Tisdag 21 augusti

Rödspov, underarten islandica
2 1K Getteröns naturreservat, Hl (Mikael Nord)
Blåhake, underarten cyanecula
1 hane Hjälms våtmark, Hl  15:00-17:00 (Anders Rönnäng)
Han ser lite sliten ut, stackarn....
1 1K Hjälms våtmark, Hl  15:00-17:00 (Anders Rönnäng)
Vitkindad gås
23 ex Låddholmsviken, Hl  05:45-07:00 (Anders Rönnäng)
1 ad Låddholmsviken, Hl  07:30-11:00 (Lars Persson)
1 1K Låddholmsviken, Hl  07:30-11:00 (Lars Persson)
- ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
Bläsand
1 ex rast Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
Rastade i Kausan en kort stund tillsammans med gräsänder.
Kricka
10 ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
8 ex Korshamn, Hl  09:30-10:30 (Fredrik Klingberg, Jimmy Stigh, Inger Lundgren)
Vigg
- ex stationär Halmstads reningsverk, Hl  09:00-09:50 (Irene Hofstedt)
Ejder
- ex stationär Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
2 ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
Gråhakedopping
2 ad rast Smalasudde, Hl (Magnus Jäderblad)
1 1K födosökande Busör, Hl  07:30-08:00 (Jan-Olof Johansson)
Svarthakedopping
2 1K rast Smalasudde, Hl (Magnus Jäderblad)
1 ad rast Smalasudde, Hl (Magnus Jäderblad)
Svarthalsad dopping
2 ad rast Smalasudde, Hl (Magnus Jäderblad)
Havssula
2 ex födosökande Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
Långt ute i nordväst.
Toppskarv
- ex stationär Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
1 ex Korshamn, Hl  09:30-10:30 (Fredrik Klingberg, Jimmy Stigh, Inger Lundgren)
- ex stationär Busör, Hl  07:30-08:00 (Jan-Olof Johansson)
Ägretthäger
1 ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)
1 ex stationär Bassängen, Hl  19:15 (Klas Rosenkvist)
Sedd från Killinga
1 ex stationär VOF-huset, Hl  07:30 (Kjell Andersson)
I Bassängen nedanför VOF-huset
Bivråk
6 ex str S Modellflygplatsen, Hl  10:45-12:00 (Fredrik Klingberg, Jimmy Stigh, Inger Lundgren)
1 ex förbifl. Högalteknall, Våxtorp, Hl  13:00-15:00 (Fredrik Klingberg, Jimmy Stigh, Inger Lundgren)
Röd glada
5 ex Modellflygplatsen, Hl  10:45-12:00 (Fredrik Klingberg, Jimmy Stigh, Inger Lundgren)
4 ex födosökande Harabäckens golfklubb, Hl (Kent Nilsson)
2 ad, 2 1K
Havsörn
1 4K- Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson, Mikael Nord)
1 4K- Getteröns naturreservat, Hl (Mikael Nord)
1 ad Getteröns naturreservat, Hl (Mikael Nord)
Brun kärrhök
1 1K förbifl. Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
Gjorde en sväng längs Nordstranden vid lunchtid.
1 ex Låddholmsviken, Hl  07:30-11:00 (Lars Persson)
1 ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
4 ex rast Bassås, Hl  17:00-18:00 (Claes Lööv)
1ad hane,1ad hona & 2 1 K
2 1K födosökande Galtabäcks fågeltorn, Hl  18:30-20:00 (Björn Lindberg)
1 1K str S Morups Tånge, Hl  09:30-11:30 (Anders Wirdheim)
2 ex förbifl. Valinge Kråkarp 23, Hl (Kent Nilsson)
Ad hane, 1K
2 hane Modellflygplatsen, Hl  10:45-12:00 (Fredrik Klingberg, Jimmy Stigh, Inger Lundgren)
2 hona Modellflygplatsen, Hl  10:45-12:00 (Fredrik Klingberg, Jimmy Stigh, Inger Lundgren)
- ad hane födosökande Harabäckens golfklubb, Hl (Kent Nilsson)
4 ex str SO Grötvik ringmärkardungen, Hl  09:00-13:00 (Göran Lindh, Margareta Lindh)
3 ex str SO Ringmärkardungen, Hl  10:15-13:00 (Irene Hofstedt)
Sparvhök
1 ex Låddholmsviken, Hl  07:30-11:00 (Lars Persson)
1 ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
2 ex Bassås, Hl  17:00-18:00 (Claes Lööv)
2 ex str S Modellflygplatsen, Hl  10:45-12:00 (Fredrik Klingberg, Jimmy Stigh, Inger Lundgren)
