Onsdag 17 januari

Korsnäbbar
1 ex lockläte Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn, Vg (Aimon Niklasson)
mer åt det "glippande" hållet sågs ej
Sångsvan
19 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Ola Wennberg)
4 ex förbifl. Marholmen, Vg  09:00-14:00 (Ove Ferling)
Bläsgås
1 ex födosökande Öxnäs, Säve, Boh  14:40-14:45 (Conny Palm)
Med kanadagäss och grågäss.
Bläsand
8 ex födosökande Torslandaviken, Boh  09:25-10:45 (Owe Hougström)
Snatterand
40 ex födosökande Torslandaviken, Boh  09:25-10:45 (Owe Hougström)
ca
Kricka
5 ex födosökande Välen, Göteborg, Vg  12:50-13:00 (Conny Palm)
1 hane stationär Fågeldammen, Vg (Johan Ennerfelt)
Brunand
2 i par födosökande Torslandaviken, Boh  09:25-10:45 (Owe Hougström)
Vigg
30 ex födosökande Torslandaviken, Boh  09:25-10:45 (Owe Hougström)
ca
3 ex Hults småbåtshamn, Vg  09:00-14:00 (Ove Ferling)
7 ex Mölndalsån, Almedal, Vg  15:35 (Lars Eric Rahm)
Ejder
65 ex födosökande Kråkudden, Boh  11:50-14:00 (Stefan Holmberg)
6 ad födosökande Lappesand, Boh  09:45-10:10 (Thomas Karlsson)
2 ad i par födosökande Hälsö hamn, Boh  09:21-09:40 (Thomas Karlsson)
6 ex födosökande Bredviken, Boh  08:43-08:50 (Thomas Karlsson)
3 ex födosökande Välen, Göteborg, Vg  12:50-13:00 (Conny Palm)
2 ex Hults småbåtshamn, Vg  09:00-14:00 (Ove Ferling)
12 ex Marholmen, Vg  09:00-14:00 (Ove Ferling)
Sjöorre
1 ex förbifl. Kråkudden, Boh  11:50-14:00 (Stefan Holmberg)
3 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Ola Wennberg)
Svärta
4 ex str S Kråkudden, Boh  11:50-14:00 (Stefan Holmberg)
Smålom
2 ex str S Kråkudden, Boh  11:50-14:00 (Stefan Holmberg)
Smådopping
1 ex födosökande Röds sund, Boh  09:35-09:45 (Thomas Karlsson)
3 ex födosökande Lammholmsviken, Boh (Stefan Holmberg)
1 ex födosökande Brända skären, Vg  13:30 (Conny Palm)
3 ex födosökande Välen, Göteborg, Vg  12:50-13:00 (Conny Palm)
Skäggdopping
1 ex födosökande Brända skären, Vg  13:30 (Conny Palm)
Toppskarv
5 ex Kråkudden, Boh  11:50-14:00 (Stefan Holmberg)
Troligen betydligt fler ute på skären.
Sparvhök
1 ex förbifl. Intaget, Boh (Stefan Holmberg)
1 ex förbifl. Ragnhildsholmen, Hisingen, Boh  09:00 (Owe Hougström)
Ormvråk
1 ex förbifl. Askesby, Säve, Boh  14:55-15:20 (Conny Palm)
1 ex rast Askesby Högen, Säve, Boh  11:25 (Owe Hougström)
1 ex födosökande Furuberg, Tuve, Vg  14:28 (Conny Palm)
2 ex rast Trädet, Säve, Boh  11:00 (Owe Hougström)
1 ex födosökande Vasen, Säve, Boh  14:50 (Conny Palm)
1 ex rast Gunnesby, Säve, Boh  14:58 (Henrik Karlsson)
Mellan Kornhall och Gunnesby på telefonstolpe.
