Fredag 13 juli

Sångsvan
4 2K+ förbifl. Jonsereds fabriker, Vg  05:35-07:30 (Ulf Persson, Anita Markusson)
Vitkindad gås
7 1K+ stationär Lammholmsviken, Boh  08:10-08:20 (Thomas Karlsson)
107 ex rast Haga kile, Askim, Vg  08:20-09:10 (Ulf Persson)
Ejder
40 hona Nya Varvet, Vg  17:30-18:30 (Conny Palm)
Storlom
1 ex Hagen, Vg  17:00 (Jerker Gustafsson)
Sparvhök
1 ad hane föda åt ungar Söö, Boh  07:46-08:00 (Thomas Karlsson)
1 ex födosökande Haga kile, Askim, Vg  08:20-09:10 (Ulf Persson)
Fiskgjuse
1 ex Sagsjön, Kållered, Vg (Ove Ferling)
Fångade en fisk och flög österut
1 ex Hårssjön, Vg  08:35-09:45 (Lars-Olof Sandberg)
Vattenrall
1 ex lockläte Sudda, Boh  07:25-07:32 (Thomas Karlsson)
Rörhöna
1 ad Lilla dammen, Vg  04:30-05:00 (Conny Palm)
Strandskata
2 ex födosökande Lammholmsviken, Boh  08:10-08:20 (Thomas Karlsson)
2 ex rast Busshållplatsen, Boh  07:46-08:00 (Thomas Karlsson)
1 ad födosökande Hälsö hamn, Boh  08:30-08:45 (Thomas Karlsson)
9 ex rast Välen, Göteborg, Vg  17:25-17:45 (Bert Olsson)
3 ex födosökande Haga kile, Askim, Vg  08:20-09:10 (Ulf Persson)
Mindre strandpipare
4 1K rast Välen, Göteborg, Vg  11:30-12:15 (Hans Börjesson)
1 ad rast Välen, Göteborg, Vg  11:30-12:15 (Hans Börjesson)
Tofsvipa
8 ex stationär Välen, Göteborg, Vg  17:25-17:45 (Bert Olsson)
7 ex födosökande Haga kile, Askim, Vg  08:20-09:10 (Ulf Persson)
Enkelbeckasin
1 ex rast Välen, Göteborg, Vg  11:30-12:15 (Hans Börjesson)
I åmynningen.
Myrspov
1 ex rast Lammholmsviken, Boh  08:10-08:20 (Thomas Karlsson)
Skogssnäppa
1 ex födosökande Hälsö hamn, Boh  08:30-08:45 (Thomas Karlsson)
8 ex rast Välen, Göteborg, Vg  11:30-12:15 (Hans Börjesson)
2 ex födosökande Välen, Göteborg, Vg  17:25-17:45 (Bert Olsson)
1 ex rast Rävudden, Vg  09:15-09:55 (Elon Wismén)
Längst in i viken S om udden.
Drillsnäppa
1 ex födosökande Jonsereds fabriker, Vg  05:35-07:30 (Ulf Persson, Anita Markusson)
1 ex förbifl. Rävudden, Vg  09:15-09:55 (Elon Wismén)
Silltrut
1 ad Lilla dammen, Vg  04:30-05:00 (Conny Palm)
1 ex Museikullen, Vg  04:30-05:00 (Conny Palm)
1 ad förbifl. Sjöholmen, Vg  11:00-14:00 (Fredrik Andersson)
Flög omkring med de stationära fiskmåsarna.
Fisktärna
2 ad rast Busshållplatsen, Boh  07:46-08:00 (Thomas Karlsson)
1 ex födosökande Haga kile, Askim, Vg  08:20-09:10 (Ulf Persson)
Ringduva
1 ex rast Hönö Långholmen, Boh  07:40-07:43 (Thomas Karlsson)
2 ex spel/sång Kippholmen, Björlanda, Boh  09:30-12:30 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
1 ex födosökande Nya Varvet, Vg  17:30-18:30 (Conny Palm)
4 ex Ödledammen, Vg  10:30-13:30 (Bengt Adamsson)
2 ex Hårssjön, Vg  08:35-09:45 (Lars-Olof Sandberg)
1 ex spel/sång Jonsereds fabriker, Vg  05:35-07:30 (Ulf Persson, Anita Markusson)
1 ex förbifl. Jonsereds fabriker, Vg  05:35-07:30 (Ulf Persson, Anita Markusson)
1 ex Rävudden, Vg  09:15-09:55 (Elon Wismén)
Turkduva
2 ex spel/sång Sjöbergen, Göteborg, Vg  17:00-19:00 (Conny Palm)
Kattuggla
1 ex Stugkullen, Vg  04:30-05:00 (Conny Palm)
Tornseglare
4 ex Kippholmen, Björlanda, Boh  09:30-12:30 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
2 ex födosökande Haga kile, Askim, Vg  08:20-09:10 (Ulf Persson)
- ex födosökande Partille golfbana, Vg  12:30 (Tobias Meyer)
matning
1 ex födosökande Jonsereds fabriker, Vg  05:35-07:30 (Ulf Persson, Anita Markusson)
2 ex födosökande Rävudden, Vg  09:15-09:55 (Elon Wismén)
Kungsfiskare
1 ex förbifl. Jonsereds fabriker, Vg  05:35-07:30 (Ulf Persson, Anita Markusson)
Flög uppströms under hängbron.