30 ex str SO Grötvik ringmärkardungen, Hl  09:00-13:00 (Göran Lindh, Margareta Lindh)
27 ex str SO Ringmärkardungen, Hl  10:15-13:00 (Irene Hofstedt)
Ormvråk
5 ex Bassås, Hl  17:00-18:00 (Claes Lööv)
2 ex Blixered, Tölö, Hl (Ove Ferling)
4 ex Hjälms våtmark, Hl  15:00-17:00 (Anders Rönnäng)
40 ex str S Modellflygplatsen, Hl  10:45-12:00 (Fredrik Klingberg, Jimmy Stigh, Inger Lundgren)
161 ex str SO Grötvik ringmärkardungen, Hl  09:00-13:00 (Göran Lindh, Margareta Lindh)
147 ex str SO Ringmärkardungen, Hl  10:15-13:00 (Irene Hofstedt)
3 ex förbifl. Högalteknall, Våxtorp, Hl  13:00-15:00 (Fredrik Klingberg, Jimmy Stigh, Inger Lundgren)
Fiskgjuse
2 ex Låddholmsviken, Hl  07:30-11:00 (Lars Persson)
2 ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
3 ex str SO Grötvik ringmärkardungen, Hl  09:00-13:00 (Göran Lindh, Margareta Lindh)
2 ex str SO Ringmärkardungen, Hl  10:15-13:00 (Irene Hofstedt)
2 ex förbifl. Bala, Tönnersjö, Hl  09:50-12:30 (Tommie Fagerberg, Roy Ottosson)
Lärkfalk
1 1K stationär Bassås, Hl  17:00-18:00 (Claes Lööv)
1 ex förbifl. Görvik, Hl  13:45-16:00 (Göran Lindh, Margareta Lindh)
Pilgrimsfalk
1 1K hona Bassås, Hl  17:00-18:00 (Claes Lööv)
1 ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)
1 ad hona födosökande Utteros, Tvååker, Hl (Magnus Jäderblad)
1 1K födosökande Morups Tånge, Hl  09:30-11:30 (Anders Wirdheim)
1 ex Modellflygplatsen, Hl  10:45-12:00 (Fredrik Klingberg, Jimmy Stigh, Inger Lundgren)
Vattenrall
- ex stationär Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
3 1K Getteröns naturreservat, Hl  07:00-09:20 (Mikael Nord)
1 ex lockläte Hamnutfyllnaden, Hl  09:00-09:50 (Irene Hofstedt)
Småfläckig sumphöna
4 1K Getteröns naturreservat, Hl  07:00-09:20 (Mikael Nord)
Visade sig ypperligt framför det lilla gömslet!
1 ex Fotogömslet, Hl  16:45-17:15 (Fredrik Klingberg, Jimmy Stigh)
Rörhöna
5 ex stationär Halmstads reningsverk, Hl  09:00-09:50 (Irene Hofstedt)
Trana
2 ex Blixered, Tölö, Hl (Ove Ferling)
2 i par Kullagärdes våtmark, Hl  11:00 (Doris Holmqvist, Folke Holmqvist)
1 1K Kullagärdes våtmark, Hl  11:00 (Doris Holmqvist, Folke Holmqvist)
Strandskata
2 ex str S Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
5 ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
3 ex Låddholmsviken, Hl  05:45-07:00 (Anders Rönnäng)
2 ex Låddholmsviken, Hl  07:30-11:00 (Lars Persson)
Skärfläcka
1 ex Bassängen, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)
Större strandpipare
5 ex stationär Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
8 ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
2 ex Låddholmsviken, Hl  07:30-11:00 (Lars Persson)
4 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl  18:30-20:00 (Björn Lindberg)
10 ex födosökande Morups Tånge, Hl  09:30-11:30 (Anders Wirdheim)
1 ex Korshamn, Hl  09:30-10:30 (Fredrik Klingberg, Jimmy Stigh, Inger Lundgren)
5 ex födosökande Särdals strand, Hl  10:00 (Henrik Storm)
Ljungpipare
2 ad str S Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
13 ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
1 ex lockläte Modellflygplatsen, Hl  10:45-12:00 (Fredrik Klingberg, Jimmy Stigh, Inger Lundgren)
Kustpipare
1 ex str S Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
1 ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
3 ad rast Utteros, Tvååker, Hl (Magnus Jäderblad)
Tofsvipa
17 ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
2 ex Låddholmsviken, Hl  07:30-11:00 (Lars Persson)
Kustsnäppa
10 1K str S Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
Rastade på Klockfotsrevet en kort stund.
