Onsdag 17 januari

Stjärtand x gräsand
1 hane stationär Rödskär, Träslöv, Hl (Joakim Karlsson, mikael karlsson)
Höll till i södra delen av Rödskär.
Sångsvan
14 ex Båtafjorden, Hl  12:30 (Gunnar Nyström)
20 ex födosökande Björsgård, Hl  12:30 (Göran Lindh, Margareta Lindh)
Bläsgås
1 ex Båtafjorden, Hl  12:30 (Gunnar Nyström)
7 ex rast Morups hallar, Hl  10:00-11:00 (Mats Axelson)
Bläsand
- ex Smedsgård strandängar, Hl  11:45-12:40 (Bengt Åhgren)
Kricka
15 ex stationär Bassängen, Hl (Lennart Hermansson, Jan Johansson)
- ex Smedsgård strandängar, Hl  11:45-12:40 (Bengt Åhgren)
4 ex rast Morups hallar, Hl  10:00-11:00 (Mats Axelson)
50 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  13:00-14:00 (Lennart Hermansson, Jan Johansson)
Vigg
60 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  13:00-14:00 (Lennart Hermansson, Jan Johansson)
3 ex födosökande Vallås våtmark, Hl  12:00-12:45 (Lennart Hermansson, Jan Johansson)
3 ex stationär Vallås våtmark, Hl  10:45-11:15 (Tommie Fagerberg, Kerstin Sandberg, Christopher Gullander m.fl.)
3 ex födosökande Vallås våtmark, Hl  10:30-11:45 (Ragnar Ödegård)
Bergand
1 2K födosökande Halmstads reningsverk, Hl  11:30-12:15 (Christopher Gullander, Frida Nettelbladt)
- ex Hemmeslövsstrand, Hl (Leif Klinteroth)
Ejder
- ex födosökande Haverdals naturreservat, Hl  14:00 (Ragnar Ödegård)
Alfågel
1 hona rast Malön, Hl  10:30-15:00 (Kjell Wallin)
Sjöorre
7 ex rast Gubbanäsan, Hl  11:00 (Claes-Göran Cederlund, Angie Cederlund)
130 ex rast Smedsgård, Tvååker, Hl  11:00-13:00 (Carl-Ivar Hagman)
ungefärligt antal
200 ex rast Smedsgård strandängar, Hl  11:45-12:40 (Bengt Åhgren)
4 ex str S Koggerudden, Morup, Hl  10:30 (Mats Axelson)
1 ex förbifl. Morups hallar, Hl  10:00-11:00 (Mats Axelson)
Svärta
- ex Hemmeslövsstrand, Hl (Leif Klinteroth)
Salskrake
1 hona födosökande Galtabäcks fågeltorn, Hl  12:30 (Claes-Göran Cederlund, Angie Cederlund)
Orre
1 ex förbifl. Långhulten, Breared, Hl  09:30-10:00 (Irene Hofstedt)
Rapphöna
3 ex födosökande Perstorp, Eldsberga, Hl (Roy Ottosson)
Perstorparaden
Smålom
1 ex str S Morups hallar, Hl  10:00-11:00 (Mats Axelson)
Storlom
1 ex rast Malön, Hl  10:30-15:00 (Kjell Wallin)
Smådopping
1 ex födosökande Kanalen, Hl  11:00 (Claes-Göran Cederlund, Angie Cederlund)
Skäggdopping
1 ex rast Malön, Hl  10:30-15:00 (Kjell Wallin)
1 ex Hemmeslövsstrand, Hl (Leif Klinteroth)
Svarthakedopping
1 ex Hemmeslövsstrand, Hl (Leif Klinteroth)
Toppskarv
15 ex rast Malön, Hl  10:30-15:00 (Kjell Wallin)
30 ex stationär Gubbanäsan, Hl  11:00 (Claes-Göran Cederlund, Angie Cederlund)
1 2K rast Morups hallar, Hl  10:00-11:00 (Mats Axelson)
Röd glada
2 ex Vapnödalen, Hl  14:30-16:00 (Per Magnus Ehde)
1 ex födosökande Vapnödalen, Hl  14:45-16:00 (Tommie Fagerberg, Kerstin Sandberg)
1 ex förbifl. Vapnödalen, Hl  14:00-16:00 (Göran Lindh, Margareta Lindh)
mellan Sions håla och Blomstervången
Havsörn
2 ex stationär Bassängen, Hl (Lennart Hermansson, Jan Johansson)
1 ad stationär Smedsgård, Tvååker, Hl  11:00-13:00 (Carl-Ivar Hagman)
1 ad rast Smedsgård strandängar, Hl  11:45-12:40 (Bengt Åhgren)
1 ex rast Lyngaskär, Morup, Hl  10:30 (Mats Axelson)
5 ex Veselången, Veddige, Hl  15:30 (Pär Sandberg)
Blå kärrhök
1 honf förbifl. Smedsgård, Tvååker, Hl  11:00-13:00 (Carl-Ivar Hagman)
1 hona förbifl. Smedsgård strandängar, Hl  11:45-12:40 (Bengt Åhgren)
1 hane Lis mosse, Hl (Bengt Börjesson)
