Tisdag 21 augusti

Vitkindad gås
140 ex rast Dasspölen, Boh  09:30-11:00 (Lennart Hermansson, Jan Johansson)
30 ex rast Långetången, Haby bukt, Boh  09:30-11:00 (Lennart Hermansson, Jan Johansson)
22 ex Vikefjord, Boh (Hans-Olof Johansson)
240 ex Ödsmåls kile, Boh  07:20-07:30 (Peter Strandvik)
Bläsand
4 ex Vikefjord, Boh (Hans-Olof Johansson)
1 ex Ödsmåls kile, Boh  07:20-07:30 (Peter Strandvik)
Kricka
4 ex Vikefjord, Boh (Hans-Olof Johansson)
23 ex födosökande Kårsund, Boh  10:00-12:00 (nils-erich karlsson, Annette Widen, Tommy Hermansson m.fl.)
2 ex rast Svälte leror, Boh  18:15-18:49 (Rune Hixén)
4 ex Ödsmåls kile, Boh  07:20-07:30 (Peter Strandvik)
Skäggdopping
32 ex rast Kalvöfjorden, Orust, Boh  15:00-15:45 (nils-erich karlsson)
svårräknade i motljuset, obsades från lagmansholmen
49 ex Lagmansholmen, Boh  07:30-11:00 (Stefan Oscarsson)
5 ex Norra Borgefjorden, Boh  07:00-08:00 (Sven Ängermark)
Svarthakedopping
5 ex Lagmansholmen, Boh  07:30-11:00 (Stefan Oscarsson)
1 ex Norra Borgefjorden, Boh  07:00-08:00 (Sven Ängermark)
Toppskarv
3 ex Väderöarna, Boh  06:56 (Tony Norman)
4 ex rast Orskärs ungar, Boh  16:00 (Stefan Mattsson, Lennart Andersson)
Bivråk
1 ex Anneröd, Boh (Hans-Olof Johansson)
Brun kärrhök
1 ex Anneröd, Boh (Hans-Olof Johansson)
Duvhök
1 hona Knapegården, Boh  17:20-17:40 (Peter Strandvik, Peter Hvass, Mats Raneström)
Skrämde upp alla duvor Ö om Ödsmåls by. Sågs från kilen.
Sparvhök
1 ad hona födosökande Grosshamn, Boh  08:30-10:30 (Thomas Ring)
1 ex str S Grosshamn, Boh  08:30-10:30 (Thomas Ring)
1 ex str S Sotenkanalen, Boh  11:00 (Thomas Ring)
1 ex födosökande Lagmansholmen, Boh  07:30-11:00 (Stefan Oscarsson)
1 hona födosökande Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)
1 hona födosökande Väg 161, Holma, Boh  20:25 (Rune Hixén)
Ormvråk
1 ex födosökande Kårsund, Boh  10:00-12:00 (nils-erich karlsson, Annette Widen, Tommy Hermansson m.fl.)
spanade fr. en av elstolparna
1 ex födosökande Utäng, Boh  09:15 (nils-erich karlsson)
4 ex Södra stranden, Boh  17:20-17:40 (Peter Strandvik, Peter Hvass, Mats Raneström)
Minst fyra.
Fjällvråk
2 ex förbifl. Hamburgsund, Boh (Jan-Erik Pettersson)
Fiskgjuse
1 ex födosökande Lagmansholmen, Boh  07:30-11:00 (Stefan Oscarsson)
Bogserade en skrubba mot Myrebacken.
Stenfalk
1 honf str S Grosshamn, Boh  08:30-10:30 (Thomas Ring)
Lärkfalk
1 ex str S Myren, Boh  08:30-10:30 (Thomas Ring)
Pilgrimsfalk
1 ex str S Sotenkanalen, Boh  11:00 (Thomas Ring)
1 ex förbifl. Drivnäs, Boh (gnm Olof Kosterbärg)
Skrev även.
1 ex Ödsmåls kile, Boh  17:20-17:40 (Peter Strandvik, Peter Hvass, Mats Raneström)
Trol ad. Cirklade N om kilen.
Trana
2 ex Lagmansholmen, Boh  07:30-11:00 (Stefan Oscarsson)
Mindre strandpipare
1 ex rast Svälte leror, Boh  18:15-18:49 (Rune Hixén)
Större strandpipare
2 1K Hjälmvik, Boh (Stefan Oscarsson)
Ljungpipare
1 ex rast Grosshamn, Boh  11:30-14:00 (Lennart Hermansson, Jan Johansson)
1 ex rast Grosshamn, Boh  08:30-10:30 (Thomas Ring)
Kustpipare
1 ex Väderöarna, Boh  06:56 (Tony Norman)
Kustsnäppa
1 1K rast Gallskär, Boh  16:00 (Stefan Mattsson, Lennart Andersson)
Sandlöpare
1 1K rast Orskär, Tjörn, Boh  16:00 (Stefan Mattsson, Lennart Andersson)
1 ad rast Gallskär, Boh  16:00 (Stefan Mattsson, Lennart Andersson)
Kärrsnäppa
2 ex rast Långetången, Haby bukt, Boh  09:30-11:00 (Lennart Hermansson, Jan Johansson)
1 1K rast Jensarna, Boh  15:30 (Stefan Mattsson, Lennart Andersson)
Brushane
1 ex rast Svälte leror, Boh  18:15-18:49 (Rune Hixén)
Storspov
4 ex str SV Nordviks ängar, Boh  12:00-12:50 (Tomas Torstenson, Christina Torstenson)
Gjorde en lov över ängarna, lockande, men gav sig sedan av åt SV
Rödbena
6 ex Vikefjord, Boh (Hans-Olof Johansson)
1 ex rast Orskärs ungar, Boh  16:00 (Stefan Mattsson, Lennart Andersson)
1 ex rast Orskär, Tjörn, Boh  16:00 (Stefan Mattsson, Lennart Andersson)
2 ex Lagmansholmen, Boh  07:30-11:00 (Stefan Oscarsson)
5 ex Hjälmvik, Boh (Stefan Oscarsson)
6 ex rast Svälte leror, Boh  18:15-18:49 (Rune Hixén)
Gluttsnäppa
2 ex Vikefjord, Boh (Hans-Olof Johansson)
1 ex födosökande Kårsund, Boh  10:00-12:00 (nils-erich karlsson, Annette Widen, Tommy Hermansson m.fl.)
