att upptäcka. Orädd - många strandflanörer passerar på endast 10 meters avstånd utan att piparen reagerar nämnvärt. Troligen 2k
Ljungpipare
2 ex rast Morups Tånge, Hl  07:50-09:15 (Ulf Persson, Anita Markusson)
Tofsvipa
1 ex förbifl. Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
Den flög över Kausan och Västudden 13:15.
5 ex Kullagärdes våtmark, Hl  13:00-13:20 (Elon Wismén)
Minst.
2 ex Korshamn, Hl  18:00-19:30 (Thomas Palholmen)
- ex Vassvik, Eftra, Hl  08:25-11:05 (Martin Tjernberg, Esbjörn Olofsson)
- ex Larssons våtmark, Hl (Claes Leijon)
Mosnäppa
1 ex rast Korshamn, Hl  07:50-09:15 (Ulf Persson, Anita Markusson)
Spovsnäppa
1 ex rast Påarp, Hl  10:10-10:40 (Göran Lindh, Margareta Lindh, Irene Hofstedt)
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  09:00-10:00 (Göran Lindh, Margareta Lindh, Irene Hofstedt)
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  06:40-08:00 (Johan Tufvesson)
Kärrsnäppa
6 2K+ rast Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger)
Minst 6 ex sågs utspridda på ön under dagen.
32 ex födosökande Korshamn, Hl  18:00-19:45 (Christopher Gullander, Oscar Berkefalk Westman, Frida Nettelbladt)
25 ex rast Korshamn, Hl  07:50-09:15 (Ulf Persson, Anita Markusson)
6 ex Grimsholmen, Skrea, Hl  07:00-08:00 (Göran Andersson)
30 ex rast Vassvik, Eftra, Hl  08:25-11:05 (Martin Tjernberg, Esbjörn Olofsson)
2 ex rast Larssons våtmark, Hl (Claes Leijon)
Brushane
10 ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)
17 ex rast Bassängen, Hl  10:35-12:30 (Elon Wismén)
Längs V sidan.
4 ex rast Trönninge ängar, Hl  19:30-20:15 (Peter Bengtsson)
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  06:40-08:00 (Johan Tufvesson)
7 ex rast Larssons våtmark, Hl (Claes Leijon)
6 ex rast Larssons våtmark, Hl  20:30-20:50 (Peter Bengtsson)
4 ex rast Larssons våtmark, Hl  10:45-11:25 (Göran Lindh, Margareta Lindh, Irene Hofstedt)
Enkelbeckasin
1 ex födosökande Kullagärdes våtmark, Hl  13:00-13:20 (Elon Wismén)
2 ex rast Trönninge ängar, Hl  06:40-08:00 (Johan Tufvesson)
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  09:00-10:00 (Göran Lindh, Margareta Lindh, Irene Hofstedt)
6 ex rast Larssons våtmark, Hl  20:30-20:50 (Peter Bengtsson)
4 ex rast Larssons våtmark, Hl (Claes Leijon)
Småspov
1 ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger)
Storspov
3 ad rast Båtafjorden, Hl  09:15-10:00 (Elon Wismén)
2 ex Båtafjorden, Hl  15:00-15:20 (Jimmy Stigh)
5 ex födosökande Korshamn, Hl  18:00-19:45 (Christopher Gullander, Oscar Berkefalk Westman, Frida Nettelbladt)
2 ex födosökande Korshamn, Hl  07:50-09:15 (Ulf Persson, Anita Markusson)
Svartsnäppa
1 ex str S Korshamn, Hl  18:00-19:45 (Christopher Gullander, Oscar Berkefalk Westman, Frida Nettelbladt)
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  09:00-10:00 (Göran Lindh, Margareta Lindh, Irene Hofstedt)
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  06:40-08:00 (Johan Tufvesson)
Rödbena
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
2 ex födosökande Korshamn, Hl  07:50-09:15 (Ulf Persson, Anita Markusson)
1 ex Korshamn, Hl  18:00-19:30 (Thomas Palholmen)
4 ex Grimsholmen, Skrea, Hl  07:00-08:00 (Göran Andersson)
1 ex Vassvik, Eftra, Hl  08:25-11:05 (Martin Tjernberg, Esbjörn Olofsson)
2 ex rast Påarp, Hl  10:10-10:40 (Göran Lindh, Margareta Lindh, Irene Hofstedt)
2 ex rast Larssons våtmark, Hl (Claes Leijon)
Gluttsnäppa
1 ex Båtafjorden, Hl  15:00-15:20 (Jimmy Stigh)
1 ex rast Båtafjorden, Hl  09:15-10:00 (Elon Wismén)
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)
1 ex Bassängen, Hl  13:00-14:15 (Jimmy Stigh)
2 ex rast Påarp, Hl  10:10-10:40 (Göran Lindh, Margareta Lindh, Irene Hofstedt)
11 ex rast Trönninge ängar, Hl  06:40-08:00 (Johan Tufvesson)
6 ex rast Trönninge ängar, Hl  19:30-20:15 (Peter Bengtsson)
6 ex rast Trönninge ängar, Hl  09:00-10:00 (Göran Lindh, Margareta Lindh, Irene Hofstedt)
2 ex rast Larssons våtmark, Hl  20:30-20:50 (Peter Bengtsson)
2 ex rast Larssons våtmark, Hl  10:45-11:25 (Göran Lindh, Margareta Lindh, Irene Hofstedt)
Skogssnäppa
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)
1 ex rast Bassängen, Hl  10:35-12:30 (Elon Wismén)
4 ex rast Kullagärdes våtmark, Hl  13:00-13:20 (Elon Wismén)
12 ex rast Trönninge ängar, Hl  09:00-10:00 (Göran Lindh, Margareta Lindh, Irene Hofstedt)
12 ex rast Trönninge ängar, Hl  06:40-08:00 (Johan Tufvesson)
8 ex rast Trönninge ängar, Hl  19:30-20:15 (Peter Bengtsson)
1 ex rast Larssons våtmark, Hl  10:45-11:25 (Göran Lindh, Margareta Lindh, Irene Hofstedt)
1 ex rast Larssons våtmark, Hl (Claes Leijon)
Grönbena
2 ex rast Nidingen, Hl (Uno Unger)
De stod på tångvallen S om Kruthuset 07:45.
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)
15 ex rast Bassängen, Hl  10:35-12:30 (Elon Wismén)
Minst 15, utspridda längs alla stränder.
2 ex Bassängen, Hl  13:00-14:15 (Jimmy Stigh)
10 ex rast Kullagärdes våtmark, Hl  13:00-13:20 (Elon Wismén)
Minst.
2 ex Grimsholmen, Skrea, Hl  07:00-08:00 (Göran Andersson)
40 ex rast Trönninge ängar, Hl  09:00-10:00 (Göran Lindh, Margareta Lindh, Irene Hofstedt)
37 ex rast Trönninge ängar, Hl  06:40-08:00 (Johan Tufvesson)
35 ex rast Trönninge ängar, Hl  19:30-20:15 (Peter Bengtsson)
67 ex rast Larssons våtmark, Hl  10:45-11:25 (Göran Lindh, Margareta Lindh, Irene Hofstedt)
61 ex rast Larssons våtmark, Hl (Claes Leijon)
Drillsnäppa
1 ex lockläte Nidingen, Hl (Magnus Unger)
Den hördes översträckande vid 01-tiden.
2 ex rast Morups Tånge, Hl  07:50-09:15 (Ulf Persson, Anita Markusson)
4 ex Grimsholmen, Skrea, Hl  07:00-08:00 (Göran Andersson)
4 ex Vassvik, Eftra, Hl  08:25-11:05 (Martin Tjernberg, Esbjörn Olofsson)
2 ex rast Påarp, Hl  10:10-10:40 (Göran Lindh, Margareta Lindh, Irene Hofstedt)
Silltrut
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
1 ad Kullagärdes våtmark, Hl  13:00-13:20 (Elon Wismén)
Tretåig mås
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
Småtärna
2 1K Grimsholmen, Skrea, Hl  07:00-08:00 (Göran Andersson)
1 ad Grimsholmen, Skrea, Hl  07:00-08:00 (Göran Andersson)
9 1K pulli/nyligen flygga ungar Vassvik, Eftra, Hl  08:25-11:05 (Martin Tjernberg, Esbjörn Olofsson)
flygga ungar fiskar tidvis intensivt
6 ad i par upprörd, varnande Vassvik, Eftra, Hl  08:25-11:05 (Martin Tjernberg, Esbjörn Olofsson)
ses mestadels vid snäckbädden på norra delen av Norra Ören. Åtminstone fyra av dessa mobbar ofta fisktärnor som uppehåller sig på samma ställe
Silvertärna
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger)
4 ad obs i häcktid, lämplig biotop Vassvik, Eftra, Hl  08:25-11:05 (Martin Tjernberg, Esbjörn Olofsson)
Norra Ören
Fisktärna
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
2 ex rast Båtafjorden, Hl  09:15-10:00 (Elon Wismén)
2 ex födosökande Morups Tånge, Hl  07:50-09:15 (Ulf Persson, Anita Markusson)
Linbådan
10 ex obs i häcktid, lämplig biotop Vassvik, Eftra, Hl  08:25-11:05 (Martin Tjernberg, Esbjörn Olofsson)
Norra Ören. Uppskattat antal
7 ex rast Påarp, Hl  10:10-10:40 (Göran Lindh, Margareta Lindh, Irene Hofstedt)
6 ex förbifl. Laxvik, Hl  14:30 (Johan Tufvesson)
Kentsk tärna
4 ex förbifl. Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
2 ex, någon gång 4 ex, sågs eller hördes vid några tillfällen under dagen.
1 ad förbifl. Dammen, Hl  10:20-10:35 (Elon Wismén)
1 ad födosökande Laxvik, Hl  14:30 (Johan Tufvesson)
1 1K förbifl. Laxvik, Hl  14:30 (Johan Tufvesson)
Tordmule
1 ex Grimsholmen, Skrea, Hl  07:00-08:00 (Göran Andersson)
Tobisgrissla
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
3 ex Grimsholmen, Skrea, Hl  07:00-08:00 (Göran Andersson)
Skogsduva
1 ex förbifl. Veka, Hl  16:45-17:00 (Göran Andersson)
Turkduva
1 ex stationär Varbergs centrum, Hl  06:10 (Klas Rosenkvist)
Tornseglare
- ex födosökande Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
5-10 ex samtidigt vid något tillfälle.
5 ex Påarp, Hl (Claes Leijon)
Spillkråka
1 ex Blackedal, Frillesås, Hl  00:00 (Jimmy Stigh)
1 ex lockläte Veka, Hl  16:00-16:40 (Göran Andersson)
Sånglärka
- ex Hjälms våtmark, Hl (Catarina Alenius Jensen)
1 ex födosökande Kullagärdes våtmark, Hl  13:00-13:20 (Elon Wismén)
Backsvala
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)
10 ex Bassängen, Hl  13:00-14:15 (Jimmy Stigh)
Ladusvala
20 ex Kullagärdes våtmark, Hl  13:00-13:20 (Elon Wismén)
Minst.
5 ex Påarp, Hl (Claes Leijon)
Hussvala
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
Fältpiplärka
1 ex Korshamn, Hl  10:00 (Per Bergström)
Sågs i sanddynorna syd fyren.
Ängspiplärka
3 ex Kullagärdes våtmark, Hl  13:00-13:20 (Elon Wismén)
Skärpiplärka
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
Tre årsungar ringmärktes.
2 ex obs i häcktid, lämplig biotop Vassvik, Eftra, Hl  08:25-11:05 (Martin Tjernberg, Esbjörn Olofsson)
minst 2 ex Norra Ören
Forsärla
2 ex Alafors, Älvsåker, Hl  18:00-19:00 (Ulf Levén)
1 ad hona Alafors, Älvsåker, Hl  06:00-06:15 (Maj-Lis Borg)
Sädesärla
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
En årsunge ringmärktes.
3 ex födosökande Kullagärdes våtmark, Hl  13:00-13:20 (Elon Wismén)
2 ex Påarp, Hl (Claes Leijon)
Strömstare
1 1K Alafors, Älvsåker, Hl  06:00-06:15 (Maj-Lis Borg)
Alafors kvarn
Järnsparv
1 ex permanent revir Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)
1 ex spel/sång Kanalen, Hl  10:35-12:30 (Elon Wismén)
Intill nya parkeringen.
Svarthakad buskskvätta
1 ad hane permanent revir Båtafjorden, Hl  09:15-10:00 (Elon Wismén)
Satt och sjöng i buskage nära stora parkeringen.
1 hane Kärra, Stråvalla, Hl  15:40 (Jimmy Stigh)
Stenskvätta
1 ad hane upprörd, varnande Båtafjorden, Hl  09:15-10:00 (Elon Wismén)
10 1K Påarp, Hl (Claes Leijon)
Törnsångare
1 ex spel/sång Påarp, Hl (Claes Leijon)
Svarthätta
1 ex spel/sång Båtafjordens fågeltorn, Hl  09:15-10:00 (Elon Wismén)
Hördes N om tornet.
Gransångare
1 ex spel/sång Kanalen, Hl  10:35-12:30 (Elon Wismén)
Intill nya parkeringen.
2 ex spel/sång Hansagårds camping, Skrea, Hl (Henrik Johansson)
Lövsångare
1 1K hane rast Nidingen, Hl (Uno Unger)
Höstens första årsunge, ringmärktes.
1 ex spel/sång Båtafjordens fågeltorn, Hl  09:15-10:00 (Elon Wismén)
N om tornet.
Svartvit flugsnappare
1 ex Blackedal, Frillesås, Hl  00:00 (Jimmy Stigh)
Törnskata
1 ad hane Kroksberg, Hl  12:51 (Elon Wismén)
Satt intill Brearedsvägen.
Råka
10 ex födosökande Korshamn, Hl  07:50-09:15 (Ulf Persson, Anita Markusson)
20 ex Påarp, Hl (Claes Leijon)
Gråkråka
1 ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger)
Den satt en stund på Prästens grav under morgonen.
Stare
500 ex födosökande Hansagårds camping, Skrea, Hl (Henrik Johansson)
Hämpling
1 ex förbifl. Båtafjorden, Hl  09:15-10:00 (Elon Wismén)
Mindre korsnäbb
4 ex förbifl. Veka, Hl  16:45-17:00 (Göran Andersson)
Sävsparv
- ex Hjälms våtmark, Hl (Catarina Alenius Jensen)