Torsdag 12 juli

Blåhake, underarten cyanecula
2 ex Hjälms våtmark, Hl  06:15-07:45 (Jimmy Stigh)
2 ad matade ungar
2 ad i par föda åt ungar Hjälms våtmark, Hl  04:20-06:30 (Ulf Persson)
2 i par föda åt ungar Hjälms våtmark, Hl (Ove Ferling)
1 hane föda åt ungar Hjälms våtmark, Hl  12:45 (Urban Eriksson)
Ungarna matas med en kraftig grön larv
Vitkindad gås
5 ex Getterön, Hl (Claes Leijon)
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Mikael Johansson)
Ejder
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
- ex Glommens sten, Hl  08:00-08:30 (Thomas Palholmen)
Sjöorre
- ex rast Påarp, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén)
Svärta
8 ex rast Påarp, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén)
Vaktel
2 ex spel/sång Hjälms våtmark, Hl  06:15-07:45 (Jimmy Stigh)
Söder om och längs vallen
2 ex spel/sång Hjälms våtmark, Hl  04:20-06:30 (Ulf Persson)
1 ex spel/sång Hjälms våtmark, Hl (Leif Jonasson)
Skäggdopping
2 ex Rossaredsviken, Hl  08:10-08:20 (Jimmy Stigh)
Gråhakedopping
1 ex rast Påarp, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén)
Toppskarv
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger)
Bivråk
1 ex Sandsjöbacka naturreservat, Hl  08:30-10:30 (Lars-Olof Sandberg, Birgit Sandberg)
1 ex födosökande Blomäng, Skedala, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén)
Röd glada
1 ex Rossaredsviken, Hl  08:10-08:20 (Jimmy Stigh)
1 ex födosökande Modellflygplatsen, Hl  11:00 (Thomas Palholmen)
1 ex födosökande Toftasjön, Hl (Anders Wirdheim)
Brun kärrhök
1 hane födosökande Låddholmsviken, Hl  19:45-20:10 (Hans Wahlberg)
1 ex födosökande Brandshultsviken, Vallda, Hl  13:30 (Fredrik Klingberg)
Duvhök
1 ex förbifl. Ätran, Gunnarp, Hl  10:00 (Lars Eliasson)
Sparvhök
2 ex Getterön, Hl (Claes Leijon)
Fiskgjuse
1 ex Sandsjöbacka naturreservat, Hl  08:30-10:30 (Lars-Olof Sandberg, Birgit Sandberg)
Lärkfalk
1 ex Hamra, Vallda, Hl  12:30 (Fredrik Klingberg)
Vattenrall
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger)
Trana
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Mikael Johansson)
Strandskata
- ex pulli/nyligen flygga ungar Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
En adult märkt orange/grå varnade intill en flygg omärkt unge på västra delen av Svacken. En enbart metallmärkt adult har på samma sätt varit orolig för en årsunge S om Kruthuset som märktes i förrgår. Troligen rör det sig om paret som häckade på SO-udden med sina två nu flygga ungar.
14 ex rast Låddholmsviken, Hl  19:45-20:10 (Hans Wahlberg)
2 1K Vassvik, Eftra, Hl  13:00-13:30 (Göran Andersson)
1 ex förbifl. Särdals hed, Hl  10:30-12:00 (Tommie Fagerberg)
1 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  10:00-11:20 (Christopher Gullander, Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén)
Skärfläcka
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Mikael Johansson)
12 1K födosökande Trönninge ängar, Hl  10:00-11:20 (Christopher Gullander, Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén)
4 ad födosökande Trönninge ängar, Hl  10:00-11:20 (Christopher Gullander, Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén)
4 1K rast Larssons våtmark, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén)
Mindre strandpipare
2 ex Hjälms våtmark, Hl  06:15-07:45 (Jimmy Stigh)
1 ex Vassvik, Eftra, Hl  13:00-13:30 (Göran Andersson)
2 ad födosökande Trönninge ängar, Hl  10:00-11:20 (Christopher Gullander, Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén)
2 1K födosökande Trönninge ängar, Hl  10:00-11:20 (Christopher Gullander, Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén)
1 ex obs i häcktid, lämplig biotop Lillegårds torvbrytning, Hl (Julius Wengelin Grantén)
Större strandpipare
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
En helt utväxt årsunge burfångades på Playan och ringmärktes. Ytterligare minst en årsunge sågs idag.
