Onsdag 17 januari

Sångsvan
2 ex Draget, Boh (Hans-Olof Johansson)
29 ad rast Kårsund, Boh  13:25-14:55 (Per Undeland)
6 2K rast Kårsund, Boh  13:25-14:55 (Per Undeland)
4 ad födosökande Östra kilen, Boh  15:15-16:15 (Per Undeland)
2 ad Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)
42 ex stationär Lökeberg, Boh (Kåre Ström)
På ett fält nära Marstrandsvägen
6 ex Funneshultssjön, Boh (Thomas Bernhardsson)
6 ad födosökande Honeröd våtmark, Boh  12:50 (Peter Strandvik)
Kricka
1 ex Draget, Boh (Hans-Olof Johansson)
2 hona rast Östra kilen, Boh  15:15-16:15 (Per Undeland)
1 hona stationär Valsäng, Boh  13:10-13:20 (Per Undeland)
Vigg
30 ex rast Skeppsviken, Boh  13:30 (Hans Petersson)
Ejder
2 ex Hålkedalskilen, Strömstad, Boh (Olof Kosterbärg)
50 ex Draget, Boh (Hans-Olof Johansson)
18 ex stationär Stångehuvud, Boh  10:00-10:30 (Patrik Eld)
10 ex Lyresund, Boh (Klaes-Göran Carlsson)
25 ex str S Marstrandsholmarna, Boh (Kåre Ström)
15 ex rast Hamnen, Boh (Kåre Ström)
2 hona Pallens strandplats, Boh  14:10 (Lena Bolliger Bergqvist)
1 hane Pallens strandplats, Boh  14:10 (Lena Bolliger Bergqvist)
10 hane Tjörns Yachtservice, Boh  14:35 (Lena Bolliger Bergqvist)
Simmade ut mot Askeröfjorden
10 hona Tjörns Yachtservice, Boh  14:35 (Lena Bolliger Bergqvist)
Simmade ut mot Askeröfjorden
Sjöorre
15 ex födosökande Kråke fjord, Boh  13:40-14:15 (Per Undeland)
2 ex str S Västudden / Muren, Boh (Kåre Ström)
Svärta
2 ex födosökande Tångevik, Boh (Anders Fransson)
Storlom
1 ex födosökande Sandön, Boh (Anders Fransson)
Smådopping
1 ex rast Skeppsviken, Boh  13:30 (Hans Petersson)
Skäggdopping
1 ex Jordhammarsviken, Stenungsund, Boh  15:15 (Per Björkman)
Havssula
1 2K födosökande Haby bukt, Boh  12:00-12:30 (Anders Fransson)
Toppskarv
9 ad Haby bukt, Boh  12:00-12:30 (Anders Fransson)
2 ex stationär Libarna, Boh  13:40-14:15 (Per Undeland)
2K + ad
6 ex stationär Kråke fjord, Boh  13:40-14:15 (Per Undeland)
Fäjan
Havsörn
1 ex str O Gåseskär, Boh  11:00 (Olof Kosterbärg)
1 ad str SV Lyktan, Boh (Kåre Ström)
1 ex rast Svälte, Boh  14:10 (Christer Niklasson)
Satt på toppröset
1 ad förbifl. Tjurholmens naturreservat, Boh  12:30 (Peter Strandvik)
Mot S, längs älven
Blå kärrhök
1 ad hane födosökande Norrmanneboslätten, Boh  12:40-12:41 (Peter Strandvik)
Över åkrarna mitt på slätten
Duvhök
1 ad födosökande Utänge ö, Boh  15:15-16:15 (Per Undeland)
Satt helt öppet på stenmur
1 ex Funneshultssjön, Boh (Thomas Bernhardsson)
Satt länge i träd norr om knipen
Sparvhök
1 ex förbifl. Stubbarna, Boh  10:30 (Martin Kvarnbäck)
Ormvråk
1 ex stationär Rogstad/Ejgst (Område 4), Boh  16:00 (Lars Åke Karlgren)
1 ex Hegärde, Boh (Anders Fransson)
1 ex stationär Häller, Boh  12:30-15:05 (Per Undeland)
1 ex förbifl. Haketorp, Boh  12:28 (Per Undeland)
Mot O
1 ex rast Lycke å, Bremnäs, Boh  12:55 (Owe Hougström)
1 ex födosökande Torsby by, Boh  12:30-13:00 (Henrik Karlsson)
Mellan Torsby By skylt och Kärna bensiinstation sittande i träd.
