Lördag 24 mars

Bofink/bergfink
40 ex födosökande Arlösa, Enslöv, Hl (Kerstin Sandberg, Per Spångfors)
Sångsvan
27 ex Båtafjorden, Hl  07:00-08:15 (Gunnar Nyström)
45 ex rast Backhult, Morup, Hl  06:15 (Jan Wahlberg)
44 ex rast Vassvik, Eftra, Hl  06:00-08:00 (Mats Hallberg)
Bläsgås
1 ex förbifl. Lerjan, Hl  09:15 (Jan Wahlberg)
6 ex förbifl. Backhult, Morup, Hl  06:15 (Jan Wahlberg)
Prutgås
1 ex rast Flygfältet, Hl  10:15 (Jan Wahlberg)
Vitkindad gås
11 ex Båtafjorden, Hl  07:00-08:15 (Gunnar Nyström)
1500 ex rast Flygfältet, Hl  10:15 (Jan Wahlberg)
Ca!
25 ex str N Lerjan, Hl  09:15 (Jan Wahlberg)
10 ex str N Glommens sten, Hl  06:30-07:10 (Jan Wahlberg)
Bläsand
7 ex födosökande Galtabäcksskär, Hl  09:15 (Jan Wahlberg)
4 ex rast Glommens hamn, Hl  06:30 (Jan Wahlberg)
Kricka
30 ex VOF-huset, Hl  11:00 (Jan Wahlberg, Stefan Johansson)
4 ex rast Vassvik, Eftra, Hl  06:00-08:00 (Mats Hallberg)
Stjärtand
2 i par rast Killingatången, Hl  10:25 (Jan Wahlberg)
1 hane Bassängen, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)
1 hane VOF-huset, Hl  11:00 (Jan Wahlberg, Stefan Johansson)
Ejder
100 ex str N Glommens sten, Hl  06:30-07:10 (Jan Wahlberg)
Sjöorre
26 ex str S Glommens sten, Hl  06:30-07:10 (Jan Wahlberg)
2 ex str N Glommens sten, Hl  06:30-07:10 (Jan Wahlberg)
400 ex stationär Vassvik, Eftra, Hl  06:00-08:00 (Mats Hallberg)
ca
Smådopping
2 ex Tärnö, Hl  08:30 (Gunnar Nyström)
Havsörn
1 ex förbifl. Pölsefloen, Hl  07:30 (Jan Wahlberg)
Trana
3 ex str N N Annebergsvägen 204, Hl (Maj-Lis Borg)
5 ex rast Hönryd, Morup, Hl  06:15 (Jan Wahlberg)
2 ex rast Vassvik, Eftra, Hl  06:00-08:00 (Mats Hallberg)
Strandskata
39 ex Båtafjorden, Hl  07:00-08:15 (Gunnar Nyström)
4 ex Bassängen, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)
2 ex förbifl. Glommens sten, Hl  06:30-07:10 (Jan Wahlberg)
25 ex rast Lyngaskär, Morup, Hl  08:15 (Jan Wahlberg)
3 ex rast Brevik, Hl  07:30 (Jan Wahlberg)
50 ex rast Korshamn, Hl  07:30-07:50 (Jan Wahlberg)
5 ex rast Vassvik, Eftra, Hl  06:00-08:00 (Mats Hallberg)
Skärfläcka
2 ex rast Killingatången, Hl  10:25 (Jan Wahlberg)
Större strandpipare
3 ex Båtafjorden, Hl  07:00-08:15 (Gunnar Nyström)
14 ex födosökande Lerjan, Hl  09:15 (Jan Wahlberg)
2 ex rast Lyngaskär, Morup, Hl  08:15 (Jan Wahlberg)
8 ex rast Korshamn, Hl  07:30-07:50 (Jan Wahlberg)
2 ex rast Vassvik, Eftra, Hl  06:00-08:00 (Mats Hallberg)
Tofsvipa
6 ex Bassängen, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)
12 ex rast Svensbörs, Vare, Hl  09:45 (Jan Wahlberg)
4 ex spel/sång Galtabäcksskär, Hl  09:15 (Jan Wahlberg)
1 ex rast Brevik, Hl  07:30 (Jan Wahlberg)
7 ex rast Sik strandängar, Hl  08:50 (Jan Wahlberg)
Kärrsnäppa
38 ex rast Killingatången, Hl  10:25 (Jan Wahlberg)
2 ex födosökande Lerjan, Hl  09:15 (Jan Wahlberg)
Enkelbeckasin
1 ex VOF-huset, Hl  10:50 (Jan Wahlberg)
1 ex rast Vassvik, Eftra, Hl  06:00-08:00 (Mats Hallberg)
Morkulla
1 ex förbifl. Varberg, Hl  10:00 (Jan Wahlberg)
S om Hagarondellen
Storspov
1 ex Båtafjorden, Hl  07:00-08:15 (Gunnar Nyström)
10 ex Bassängen, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)
1 ex rast Brevik, Hl  07:30 (Jan Wahlberg)
3 ex rast Korshamn, Hl  07:30-07:50 (Jan Wahlberg)
Silltrut
1 ex VOF-huset, Hl  11:00 (Jan Wahlberg, Stefan Johansson)
Jorduggla
1 ex VOF-huset, Hl  10:50 (Jan Wahlberg, Stefan Johansson)
1 ex födosökande Vassvik, Eftra, Hl  06:00-08:00 (Mats Hallberg)
Kom inflygande på heden strax söder om viken och satt lugnt på en sten under mer än 10 minuter.
Spillkråka
3 ex stationär Arlösa, Enslöv, Hl (Kerstin Sandberg, Per Spångfors)
Trädlärka
1 ex spel/sång Arlösa, Enslöv, Hl  11:00-11:30 (Kerstin Sandberg, Per Spångfors)
Sånglärka
2 ex förbifl. Glommens sten, Hl  06:30-07:10 (Jan Wahlberg)
2 ex spel/sång Korshamn, Hl  07:30-07:50 (Jan Wahlberg)
3 ex spel/sång Backhult, Morup, Hl  06:20 (Jan Wahlberg)
Ängspiplärka
4 ex stationär Vassvik, Eftra, Hl  06:00-08:00 (Mats Hallberg)
Forsärla
1 ex förbifl. Vassvik, Eftra, Hl  06:00-08:00 (Mats Hallberg)
Järnsparv
1 ex spel/sång Vassvik, Eftra, Hl  06:00-08:00 (Mats Hallberg)
Stare
9 ex Lindome kyrka, Hl (Emil Gildebrand)
125 ex födosökande Galtabäck, Hl  09:00 (Jan Wahlberg)
15 ex förbifl. Brevik, Hl  07:30 (Jan Wahlberg)
10 ex förbifl. Glommen, Hl  06:25 (Jan Wahlberg)
7 ex födosökande Arlösa, Enslöv, Hl (Kerstin Sandberg, Per Spångfors)
Bofink
20 ex rast Galtabäck, Hl  09:30 (Jan Wahlberg)
Steglits
- ex förbifl. Ättehögsvägen 13, Hl  08:10 (Joakim Lindblom)
Gråsiska
6 ex födosökande Kungsbackaån, Hl  12:00 (Mikael Nilsson, Sara Athley Nilsson)