Lördag 24 mars

Större strandpipare
2 ex Breviks strandäng, Boh  11:00 (Jan Lövgren)
Bofink
5 ex födosökande Görröd, Boh  11:10-11:55 (Henrik Karlsson)
Egen matning.
Bergfink
3 ex födosökande Görröd, Boh  11:10-11:55 (Henrik Karlsson)
Egen matning.
Steglits
1 ex födosökande Görröd, Boh  11:18 (Henrik Karlsson)
Egen matning.
Grönsiska
2 ex födosökande Dännäsviken, Boh  08:00-12:00 (Agneta Olsson, Lars Molander)
2 ex födosökande Görröd, Boh  11:18 (Henrik Karlsson)
Egen matning.
Stenknäck
3 ex födosökande Görröd, Boh  11:10-11:20 (Henrik Karlsson)
Egen matning.