1 ex rast Kyrkeby, Boh  12:05 (Owe Hougström)
1 ex Industriängarna, Boh  15:15 (Per Björkman)
1 ex Kungälvsmotet (Avfart 86), Boh  08:30 (Per Björkman)
1 ex Skälebräcke, Boh  11:30 (Peter Strandvik)
hängande vä-vinge (-1gr)
1 ex Funneshultssjön, Boh (Thomas Bernhardsson)
1 ex stationär Solberg, Boh  12:45 (Peter Strandvik)
1 ex stationär Signehögsholmen, Boh  12:40 (Peter Strandvik)
Fjällvråk
1 ex stationär Hede obsplats, Boh  12:45 (Peter Strandvik)
Strax NO om obs-platsen
1 ex stationär Norrmanneboslätten, Boh  12:38-12:42 (Peter Strandvik)
På strandängen, öster om kapellet
Pilgrimsfalk
1 ex rast Skeppsviken, Boh  13:30 (Hans Petersson)
Satt uppe på silosen.
Tofsvipa
1 ex rast Kårsund, Boh  13:25-14:55 (Per Undeland)
2 ex rast Inre strandängarna, Boh  15:15-16:15 (Per Undeland)
1 ex rast Valsäng, Boh  13:10-13:20 (Per Undeland)
1 ex rast Häller, Boh  12:30-15:05 (Per Undeland)
Brog 12:35 - 12:45.
Skärsnäppa
8 ex Draget, Boh (Hans-Olof Johansson)
Tretåig mås
5 ex födosökande Sandön, Boh (Anders Fransson)
3 ex födosökande Haby bukt, Boh  12:00-12:30 (Anders Fransson)
3 ex födosökande Tångevik, Boh (Anders Fransson)
1 2K förbifl. Kråke fjord, Boh  13:40-14:15 (Per Undeland)
Mot S
Tordmule
3 ex födosökande Kråke fjord, Boh  13:40-14:15 (Per Undeland)
2+1
Ringduva
1 ex förbifl. Stora Höga, Boh  12:05 (Per Undeland)
Vid jvstn.
Turkduva
1 ex rast Solberga, Boh  13:18 (Owe Hougström)
Mitt emot Montesoriförskolan
Berguv
1 hane Kungälvs kommun, Boh  17:10-17:15 (Peter Strandvik)
En hane hörd i fyra avlyssnade kända revir 17.00-18.10.
Kungsfiskare
1 ex Skedhammarsviken, Boh  15:15 (Per Björkman)
Satt på stenarna väster om stängslet till Akzos område, i kanten av lagunen innanför rören.
Spillkråka
1 ex lockläte Funneshultssjön, Boh (Thomas Bernhardsson)
Mindre hackspett
1 ex födosökande Vättnet, Boh  09:00-10:30 (Olof Kosterbärg)
Musedaben.
Ängspiplärka
2 ex stationär Västra kilen, Boh  15:15-16:15 (Per Undeland)
Skärpiplärka
8 ex födosökande Haby bukt, Boh  12:00-12:30 (Anders Fransson)
2 ex Draget, Boh (Hans-Olof Johansson)
1 ex rast Tåudden, Boh (Kåre Ström)
Forsärla
1 ex rast Tofta kile, Boh  12:45 (Owe Hougström)
1 hane rast Borealis kracker, Boh  12:20 (Lasse Svensson)
Sidensvans
9 ex rast Idaberget, Boh  14:00 (Hans Petersson)
Rödvingetrast
1 ex födosökande Brog, Boh  12:35-13:05 (Per Undeland)
Bland björktrastar
1 ex födosökande Idaberget, Boh  12:45 (Hans Petersson)
Födosökte ihop med tre Björktrastar i Hagtornsträdet vid hundrastgården.
Svarthätta
1 hane födosökande Stora Höga, Boh  10:30 (Gunnar Dahlquist)
På årsdagen av förra besöket!
Nötkråka
2 ex födosökande Torsby by, Boh  12:30-13:00 (Henrik Karlsson)
100 m väster om skylt Torsby by.
Bergfink
2 ex födosökande Kårsund, Boh  14:25-14:55 (Per Undeland)
S Kårsund
Steglits
8 ex Lid, Boh (Matti Åhlund)
Matningen
2 ex födosökande Brog, Boh  12:35-13:05 (Per Undeland)
10 ad födosökande Olsnäs, Boh (Christer Niklasson)
Grönsiska
1 ex Lid, Boh (Matti Åhlund)
Matningen
- ex Gärdsbo, Boh (Klaes-Göran Carlsson)
30 ex förbifl. Holmen, Boh  09:30 (Hans Petersson)
Gråsiska
50 ex födosökande Kårsund, Boh  14:25-14:55 (Per Undeland)
S Kårsund
50 ex Gärdsbo, Boh (Klaes-Göran Carlsson)
3 ad födosökande Olsnäs, Boh (Christer Niklasson)
2 i par födosökande Stora Höga, Boh  10:30 (Gunnar Dahlquist)
en han och en honfärgad
1 ex stationär Holmen, Boh  09:00 (Hans Petersson)
Mindre korsnäbb
2 ex lockläte Funneshultssjön, Boh (Thomas Bernhardsson)
Stenknäck
1 ex rast Ekbacken, Boh  13:44 (Owe Hougström)