4 ex Låddholmsviken, Hl  07:30-11:00 (Lars Persson)
3 ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
4 1K rast Utteros, Tvååker, Hl (Magnus Jäderblad)
1 1K födosökande Morups Tånge, Hl  09:30-11:30 (Anders Wirdheim)
Sandlöpare
1 1K födosökande Morups Tånge, Hl  09:30-11:30 (Anders Wirdheim)
Spovsnäppa
2 ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
Kärrsnäppa
3 1K rast Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
10 ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
2 ex Låddholmsviken, Hl  07:30-11:00 (Lars Persson)
1 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl  18:30-20:00 (Björn Lindberg)
3 1K födosökande Morups Tånge, Hl  09:30-11:30 (Anders Wirdheim)
4 ex födosökande Särdals strand, Hl  10:00 (Henrik Storm)
Myrsnäppa
2 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl  18:30-20:00 (Björn Lindberg)
Brushane
5 ex Korshamn, Hl  09:30-10:30 (Fredrik Klingberg, Jimmy Stigh, Inger Lundgren)
Enkelbeckasin
2 ex rast Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
Kom norrifrån tillsammans med 2 kärrsnäppor(!) och gick ner i Kausan.
1 ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
1 ex Kullagärdes våtmark, Hl  11:00 (Doris Holmqvist, Folke Holmqvist)
Myrspov
6 ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
3 ex Låddholmsviken, Hl  07:30-11:00 (Lars Persson)
1 ex Låddholmsviken, Hl  05:45-07:00 (Anders Rönnäng)
1 ad födosökande Morups Tånge, Hl  09:30-11:30 (Anders Wirdheim)
1 ex Korshamn, Hl  09:30-10:30 (Fredrik Klingberg, Jimmy Stigh, Inger Lundgren)
Småspov
1 ex rast Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
2 ex rast Utteros, Tvååker, Hl (Magnus Jäderblad)
Storspov
6 ex str S Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
18 ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
5 ex Låddholmsviken, Hl  05:45-07:00 (Anders Rönnäng)
2 ex Låddholmsviken, Hl  07:30-11:00 (Lars Persson)
22 ex rast Morups Tånge, Hl  09:30-11:30 (Anders Wirdheim)
8 ex Korshamn, Hl  09:30-10:30 (Fredrik Klingberg, Jimmy Stigh, Inger Lundgren)
43 ex födosökande Harabäckens golfklubb, Hl (Kent Nilsson)
På driving rangen
Rödbena
4 ex rast Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
6 ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
2 ex Låddholmsviken, Hl  07:30-11:00 (Lars Persson)
52 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl  18:30-20:00 (Björn Lindberg)
10 ex födosökande Särdals strand, Hl  10:00 (Henrik Storm)
10 ex str S Särdals hed, Hl  06:00-09:00 (Henrik Storm)
Gluttsnäppa
10 ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
5 ex Låddholmsviken, Hl  07:30-11:00 (Lars Persson)
3 ex Låddholmsviken, Hl  05:45-07:00 (Anders Rönnäng)
2 ex Kullagärdes våtmark, Hl  11:00 (Doris Holmqvist, Folke Holmqvist)
4 ex str S Särdals hed, Hl  06:00-09:00 (Henrik Storm)
Skogssnäppa
3 ex Kullagärdes våtmark, Hl  11:00 (Doris Holmqvist, Folke Holmqvist)
Grönbena
1 ex str S Särdals hed, Hl  06:00-09:00 (Henrik Storm)
Drillsnäppa
2 ex rast Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
2 ex Låddholmsviken, Hl  05:45-07:00 (Anders Rönnäng)
2 ex rast Görvik, Hl  13:45-16:00 (Göran Lindh, Margareta Lindh)
Roskarl
1 1K rast Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
Dvärgmås
1 1K födosökande Morups Tånge, Hl  09:30-11:30 (Anders Wirdheim)
Silltrut
- ex stationär Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
Fisktärna
4 ex rast Busör, Hl  07:30-08:00 (Jan-Olof Johansson)
Kentsk tärna
6 ex födosökande Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
12 ex Morups hallar, Hl (Maria Palmqvist)
8 ex rast Busör, Hl  07:30-08:00 (Jan-Olof Johansson)
Tobisgrissla
- ex stationär Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
Skogsduva
1 ex förbifl. Abborrtjärn, Fjärås, Hl  12:00 (Doris Holmqvist, Folke Holmqvist)
Ringduva
6 ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
2 ex Låddholmsviken, Hl  07:30-11:00 (Lars Persson)
2 ex Kullagärdes våtmark, Hl  11:00 (Doris Holmqvist, Folke Holmqvist)
Kattuggla
- ad lockläte Holm Måsängsv 20, Hl (Per Wahlén)
Tornseglare
1 ex str S Särdals hed, Hl  06:00-09:00 (Henrik Storm)
Spillkråka
1 ex lockläte Grötvik ringmärkardungen, Hl  09:00-13:00 (Göran Lindh, Margareta Lindh)
1 ex lockläte Ringmärkardungen, Hl  10:15-13:00 (Irene Hofstedt)
Sånglärka
4 ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
Backsvala
4 ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
2 ex födosökande Låddholmsviken, Hl  07:30-11:00 (Lars Persson)
10 ex Hjälms våtmark, Hl  15:00-17:00 (Anders Rönnäng)
Ca 10 st
50 ex Naturum, Hl (Mikael Nord)
Minst. Nu sticker nog snart våra lokala backsvalor. En del har nog redan lämnat medans andra fortfarande flyger in i hålen och matas.