1 ex Lagmansholmen, Boh  07:30-11:00 (Stefan Oscarsson)
5 ex rast Svälte leror, Boh  18:15-18:49 (Rune Hixén)
4 ex Brattholmen, Boh  07:00-08:00 (Sven Ängermark)
Drillsnäppa
3 ex Vikefjord, Boh (Hans-Olof Johansson)
1 ex rast Jensarna, Boh  15:30 (Stefan Mattsson, Lennart Andersson)
1 ex Lagmansholmen, Boh  07:30-11:00 (Stefan Oscarsson)
1 1K Kyrkoruinens båtslip, Boh  12:05-12:25 (Peter Strandvik)
Roskarl
1 1K födosökande Stranden, Haby bukt, Boh  09:30-11:00 (Lennart Hermansson, Jan Johansson)
2 1K rast Orskär, Tjörn, Boh  16:00 (Stefan Mattsson, Lennart Andersson)
Ringduva
6 ex födosökande Kårsund, Boh  10:00-12:00 (nils-erich karlsson, Annette Widen, Tommy Hermansson m.fl.)
Turkduva
1 ex rast Uddevalla Lasarett, Boh  11:30 (Rune Hixén)
Spillkråka
1 ex lockläte Grosshamn, Boh  11:30-14:00 (Lennart Hermansson, Jan Johansson)
Mindre hackspett
1 ex lockläte Skönhammarsvägen, Boh  13:30 (Mats Raneström)
Ladusvala
6 ex födosökande Kårsund, Boh  10:00-12:00 (nils-erich karlsson, Annette Widen, Tommy Hermansson m.fl.)
50 ex Kyrkoruinens båtslip, Boh  12:05-12:25 (Peter Strandvik)
ca
Ängspiplärka
1 ex Väderöarna, Boh  06:56 (Tony Norman)
2 ex Kyrkoruinens båtslip, Boh  12:05-12:25 (Peter Strandvik)
Skärpiplärka
1 ex stationär Dasspölen, Boh  09:30-11:00 (Lennart Hermansson, Jan Johansson)
6 ex stationär Stranden, Haby bukt, Boh  09:30-11:00 (Lennart Hermansson, Jan Johansson)
Gulärla
2 ex födosökande Kårsund, Boh  10:00-12:00 (nils-erich karlsson, Annette Widen, Tommy Hermansson m.fl.)
17 ex Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)
6 ex rast Borgbacken, Boh  07:00-08:00 (Sven Ängermark)
15 ex rast Ödsmåls kile, Boh  07:20-07:30 (Peter Strandvik)
8 ex str S Skönhammarsvägen, Boh  09:40 (Mats Raneström)
Sädesärla
6 ex födosökande Kårsund, Boh  10:00-12:00 (nils-erich karlsson, Annette Widen, Tommy Hermansson m.fl.)
Rödstjärt
1 ex Väderöarna, Boh  06:56 (Tony Norman)
1 ex rast Säterbo, Boh  17:51 (Rune Hixén)
Buskskvätta
5 ex rast Kårsund, Boh  10:00-12:00 (nils-erich karlsson, Annette Widen, Tommy Hermansson m.fl.)
1 ex Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)
Stenskvätta
2 ex Väderöarna, Boh  06:56 (Tony Norman)
2 ex födosökande Kårsund, Boh  10:00-12:00 (nils-erich karlsson, Annette Widen, Tommy Hermansson m.fl.)
3 ex Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)
Ärtsångare
1 ad lockläte Bräcke Skalgrusbankar, Boh  12:59 (Dennis Martinsson)
Törnsångare
1 ex lockläte Fiskebäck, Boh  12:08-15:24 (Rune Hixén)
Grå flugsnappare
2 ex Skansenberget, Boh  12:35 (Peter Strandvik)
Stare
7 ex födosökande Långetången, Haby bukt, Boh  09:30-11:00 (Lennart Hermansson, Jan Johansson)
Bofink
2 ex Brattholmen, Boh  07:00-08:00 (Sven Ängermark)
Grönsiska
1 ex Brattholmen, Boh  07:00-08:00 (Sven Ängermark)
Hämpling
5 ex rast Ödsmåls kile, Boh  07:20-07:30 (Peter Strandvik)
7 ex Kyrkoruinens båtslip, Boh  12:05-12:25 (Peter Strandvik)
Stenknäck
1 ex lockläte Bollestad, Boh  07:45 (Peter Strandvik)