Ladusvala
5 ad födosökande Lammholmsviken, Boh  08:10-08:20 (Thomas Karlsson)
1 ad födosökande Söö, Boh  07:46-08:00 (Thomas Karlsson)
5 ex Kippholmen, Björlanda, Boh  09:30-12:30 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
5-10 ex
2 ex förbifl. Sjöbergen, Göteborg, Vg  17:00-19:00 (Conny Palm)
3 ex födosökande Haga kile, Askim, Vg  08:20-09:10 (Ulf Persson)
10 ex Hårssjön, Vg  08:35-09:45 (Lars-Olof Sandberg)
- ex födosökande Partille golfbana, Vg  12:30 (Tobias Meyer)
matning
10 ex födosökande Jonsereds fabriker, Vg  05:35-07:30 (Ulf Persson, Anita Markusson)
Hussvala
4 ex födosökande Haga kile, Askim, Vg  08:20-09:10 (Ulf Persson)
- ex födosökande Partille golfbana, Vg  12:30 (Tobias Meyer)
matning
Trädpiplärka
1 ex Hårssjön, Vg  08:35-09:45 (Lars-Olof Sandberg)
Forsärla
1 ad hona födosökande Jonsereds fabriker, Vg  05:35-07:30 (Ulf Persson, Anita Markusson)
1 ad hane födosökande Jonsereds fabriker, Vg  05:35-07:30 (Ulf Persson, Anita Markusson)
Sädesärla
1 ad rast Hönö Långholmen, Boh  07:40-07:43 (Thomas Karlsson)
5 ex Kippholmen, Björlanda, Boh  09:30-12:30 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
1 ex lockläte Sjöbergen, Göteborg, Vg  17:00-19:00 (Conny Palm)
1 ex Ödledammen, Vg  10:30-13:30 (Bengt Adamsson)
1 ex Rävudden, Vg  09:15-09:55 (Elon Wismén)
Sädesärla, rasen alba
1 ex födosökande Haga kile, Askim, Vg  08:20-09:10 (Ulf Persson)
2 ad födosökande Jonsereds fabriker, Vg  05:35-07:30 (Ulf Persson, Anita Markusson)
2 1K födosökande Jonsereds fabriker, Vg  05:35-07:30 (Ulf Persson, Anita Markusson)
Strömstare
1 ad födosökande Jonsereds fabriker, Vg  05:35-07:30 (Ulf Persson, Anita Markusson)
1 1K födosökande Jonsereds fabriker, Vg  05:35-07:30 (Ulf Persson, Anita Markusson)
Rödstjärt
1 hane Ödledammen, Vg  10:30-13:30 (Bengt Adamsson)
Taltrast
1 ex Hårssjön, Vg  08:35-09:45 (Lars-Olof Sandberg)
2 ex Håle dal, Vg  08:30-08:50 (Elon Wismén)
3 ex födosökande Rävudden, Vg  09:15-09:55 (Elon Wismén)
Gräshoppsångare
1 ex spel/sång Kornhalls färjeläge, Säve, Boh  23:10-23:25 (Henrik Karlsson)
Rörsångare
1 ex lockläte Sudda, Boh  07:25-07:32 (Thomas Karlsson)
1 ex spel/sång Välen, Göteborg, Vg  11:30-12:15 (Hans Börjesson)
1 ex spel/sång Haga kile, Askim, Vg  08:20-09:10 (Ulf Persson)
2 ex Hårssjön, Vg  08:35-09:45 (Lars-Olof Sandberg)
2 ex lockläte Håle dal, Vg  08:30-08:50 (Elon Wismén)
I sjöns nordände.
