Måndag 18 juni

Prutgås
1 ex rast Korshamn, Hl  10:30-12:00 (Henrik Larsson)
Vitkindad gås
1 ex födosökande Trönninge ängar, Hl (Thomas Johansson)
Bläsand
2 ex födosökande Larssons våtmark, Hl  10:00-10:30 (Nils-Gunnar Isaksson)
Snatterand
15 ex Trönninge ängar, Hl  07:00-07:50 (Tomas Lundqvist)
Skedand
2 i par rast Larssons våtmark, Hl  10:00-10:30 (Nils-Gunnar Isaksson)
Vigg
6 ex rast Larssons våtmark, Hl  10:00-10:30 (Nils-Gunnar Isaksson)
Ejder
7 pull pulli/nyligen flygga ungar Busör, Hl  09:05-11:45 (Margareta Lindh, Göran Lindh, Roy Ottosson m.fl.)
4+3
Storlom
2 ex förbifl. Busör, Hl  09:05-11:45 (Margareta Lindh, Göran Lindh, Roy Ottosson m.fl.)
Smådopping
1 ex lockläte Trönninge ängar, Hl  18:08-18:53 (Thomas Johansson)
1 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  18:00 (Stefan Mattsson)
Toppskarv
1 ex rast Busör, Hl  09:05-11:45 (Margareta Lindh, Göran Lindh, Roy Ottosson m.fl.)
Silkeshäger
1 ex Trönninge ängar, Hl  07:49-07:50 (Börje Andersson)
1 ex rast Dammen, Hl  21:00 (Julius Wengelin Grantén, Elin Wengelin Grantén)
Sågs från pumphusets tak. Stod ganska mitt i dammen, under ett träd på ön.
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  18:55-19:45 (Thomas Karlsson)
satt precis vid ankomst i träd i reningsdammen, för att en stund senare dyka upp på framsidan för födosök. Flög sen tillbaka till reningsdammen och satte sig i ett annat träd...
1 ex stationär Trönninge ängar, Hl  18:30-19:45 (Rolf H Hansson, Paul Tufvesson)
Satt i buskage på baksidan av gömslet vid ankomst. Flög senare fram för att födosöka i vattnet framför gömslet (vid sandtärnans viloställe).
1 ad stationär Trönninge ängar, Hl  18:08-18:53 (Thomas Johansson)
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  18:00 (Stefan Mattsson)
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  18:00-18:15 (Mats Hallberg)
I dammen söder om gömslet
1 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  14:00 (Håkan Johnsson)
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  14:00-14:30 (Irene Hofstedt)
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  12:30-13:00 (Lennart Fahlgren)
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  10:00-10:30 (Jan-Olof Johansson)
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  10:00-11:00 (Rolf Ericsson, Inga-Britt Ericsson)
Södra tornet
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  08:45-09:45 (Kalle-j Löfberg)
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  08:30-09:30 (Nils-Gunnar Isaksson)
Var i mindre dammen söder parkeringen.
1 ad rast Trönninge ängar, Hl  08:30-10:00 (Carl Tholin, Ann-Mari Tholin)
Vattnet direkt S gömslet.
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  08:00-09:30 (Milad Avalinejad-Bandari)
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  08:00-09:00 (Per Norlin)
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  08:00-09:00 (Henrik Larsson)
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  07:30-08:30 (Bengt Andersson)
1 ad födosökande Trönninge ängar, Hl  07:00-07:50 (Tomas Lundqvist)
Dök upp helt plötsligt vid halvåttasnåret. Aktivt fiskafänge innan den flög över och ställde sig i den södra dammen.
