Fredag 13 juli

Vitkindad gås
20 ex Båtafjorden, Hl  07:00-08:45 (Gunnar Nyström)
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön)
Bläsand
4 ex födosökande Larssons våtmark, Hl  12:15-12:40 (Christopher Gullander)
Snatterand
2 ex rast Vassvik, Eftra, Hl  05:30-08:30 (Mats Hallberg)
10 ex födosökande Larssons våtmark, Hl  12:15-12:40 (Christopher Gullander)
Skedand
2 ex födosökande Larssons våtmark, Hl  12:15-12:40 (Christopher Gullander)
Vigg
4 ex rast Vassvik, Eftra, Hl  05:30-08:30 (Mats Hallberg)
Ejder
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger)
80 ex rast Vassvik, Eftra, Hl  05:30-08:30 (Mats Hallberg)
ca
Sjöorre
50 ex rast Vassvik, Eftra, Hl  05:30-08:30 (Mats Hallberg)
ca
Svärta
20 ex rast Vassvik, Eftra, Hl  05:30-08:30 (Mats Hallberg)
ca
Orre
4 1K pulli/nyligen flygga ungar Grytsjön, Hl (Julius Wengelin Grantén, Fredrik Blomqvist)
1 hona pulli/nyligen flygga ungar Grytsjön, Hl (Julius Wengelin Grantén, Fredrik Blomqvist)
Vaktel
2 ex spel/sång Hjälms våtmark, Hl  11:00-13:00 (Jonathan Börjesson)
En i NV hörnet av våtmarken, en SV om obskullen
1 ex spel/sång Hjälms våtmark, Hl  06:45-07:15 (Fredrik Klingberg)
1 ex spel/sång Hjälms våtmark, Hl  05:30-07:00 (Juha Autio)
Toppskarv
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger)
Bivråk
1 ex födosökande Mossahagen, Eftra, Hl  21:00 (Mats Hallberg)
3 ex förbifl. Slättetorpet, Kvibille, Hl  09:00-09:15 (Arne Lysell)
Skruvade över Kvibille och flög sedan mot N.
Brun glada
1 ex förbifl. köinge, Hl (Per-Olof Erickson)
Havsörn
1 ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Mikael Johansson)
Brun kärrhök
1 hane födosökande Vallda Sandö strandäng, Hl  06:30 (Jan Wahlberg)
Ormvråk
1 ex Grönabur, Tölö, Hl (Ove Ferling)
1 ex obs i häcktid, lämplig biotop Mästocka skjutfält, Hl (Julius Wengelin Grantén, Fredrik Blomqvist)
Vattenrall
- ex pulli/nyligen flygga ungar Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
Arten hördes på ett par ställen. En liten dununge sprang som en sork över gräset N m Fotogenboden och in i 6:ans slånbuskage.