- ex str S Särdals hed, Hl  06:00-09:00 (Henrik Storm)
Ladusvala
10 ex str S Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
12 ex födosökande Låddholmsviken, Hl  07:30-11:00 (Lars Persson)
- ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
- ex Hjälms våtmark, Hl  15:00-17:00 (Anders Rönnäng)
2 ex rast Bala, Tönnersjö, Hl  09:50-12:30 (Tommie Fagerberg, Roy Ottosson)
Hussvala
2 ex stationär Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
Kom på tillfälligt besök under morgonen.
- ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
- ex Hjälms våtmark, Hl  15:00-17:00 (Anders Rönnäng)
- ex str S Särdals hed, Hl  06:00-09:00 (Henrik Storm)
Trädpiplärka
1 ex lockläte Modellflygplatsen, Hl  10:45-12:00 (Fredrik Klingberg, Jimmy Stigh, Inger Lundgren)
125 ex str S Särdals hed, Hl  06:00-09:00 (Henrik Storm)
1 ex lockläte Bygget, Hl (Fredrik Blomqvist)
Ängspiplärka
8 ex Låddholmsviken, Hl  05:45-07:00 (Anders Rönnäng)
8 ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
4 ex Låddholmsviken, Hl  07:30-11:00 (Lars Persson)
2 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl  18:30-20:00 (Björn Lindberg)
Skärpiplärka
- ex stationär Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
1 ex. ringmärktes.
Gulärla
15 ex rast Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
75 ex Låddholmsviken, Hl  05:45-07:00 (Anders Rönnäng)
Ca 75 st, rastade kort på strandängen innan de flög ut mot havet
10 ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
5 ex Låddholmsviken, Hl  07:30-11:00 (Lars Persson)
75 ex rast Bassås, Hl  17:00-18:00 (Claes Lööv)
10 ex Hjälms våtmark, Hl  15:00-17:00 (Anders Rönnäng)
Ca 10 st
3 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl  18:30-20:00 (Björn Lindberg)
10 ex Korshamn, Hl  09:30-10:30 (Fredrik Klingberg, Jimmy Stigh, Inger Lundgren)
- ex Modellflygplatsen, Hl  10:45-12:00 (Fredrik Klingberg, Jimmy Stigh, Inger Lundgren)
2280 ex str S Särdals hed, Hl  06:00-09:00 (Henrik Storm)
Bra drag och flera flockar på runt 50 individer. Mest intensivt 06-07.
50 ex str S Östra våtmarken, Hl  20:00 (Joakim Lindblom)
ca, i en flock
Sädesärla
- ex stationär Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
4 ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
2 ex Låddholmsviken, Hl  07:30-11:00 (Lars Persson)
- ex Låddholmsviken, Hl  05:45-07:00 (Anders Rönnäng)
7 ex Kullagärdes våtmark, Hl  11:00 (Doris Holmqvist, Folke Holmqvist)
80 ex födosökande Särdals strand, Hl  10:00 (Henrik Storm)
Gott om födosökande ärlor i tången som blåst upp på land efter blåstennnn.