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  05:00-08:00 (Kurt Arne Johansson)
1 ex Trönninge ängar, Hl (Percy Fredriksson)
Skedstork
2 ex födosökande Getteröns naturreservat, Hl  12:45-14:00 (Henrik Larsson)
på ön i bassängen
2 ex rast Getteröns naturreservat, Hl (Joachim Karlsson)
2 4K- födosökande Dammen, Hl  18:00 (Mikael Nord)
2 ex Dammen, Hl  11:00-12:00 (Per Norlin)
2 ex Dammen, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)
Röd glada
1 ex förbifl. Steninge kyrkby, Hl  08:45 (Margareta Lindh, Göran Lindh)
Havsörn
2 ad i par Dammen, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson, Mikael Nord)
Pilgrimsfalk
1 ex födosökande Getteröns naturreservat, Hl  12:45-14:00 (Henrik Larsson)
med byte
Strandskata
1 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  18:08-18:53 (Thomas Johansson)
Skärfläcka
22 ex födosökande Korshamn, Hl  19:30 (Stefan Mattsson)
12 ex Trönninge ängar, Hl  07:54-07:55 (Börje Andersson)
Mef minst 11 dunungar
10 ad bo, ägg/ungar Trönninge ängar, Hl  15:45-16:35 (Nils-Erik Evers)
10 ex Trönninge ängar, Hl  08:00-09:00 (Per Norlin)
8 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  18:00 (Stefan Mattsson)
7 ex pulli/nyligen flygga ungar Trönninge ängar, Hl  14:00-14:30 (Irene Hofstedt)
7 ad stationär Trönninge ängar, Hl  08:30-09:30 (Nils-Gunnar Isaksson)
- ex obs i häcktid, lämplig biotop Trönninge ängar, Hl  18:08-18:53 (Thomas Johansson)
- ex bo, ägg/ungar Trönninge ängar, Hl  15:00-16:00 (Ralf Lundberg)
- ex Trönninge ängar, Hl  14:00 (Håkan Johnsson)
- ad ruvande Trönninge ängar, Hl  14:00-14:30 (Irene Hofstedt)
- ex Trönninge ängar, Hl  07:00-07:50 (Tomas Lundqvist)
Mindre strandpipare
2 ex Trönninge ängar, Hl  07:50 (Börje Andersson)
2 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  18:00 (Stefan Mattsson)
1 ex obs i häcktid, lämplig biotop Trönninge ängar, Hl  18:55-19:45 (Thomas Karlsson)
1 ex obs i häcktid, lämplig biotop Trönninge ängar, Hl  18:08-18:53 (Thomas Johansson)
Större strandpipare
1 ex födosökande Larssons våtmark, Hl  10:00-10:30 (Nils-Gunnar Isaksson)
Ljungpipare
1 ex förbifl. Stensjöreservatet, Eftra, Hl  10:30 (Tomas Lundqvist)
Brushane
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  18:55-19:45 (Thomas Karlsson)
1 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  08:30-09:30 (Nils-Gunnar Isaksson)
Storspov
2 ad födosökande Trönninge ängar, Hl  16:30 (Nils-Erik Evers)
1 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  18:08-18:53 (Thomas Johansson)
1 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  08:30-09:30 (Nils-Gunnar Isaksson)
Svartsnäppa
6 ad rast Trönninge ängar, Hl  15:45-16:35 (Nils-Erik Evers)
3 ex rast Trönninge ängar, Hl  15:00-16:00 (Ralf Lundberg)
2 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  14:00 (Håkan Johnsson)
2 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  14:00-14:30 (Irene Hofstedt)
Rödbena
6 ex rast Larssons våtmark, Hl  10:00-10:30 (Nils-Gunnar Isaksson)
Gluttsnäppa
1 ex lockläte Busör, Hl  09:05-11:45 (Margareta Lindh, Göran Lindh, Roy Ottosson m.fl.)