1 ex rast Gunnesby, Säve, Boh  11:50 (Owe Hougström)
1 ex rast Tofter, Säve, Boh  11:48 (Owe Hougström)
1 ex rast Korsningen Hisingsleden/Tuvevägen, Boh  11:45 (Owe Hougström)
1 ex rast Ragnhildsholmen, Hisingen, Boh  09:00 (Owe Hougström)
1 ex födosökande Fässbergsmotet, Vg  14:10 (Conny Palm)
2 ex Rönnings älvstrand, Hisingen, Boh  08:30 (Per Björkman)
Fjällvråk
1 ex förbifl. Askesby, Säve, Boh  11:15 (Owe Hougström)
Mot söder
Pilgrimsfalk
1 ex födosökande Lappesand, Boh  09:45-10:10 (Thomas Karlsson)
1 ex Lindholmshamnen, Vg  12:00 (Mathias Theander)
Kom flygande och landade på östra sidan av den mest västra kranen (under förarhytten).
Vattenrall
3 ex lockläte Sudda, Boh  08:35-08:40 (Thomas Karlsson)
1 ex lockläte Galterö, Vg (Lars Hellman)
Hördes från vassområdet söder om Brandnäs
Rörhöna
5 ex stationär Stora dammen, Vg (Johan Ennerfelt)
1 ex stationär Fågeldammen, Vg (Johan Ennerfelt)
1 ex Mölndalsån, Elisedal, Vg  15:35 (Lars Eric Rahm)
I höjd med ICA Maxis parkering.
Tofsvipa
6 ex Fässberg, Mölndal, Vg  09:00-14:00 (Ove Ferling)
På stora fältet sydväst om Plantagen.Kvar kl 14:00
5 ex födosökande Fässberg, Mölndal, Vg  14:00-14:05 (Conny Palm)
Sågs frän McDonalds parkering. 4 i en grupp och en lite för sig själv på fältet nedan gården. Tipstack till Ove Ferling.
4 ex rast Fässberg, Mölndal, Vg  16:00-16:15 (Lars Eric Rahm)
4 ex rast Fässberg, Mölndal, Vg  15:45-15:55 (Silke Klick)
på fältet rakt nedanför gården, dvs en bit väster om McD och Plantagen
Skärsnäppa
40 ex Kråkudden, Boh  11:50-14:00 (Stefan Holmberg)
Ute på skären, kan ha varit det dubbla, då ungefär samma antal sågs på två olika skär.
20 ex Böttö, Vg (Ola Wennberg)
Tretåig mås
2 ex födosökande Kråkudden, Boh  11:50-14:00 (Stefan Holmberg)
Tobisgrissla
1 ex förbifl. Kråkudden, Boh  11:50-14:00 (Stefan Holmberg)
Ringduva
2 ex förbifl. Sudda, Boh  08:35-08:40 (Thomas Karlsson)
- ex Styrsö, Vg (Jakob Rosén)
2 ex födosökande Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn, Vg (Aimon Niklasson)
8 ex Kungsparken, Göteborg, Vg  12:15 (Bo Brinkhoff)
2 ex Vasaparken, Göteborg, Vg  13:15-13:30 (Bo Brinkhoff)
1 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg, Vg  11:30-12:15 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
10 ex Fridhem, Hisingen, Boh  09:10-09:45 (Per Lundgren)
1 ex födosökande Fridhems gammelskog, Hisingen, Boh  12:55-14:00 (Jan Hellström)
Matning
1 ex födosökande Överåsparken, Göteborg, Vg  08:30-08:45 (Ulf Persson)
12 ex rast Örgryte, Göteborg, Vg  09:46-09:56 (Ulf Persson)
Welandergatan
9 ex rast Örgryte, Göteborg, Vg  09:04-09:07 (Ulf Persson)
Herrgårdsgatan
4 ex förbifl. Örgryte, Göteborg, Vg  09:35-09:45 (Ulf Persson)
Hagelycksgatan
1 ex födosökande Örgryte, Göteborg, Vg  09:57-10:10 (Ulf Persson)
Claessonsgatan
1 ex födosökande Örgryte, Göteborg, Vg  08:52-09:03 (Ulf Persson)
CASA Montessoriskolan
1 ex födosökande Örgryte, Göteborg, Vg  08:47-08:51 (Ulf Persson)
Humlegårdsgatan
1 ex födosökande Prästgårdsängen, Göteborg, Vg  09:15-09:30 (Ulf Persson)
1 ex Kålltorp, Göteborg, Vg  10:18-10:30 (Ulf Persson)
Ängtegsgatan/Utjordsgatan
Turkduva
1 ex födosökande Horstebacke, Boh  08:55-09:20 (Thomas Karlsson)
Kattuggla
2 ex spel/sång Klockaredammen, Boh  06:45 (Mathias Theander)
1 ex Brunndal, Vg  09:00-14:00 (Ove Ferling)
Högstubben
1 ex spel/sång Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn, Vg  02:30 (Aimon Niklasson)
hördes när jag vaknade pga hosta in i sovrummet
1 ex lockläte Björås, Vg  05:30 (Lars Eric Rahm)
Hördes under nån minut från skogen norr om Bifrostleden, 2- 300 meter väster om Göteborgsvägen.