5 ex rast Låddholmsviken, Hl  19:45-20:10 (Hans Wahlberg)
2 ex Vassvik, Eftra, Hl  13:00-13:30 (Göran Andersson)
Fjällpipare
1 ad rast Vassvik, Eftra, Hl  22:00 (Mats Hallberg)
1 ex Vassvik, Eftra, Hl  13:00-13:30 (Göran Andersson)
Ljungpipare
2 ex rast Låddholmsviken, Hl  19:45-20:10 (Hans Wahlberg)
1 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  10:00-11:20 (Christopher Gullander, Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén)
Tofsvipa
7 ex Låddholmsviken, Hl  19:45-20:10 (Hans Wahlberg)
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Mikael Johansson)
5 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  10:00-11:20 (Christopher Gullander, Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén)
Kustsnäppa
2 ad rast Nidingen, Hl (Uno Unger)
Två adulta (3K+) ex i full sommardräkt rastade tillsammans på olika ställen på ön. Den ena var individmärkt med en orange ring ovan vänster tarsled och en metallring under tarsleden på samma ben. På höger ben hade den en mörkblå alfanumerisk ring med inskriptionen E37 på tarsen.
1 ad individmärkt Nidingen, Hl (Uno Unger)
Den var individmärkt med en orange ring ovan vänster tarsled och en metallring under tarsleden på samma ben. På höger ben hade den en mörkblå alfanumerisk ring med inskriptionen E37. Detta ex och ett omärkt ex i sällskap var båda adulta (3K+) i full sommardräkt.
Mosnäppa
2 ex Hjälms våtmark, Hl  06:15-07:45 (Jimmy Stigh)
Kärrsnäppa
18 2K+ rast Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger)
Minst 18 ex (kanske upp mot 25 ex) varav två adulta (3K+) ringmärktes.
6 ex rast Låddholmsviken, Hl  19:45-20:10 (Hans Wahlberg)
10 ex Vassvik, Eftra, Hl  13:00-13:30 (Göran Andersson)
6 ad rast Vassvik, Eftra, Hl  22:00 (Mats Hallberg)
Brushane
4 ex Hjälms våtmark, Hl  06:15-07:45 (Jimmy Stigh)
6 ex rast Getterön, Hl (Claes Leijon)
1 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  10:00-11:20 (Christopher Gullander, Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén)
14 ex rast Larssons våtmark, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén)
Enkelbeckasin
3 ex Hjälms våtmark, Hl  06:15-07:45 (Jimmy Stigh)
2 ex Hjälms våtmark, Hl  04:20-06:30 (Ulf Persson)
2 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  10:00-11:20 (Christopher Gullander, Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén)
2 ex rast Larssons våtmark, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén)
Småspov
2 ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger)
Storspov
1 ex Påarp, Hl  18:06 (Christer Claesson)
Svartsnäppa
1 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  10:00-11:20 (Christopher Gullander, Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén)
Rödbena
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
En precis flygg unge i Kausan burfångades och ringmärktes.
1 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  10:00-11:20 (Christopher Gullander, Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén)
Gluttsnäppa
1 ex rast Låddholmsviken, Hl  19:45-20:10 (Hans Wahlberg)
1 ex rast Stallviken, Hl  20:15 (Hans Wahlberg)
1 ex rast Påarp, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén)
5 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  10:00-11:20 (Christopher Gullander, Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén)
Skogssnäppa
1 ex rast Nidingen, Hl (Uno Unger)
Den rastade på Hamnudden och Västudden kl. 05-07.
