Torsdag 12 juli

Vitkindad gås
10 ex Kippholmen, Björlanda, Boh  07:00-10:00 (Bo Brinkhoff)
1 pull pulli/nyligen flygga ungar Kippholmen, Björlanda, Boh  07:00-10:00 (Bo Brinkhoff)
2 pull stationär Välen, Göteborg, Vg  11:45-13:00 (Hans Börjesson)
Relativt små ungar.
- ex Välen, Göteborg, Vg  10:00-12:05 (Jan Hellström, margareta andersson, Bert Olsson m.fl.)
GOF:s vardagsaktiviteter
Skedand
1 ad hane stationär Torslandaviken, Boh  04:45-09:30 (Christer Fält)
Brunand
1 hane förbifl. Kippholmen, Björlanda, Boh  07:00-10:00 (Bo Brinkhoff)
Vigg
3 ex Kippholmen, Björlanda, Boh  07:00-10:00 (Bo Brinkhoff)
Ejder
9 honf Ganlebukten, Vg  13:30-14:15 (Jan Hellström, margareta andersson)
Storlom
2 ad i par par i lämplig häckbiotop Stora Härsjön, Härryda, Vg  10:45 (Mats Eriksson)
Smådopping
2 pull pulli/nyligen flygga ungar Torslandaviken, Boh  04:45-09:30 (Christer Fält)
1 ad föda åt ungar Torslandaviken, Boh  04:45-09:30 (Christer Fält)
1 ex ruvande Balltorps våtmark, Mölndal, Vg  10:00-12:00 (Mats Bjersing)
1 ex spel/sång Balltorps våtmark, Mölndal, Vg  10:00-12:00 (Mats Bjersing)
Ormvråk
1 ex Kippholmen, Björlanda, Boh  07:00-10:00 (Bo Brinkhoff)
3 ex obs i häcktid, lämplig biotop Store mosse, Vg  10:00-12:00 (Mats Bjersing)
1 ad. sedd födosökande, 2 ex hörda samtidigt
Pilgrimsfalk
2 ex Sagsjön, Kållered, Vg (Ove Ferling)
Vattenrall
1 ad stationär Välen, Göteborg, Vg  11:45-13:00 (Hans Börjesson)
I åmynningen i vasskanten.
Strandskata
- ex Rörö, Boh (Andreas Svensson)
2 ex Ganlebukten, Vg  13:30-14:15 (Jan Hellström, margareta andersson)
1 ex Välen, Göteborg, Vg  10:00-12:05 (Jan Hellström, margareta andersson, Bert Olsson m.fl.)
GOF:s vardagsaktiviteter
Mindre strandpipare
3 1K rast Välen, Göteborg, Vg  11:45-13:00 (Hans Börjesson)
1 ex Välen, Göteborg, Vg  10:00-12:05 (Jan Hellström, margareta andersson, Bert Olsson m.fl.)
GOF:s vardagsaktiviteter
Tofsvipa
2 ex Välen, Göteborg, Vg  10:00-12:05 (Jan Hellström, margareta andersson, Bert Olsson m.fl.)
GOF:s vardagsaktiviteter
Spovsnäppa
1 ex födosökande Billdals kyrka, Vg  20:26 (Lennart Fahlgren)
Svartsnäppa
1 ad födosökande Torslandaviken, Boh  04:45-09:30 (Christer Fält)
Sommardräkt.
Gluttsnäppa
1 ex födosökande Välen, Göteborg, Vg  10:00-12:05 (Jan Hellström, margareta andersson, Bert Olsson m.fl.)
GOF:s vardagsaktiviteter
Skogssnäppa
6 ex rast Välen, Göteborg, Vg  11:45-13:00 (Hans Börjesson)
4 ex födosökande Välen, Göteborg, Vg  10:00-12:05 (Jan Hellström, margareta andersson, Bert Olsson m.fl.)
GOF:s vardagsaktiviteter
Silltrut
- ex Rörö, Boh (Andreas Svensson)
4 ex förbifl. Kippholmen, Björlanda, Boh  07:00-10:00 (Bo Brinkhoff)
3 ex Plikta, Vg  14:30 (Björn Johanson)
Fisktärna
- ex Rörö, Boh (Andreas Svensson)
Ringduva
2 ex spel/sång Kippholmen, Björlanda, Boh  07:00-10:00 (Bo Brinkhoff)
1 ex spel/sång Torstens ås, Vg  10:00-12:05 (Jan Hellström, margareta andersson, Bert Olsson m.fl.)
GOF:s vardagsaktiviteter
1 ex Välen, Göteborg, Vg  10:00-12:05 (Jan Hellström, margareta andersson, Bert Olsson m.fl.)
GOF:s vardagsaktiviteter
Tornseglare
20 ex Rörö, Boh (Andreas Svensson)
5 ex Kippholmen, Björlanda, Boh  07:00-10:00 (Bo Brinkhoff)
ca 5 ex
5 ex födosökande Store mosse, Vg  10:00-12:00 (Mats Bjersing)
Göktyta
1 ex spel/sång Sisjöns skjutfält, Vg  10:00-12:00 (Mats Bjersing)
Lite halvhjärtad sånginsats öster om Pepparedsmossen.