1 ex stationär Prästgårdsängen, Göteborg, Vg  09:15-09:30 (Ulf Persson)
Ängspiplärka
1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Ola Wennberg)
Skärpiplärka
1 ad födosökande Lappesand, Boh  09:45-10:10 (Thomas Karlsson)
2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Ola Wennberg)
Sädesärla
1 ex födosökande Friskis och Svettis Valhalla., Vg  12:50-13:30 (Roland Berndtsson)
Observerades på det "vanliga" stället, Mölndalsån/Svenska mässan.
Sidensvans
5 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Ola Wennberg)
1 ex födosökande Smithska udden, Göteborg, Vg  13:15-13:40 (Conny Palm)
Matning
1 ex födosökande Smithska udden, Göteborg, Vg  12:45-14:00 (Bert Olsson)
Karl-Olofs matning.
1 ex Smithska udden, Göteborg, Vg  11:00-12:30 (Elvor Ohlin)
Johanssons matning
1 ex Smithska udden, Göteborg, Vg  09:00-14:00 (Ove Ferling)
Karl-Olofs matning
15 ex födosökande Johanneshus, Vg  14:00 (Jan Wahlberg)
9 ex födosökande Kungsladugård, Göteborg, Vg  10:45-11:30 (Lars Erik Norbäck)
9 ex rast Kungsladugård, Göteborg, Vg (Robert Ennerfelt)
Oxhagsgatan
14 ex födosökande Södermalm, Vg  13:30 (Elisabeth Feuk-Lagerstedt)
Rödvingetrast
1 ex födosökande Renströmsparken, Göteborg, Vg  13:20-13:25 (Elon Wismén)
I träden utanför universitetsbiblioteket (backen ner mot Korsvägen).
2 ex förbifl. Tingstad, Hisingen, Boh  11:54-11:56 (Per Lundgren)
Gamla Tingstadsgatan 18
Skäggmes
3 ex lockläte Sudda, Boh  08:35-08:40 (Thomas Karlsson)
Stjärtmes
5 ex födosökande Säveåns dalgång, Jonsered, Vg  11:50 (Björn Dellming)
Nere vid ån. Nedströms stationen, mellan broarna.
Tofsmes
1 ex lockläte Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn, Vg (Aimon Niklasson)
mot sv inte vid matningen
1 ex födosökande Änggårdsbergen,Axlemossen, Vg  12:00-13:15 (Lars Erik Norbäck)
NO om
1 ex Änggårdsbergen, Mölndal, Vg  12:00 (Jan-Eric Larsson)
Gråkråka
1 ex förbifl. Smithska udden, Göteborg, Vg  12:45-14:00 (Bert Olsson)
3 ex Vasaparken, Göteborg, Vg  13:15-13:30 (Bo Brinkhoff)
4 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg, Vg  11:30-12:15 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
1 ex Renströmsparken, Göteborg, Vg  13:00-13:15 (Bo Brinkhoff)
2 ex födosökande Örgryte, Göteborg, Vg  09:35-09:45 (Ulf Persson)
Hagelycksgatan
2 ex födosökande Örgryte, Göteborg, Vg  08:47-08:51 (Ulf Persson)
Humlegårdsgatan
1 ex födosökande Lunden, Göteborg, Vg  10:55-11:05 (Ulf Persson)
Sankt Pauligatan
5 ex födosökande Östra begravningsplatsen, Göteborg, Vg  10:32-10:50 (Ulf Persson)
Stare
1 ex förbifl. Bagglebo, Boh  09:31 (Thomas Karlsson)
1 ex Torslanda golfbana, Boh (Per-Erik Hagström, Jeanette Hagström)
Bofink
1 2K+ födosökande Horstebacke, Boh  08:55-09:20 (Thomas Karlsson)
3 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Ola Wennberg)
1 ex födosökande Smithska udden, Göteborg, Vg  12:45-14:00 (Bert Olsson)
Karl -Olofs matning.
