Fredag 13 juli

Ob. fisk-/silvertärna
30 ex födosökande Flaket, Boh  07:15-07:30 (Olof Kosterbärg)
Kustlabb, mörk fas
1 ex rast Nol-på-saan, Ramsö, Koster, Boh  08:04 (Nils Abrahamsson)
Rastade pånorra spetsen. Mörk morf
Vitkindad gås
3 ex Mörholmen, Boh  07:15-07:30 (Olof Kosterbärg)
7 ex förbifl. Skumbuktarna, Boh  07:15-07:30 (Olof Kosterbärg)
26 ex Valnäs tjärne, Boh  07:50-09:20 (Olof Kosterbärg)
3 1K Valnäs tjärne, Boh  07:50-09:20 (Olof Kosterbärg)
3 ex förbifl. Basteviken, Boh  06:00-06:30 (Olof Kosterbärg)
30 ex Lökholmens västliga udde, Boh (Lennart Elg)
En familjegrupp på fyra plus ca 25 till i en flock.
6 ad Barlind, Boh  07:10 (Peter Strandvik)
Bläsand
3 ex födosökande Hagåns mynning, Boh  06:30 (Stefan Avenfors)
Kricka
2 ex födosökande Hagåns mynning, Boh  06:30 (Stefan Avenfors)
2 ex rast Mollön, Herrestad, Boh  07:00-08:00 (Jan Johansson)
Ejder
3 ex Valnäsbukten, Boh  07:50-09:20 (Olof Kosterbärg)
2 ex födosökande Mollön, Herrestad, Boh  07:00-08:00 (Jan Johansson)
Storlom
4 ex födosökande Basteviken, Boh  06:00-06:30 (Olof Kosterbärg)
Skäggdopping
1 ad rast Östra kilen, Boh  18:00-18:45 (Nils-Erik Nilsson)
24 ex Kalvöfjorden, Orust, Boh  06:30 (Stefan Avenfors)
Toppskarv
2 ex Hummerskär, Boh  07:15-07:30 (Olof Kosterbärg)
- ex Kosterarkipelagen, Boh  12:00 (Magnus Jonsson)
Sparvhök
1 ex spel/sång Pumpedalen, Boh  06:50-07:15 (Olof Kosterbärg)
Hördes i sydost.
Fiskgjuse
1 ex födosökande Källsby kile, Boh  17:50-18:10 (Per Undeland)
Stenfalk
1 honf förbifl. Skumbuktarna, Boh  07:15-07:30 (Olof Kosterbärg)
Kornknarr
1 ex spel/sång Görröd, Boh  23:45-23:59 (Henrik Karlsson)
På oskördad vallåker.
Trana
10 ex rast Fjällbacka, Boh  08:00 (Mats Ottoson)
2 ex lockläte Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)
Strandskata
3 ex Västra kilen, Boh  10:30-11:50 (Magnus Kinell)
2 ex str Smedjegatan, Boh  05:16 (Peter Strandvik)
4 ex Östra kilen, Boh  10:30-11:50 (Magnus Kinell)
12 ex rast Mollön, Herrestad, Boh  07:00-08:00 (Jan Johansson)
4 ex rast Bergs kile, Boh  09:05-11:10 (Jan Johansson)
Större strandpipare
2 ex upprörd, varnande Skumbuktstjärnet, Boh  07:30 (Olof Kosterbärg)
4 ad bo, ägg/ungar Valnäs tjärne, Boh  07:50-09:20 (Olof Kosterbärg)
2 1K pulli/nyligen flygga ungar Valnäs tjärne, Boh  07:50-09:20 (Olof Kosterbärg)
Tofsvipa
2 ex Skumbuktstjärnet, Boh  07:30 (Olof Kosterbärg)
3 pull pulli/nyligen flygga ungar Valnäs tjärne, Boh  07:50-09:20 (Olof Kosterbärg)
2 ad bo, ägg/ungar Valnäs tjärne, Boh  07:50-09:20 (Olof Kosterbärg)
Spovsnäppa
3 ex rast Mollön, Herrestad, Boh  07:00-08:00 (Jan Johansson)
Kärrsnäppa
2 ex födosökande Fläskeskär, Boh  07:15-07:30 (Olof Kosterbärg)
Fläskeskären ligger på västsidan om norra skumbuktarna, fel på kartan.
Brushane
1 ex rast Mollön, Herrestad, Boh  07:00-08:00 (Jan Johansson)
Enkelbeckasin
4 ex Valnäs huvud, Boh  11:30-12:00 (Olof Kosterbärg)
Stöttes vid vattenkällan, den som aldrig sinar.
1 ex lockläte Valnäs tjärne, Boh  07:50-09:20 (Olof Kosterbärg)
Småspov
1 ex rast Bergs kile, Boh  09:05-11:10 (Jan Johansson)
Gick på norra slådda fältet.