Sånglärka
1 ex obs i häcktid, lämplig biotop Store mosse, Vg  10:00-12:00 (Mats Bjersing)
Ladusvala
20 ex Kippholmen, Björlanda, Boh  07:00-10:00 (Bo Brinkhoff)
Ängspiplärka
- ex spel/sång Rörö, Boh (Andreas Svensson)
1 ex Kippholmen, Björlanda, Boh  07:00-10:00 (Bo Brinkhoff)
Skärpiplärka
- ex Rörö, Boh (Andreas Svensson)
Sädesärla
- ex Rörö, Boh (Andreas Svensson)
2 ex Kippholmen, Björlanda, Boh  07:00-10:00 (Bo Brinkhoff)
Buskskvätta
1 ad hona obs i häcktid, lämplig biotop Store mosse, Vg  10:00-12:00 (Mats Bjersing)
Lockade flitigt från toppen av vasstrå.
Taltrast
1 ex lockläte Sisjöns skjutfält, Vg  10:00-12:00 (Mats Bjersing)
Rörsångare
2 ex spel/sång Kippholmen, Björlanda, Boh  07:00-10:00 (Bo Brinkhoff)
1 ex spel/sång Skintebo hamn, Askim, Vg  11:30 (Jan Wahlberg)
1 ex spel/sång Grundsö, Askim, Vg  11:30 (Jan Wahlberg)
1 ex spel/sång Gamla stationen, Vg  12:00 (Jan Wahlberg)
Törnsångare
1 ex spel/sång Kippholmen, Björlanda, Boh  07:00-10:00 (Bo Brinkhoff)
1 ex spel/sång Ganlet, Önnered, Göteborg, Vg  13:30-14:15 (Jan Hellström, margareta andersson)
1 ex spel/sång Mudderfältet, Vg  10:00-12:05 (Jan Hellström, margareta andersson)
GOF:s vardagsaktiviteter
1 ex spel/sång Balltorps våtmark, Mölndal, Vg  10:00-12:00 (Mats Bjersing)
Trädgårdssångare
2 ex spel/sång Kippholmen, Björlanda, Boh  07:00-10:00 (Bo Brinkhoff)
1 ex spel/sång Ganlet, Önnered, Göteborg, Vg  13:30-14:15 (Jan Hellström, margareta andersson)
Svarthätta
4 ex spel/sång Kippholmen, Björlanda, Boh  07:00-10:00 (Bo Brinkhoff)
1 ex spel/sång Välen, Göteborg, Vg  10:00-12:05 (Jan Hellström, margareta andersson, Bert Olsson m.fl.)
GOF:s vardagsaktiviteter
1 ex spel/sång Sisjöns skjutfält, Vg  10:00-12:00 (Mats Bjersing)
Grönsångare
3 ex Finnsmossen, Vg (Ola Wennberg)
Gransångare
2 ex spel/sång Ganlet, Önnered, Göteborg, Vg  13:30-14:15 (Jan Hellström, margareta andersson)
1 ex spel/sång Välen, Göteborg, Vg  10:00-12:05 (Jan Hellström, margareta andersson, Bert Olsson m.fl.)
GOF:s vardagsaktiviteter
2 ex spel/sång Sisjöns skjutfält, Vg  10:00-12:00 (Mats Bjersing)
Grå flugsnappare
1 ex Finnsmossen, Vg (Ola Wennberg)
Törnskata
4 ex pulli/nyligen flygga ungar Kippholmen, Björlanda, Boh  07:00-10:00 (Bo Brinkhoff)
hane och hona samt minst 2 1k
2 i par permanent revir Ängåsfältet, Vg  11:45-13:00 (Hans Börjesson)
2 i par bo, hörda ungar Sisjöns skjutfält, Vg  10:00-12:00 (Mats Bjersing)
Öster om Pepparedsmossen, där vägen som går österut slutar med en stor grusplan.
2 i par par i lämplig häckbiotop Store mosse, Vg  10:00-12:00 (Mats Bjersing)
Gråkråka
- ex Rörö, Boh (Andreas Svensson)
2 ex Kippholmen, Björlanda, Boh  07:00-10:00 (Bo Brinkhoff)
Bofink
1 ex lockläte Torstens ås, Vg  10:00-12:05 (Jan Hellström, margareta andersson, Bert Olsson m.fl.)
GOF:s vardagsaktiviteter
Steglits
2 ex förbifl. Välen, Göteborg, Vg  11:45-13:00 (Hans Börjesson)
1 ex spel/sång Kättilsröd, Vg (Staffan Larsson)
I lönnarna på gårdsplanen
Hämpling
4 ex Rörö, Boh (Andreas Svensson)
Sävsparv
4 ex Kippholmen, Björlanda, Boh  07:00-10:00 (Bo Brinkhoff)