4 ex Hjälms våtmark, Hl  06:15-07:45 (Jimmy Stigh)
3 ex rast Hjälms våtmark, Hl  04:20-06:30 (Ulf Persson)
3 ex rast Hjälms våtmark, Hl (Leif Jonasson)
2 ex Hjälms våtmark, Hl (Ove Ferling)
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Mikael Johansson)
1 ex Dammen, Hl  12:30-14:00 (Anders Larsson)
15 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  10:00-11:20 (Christopher Gullander, Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén)
6 ex rast Larssons våtmark, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén)
Grönbena
8 ex Hjälms våtmark, Hl  06:15-07:45 (Jimmy Stigh)
3 ex Hjälms våtmark, Hl (Ove Ferling)
2 ex rast Hjälms våtmark, Hl (Leif Jonasson)
16 ex rast Getterön, Hl (Claes Leijon)
1 ex födosökande Glommens sten, Hl  08:00-08:30 (Thomas Palholmen)
47 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  10:00-11:20 (Christopher Gullander, Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén)
47 ex rast Larssons våtmark, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén)
Drillsnäppa
5 ex rast Nidingen, Hl (Uno Unger)
Ca 5 ex fördelade på Hamnudden och Ostudden.
2 ex Hjälms våtmark, Hl  06:15-07:45 (Jimmy Stigh)
1 ex Hjälms våtmark, Hl (Ove Ferling)
1 ex födosökande Glommens sten, Hl  08:00-08:30 (Thomas Palholmen)
2 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  10:00-11:20 (Christopher Gullander, Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén)
Roskarl
1 ex rast Nidingen, Hl (Uno Unger)
Den höll till på Hamnudden vid 05-tiden.
Silltrut
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
1 ad rast Ringsegårds strand, Skrea, Hl  18:00 (Erik Jonsson)
2 ex rast Påarp, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén)
Tretåig mås
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
Småtärna
10 ex Vassvik, Eftra, Hl  13:00-13:30 (Göran Andersson)
Varav några 1k
Silvertärna
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
2 ex Vassvik, Eftra, Hl  13:00-13:30 (Göran Andersson)
Fisktärna
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
Kentsk tärna
4 ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
Minst 4 ex höll till på Västudden under morgonen.
Sillgrissla
1 ad stationär Nidingen, Hl (Uno Unger)
I full sommardräkt, uppmärksammades på lätet, där den låg ca 200 m N om Ostudden.
Tobisgrissla
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
Skogsduva
1 ex förbifl. Riddarekulle, Vallda, Hl  08:05-08:40 (Ulf Persson)
1 ex Hjälms våtmark, Hl  06:15-07:45 (Jimmy Stigh)
Ringduva
2 ex födosökande Riddarekulle, Vallda, Hl  08:05-08:40 (Ulf Persson)
1 ex spel/sång Getterön, Hl (Claes Leijon)
Tornseglare
6 ex födosökande Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
Minst 6 ex vid något tillfälle.
3 ex födosökande Riddarekulle, Vallda, Hl  08:05-08:40 (Ulf Persson)
10 ex Getterön, Hl (Claes Leijon)
2 ex födosökande Särdals hed, Hl  10:30-12:00 (Tommie Fagerberg)
10 ex födosökande Brunnsgatan 4, Hl  11:00 (Göran Lindh, Margareta Lindh)
17 ex födosökande Vallås, Snöstorp, Hl  11:10 (Joakim Lindblom)
nära centrum
Mindre hackspett
1 ex spel/sång Brandshult, Släp, Hl  10:00 (Fredrik Klingberg)
Sånglärka
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Mikael Johansson)
Backsvala
1 ex födosökande Särdals hed, Hl  10:30-12:00 (Tommie Fagerberg)
3 ex födosökande Risarps grusgrop, Hl  09:15-10:00 (Göran Lindh, Margareta Lindh)
Ladusvala
2 ad födosökande Riddarekulle, Vallda, Hl  08:05-08:40 (Ulf Persson)
1 1K födosökande Riddarekulle, Vallda, Hl  08:05-08:40 (Ulf Persson)
20 ex Sandsjöbacka naturreservat, Hl  08:30-10:30 (Lars-Olof Sandberg, Birgit Sandberg)
5 ex födosökande Yttrekolla, Hl  18:20 (Mikael Nilsson, Sara Athley Nilsson)
20 ex Getterön, Hl (Claes Leijon)
10 ex födosökande Särdals hed, Hl  10:30-12:00 (Tommie Fagerberg)
- ex födosökande Lillegårds torvbrytning, Hl (Julius Wengelin Grantén)
Hussvala
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
3 ex Hamra, Vallda, Hl  12:30 (Fredrik Klingberg)
2 ad födosökande Riddarekulle, Vallda, Hl  08:05-08:40 (Ulf Persson)
- ex födosökande Lillegårds torvbrytning, Hl (Julius Wengelin Grantén)
Fältpiplärka
1 ad födosökande Morups Tånge, Hl (Henrik Johansson)
Trädpiplärka
1 ex förbifl. Hjälms våtmark, Hl  06:15-07:45 (Jimmy Stigh)
1 ex förbifl. Lillegårds torvbrytning, Hl (Julius Wengelin Grantén)
lockade
Ängspiplärka
2 ex födosökande Riddarekulle, Vallda, Hl  08:05-08:40 (Ulf Persson)
1 ex Sandsjöbacka naturreservat, Hl  08:30-10:30 (Lars-Olof Sandberg, Birgit Sandberg)
2 ex obs i häcktid, lämplig biotop Särdals hed, Hl  10:30-12:00 (Tommie Fagerberg)
Skärpiplärka
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
1 ad Getterön, Hl  15:00 (Pär Sandberg)
4:e vik. Ev en till...juv?