20 ex födosökande Stora Nydala, Hl  17:00-17:30 (Joakim Lindblom)
Rödstjärt
1 ex födosökande Glommen, Hl  09:00 (Thomas Palholmen)
1 ex stationär Bala, Tönnersjö, Hl  09:50-12:30 (Tommie Fagerberg, Roy Ottosson)
Buskskvätta
2 ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
6 ex Riddarekulle, Vallda, Hl (Ove Ferling)
1 ex stationär Bala, Tönnersjö, Hl  09:50-12:30 (Tommie Fagerberg, Roy Ottosson)
Svarthakad buskskvätta
2 ex Riddarekulle, Vallda, Hl (Ove Ferling)
1 ex födosökande Sik, Hl (Håkan Stoor, Lena Stoor)
1 ex stationär Särdals hed, Hl  06:00-09:00 (Henrik Storm)
Stenskvätta
5 ex rast Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
5 ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
2 ex Låddholmsviken, Hl  07:30-11:00 (Lars Persson)
2 ex Låddholmsviken, Hl  05:45-07:00 (Anders Rönnäng)
2 ex Riddarekulle, Vallda, Hl (Ove Ferling)
1 ex stationär Bala, Tönnersjö, Hl  09:50-12:30 (Tommie Fagerberg, Roy Ottosson)
Taltrast
4 ex rast Bala, Tönnersjö, Hl  09:50-12:30 (Tommie Fagerberg, Roy Ottosson)
Dubbeltrast
22 ex rast Bala, Tönnersjö, Hl  09:50-12:30 (Tommie Fagerberg, Roy Ottosson)
Kärrsångare
2 ex str S Särdals hed, Hl  06:00-09:00 (Henrik Storm)
Rörsångare
2 ex str S Särdals hed, Hl  06:00-09:00 (Henrik Storm)
Trastsångare
1 ex Getteröns naturreservat, Hl  07:00-09:20 (Mikael Nord)
Visade sig vid tre tillfällen utanför det lilla gömslet strax efter halvåtta.
Ärtsångare
10 ex str S Särdals hed, Hl  06:00-09:00 (Henrik Storm)
Törnsångare
1 ex str S Särdals hed, Hl  06:00-09:00 (Henrik Storm)
Trädgårdssångare
1 ex str S Särdals hed, Hl  06:00-09:00 (Henrik Storm)
Svarthätta
2 ex str S Särdals hed, Hl  06:00-09:00 (Henrik Storm)
Gransångare
5 ex str S Särdals hed, Hl  06:00-09:00 (Henrik Storm)
Lövsångare
5 ex rast Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
3 ex. ringmärktes.
25 ex str S Särdals hed, Hl  06:00-09:00 (Henrik Storm)
Grå flugsnappare
1 ex stationär Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
Tidigare ringmärkt individ som nu har varit på besök hos oss under drygt två veckor.
1 ex födosökande Bala, Tönnersjö, Hl  09:50-12:30 (Tommie Fagerberg, Roy Ottosson)
Svartvit flugsnappare
1 ex födosökande Bala, Tönnersjö, Hl  09:50-12:30 (Tommie Fagerberg, Roy Ottosson)
Skäggmes
1 ex stationär Hamnutfyllnaden, Hl  09:00-09:50 (Irene Hofstedt)
Tofsmes
1 ex lockläte Högalteknall, Våxtorp, Hl  13:00-15:00 (Fredrik Klingberg, Jimmy Stigh, Inger Lundgren)
Törnskata
1 1K födosökande Görvik, Hl  13:45-16:00 (Göran Lindh, Margareta Lindh)
Nötkråka
2 ex födosökande Bala, Tönnersjö, Hl  09:50-12:30 (Tommie Fagerberg, Roy Ottosson)
3 ex Bygget, Hl  16:00 (Fredrik Blomqvist)
Gråkråka
1 ex förbifl. Nidingen, Hl (Mikael Hake, Filip Jansson)
25 ex Hjälms våtmark, Hl  15:00-17:00 (Anders Rönnäng)
Ca 25 st
Stare
400 ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
ca
250 ex förbifl. Låddholmsviken, Hl  07:30-11:00 (Lars Persson)
ett stort moln
- ex Låddholmsviken, Hl  05:45-07:00 (Anders Rönnäng)
120 ex str S Särdals hed, Hl  06:00-09:00 (Henrik Storm)
Bofink
1 ex lockläte Högalteknall, Våxtorp, Hl  13:00-15:00 (Fredrik Klingberg, Jimmy Stigh, Inger Lundgren)
5 ex stationär Bala, Tönnersjö, Hl  09:50-12:30 (Tommie Fagerberg, Roy Ottosson)
Steglits
10 ex Låddholmsviken, Hl (Ove Ferling)
1 ex Hjälms våtmark, Hl  15:00-17:00 (Anders Rönnäng)
Hämpling
- ex Hjälms våtmark, Hl  15:00-17:00 (Anders Rönnäng)
Mindre korsnäbb
1 ex lockläte Högalteknall, Våxtorp, Hl  13:00-15:00 (Fredrik Klingberg, Jimmy Stigh, Inger Lundgren)
Sävsparv
- ex Hjälms våtmark, Hl  15:00-17:00 (Anders Rönnäng)