Storspov
1 ex rast Bergs kile, Boh  09:05-11:10 (Jan Johansson)
Gick i viken
Rödbena
2 ad bo, ägg/ungar Valnäs tjärne, Boh  07:50-09:20 (Olof Kosterbärg)
1 pull pulli/nyligen flygga ungar Valnäs tjärne, Boh  07:50-09:20 (Olof Kosterbärg)
3 ex Södra stranden, Boh  07:20-07:30 (Peter Strandvik)
1 ad födosökande Södra stranden, Boh  18:25-18:45 (Per Undeland)
1 1K födosökande Södra stranden, Boh  18:25-18:45 (Per Undeland)
Gluttsnäppa
2 ex rast Nedre Kile, Boh (Edwin Sahlin)
1 ex rast Mollön, Herrestad, Boh  07:00-08:00 (Jan Johansson)
Skogssnäppa
1 ex rast Bergs kile, Boh  09:05-11:10 (Jan Johansson)
Drillsnäppa
1 ex födosökande Valnäsbukten, Boh  07:50-09:20 (Olof Kosterbärg)
2 ex Valnäs huvud, Boh  11:30-12:00 (Olof Kosterbärg)
Stöttes vid vattenkällan, den som aldrig sinar.
1 ex förbifl. Ekenäs, Boh (Edwin Sahlin)
Silltrut
2 ad Valnäsbukten, Boh  07:50-09:20 (Olof Kosterbärg)
1 ad rast Ödsmåls kile, Boh  18:25-18:45 (Per Undeland)
1 ex rast Bergs kile, Boh  09:05-11:10 (Jan Johansson)
Fisktärna
1 ex födosökande Valnäsbukten, Boh  07:50-09:20 (Olof Kosterbärg)
1 ex födosökande Basteviken, Boh  06:00-06:30 (Olof Kosterbärg)
Ringduva
1 ex spel/sång Valnäs, Boh  07:50-09:20 (Olof Kosterbärg)
1 ex spel/sång Västrabovägen, Boh  06:00 (Olof Kosterbärg)
1 ex förbifl. Mollön, Herrestad, Boh  07:00-08:00 (Jan Johansson)
1 ex spel/sång Bergs kile, Boh  09:05-11:10 (Jan Johansson)
Gök
1 ex förbifl. Johans myr, Boh  09:30-09:40 (Olof Kosterbärg)
Tornseglare
2 ex födosökande Valnäs huvud, Boh  11:30-12:00 (Olof Kosterbärg)
1 ex Inre strandängarna, Boh  10:30-11:50 (Magnus Kinell)
5 ex permanent revir Slingan, Boh  10:45 (Per Undeland)
6 ex födosökande Bergs kile, Boh  09:05-11:10 (Jan Johansson)
Göktyta
1 ex Nordkoster, Boh  06:30-06:50 (Olof Kosterbärg)
Skogen mellan basteviken och pumpedalen.
Mindre hackspett
1 ex födosökande Fjällbacka, Boh  16:00 (Mats Ottoson)
Ladusvala
3 ex födosökande Pumpedalen, Boh  06:50-07:15 (Olof Kosterbärg)
4 ex födosökande Norrvikarna, Boh  11:20 (Olof Kosterbärg)
Västra Norrvikarna, ängen.
8 ex Basteviken, Boh  06:00-06:30 (Olof Kosterbärg)
9 ex födosökande Valnäs, Boh  07:50-09:20 (Olof Kosterbärg)
20 ex födosökande Mollön, Herrestad, Boh  07:00-08:00 (Jan Johansson)
ca
40 ex födosökande Bergs kile, Boh  09:05-11:10 (Jan Johansson)
ca
Hussvala
8 ex födosökande Norrvikarna, Boh  11:20 (Olof Kosterbärg)
Västra Norrvikarna, ängen.
2 ex Inre strandängarna, Boh  10:30-11:50 (Magnus Kinell)
Ängspiplärka
- ex Skumbuktstjärnet, Boh  07:30 (Olof Kosterbärg)
10 ex Basteviken, Boh  06:00-06:30 (Olof Kosterbärg)
1 ex Inre strandängarna, Boh  10:30-11:50 (Magnus Kinell)
2 ex spel/sång Lagmansholmen, Boh  06:30 (Stefan Avenfors)
3 ex födosökande Mollön, Herrestad, Boh  07:00-08:00 (Jan Johansson)
Sädesärla
2 ex Valnäs huvud, Boh  11:30-12:00 (Olof Kosterbärg)
vid vattenkällan, den som aldrig sinar.
4 ex Valnäs tjärne, Boh  07:50-09:20 (Olof Kosterbärg)
3 ex Inre strandängarna, Boh  10:30-11:50 (Magnus Kinell)
12 ex födosökande Mollön, Herrestad, Boh  07:00-08:00 (Jan Johansson)
Rödstjärt
1 1K obs i häcktid, lämplig biotop Mollön, Herrestad, Boh  07:00-08:00 (Jan Johansson)
Stenskvätta
3 1K Skumbuktstjärnet, Boh  07:30 (Olof Kosterbärg)
8 1K Valnäs, Boh  07:50-09:20 (Olof Kosterbärg)
1 ex obs i häcktid, lämplig biotop Loddebo, Boh (Per-Olof Nystrand)
2 ex Utäng, Boh  10:30-11:50 (Magnus Kinell)
5 ex Inre strandängarna, Boh  10:30-11:50 (Magnus Kinell)
Taltrast
1 ex Nordkoster, Boh  06:30-06:50 (Olof Kosterbärg)
Skogen mellan basteviken och pumpedalen.