Skogssnäppa
1 ex Trönninge ängar, Hl  07:50 (Börje Andersson)
2 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  08:30-09:30 (Nils-Gunnar Isaksson)
2 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  07:30-08:30 (Bengt Andersson)
2 ex Trönninge ängar, Hl  07:00-07:50 (Tomas Lundqvist)
1 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  18:08-18:53 (Thomas Johansson)
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  18:00-18:15 (Mats Hallberg)
1 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  15:00-16:00 (Ralf Lundberg)
1 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  14:00-14:30 (Irene Hofstedt)
Grönbena
3 ex rast Trönninge ängar, Hl  21:00 (Elin Wengelin Grantén, Julius Wengelin Grantén)
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  18:55-19:45 (Thomas Karlsson)
1 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  18:00 (Stefan Mattsson)
1 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  14:00 (Håkan Johnsson)
1 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  14:00-14:30 (Irene Hofstedt)
1 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  08:30-09:30 (Nils-Gunnar Isaksson)
Småtärna
2 ex obs i häcktid, lämplig biotop Busör, Hl  09:05-11:45 (Margareta Lindh, Göran Lindh, Roy Ottosson m.fl.)
Sandtärna
1 ex rast Påarp, Hl  21:20 (Julius Wengelin Grantén, Elin Wengelin Grantén)
Stod först på reveln närmast Slyngestenen, flög under ett uppflog ut och ställde sig på Skäret. Fin jämförelse med kentska tärnor.
1 ex Trönninge ängar, Hl  07:49 (Börje Andersson)
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  18:55-19:45 (Thomas Karlsson)
bjöd även idag på fina uppvisningar
1 ex stationär Trönninge ängar, Hl  18:30-19:45 (Rolf H Hansson, Paul Tufvesson)
Vilade på reveln framför gömslet och flög sen upp och födosökte över vattenytan en lång stund. Upprepades en gång under tiden för obs. Fick under sista vilopausen besök av silkeshägern.
1 ex stationär Trönninge ängar, Hl  18:08-18:53 (Thomas Johansson)
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  18:00 (Stefan Mattsson)
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  18:00-18:15 (Mats Hallberg)
I dammen norr om gömslet
1 ad stationär Trönninge ängar, Hl  15:45-17:00 (Nils-Erik Evers)
Flyger fram och tillbaka över våtmarken utanför gömslet och snappar föda från vattenytan. Landar med jämna mellanrum på sandbanken och putsar fjäderdräkten.Fina närobsar!
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  15:00-16:00 (Ralf Lundberg)
1 ad födosökande Trönninge ängar, Hl  14:00 (Håkan Johnsson)
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  14:00-14:30 (Irene Hofstedt)
1 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  12:30-13:00 (Lennart Fahlgren)
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  10:00-11:00 (Rolf Ericsson, Inga-Britt Ericsson)
Gömslet
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  08:45-09:45 (Kalle-j Löfberg)
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  08:30-09:30 (Nils-Gunnar Isaksson)
Sågs från fågeltornet.
1 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  08:30-10:00 (Carl Tholin, Ann-Mari Tholin)
Sågs fint från gömslet.
1 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  08:00-09:00 (Per Norlin)
1 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  08:00-09:00 (Henrik Larsson)
sågs från gömslet
1 ex rast Trönninge ängar, Hl  07:30-08:30 (Bengt Andersson)
1 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  07:00-07:50 (Tomas Lundqvist)
1 ex stationär Trönninge ängar, Hl  05:00-08:00 (Kurt Arne Johansson)
1 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  04:15-04:45 (Erik Johansson, Marianne Johansson)
Sågs från Gömslet mot ön utanför utgörande luftakrobatik. Verkar vara vid god hälsa.
1 ex födosökande Trönninge ängar, Hl (Pierre Blanksvärd, Mårten Gustavsson)
Kom flera gånger framför gömslet
1 ex Trönninge ängar, Hl (Percy Fredriksson)
- ex rast Trönninge ängar, Hl  08:00-09:30 (Milad Avalinejad-Bandari)
Silvertärna
1 ad obs i häcktid, lämplig biotop Stensjöreservatet, Eftra, Hl  10:30 (Tomas Lundqvist)
Kentsk tärna
3 ex rast Påarp, Hl  21:20 (Julius Wengelin Grantén, Elin Wengelin Grantén)
Tornseglare
63 ex förbifl. Valhallavägen 9, Skummeslövsstrand, Hl  21:30 (Ola Erlandsson)
Lågt och tätt tillsammans i regnvädret.
