Måndag 18 juni

Vitkindad gås
12 ex födosökande Kårsund, Boh  10:00-11:00 (nils-erich karlsson)
11 ex stationär Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)
Ejder
12 ex pulli/nyligen flygga ungar Getholmen, Boh  07:15-07:20 (Nils Abrahamsson)
dom första årsungarna jag ser i år i Kosterarkipelagen
8 pull pulli/nyligen flygga ungar Getholmen, Boh  07:15-07:20 (Nils Abrahamsson)
dom första årsungarna jag ser i år i Kosterarkipelagen
4 ad hona pulli/nyligen flygga ungar Getholmen, Boh  07:15-07:20 (Nils Abrahamsson)
Storlom
1 ad rast Norums holme, Boh  13:35-13:55 (Per Undeland)
Inflygande från N
Havssula
1 3K+ födosökande Vitlingbrottet, Boh  08:23 (Nils Abrahamsson)
Brun kärrhök
1 hane födosökande Häle mosse, Boh  11:50-12:30 (nils-erich karlsson)
trackades av två kråkor
Ormvråk
1 ex födosökande Holmen, Boh  11:00 (Hans Petersson)
Strandskata
1 ad stationär Kårsund, Boh  10:00-11:00 (nils-erich karlsson)
1 pull stationär Kårsund, Boh  10:00-11:00 (nils-erich karlsson)
21 ex rast Ödsmåls kile, Boh  17:05-17:15 (Peter Strandvik)
Kustsnäppa
2 ex rast Nedre Kile, Boh  18:20 (Edwin Sahlin)
Mitt i viken, tomtX.
Myrspov
1 ad hane rast Södra stranden, Boh  17:05-17:15 (Peter Strandvik)
Storspov
2 ex rast Ödsmåls kile, Boh  17:05-17:15 (Peter Strandvik)
Rödbena
3 ex stationär Sjöris älvs mynning, Boh  08:00-08:45 (Lennart Hermansson)
6 ex Ödsmåls kile, Boh  17:05-17:15 (Peter Strandvik)
Gluttsnäppa
1 1K födosökande Kårsund, Boh  10:00-11:00 (nils-erich karlsson)
Fisktärna
2 ex födosökande Berggylteskär, Boh  09:08-09:09 (Nils Abrahamsson)
Kentsk tärna
1 ex rast Nedre Kile, Boh  19:30 (Edwin Sahlin)
Skogsduva
3 ex Guddehjälms åkrar, Boh  16:45 (Peter Strandvik)
Ringduva
2 ex födosökande Kårsund, Boh  10:00-11:00 (nils-erich karlsson)
1 ex bo, ägg/ungar Pallens strandplats, Boh  16:00 (Lena Bolliger Bergqvist)
1 ex spel/sång Skåra, Boh  17:20-17:45 (Peter Strandvik)
Tornseglare
2 ex förbifl. Skåra, Boh  17:20-17:45 (Peter Strandvik)
Ladusvala
2 ex Harkeröd, Boh  16:50 (Peter Strandvik)
Sädesärla
2 ex födosökande Kårsund, Boh  10:00-11:00 (nils-erich karlsson)
Järnsparv
1 ex permanent revir Slingan, Boh  10:45-11:00 (Per Undeland)
Sjöng S Slingan 43
Buskskvätta
2 i par upprörd, varnande Sjöris älvs mynning, Boh  08:00-08:45 (Lennart Hermansson)
Stenskvätta
2 hane födosökande Kårsund, Boh  10:00-11:00 (nils-erich karlsson)
Taltrast
1 ex spel/sång Häle mosse, Boh  11:50-12:30 (nils-erich karlsson)
1 ex spel/sång Skåra, Boh  17:20-17:45 (Peter Strandvik)
Rödvingetrast
1 ex spel/sång Holmen, Boh  07:00 (Hans Petersson)
Inför andra kullen.
Kärrsångare
1 ex spel/sång Tången (Område 6), Boh  06:00 (Olof Kosterbärg)
Buskarna vid rondellen.
1 ex spel/sång Stubberöd, Boh  07:30 (Peter Strandvik)
Rörsångare
1 ex spel/sång Tången (Område 6), Boh  06:00 (Olof Kosterbärg)
1 ex spel/sång Grannebyån, Boh  17:20-17:45 (Peter Strandvik)
Gransångare
2 ex spel/sång Skåra, Boh  17:20-17:45 (Peter Strandvik)
1 ex permanent revir Slingan, Boh  10:45-11:00 (Per Undeland)
Sjöng
1 ex spel/sång Gamla skjutbanan, Boh  07:35 (Peter Strandvik)
1 ex spel/sång Stubberöd, Boh  07:30 (Peter Strandvik)
Lövsångare
1 ex stationär Häle mosse, Boh  11:50-12:30 (nils-erich karlsson)
1 ex spel/sång Skåra, Boh  17:20-17:45 (Peter Strandvik)
Törnskata
1 hane födosökande Häle mosse, Boh  11:50-12:30 (nils-erich karlsson)
Bofink
3 ex spel/sång Häle mosse, Boh  11:50-12:30 (nils-erich karlsson)
1 ex spel/sång Skåra, Boh  17:20-17:45 (Peter Strandvik)
Steglits
1 ex födosökande Holmen, Boh  11:00 (Hans Petersson)
Stenknäck
5 ex födosökande Görröd, Boh  09:30-10:10 (Henrik Karlsson)
Egen matning.
1 ad hane föda åt ungar Holmen, Boh  12:00 (Hans Petersson)
Intressant att se att han matar ungarna med solrosfrö.
Sävsparv
1 ex spel/sång Tången (Område 6), Boh  06:00 (Olof Kosterbärg)