1 1K Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Mikael Johansson)
Trana
2 ex Grönabur, Tölö, Hl (Ove Ferling)
Strandskata
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger)
30 ex Båtafjorden, Hl  07:00-08:45 (Gunnar Nyström)
15 ex rast Vassvik, Eftra, Hl  05:30-08:30 (Mats Hallberg)
ca
2 i par Vassvik, Eftra, Hl  13:15-15:10 (Tina Widén, Birger Kaiser)
1 1K Vassvik, Eftra, Hl  13:15-15:10 (Tina Widén, Birger Kaiser)
Skärfläcka
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Mikael Johansson)
1 ex födosökande Påarp, Hl  11:50-12:10 (Christopher Gullander)
10 ad födosökande Trönninge ängar, Hl  13:25-14:25 (Christopher Gullander)
5 1K födosökande Trönninge ängar, Hl  13:25-14:25 (Christopher Gullander)
4 1K födosökande Larssons våtmark, Hl  12:15-12:40 (Christopher Gullander)
1 ad födosökande Larssons våtmark, Hl  12:15-12:40 (Christopher Gullander)
Mindre strandpipare
2 ex födosökande Hjälms våtmark, Hl  05:30-07:00 (Juha Autio)
2 ex stationär Vassvik, Eftra, Hl  05:30-08:30 (Mats Hallberg)
1 1K födosökande Trönninge ängar, Hl  13:25-14:25 (Christopher Gullander)
Större strandpipare
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger)
8 ex stationär Vassvik, Eftra, Hl  05:30-08:30 (Mats Hallberg)
1 ex Vassvik, Eftra, Hl  13:15-15:10 (Tina Widén, Birger Kaiser)
1 ex spel/sång Vassvik, Eftra, Hl  10:45-11:30 (Erik Jonsson)
5 ex födosökande Påarp, Hl  11:50-12:10 (Christopher Gullander)
4 ex stationär Hökafältet S, Hl  08:00 (Rolf Larsson)
Fjällpipare
1 2K+ stationär Vassvik, Eftra, Hl  10:45-11:30 (Erik Jonsson)
1 ex stationär Vassvik, Eftra, Hl  05:30-08:30 (Mats Hallberg)
Nu stationär sedan minst 7 dygn på samma strand
Kustpipare
1 ad födosökande Låddholmsviken, Hl  06:15 (Jan Wahlberg)
Tofsvipa
4 pull pulli/nyligen flygga ungar Larssons våtmark, Hl  12:15-12:40 (Christopher Gullander)
Småsnäppa
1 ad födosökande Påarp, Hl  11:50-12:10 (Christopher Gullander)
Kärrsnäppa
11 2K+ rast Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger)
10 ex stationär Vassvik, Eftra, Hl  05:30-08:30 (Mats Hallberg)
1 ex rast Vassvik, Eftra, Hl  10:45-11:30 (Erik Jonsson)
1 ex födosökande Påarp, Hl  11:50-12:10 (Christopher Gullander)
Brushane
2 ex rast Vassvik, Eftra, Hl  05:30-08:30 (Mats Hallberg)
3 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  13:25-14:25 (Christopher Gullander)
1 ex födosökande Larssons våtmark, Hl  12:15-12:40 (Christopher Gullander)
Enkelbeckasin
2 ex födosökande Hjälms våtmark, Hl  05:30-07:00 (Juha Autio)
1 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  13:25-14:25 (Christopher Gullander)
1 ex födosökande Larssons våtmark, Hl  12:15-12:40 (Christopher Gullander)
Småspov
1 ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger)
6 ex rast Ringsegårds strand, Skrea, Hl  14:45 (Erik Jonsson)
På ljunghed längst i söder.
Storspov
3 ex Båtafjorden, Hl  07:00-08:45 (Gunnar Nyström)
Rödbena
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
1 ex stationär Vassvik, Eftra, Hl  05:30-08:30 (Mats Hallberg)
1 ex födosökande Påarp, Hl  11:50-12:10 (Christopher Gullander)
1 ex födosökande Larssons våtmark, Hl  12:15-12:40 (Christopher Gullander)
Gluttsnäppa
2 ex födosökande Låddholmsviken, Hl  06:15 (Jan Wahlberg)
1 ex födosökande Hjälms våtmark, Hl  05:30-07:00 (Juha Autio)
1 ex Jansabryggan, Hl  08:30-09:00 (Per Magnus Ehde)