Sånglärka
1 ex spel/sång Morups Tånge, Hl  19:30 (Stefan Mattsson)
3 ex spel/sång Trönninge ängar, Hl  15:00-16:00 (Ralf Lundberg)
1 ex förbifl. Trönninge ängar, Hl  08:30-09:30 (Nils-Gunnar Isaksson)
Backsvala
5 ex obs i häcktid, lämplig biotop Getteröns naturreservat, Hl (Joachim Karlsson)
Hussvala
- ex födosökande Trönninge ängar, Hl  15:00-16:00 (Ralf Lundberg)
Fältpiplärka
1 ex rast Morups Tånges fyr, Hl  14:00 (Rolf Ericsson)
Söder om fyren bland stenar i strankanten
1 ex bobygge Morups Tånges fyr, Hl (Joachim Karlsson)
1 ex stationär Morups Tånge, Hl  15:00-16:30 (Lennart Fahlgren)
1 ex Morups Tånge, Hl  09:50 (Per Norlin)
Ängspiplärka
1 ex födosökande Trönninge ängar, Hl  18:08-18:53 (Thomas Johansson)
Rödstjärt
2 ad lockläte Lindome kyrka, Hl  21:00 (Emil Gildebrand)
Långt ner på gångbanan mot Varvsvägens busshållplats
Svarthakad buskskvätta
1 hane obs i häcktid, lämplig biotop Kärra, Stråvalla, Hl  17:00 (Håkan Johnsson)
1 hane Kärra, Stråvalla, Hl (Håkan Nilsson)
I hästhagarna öster om Varbergsvägen, strax sydost om korsningen Lycketorpsvägen och Varbergsvägen.
1 ad hane spel/sång Stensjöreservatet, Eftra, Hl  10:30 (Tomas Lundqvist)
Gräshoppsångare
1 ex spel/sång Trönninge ängar, Hl  21:00 (Julius Wengelin Grantén)
Kärrsångare
1 ex spel/sång Trönninge ängar, Hl  08:30-09:30 (Nils-Gunnar Isaksson)
1 ex Trönninge ängar, Hl  08:00-09:00 (Per Norlin)
1 ex spel/sång Trönninge ängar, Hl  07:00-07:50 (Tomas Lundqvist)
Rörsångare
1 ex spel/sång Trönninge ängar, Hl  15:00-16:00 (Ralf Lundberg)
1 ex spel/sång Trönninge ängar, Hl  07:00-07:50 (Tomas Lundqvist)
Ärtsångare
1 ex spel/sång Påarp, Hl  21:20 (Julius Wengelin Grantén, Elin Wengelin Grantén)
Törnsångare
1 ex spel/sång Trönninge ängar, Hl  18:08-18:53 (Thomas Johansson)
1 ex spel/sång Trönninge ängar, Hl  18:00 (Stefan Mattsson)
1 ex spel/sång Trönninge ängar, Hl  15:00-16:00 (Ralf Lundberg)
Svartvit flugsnappare
2 ad i par bobesök Alelövsvägen 35, Hl (Juha Autio)
Hämpling
3 ex födosökande Ugglarps camping, Eftra, Hl (Joachim Karlsson)
1 ex förbifl. Påarp, Hl  11:00 (Nils-Gunnar Isaksson)
Rosenfink
1 2K hane födosökande Ugglarps camping, Eftra, Hl (Joachim Karlsson)
Vid 2a strandparkeringen efter infarten till campingen.
Sävsparv
3 ex spel/sång Trönninge ängar, Hl  15:00-16:00 (Ralf Lundberg)
1 ex spel/sång Trönninge ängar, Hl  21:00 (Julius Wengelin Grantén, Elin Wengelin Grantén)