Torsdag 12 juli

Rapphöna
1 1K födosökande Inre strandängarna, Boh  18:15-20:00 (Per Undeland, Nils-Erik Nilsson, Tomas Torstenson m.fl.)
Verkade ha en ring i näbben
Brun kärrhök
1 ad hona födosökande Risån, Kåröd, Boh  07:00 (Hans Petersson)
Ormvråk
1 ex förbifl. Västrabovägen, Boh  08:40 (Olof Kosterbärg)
Mot V.
Lärkfalk
1 ex födosökande Ramsön, Boh  11:25 (Håkan Aronsson)
Vi sitter på altanen när falken tar en ladusvala ca 15 m ifrån oss!
Trana
1 ad Vik, Boh  17:45 (Peter Strandvik)
Strandskata
1 ex rast Östra kilen, Boh  18:15-20:00 (Per Undeland, Nils-Erik Nilsson, Tomas Torstenson m.fl.)
12 ex födosökande Mollön, Herrestad, Boh  07:50-08:20 (Kenneth Johansson)
1 ex rast Bergs kile, Boh  14:50 (Jan Johansson)
Större strandpipare
3 2K+ Fykan, Boh  21:00-23:00 (Kent Kristenson)
Tofsvipa
1 ex förbifl. Skåreskär, Boh  12:01 (Nils Abrahamsson)
Mosnäppa
1 ad rast Östra kilen, Boh  18:15-20:00 (Per Undeland, Nils-Erik Nilsson, Tomas Torstenson m.fl.)
Leran på V sidan
Kärrsnäppa
2 ex rast Mollön, Herrestad, Boh  07:50-08:20 (Kenneth Johansson)
Rödbena
2 ad födosökande Östra kilen, Boh  18:15-20:00 (Per Undeland, Nils-Erik Nilsson, Tomas Torstenson m.fl.)
2 1K födosökande Östra kilen, Boh  18:15-20:00 (Per Undeland, Nils-Erik Nilsson, Tomas Torstenson m.fl.)
Minst 2
Gluttsnäppa
1 ex rast Östra kilen, Boh  18:15-20:00 (Per Undeland, Nils-Erik Nilsson, Tomas Torstenson m.fl.)
1 ex rast Mollön, Herrestad, Boh  07:50-08:20 (Kenneth Johansson)
Grönbena
1 ex förbifl. Västrabovägen, Boh  08:50 (Olof Kosterbärg)
1 ex rast Mollön, Herrestad, Boh  07:50-08:20 (Kenneth Johansson)
Drillsnäppa
6 ex str S Fykan, Boh  21:00-23:00 (Kent Kristenson)
Silltrut
4 ad förbifl. Väggabacken, Boh  19:30 (Michael Egerzon)
Fisktärna
60 ex Tenholmen, Boh  11:04 (Nils Abrahamsson)
Uppskattat antal, troligen fler. Minst ngt tioatal 1K
Kentsk tärna
2 ex str S Fykan, Boh  21:00-23:00 (Kent Kristenson)
Tobisgrissla
2 ad förbifl. Rödskär, Boh  15:35 (Nils Abrahamsson)
3 2K+ Fykan, Boh  21:00-23:00 (Kent Kristenson)
Ringduva
1 ex spel/sång Västrabovägen, Boh  07:30 (Olof Kosterbärg)
Tornseglare
2 ex födosökande Västrabovägen, Boh (Olof Kosterbärg)
20 ex obs i häcktid, lämplig biotop Väggabacken, Boh  19:30 (Michael Egerzon)
Tillfälligt besök under takpannorna.
7 ex födosökande Smedseröd, Boh (Thomas Ring)
5 ex födosökande Olsnäs, Boh (Christer Niklasson)
Sånglärka
2 ex permanent revir Utäng, Boh  18:15-20:00 (Per Undeland, Nils-Erik Nilsson, Tomas Torstenson m.fl.)
Ladusvala
3 ex födosökande Bergs kile, Boh  14:50 (Jan Johansson)
Hussvala
50 ex födosökande Olsnäs, Boh (Christer Niklasson)
tog flygmyror ? Minst 50
Ängspiplärka
- ex permanent revir Inre strandängarna, Boh  18:15-20:00 (Per Undeland, Nils-Erik Nilsson, Tomas Torstenson m.fl.)
Skärpiplärka
1 ex Lille Bror, Boh  14:00 (Nils Abrahamsson)
1 ex Fykan, Boh  21:00-23:00 (Kent Kristenson)
Rödstjärt
1 hona upprörd, varnande Radona indomr., Boh  18:00-18:15 (Per Undeland, Nils-Erik Nilsson, Tomas Torstenson m.fl.)
Stenskvätta
5 ex permanent revir Inre strandängarna, Boh  18:15-20:00 (Per Undeland, Nils-Erik Nilsson, Tomas Torstenson m.fl.)
Ca. 5, ad + 1K
Rörsångare
1 ex spel/sång Fossen, Boh  02:25 (Tobias Hammarberg, Jonathan Johansson)
Campingen.
Nötkråka
1 ex lockläte Holmevatten, Boh (Billy Karlsson)
Steglits
2 ex födosökande Västrabovägen, Boh (Olof Kosterbärg)
3 ex Tjärnö. Lindholmen SV Udden, Boh (Kjell Båld, Elsa Hahne)
Hämpling
4 ex förbifl. Inre strandängarna, Boh  18:15-20:00 (Per Undeland, Nils-Erik Nilsson, Tomas Torstenson m.fl.)
Gråsiska
3 1K pulli/nyligen flygga ungar Smedjegatan, Boh  10:15-10:25 (Peter Strandvik)
Mattiggande, i släptåget, efter ad fågel
Stenknäck
3 1K födosökande Holmen, Boh  17:00 (Hans Petersson)
2 ad i par födosökande Holmen, Boh  17:00 (Hans Petersson)