1 ex födosökande Påarp, Hl  11:50-12:10 (Christopher Gullander)
3 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  13:25-14:25 (Christopher Gullander)
5 ex födosökande Larssons våtmark, Hl  12:15-12:40 (Christopher Gullander)
Skogssnäppa
2 ex Torkelsbohög, Hl (Ove Ferling)
2 ex Båtafjorden, Hl  07:00-08:45 (Gunnar Nyström)
4 ex födosökande Hjälms våtmark, Hl  05:30-07:00 (Juha Autio)
1 ex förbifl. Vassvik, Eftra, Hl  10:45-11:30 (Erik Jonsson)
7 ex Långenäsdammen, Hl  07:00-08:00 (Per Magnus Ehde)
6 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  13:25-14:25 (Christopher Gullander)
4 ex födosökande Larssons våtmark, Hl  12:15-12:40 (Christopher Gullander)
2 ex rast Östra våtmarken, Hl  15:40-15:50 (Joakim Lindblom)
Grönbena
1 ex födosökande Låddholmsviken, Hl  06:15 (Jan Wahlberg)
7 ex födosökande Hjälms våtmark, Hl  05:30-07:00 (Juha Autio)
1 ex rast Hjälms våtmark, Hl  11:00-13:00 (Jonathan Börjesson)
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Mikael Johansson)
4 ex Långenäsdammen, Hl  07:00-08:00 (Per Magnus Ehde)
21 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  13:25-14:25 (Christopher Gullander)
30 ex födosökande Larssons våtmark, Hl  12:15-12:40 (Christopher Gullander)
Drillsnäppa
3 ex rast Nidingen, Hl (Uno Unger)
3 ex födosökande Hjälms våtmark, Hl  05:30-07:00 (Juha Autio)
6 ex rast Vassvik, Eftra, Hl  05:30-08:30 (Mats Hallberg)
1 ex Vassvik, Eftra, Hl  13:15-15:10 (Tina Widén, Birger Kaiser)
2 ex födosökande Påarp, Hl  11:50-12:10 (Christopher Gullander)
2 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  13:25-14:25 (Christopher Gullander)
Silltrut
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
Tretåig mås
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
Småtärna
1 ex Båtafjorden, Hl  07:00-08:45 (Gunnar Nyström)
15 ex föda åt ungar Vassvik, Eftra, Hl  05:30-08:30 (Mats Hallberg)
Svårräknade p.g.a. aktiva ungar. Troligen några fler.
9 1K föda åt ungar Vassvik, Eftra, Hl  05:30-08:30 (Mats Hallberg)
6 ad föda åt ungar Vassvik, Eftra, Hl  05:30-08:30 (Mats Hallberg)
5 ad föda åt ungar Vassvik, Eftra, Hl  10:45-11:30 (Erik Jonsson)
2 ad Vassvik, Eftra, Hl  13:15-15:10 (Tina Widén, Birger Kaiser)
1 1K Vassvik, Eftra, Hl  13:15-15:10 (Tina Widén, Birger Kaiser)
2 1K Jansabryggan, Hl  08:30-09:00 (Per Magnus Ehde)
1 ad Jansabryggan, Hl  08:30-09:00 (Per Magnus Ehde)
Silvertärna
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
4 ad i par föda åt ungar Vassvik, Eftra, Hl  05:30-08:30 (Mats Hallberg)
Fisktärna
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
15 ex Båtafjorden, Hl  07:00-08:45 (Gunnar Nyström)
- ex stationär Vassvik, Eftra, Hl  05:30-08:30 (Mats Hallberg)
1 1K Jansabryggan, Hl  08:30-09:00 (Per Magnus Ehde)
1 ad Jansabryggan, Hl  08:30-09:00 (Per Magnus Ehde)
2 ex Örnäsviken, Hl  09:30 (Per Magnus Ehde)
4 ex födosökande Påarp, Hl  11:50-12:10 (Christopher Gullander)
Kentsk tärna
5 ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger)
Minst 5 ex flög omkring och skrek under kvällen.
1 ex Örnäsviken, Hl  09:30 (Per Magnus Ehde)
1 ex födosökande Påarp, Hl  11:50-12:10 (Christopher Gullander)
Tobisgrissla
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
Skogsduva
2 ex spel/sång Rossaredsviken, Hl  07:30 (Fredrik Klingberg)
1 ex spel/sång Uddaveka, Eftra, Hl  13:15 (Erik Jonsson)
I bokskogen.