1 ex Smithska udden, Göteborg, Vg  09:00-14:00 (Ove Ferling)
Karl-Olofs matning
1 ad hane födosökande Kålltorp, Göteborg, Vg  10:18-10:30 (Ulf Persson)
Ängtegsgatan/Utjordsgatan
Bergfink
1 ex Östra sjukhuset, Göteborg, Vg (Anton Mangsbo)
Steglits
1 ex Göteborgs botaniska trädgård, Vg  13:15-14:30 (Lars Erik Norbäck)
1 ex födosökande Örgryte, Göteborg, Vg  09:57-10:10 (Ulf Persson)
Claessonsgatan
Grönsiska
1 ex Smithska udden, Göteborg, Vg  09:00-14:00 (Ove Ferling)
Karl-Olofs matning
5 ex födosökande Göteborgs botaniska trädgård, Vg  13:15-14:30 (Lars Erik Norbäck)
även sång hördes
- ex lockläte Fridhem, Hisingen, Boh  12:55-14:00 (Jan Hellström, margareta andersson)
Flera hördes
2 ex födosökande Örgryte, Göteborg, Vg  09:57-10:10 (Ulf Persson)
Claessonsgatan
1 ex födosökande Kålltorp, Göteborg, Vg  10:18-10:30 (Ulf Persson)
Ängtegsgatan/Utjordsgatan
8 ex Herrgården, Vg  14:00-15:10 (Magnus Kinell)
Minst. Fågelmatning.
Gråsiska
2 ex Smithska udden, Göteborg, Vg  09:00-14:00 (Ove Ferling)
Karl-Olofs matning
1 ex födosökande Smithska udden, Göteborg, Vg  12:45-14:00 (Bert Olsson)
Karl-Olofs matning.
1 ex födosökande Johanneshus, Vg  13:00 (Jan Wahlberg)
25 ex födosökande Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn, Vg (Aimon Niklasson)
slog ner i en björk åt en stund och flög sen söderut Alla gråa och några rel ljusa men ej tillräckligt för att kallas snösiska.
1 ex lockläte Änggårdsbergen, Göteborg, Vg  12:00-13:15 (Lars Erik Norbäck)
10 ex födosökande Brunnsbo, Hisingen, Boh (Per Björkman)
30 ex födosökande Örgryte, Göteborg, Vg  09:57-10:10 (Ulf Persson)
Claessonsgatan
2 ex förbifl. Örgryte, Göteborg, Vg  09:46-09:56 (Ulf Persson)
Welandergatan
10 ex födosökande Östra begravningsplatsen, Göteborg, Vg  10:32-10:50 (Ulf Persson)
10 ex födosökande Kålltorp, Göteborg, Vg  10:18-10:30 (Ulf Persson)
Ängtegsgatan/Utjordsgatan
Bändelkorsnäbb
2 ex förbifl. Finnsmossen, Vg  14:00 (Olof Armini)
Mindre korsnäbb
10 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård, Vg (Ola Wennberg)
Stenknäck
3 ex Askimsbadet, Vg  09:00-14:00 (Ove Ferling)
1 ex lockläte Fridhem, Hisingen, Boh  09:30-09:45 (Per Lundgren)
1 hona födosökande Casa, Vg  14:00 (Per Thylén)
1 ex födosökande Kålltorp, Göteborg, Vg  10:18-10:30 (Ulf Persson)
Ängtegsgatan/Utjordsgatan
Sävsparv
1 ex förbifl. Torslandaviken, Boh  09:25-10:45 (Owe Hougström)