Duvhök
1 ex födosökande Gamla skolan, Hl  14:00-15:00 (Jan-Olof Johansson)
Ormvråk
2 ex Båtafjorden, Hl  12:30 (Gunnar Nyström)
1 ex Lindomeåns dalgång, Hl  10:00-10:30 (Mikael Sundberg)
1 ex födosökande Skipås naturreservat, Steninge, Hl  14:30 (Ragnar Ödegård)
2 ex Vapnödalen, Hl  14:30-16:00 (Per Magnus Ehde)
1 ex stationär Vapnödalen, Hl  14:45-16:00 (Tommie Fagerberg, Kerstin Sandberg)
Fjällvråk
1 ex Mönster, Onsala, Hl  15:30 (Kjell Wallin)
1 ex Torkelstorps strand, Hanhals, Hl  15:20 (Staffan Valinder)
1 ex födosökande Blomstervången, Hl  13:50-14:20 (Christopher Gullander, Frida Nettelbladt)
2 ex Vapnödalen, Hl  14:30-16:00 (Per Magnus Ehde)
1 ex rast Vapnödalen, Hl  14:00-16:00 (Göran Lindh, Margareta Lindh)
mellan Sions håla och Blomstervången
1 ex rast Vapnödalen, Hl  13:45-16:00 (Irene Hofstedt)
Kungsörn
1 3K stationär Blomstervången, Hl  13:50-14:20 (Christopher Gullander, Frida Nettelbladt)
Sågs från 4-vägskrysset mellan Sions håla och Blomstervången. Tog en liten flygtur och jagades då av en pilgrimsfalk som försökte reta upp den lite. Satte sig sedan norr om krysset i grandungen.
1 ex rast Vapnödalen, Hl  15:10 (Vahn Tellram)
Sågs i grandungen från bron på lilla vägen ner från Tiarps infart.
1 3K stationär Vapnödalen, Hl  14:45-16:00 (Tommie Fagerberg, Kerstin Sandberg)
1 ex Vapnödalen, Hl  14:30-16:00 (Per Magnus Ehde)
1 3K rast Vapnödalen, Hl  14:00-16:00 (Göran Lindh, Margareta Lindh)
mellan Sions håla och Blomstervången
1 3K rast Vapnödalen, Hl  13:45-16:00 (Irene Hofstedt)
1 ex Vapnödalen, Hl (Anders Wirdheim)
1 ex rast Vapnödalen, Hl (Roy Ottosson)
Pilgrimsfalk
1 ad födosökande Blomstervången, Hl  13:50-14:20 (Christopher Gullander, Frida Nettelbladt)
Jagade efter kungsörnen och lyckades reta upp den en hel del.
Rörhöna
2 ex stationär Bassängen, Hl (Lennart Hermansson, Jan Johansson)
8 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  11:30-12:15 (Christopher Gullander, Frida Nettelbladt)
4 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  13:00-14:00 (Lennart Hermansson, Jan Johansson)
Strandskata
1 ex födosökande Smedsgård, Tvååker, Hl  11:00-13:00 (Carl-Ivar Hagman)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  10:15-11:15 (Lennart Hermansson, Jan Johansson)
Skärsnäppa
40 ex rast Malön, Hl  10:30-15:00 (Kjell Wallin)
6 ex födosökande Gubbanäsan, Hl  11:00 (Claes-Göran Cederlund, Angie Cederlund)
Storspov
8 ex rast Smedsgård, Tvååker, Hl  11:00-13:00 (Carl-Ivar Hagman)
7 ex stationär Smedsgård strandängar, Hl  11:45-12:40 (Bengt Åhgren)
3 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  10:15-11:15 (Lennart Hermansson, Jan Johansson)
1 ex rast Brevik, Hl  16:00 (Lennart Hermansson, Jan Johansson)
1 ex rast Korshamn, Hl  15:30-16:00 (Lennart Hermansson, Jan Johansson)
Större gulbena
1 2K stationär Smedsgård, Tvååker, Hl  11:00-13:00 (Carl-Ivar Hagman)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  11:45-12:40 (Bengt Åhgren)
1 2K Smedsgård strandängar, Hl  11:00-14:30 (Mikael Johansson)
1 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl  10:15-11:15 (Lennart Hermansson, Jan Johansson)
1 ex Smedsgård strandängar, Hl (Bengt Börjesson)
1 ex födosökande Björkäng, Tvååker, Hl  08:45-09:35 (Magnus Edberg)
Sedd utanför Campingens norra hörn utanför Björkäng. Födosökte på stranden vid åmynningenoch söder om denna. Flög söderut norrut igen där den sedan stannade.