2 ex föda åt ungar Vassvik, Eftra, Hl (Tommy Ekmark, Ilona Ekmark)
Forsärla
2 i par föda åt ungar Alafors, Älvsåker, Hl (Ove Ferling)
- ex Hjälm, Hl  08:00-08:15 (Jimmy Stigh)
Sädesärla
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
5 ex födosökande Särdals hed, Hl  10:30-12:00 (Tommie Fagerberg)
Sädesärla, rasen alba
1 ad födosökande Riddarekulle, Vallda, Hl  08:05-08:40 (Ulf Persson)
1 1K födosökande Riddarekulle, Vallda, Hl  08:05-08:40 (Ulf Persson)
Buskskvätta
4 ex Hjälms våtmark, Hl  06:15-07:45 (Jimmy Stigh)
Svarthakad buskskvätta
1 hane obs i häcktid, lämplig biotop Särdals hed, Hl  10:30-12:00 (Tommie Fagerberg)
Gräshoppsångare
1 ex spel/sång Hansagårds camping, Skrea, Hl  06:00 (Henrik Johansson)
Sävsångare
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Mikael Johansson)
Rörsångare
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Mikael Johansson)
Törnsångare
1 ex Sandsjöbacka naturreservat, Hl  08:30-10:30 (Lars-Olof Sandberg, Birgit Sandberg)
1 ex spel/sång Getterön, Hl (Claes Leijon)
2 ex obs i häcktid, lämplig biotop Särdals hed, Hl  10:30-12:00 (Tommie Fagerberg)
1 ex spel/sång Påarp, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén)
Trädgårdssångare
1 ex födosökande Riddarekulle, Vallda, Hl  08:05-08:40 (Ulf Persson)
Svarthätta
1 ad hane spel/sång Riddarekulle, Vallda, Hl  08:05-08:40 (Ulf Persson)
Gransångare
1 ex Sandsjöbacka naturreservat, Hl  08:30-10:30 (Lars-Olof Sandberg, Birgit Sandberg)
Lövsångare
1 1K hane rast Nidingen, Hl (Uno Unger)
Gårdagens fågel kontrollerades.
1 ex spel/sång Riddarekulle, Vallda, Hl  08:05-08:40 (Ulf Persson)
1 ex Sandsjöbacka naturreservat, Hl  08:30-10:30 (Lars-Olof Sandberg, Birgit Sandberg)
Törnskata
10 ex Sandsjöbacka naturreservat, Hl  08:30-10:30 (Lars-Olof Sandberg, Birgit Sandberg)
trol. 3 familjer med adulta och årsungar
Gråkråka
1 ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger)
Minst ett ex satt en stund på Prästens grav under morgonen.
Stare
- ex Getterön, Hl (Claes Leijon)
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Mikael Johansson)
20 ex förbifl. Särdals hed, Hl  10:30-12:00 (Tommie Fagerberg)
2000 ex förbifl. Larssons våtmark, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén)
Bofink
6 ex Sandsjöbacka naturreservat, Hl  08:30-10:30 (Lars-Olof Sandberg, Birgit Sandberg)
Hämpling
1 hane obs i häcktid, lämplig biotop Särdals hed, Hl  10:30-12:00 (Tommie Fagerberg)
4 ex rast Larssons våtmark, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén)