Onsdag 11 juli

Sångsvan
1 ex Torslandaviken, Boh  06:00-09:00 (Ola Wennberg)
Snatterand
14 ex födosökande Torslandaviken, Boh  19:00-20:30 (Andreas Holm)
7 ex Torslandaviken, Boh  06:00-09:00 (Ola Wennberg)
4 pull bo, ägg/ungar Torslandaviken, Boh  06:00-09:00 (Ola Wennberg)
Norra kilen.
4 ex bo, ägg/ungar Vg-delen, Vg  06:00-09:00 (Ola Wennberg)
Norra kilen. Samma kull som i Boh. Ungarna ca 10 dagar gamla.
Brunand
3 hane Torslandaviken, Boh  06:00-09:00 (Ola Wennberg)
Skäggdopping
4 ex födosökande Torslandaviken, Boh  19:00-20:30 (Andreas Holm)
Brun kärrhök
1 ad hona Torslandaviken, Boh  06:00-09:00 (Ola Wennberg)
1 hane Götaälvstranden, Gårdsten, Vg (Peter Strandvik)
Duvhök
1 hane Storeberget, Vg  18:05 (Peter Strandvik)
Sparvhök
1 ex förbifl. Södra Tynnered, Göteborg, Vg  14:40 (Stefan Andersson)
Rubingatan.
Ormvråk
2 ad i par permanent revir Fridhemsviken, Vg  08:40-09:10 (Johannes Löfqvist)
1 pull bo, hörda ungar Fridhemsviken, Vg  19:35 (Fredrik Andersson)
Ordentligt liv vid boet. Bör väl vara flygga vilken dag som helst.
- pull bo, hörda ungar Fridhemsviken, Vg  08:40-09:10 (Johannes Löfqvist)
Hördes från strandskogen söder om viken medan de adulta fåglarna kretsade över.
Fiskgjuse
1 ex förbifl. Torslandaviken, Boh  19:00-20:30 (Andreas Holm)
1 ex Torslandaviken, Boh  06:00-09:00 (Ola Wennberg)
Vattenrall
1 ex lockläte Sudda, Boh  07:28-07:33 (Thomas Karlsson)
Strandskata
6 ex födosökande Lammholmsviken, Boh  08:10-08:20 (Thomas Karlsson)
1 ad födosökande Kråkholmen, Boh  12:05 (Thomas Karlsson)
1 ex Rågåkern, Vg  11:15 (Bo Brinkhoff)
landade en kort stund på vårt hustak
Mindre strandpipare
2 ex upprörd, varnande Torslandaviken, Boh  06:00-09:00 (Ola Wennberg)
1 ex födosökande Vadarstranden, Boh  19:00-20:30 (Andreas Holm)
Tofsvipa
2 ex lockläte Vadarstranden, Boh  19:00-20:30 (Andreas Holm)
Brushane
4 ex Torslandaviken, Boh  06:00-09:00 (Ola Wennberg)
Enkelbeckasin
1 ex förbifl. Pinan, Boh  12:05 (Thomas Karlsson)
1 ex rast Fridhemsviken, Vg  08:40-09:10 (Johannes Löfqvist)
Svartsnäppa
1 ex födosökande Vadarstranden, Boh  19:00-20:30 (Andreas Holm)
1 ex rast Vadskärsudden, Vg  13:30 (Thomas Johansson)
Rödbena
1 ex Torslandaviken, Boh  06:00-09:00 (Ola Wennberg)
Skogssnäppa
4 ex Torslandaviken, Boh  06:00-09:00 (Ola Wennberg)
5 ex födosökande Vadarstranden, Boh  19:00-20:30 (Andreas Holm)
1 ex Välen, Göteborg, Vg (Oskar Appell)
Grönbena
3 ex Torslandaviken, Boh  06:00-09:00 (Ola Wennberg)
2 ex rast Vadskärsudden, Vg  13:30 (Thomas Johansson)
1 ex rast Fridhemsviken, Vg  08:40-09:10 (Johannes Löfqvist)
Drillsnäppa
1 ex Krossholmen, Torslanda, Boh (Per-Erik Hagström, Jeanette Hagström)
1 ex födosökande Vadarstranden, Boh  19:00-20:30 (Andreas Holm)