1 ex obs i häcktid, lämplig biotop Mästocka skjutfält, Hl (Julius Wengelin Grantén, Fredrik Blomqvist)
Kattuggla
3 1K pulli/nyligen flygga ungar Ringsegård, Skrea, Hl  22:30 (Erik Jonsson)
Sedda, tiggande i skogspartiet bakom Blåvingevägen 21.
Tornseglare
10 ex födosökande Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger)
Minst 10 ex.
3 ex födosökande Hjälms våtmark, Hl  05:30-07:00 (Juha Autio)
Spillkråka
1 ex födosökande Görvik, Hl  07:00 (Göran Lindh, Margareta Lindh)
1 ex obs i häcktid, lämplig biotop Mästocka skjutfält, Hl (Julius Wengelin Grantén, Fredrik Blomqvist)
Mindre hackspett
1 ex spel/sång Vesslundareservatet, Eftra, Hl  12:15 (Erik Jonsson)
Längs i söder mot Långasand.
1 ex obs i häcktid, lämplig biotop Mästocka skjutfält, Hl (Julius Wengelin Grantén, Fredrik Blomqvist)
Backsvala
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Mikael Johansson)
4 ex födosökande Ringsegårds strand, Skrea, Hl  14:45 (Erik Jonsson)
Längst i söder.
Ladusvala
1 ex födosökande Hjälms våtmark, Hl  05:30-07:00 (Juha Autio)
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Mikael Johansson)
12 ex pulli/nyligen flygga ungar Båstad station, Hl (Ola Erlandsson)
Två kullar inkl. två eller några föräldrar
Hussvala
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
Ängspiplärka
- ex födosökande Hjälms våtmark, Hl  05:30-07:00 (Juha Autio)
2 ex stationär Hökafältet S, Hl  08:00 (Rolf Larsson)
Skärpiplärka
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
2 i par obs i häcktid, lämplig biotop Vassvik, Eftra, Hl  10:45-11:30 (Erik Jonsson)
2 ad föda åt ungar Vassvik, Eftra, Hl  05:30-08:30 (Mats Hallberg)
Gulärla
2 ex födosökande Hjälms våtmark, Hl  05:30-07:00 (Juha Autio)
Forsärla
1 ex föda åt ungar Alafors, Älvsåker, Hl  16:00 (Maria Aronsson)
Utanför caféet vid alaforskvarn
1 honf födosökande Hjälms våtmark, Hl  05:30-07:00 (Juha Autio)
Sädesärla
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger, Magnus Unger, Anette Unger)
- ex födosökande Hjälms våtmark, Hl  05:30-07:00 (Juha Autio)
4 1K pulli/nyligen flygga ungar Valhallavägen 9, Skummeslövsstrand, Hl (Ola Erlandsson)
Järnsparv
1 ex spel/sång Kadehögar, Värö, Hl  15:00-18:00 (Ralf Lundberg)
Rödstjärt
4 ex pulli/nyligen flygga ungar Ringsegård, Skrea, Hl  15:00 (Erik Jonsson)
Minst.
3 pull pulli/nyligen flygga ungar Ringsegård, Skrea, Hl  15:00 (Erik Jonsson)
Minst.