Trädgårdssångare
1 ex spel/sång Kippholmen, Björlanda, Boh  09:30-12:30 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
Svarthätta
2 ex Kippholmen, Björlanda, Boh  09:30-12:30 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
1 ex Hårssjön, Vg  08:35-09:45 (Lars-Olof Sandberg)
1 ex spel/sång Håle dal, Vg  08:30-08:50 (Elon Wismén)
1 ad hane spel/sång Jonsereds fabriker, Vg  05:35-07:30 (Ulf Persson, Anita Markusson)
1 ex spel/sång Rävudden, Vg  09:15-09:55 (Elon Wismén)
Grönsångare
1 ex Hårssjön, Vg  08:35-09:45 (Lars-Olof Sandberg)
Gransångare
1 ad hane spel/sång Ekelundsvassen, Boh  08:10-08:20 (Thomas Karlsson)
1 ex Ödledammen, Vg  10:30-13:30 (Bengt Adamsson)
2 ex Hårssjön, Vg  08:35-09:45 (Lars-Olof Sandberg)
2 ex spel/sång Rävudden, Vg  09:15-09:55 (Elon Wismén)
Lövsångare
2 ex födosökande Haga kile, Askim, Vg  08:20-09:10 (Ulf Persson)
2 ex Hårssjön, Vg  08:35-09:45 (Lars-Olof Sandberg)
2 ex lockläte Håle dal, Vg  08:30-08:50 (Elon Wismén)
1 ex födosökande Jonsereds fabriker, Vg  05:35-07:30 (Ulf Persson, Anita Markusson)
5 ex födosökande Rävudden, Vg  09:15-09:55 (Elon Wismén)
Minst.
Grå flugsnappare
4 ex Hårssjön, Vg  08:35-09:45 (Lars-Olof Sandberg)
n. tornet. Adulta + juv.
Svartvit flugsnappare
1 hona Ödledammen, Vg  10:30-13:30 (Bengt Adamsson)
Törnskata
4 ex pulli/nyligen flygga ungar Kippholmen, Björlanda, Boh  09:30-12:30 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
hane, hona och minst 2 1k
2 ex Håle dal, Vg  08:35-09:45 (Lars-Olof Sandberg)
1 ad hane obs i häcktid, lämplig biotop Håle dal, Vg  08:30-08:50 (Elon Wismén)
Nötkråka
2 ex stationär Jonsereds fabriker, Vg  05:35-07:30 (Ulf Persson, Anita Markusson)
1 ex lockläte Sunden, Hindås, Vg  09:15-09:55 (Elon Wismén)
Hördes ett par gånger från skogen S om Sunden.
Gråkråka
2 ex Kippholmen, Björlanda, Boh  09:30-12:30 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
3 ex födosökande Haga kile, Askim, Vg  08:20-09:10 (Ulf Persson)
- ex födosökande Partille golfbana, Vg  12:30 (Tobias Meyer)
Maningen
1 ex stationär Jonsereds fabriker, Vg  05:35-07:30 (Ulf Persson, Anita Markusson)
Stare
6 ex Kippholmen, Björlanda, Boh  09:30-12:30 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
65 ex förbifl. Välen, Göteborg, Vg  17:25-17:45 (Bert Olsson)
Ca.
75 ex födosökande Haga kile, Askim, Vg  08:20-09:10 (Ulf Persson)
Ca 75 ex.
Bofink
5 ex Ödledammen, Vg  10:30-13:30 (Bengt Adamsson)
1 hona Lilla dammen, Vg  04:30-05:00 (Conny Palm)
3 ex födosökande Partille golfbana, Vg  12:30 (Tobias Meyer)
Grönsiska
2 ex lockläte Rävudden, Vg  09:15-09:55 (Elon Wismén)
Hämpling
1 ex rast Välen, Göteborg, Vg  11:30-12:15 (Hans Börjesson)
Mindre korsnäbb
2 ex lockläte Håle dal, Vg  08:30-08:50 (Elon Wismén)
Stenknäck
1 1K Ödledammen, Vg  10:30-13:30 (Bengt Adamsson)
Sävsparv
1 ad hane spel/sång Lammholmsviken, Boh  08:10-08:20 (Thomas Karlsson)
2 ex Kippholmen, Björlanda, Boh  09:30-12:30 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
1 ex Hårssjön, Vg  08:35-09:45 (Lars-Olof Sandberg)