1 ex födosökande Vadskärsudden, Vg  13:30 (Thomas Johansson)
Silltrut
1 ad födosökande Vadskärsudden, Vg  13:30 (Thomas Johansson)
1 ad Slätta damm, Vg  21:00-22:00 (Bo Brinkhoff)
1 ad förbifl. Centralstationen, Göteborg, Vg (Albin Torsson)
Fisktärna
2 ex födosökande Kilen, Boh  07:33-08:00 (Thomas Karlsson)
1 ex födosökande Kråkholmen, Boh  12:05 (Thomas Karlsson)
Ringduva
2 ex förbifl. Torslandaviken, Boh  19:00-20:30 (Andreas Holm)
1 ex spel/sång Hisingsparken, Vg  21:00-22:00 (Bo Brinkhoff)
Tornseglare
1 ex födosökande Sudda, Boh  07:28-07:33 (Thomas Karlsson)
8 ex födosökande Fotö, Boh  07:33-08:00 (Thomas Karlsson)
10 ex födosökande Fiskehamnen, Boh  08:24 (Thomas Karlsson)
20 ex spel/sång Bjurslätt, Hisingen, Vg  22:00 (Bo Brinkhoff)
Kungsfiskare
1 ad förbifl. Långholmen, Björlanda, Boh  13:30 (Hans Utterberg)
Flög snabbt förbi längs stranden och fortsatte mot St Hästholmen.
Göktyta
1 ex Vg-delen, Vg  06:00-09:00 (Ola Wennberg)
Krutlagret. Udda tid.
Spillkråka
1 ex Brudarebacken, Göteborg, Vg (Stig Carlsson)
Ladusvala
3 ex födosökande Torslandaviken, Boh  19:00-20:30 (Andreas Holm)
Sädesärla
3 1K+ födosökande Korsvik, Boh  07:33-08:00 (Thomas Karlsson)
Buskskvätta
1 ex Brudarebacken, Göteborg, Vg (Stig Carlsson)
2 i par par i lämplig häckbiotop Fridhemsviken, Vg  08:40-09:10 (Johannes Löfqvist)
Gräshoppsångare
1 ex spel/sång Kornhalls färjeläge, Säve, Boh  00:35 (Henrik Karlsson)
Kärrsångare
1 ex spel/sång Torslandaviken, Boh  19:00-20:30 (Andreas Holm)
Rörsångare
1 ex spel/sång Torslandaviken, Boh  19:00-20:30 (Andreas Holm)
Trädgårdssångare
1 ex spel/sång Sandvik, Torslanda, Boh, Boh (Per-Erik Hagström, Jeanette Hagström)
Svarthätta
1 ex spel/sång Hisingsparken, Vg  21:00-22:00 (Bo Brinkhoff)
Lövsångare
1 ex spel/sång Rågåkern, Vg  12:00 (Bo Brinkhoff)
Grå flugsnappare
1 ex födosökande Hårssjön, Vg  11:00 (Jan Lövgren)
Skäggmes
1 ex Torslandaviken, Boh  06:00-09:00 (Ola Wennberg)
1 ex lockläte Vadskärsudden, Vg  13:30 (Thomas Johansson)
Gråkråka
20 ex Torslandaviken, Boh  19:00-20:30 (Andreas Holm)
Stare
500 1K Torslandaviken, Boh  06:00-09:00 (Ola Wennberg)
100 ex Torslandaviken, Boh  19:00-20:30 (Andreas Holm)
min
25 ex förbifl. Frölunda, Göteborg, Vg (Jan Mogol)
Steglits
10 ex Torslandaviken, Boh  06:00-09:00 (Ola Wennberg)
3 ex förbifl. Fågeltornskullen, Boh  19:00-20:30 (Andreas Holm)
5 ex födosökande Vadskärsudden, Vg  13:30 (Thomas Johansson)
1 ex spel/sång Råda säteri, Vg  19:20 (Fredrik Andersson)
1 ex spel/sång Råda stock, Mölnlycke, Vg  19:15 (Fredrik Andersson)
Brunsiska
2 ex Torslandaviken, Boh  06:00-09:00 (Ola Wennberg)
Sävsparv
1 ad hane spel/sång Lammholmsviken, Boh  08:10-08:20 (Thomas Karlsson)