1 ad pulli/nyligen flygga ungar Ringsegård, Skrea, Hl  15:00 (Erik Jonsson)
1 ex stationär Vassvik, Eftra, Hl  05:30-08:30 (Mats Hallberg)
1 1K pulli/nyligen flygga ungar Dolkvägen 1, Hl  16:00 (Joakim Lindblom)
1 ex stationär Norra Mellbystrand, Hl  08:00 (Rolf Larsson)
Buskskvätta
1 ex obs i häcktid, lämplig biotop Mästocka ljunghed, Hl (Julius Wengelin Grantén, Fredrik Blomqvist)
Svarthakad buskskvätta
1 hane stationär Båle, Hl  06:15-06:45 (Gunnar Nyström)
Vid toaletten till badstranden
3 1K pulli/nyligen flygga ungar Båtafjorden, Hl  08:00-08:45 (Gunnar Nyström)
1 vid kärret norr om stora parkeringsplatsen tillsammans med adult hona o hane. 2 st ca 100m norr om kärret
2 i par stationär Båtafjorden, Hl  08:00-08:45 (Gunnar Nyström)
Vid kärret ca 300 m norr om stora parkeringsplatsen. tillsammans med 1 1K
2 i par stationär Båtafjorden, Hl  07:30-08:00 (Gunnar Nyström)
Vid enslinjerna
1 hane stationär Båtafjordens fågeltorn, Hl  07:00-07:15 (Gunnar Nyström)
Vid kärret närmast parkeringsplatsen till fågeltornet
Stenskvätta
2 ex Vassvik, Eftra, Hl  13:15-15:10 (Tina Widén, Birger Kaiser)
Taltrast
1 ex spel/sång Kadehögar, Värö, Hl  15:00-18:00 (Ralf Lundberg)
Ärtsångare
1 ex födosökande Hjälms våtmark, Hl  05:30-07:00 (Juha Autio)
Törnsångare
2 ex stationär Vassvik, Eftra, Hl  05:30-08:30 (Mats Hallberg)
Svarthätta
2 ex Torkelsbohög, Hl (Ove Ferling)
1 ex spel/sång Hjälms våtmark, Hl  05:30-07:00 (Juha Autio)
3 ex spel/sång Kadehögar, Värö, Hl  15:00-18:00 (Ralf Lundberg)
1 ex spel/sång Östra våtmarken, Hl  15:40-15:50 (Joakim Lindblom)
Grönsångare
2 ex föda åt ungar Suseåns mynning, Eftra, Hl  13:00 (Erik Jonsson)
Längs vägen, ca 200 m innan parkeringen. Minst ytterligare en fågel.
1 ad föda åt ungar Suseåns mynning, Eftra, Hl  13:00 (Erik Jonsson)
Längs vägen, ca 200 m innan parkeringen.
1 pull föda åt ungar Suseåns mynning, Eftra, Hl  13:00 (Erik Jonsson)
Gransångare
2 ex spel/sång Kadehögar, Värö, Hl  15:00-18:00 (Ralf Lundberg)
2 ex spel/sång Vassvik, Eftra, Hl  05:30-08:30 (Mats Hallberg)
Grå flugsnappare
4 ex Torkelsbohög, Hl (Ove Ferling)
1 ex obs i häcktid, lämplig biotop Mästocka skjutfält, Hl (Julius Wengelin Grantén, Fredrik Blomqvist)
Svartvit flugsnappare
1 ex Torkelsbohög, Hl (Ove Ferling)
Törnskata
1 hane obs i häcktid, lämplig biotop Uddaveka, Eftra, Hl  13:15 (Erik Jonsson)
På hygge i skogen längs stigen mot Vesslunda.
1 honf Grötvik, Hl  07:00-08:00 (Per Magnus Ehde)
1 ex obs i häcktid, lämplig biotop Mästocka ljunghed, Hl (Julius Wengelin Grantén, Fredrik Blomqvist)
- ex obs i häcktid, lämplig biotop Mästocka skjutfält, Hl (Julius Wengelin Grantén, Fredrik Blomqvist)
Minst 4 möjliga häckningar inne på skjutfältsområdet.
Gråkråka
1 ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger)
Steglits
2 ex rast Östra våtmarken, Hl  15:40-15:50 (Joakim Lindblom)
Grönsiska
2 ex förbifl. Kadehögar, Värö, Hl  15:00-18:00 (Ralf Lundberg)
Hämpling
1 ex lockläte Nidingen, Hl (Magnus Unger)
- ex födosökande Hjälms våtmark, Hl  05:30-07:00 (Juha Autio)
15 ex stationär Vassvik, Eftra, Hl  05:30-08:30 (Mats Hallberg)
ca
Gråsiska
4 ex Grötvik, Hl  07:00-08:00 (Per Magnus Ehde)
Sävsparv
- ex födosökande Hjälms våtmark, Hl  05:30-07:00 (Juha Autio)