Tretåig mås
3 ex rast Malön, Hl  10:30-15:00 (Kjell Wallin)
Ringduva
18 ex stationär Bassängen, Hl (Lennart Hermansson, Jan Johansson)
2 ex rast Junkers väg, Hl  11:30 (Thomas Palholmen)
2 ex födosökande Haverdals naturreservat, Hl  14:00 (Ragnar Ödegård)
Turkduva
4 i par födosökande Stenhuggeriet, Hl (Anders Wirdheim)
Berguv
1 ex lockläte Halmstads kommun, Hl  16:30-16:45 (Irene Hofstedt)
Kungsfiskare
1 hane födosökande Vallås våtmark, Hl  10:45-11:15 (Christopher Gullander, Frida Nettelbladt, Tommie Fagerberg m.fl.)
Fångade en fisk under tiden vi var där.
1 ex födosökande Vallås våtmark, Hl  10:30-11:45 (Ragnar Ödegård)
Spillkråka
1 ex lockläte Alelövsvägen 35, Hl  09:00 (Juha Autio)
Berglärka
15 ex födosökande Smedsgård, Tvååker, Hl  11:00-13:00 (Carl-Ivar Hagman)
Ängspiplärka
6 ex rast Malön, Hl  10:30-15:00 (Kjell Wallin)
8 ex Morups Tånge, Hl (Bengt Börjesson)
Skärpiplärka
63 ex rast Malön, Hl  10:30-15:00 (Kjell Wallin)
Vattenpiplärka
2 ex rast Malön, Hl  10:30-15:00 (Kjell Wallin)
Forsärla
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  13:00-14:00 (Lennart Hermansson, Jan Johansson)
1 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  11:30-12:15 (Christopher Gullander, Frida Nettelbladt)
Strömstare
1 ex födosökande Bron, Fylleån, Hl  14:15 (Vahn Tellram)
1 ex födosökande Bron, Fylleån, Hl  10:30 (Irene Hofstedt)
Gransångare
2 ex födosökande Halmstads reningsverk, Hl  11:30-12:15 (Christopher Gullander, Frida Nettelbladt)
I buskar och vass i första dammen.
Stjärtmes
4 ex födosökande Matningen, Alelövsvägen 35, Hl  12:00 (Juha Autio)
Tofsmes
1 ex lockläte Björkelund, Breared, Hl  13:15-14:00 (Vahn Tellram)
Varfågel
1 ex Lya ljunghed, Östra Karup, Hl (Leif Klinteroth)
Råka
- ex stationär Jeppagården, Hl (Lennart Hermansson, Jan Johansson)
- ex rast Morups hallar, Hl  10:00-11:00 (Mats Axelson)
- ex Tegelbruksvägen, Hl  08:30-09:30 (Jan-Olof Johansson)
Gråkråka
4 ex födosökande Lindomeåns dalgång, Hl  10:00-10:30 (Mikael Sundberg)
Stare
8 ex stationär Glommens hamn, Hl  16:00 (Lennart Hermansson, Jan Johansson)
1 ex rast Morups hallar, Hl  10:00-11:00 (Mats Axelson)
4 ex rast Rosendal, Morup, Hl  10:00-11:00 (Mats Axelson)
2 ex Morups Tånge, Hl (Bengt Börjesson)
Bofink
3 ex födosökande Görvik, Hl  11:00-12:00 (Göran Lindh, Margareta Lindh)
Bergfink
15 ex födosökande Åsa, Hl  09:00-09:30 (Ilse Melin)
Georgs väg
Steglits
11 ex födosökande Lindomeåns dalgång, Hl  10:00-10:30 (Mikael Sundberg)
Grönsiska
2 ex födosökande Stenudden, Hl  10:00 (Ilse Melin)
20 ex födosökande Björkelund, Breared, Hl (Roy Ottosson)
Vinterhämpling
40 ex födosökande Vapnödalen, Hl  14:45-16:00 (Tommie Fagerberg, Kerstin Sandberg)
40 ex Vapnödalen, Hl  14:30-16:00 (Per Magnus Ehde)
stor flock med vinterhämplingar norr om godset
40 ex födosökande Vapnödalen, Hl  13:45-16:00 (Irene Hofstedt)
40 ex födosökande Vapnö gods, Hl  14:00-16:00 (Göran Lindh, Margareta Lindh)
norr Vapnö gård
Gråsiska
1 honf födosökande Matningen, Alelövsvägen 35, Hl  11:30 (Juha Autio)
4 ex födosökande Stenudden, Hl  10:00 (Ilse Melin)
3 ex födosökande Stenkullavägen 23, Hl  08:30 (Ilse Melin)
6 ex födosökande Åsa, Hl  09:00-09:30 (Ilse Melin)
Georgs väg
1 ex födosökande Glommen, Hl  13:00 (Thomas Palholmen)
Mindre korsnäbb
10 ex rast Malön, Hl  10:30-15:00 (Kjell Wallin)
10 ex rast Påarp, Hl (Roy Ottosson)
Stenknäck
1 ex rast Björkelund, Breared, Hl  13:15-14:00 (Vahn Tellram)
Snösparv
7 ex rast Malön, Hl  10:30-15:00 (Kjell Wallin)
3 ex födosökande Glommens havsbad, Hl  10:00-11:00 (Thomas Palholmen)