1 ex stationär Fjällbacka, Boh  16:15 (Mats Ottoson)
1 ex Solbacken, Boh  15:50-16:50 (Magnus Kinell)
Ärtsångare
1 ex födosökande Valnäs, Boh  07:50-09:20 (Olof Kosterbärg)
Södra valnäs.
1 ex föda åt ungar Bergs kile, Boh  09:05-11:10 (Jan Johansson)
Törnsångare
2 ex obs i häcktid, lämplig biotop Bergs kile, Boh  09:05-11:10 (Jan Johansson)
Trädgårdssångare
1 ex lockläte Pumpedalen, Boh  06:50-07:15 (Olof Kosterbärg)
Svarthätta
1 hane Basteviken, Boh  06:00-06:30 (Olof Kosterbärg)
Svartvit flugsnappare
1 ad hona upprörd, varnande Slingan, Boh  15:45-21:30 (Per Undeland)
Slingan 43
Törnskata
1 ad hona upprörd, varnande Pumpedalen, Boh  06:50-07:15 (Olof Kosterbärg)
3 1K pulli/nyligen flygga ungar Norrvikarna, Boh  09:30-09:40 (Olof Kosterbärg)
Syd om.
1 ad hane bo, ägg/ungar Norrvikarna, Boh  09:30-09:40 (Olof Kosterbärg)
Syd om.
2 ad bo, ägg/ungar Johans myr, Boh  09:30-09:40 (Olof Kosterbärg)
Nord om.
2 1K pulli/nyligen flygga ungar Johans myr, Boh  09:30-09:40 (Olof Kosterbärg)
2 ad i par bo, ägg/ungar Valnäs, Boh  07:50-09:20 (Olof Kosterbärg)
Södra valnäs.
2 1K pulli/nyligen flygga ungar Valnäs, Boh  07:50-09:20 (Olof Kosterbärg)
Södra valnäs.
1 honf obs i häcktid, lämplig biotop Vitlycke, Boh  17:10 (Mats Ottoson)
2 ad i par föda åt ungar Tuveslätt, Boh  16:30 (Nils-Erik Nilsson)
Flög in och ut i buskaget till tiggande ungar.
2 1K bo, hörda ungar Tuveslätt, Boh  16:30 (Nils-Erik Nilsson)
Minst 2 tiggande inifrån bo buskaget. Vuxna paret flög in med föda. Inte flygga.
3 1K pulli/nyligen flygga ungar Bergs kile, Boh  09:05-11:10 (Jan Johansson)
2 ad i par obs i häcktid, lämplig biotop Bergs kile, Boh  09:05-11:10 (Jan Johansson)
Stare
20 ex Valnäs huvud, Boh  11:30-12:00 (Olof Kosterbärg)
20 1K Valnäs tjärne, Boh  07:50-09:20 (Olof Kosterbärg)
15 1K förbifl. Basteviken, Boh  06:00-06:30 (Olof Kosterbärg)
Bofink
- ex Nordkoster, Boh  06:30-06:50 (Olof Kosterbärg)
Skogen mellan basteviken och pumpedalen.
14 ex Nolhagsvägen, Boh (Jan-Börje Börjesson, Anne-Marie Barregren)
2 ex födosökande Mollön, Herrestad, Boh  07:00-08:00 (Jan Johansson)
Steglits
2 1K födosökande Väggabacken, Boh  11:00 (Michael Egerzon)
1 ad födosökande Väggabacken, Boh  11:00 (Michael Egerzon)
NV om COOP.
5 ad födosökande Inre strandängarna, Boh  18:00-18:45 (Nils-Erik Nilsson)
Höll ihop, födosökande runt på strandängarna.
1 ex födosökande Rösselvik, Boh  06:45 (Nils-Erik Nilsson)
Hämpling
4 ex Valnäs tjärne, Boh  07:50-09:20 (Olof Kosterbärg)
15 ex Basteviken, Boh  06:00-06:30 (Olof Kosterbärg)
Vid fd. Kiosken. Stöttes.
2 ex förbifl. Basteviken, Boh  06:00-06:30 (Olof Kosterbärg)
8 ex födosökande Inre strandängarna, Boh  18:00-18:45 (Nils-Erik Nilsson)
En flock.
4 ex permanent revir Rösselvik, Boh  06:45 (Nils-Erik Nilsson)
Gråsiska
- ex spel/sång Nordkoster, Boh  06:30-06:50 (Olof Kosterbärg)
Skogen mellan basteviken och pumpedalen.
2 ex Smedjegatan, Boh  18:30-21:00 (Peter Strandvik)
Brunsiska
3 ex Valnäs, Boh  07:50-09:20 (Olof Kosterbärg)
Södra valnäs. Rastade på en liten martall.
Sävsparv
1 ex lockläte Pumpedalen, Boh  06:50-07:15 (Olof Kosterbärg)
3 ex Kärreberg, Boh  06:30 (Stefan Avenfors)