Måndag 18 juni

Sångsvan
1 ex Torslandaviken, Boh  05:30-08:30 (Ola Wennberg)
Vitkindad gås
15 ex Rörö, Boh  10:30-15:00 (Barbro Andreasson)
ca
5 ad stationär Ussholmen, Boh  08:25-09:00 (Thomas Karlsson)
6 ad födosökande Korsvik, Boh  08:25-09:00 (Thomas Karlsson)
Bläsand
15 ex Torslandaviken, Boh  05:30-08:30 (Ola Wennberg)
Snatterand
10 ex Torslandaviken, Boh  05:30-08:30 (Ola Wennberg)
Ejder
- ex Rörö, Boh  10:30-15:00 (Barbro Andreasson)
3 ad rast Kilen, Boh  08:25-09:00 (Thomas Karlsson)
6 ad rast Bredviken, Boh  08:20-08:30 (Thomas Karlsson)
Brun kärrhök
1 ad hane Nordreälvstranden, Boh  18:00 (Magnus Lundström)
1 ad hona Svankällan, Hisingen, Boh  12:00-13:15 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
Strandskata
5 ex Rörö, Boh  10:30-15:00 (Barbro Andreasson)
13 ad födosökande Korsvik, Boh  08:25-09:00 (Thomas Karlsson)
5 ad rast Busshållplatsen, Boh  08:25-09:00 (Thomas Karlsson)
1 ad födosökande Bredviken, Boh  08:20-08:30 (Thomas Karlsson)
Mindre strandpipare
2 ex Torslandaviken, Boh  05:30-08:30 (Ola Wennberg)
2 ad Välen, Göteborg, Vg  19:30-19:50 (Hans Börjesson)
Tofsvipa
25 ex Torslandaviken, Boh  05:30-08:30 (Ola Wennberg)
Brushane
1 ex födosökande Brandnäsviken, Vg  11:25-13:20 (Lars Erik Norbäck)
ljuskragad
3 hane förbifl. Torslandaviken, Boh  05:30-08:30 (Ola Wennberg)
2 ex Nordreälvstranden, Boh  18:00 (Magnus Lundström)
Svartsnäppa
3 ad födosökande Brandnäsviken, Vg  11:25-13:20 (Lars Erik Norbäck)
fint utfärgade
1 ex Nordreälvstranden, Boh  18:00 (Magnus Lundström)
Rödbena
6 ex upprörd, varnande Galterösund, Vg  11:25-13:20 (Lars Erik Norbäck)
1 ex Nordreälvstranden, Boh  18:00 (Magnus Lundström)
Grönbena
1 ex lockläte Välen, Göteborg, Vg  05:50 (Stefan Andersson)
Silltrut
- ex Rörö, Boh  10:30-15:00 (Barbro Andreasson)
1 ad Välen, Göteborg, Vg  19:30-19:50 (Hans Börjesson)
1 ad rast Östra sjukhuset, Göteborg, Vg (Robert Ennerfelt)
Fisktärna
- ex Rörö, Boh  10:30-15:00 (Barbro Andreasson)
4 ad födosökande Ussholmen, Boh  08:25-09:00 (Thomas Karlsson)
3 ad födosökande Kilen, Boh  08:25-09:00 (Thomas Karlsson)
Ringduva
1 ad rast Kilen, Boh  08:25-09:00 (Thomas Karlsson)
Gök
1 ex Rörö, Boh  10:30-15:00 (Barbro Andreasson)
Tornseglare
3 ad födosökande Fotö, Boh  08:25-09:00 (Thomas Karlsson)
100 ex Torslandaviken, Boh  05:30-08:30 (Ola Wennberg)
Ladusvala
- ex Rörö, Boh  10:30-15:00 (Barbro Andreasson)
2 ex förbifl. Brandnäsviken, Vg  11:25-13:20 (Lars Erik Norbäck)
2 ex Svankällan, Hisingen, Boh  12:00-13:15 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
Hussvala
3 ad födosökande Björnhuvudet, Boh  09:30-09:35 (Thomas Karlsson)
Sädesärla
2 ex Rörö, Boh  10:30-15:00 (Barbro Andreasson)
1 ex obs i häcktid, lämplig biotop Kungsladugård, Göteborg, Vg (Robert Ennerfelt)
1 ex Svankällan, Hisingen, Boh  12:00-13:15 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
Järnsparv
1 ex spel/sång Rörö, Boh  10:30-15:00 (Barbro Andreasson)
Näktergal
2 ex upprörd, varnande Torslandaviken, Boh  05:30-08:30 (Ola Wennberg)
Stenskvätta
10 ex spel/sång Rörö, Boh  10:30-15:00 (Barbro Andreasson)
2 ad i par föda åt ungar Kilen, Boh  08:25-09:00 (Thomas Karlsson)
1 1K stationär Kilen, Boh  08:25-09:00 (Thomas Karlsson)
Kärrsångare
1 ex permanent revir Dalhem, Tuve, Vg  08:25-09:05 (Per Lundgren)
nära Skändla Sörgårdsväg
1 ex spel/sång Kvibergs Bäckväg, Vg  08:00 (Håkan Pleijel)
Rörsångare
1 ex spel/sång Rörö, Boh  10:30-15:00 (Barbro Andreasson)
St Ersvattnet
Ärtsångare
1 ex spel/sång Brandnäsviken, Vg  11:25-13:20 (Lars Erik Norbäck)
1 ex spel/sång Huldasro, Tuve, Vg  08:25-09:05 (Per Lundgren)
Törnsångare
1 ex spel/sång Rörö, Boh  10:30-15:00 (Barbro Andreasson)
1 ad hane spel/sång Ussholmen, Boh  08:25-09:00 (Thomas Karlsson)
2 ad föda åt ungar Bredviken, Boh  08:20-08:30 (Thomas Karlsson)
3 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg  11:25-13:20 (Lars Erik Norbäck)
både spelande och varnande
2 ex spel/sång Svankällan, Hisingen, Boh  12:00-13:15 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
Svarthätta
5 ex spel/sång Svankällan, Hisingen, Boh  12:00-13:15 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
Gransångare
1 ex spel/sång Svankällan, Hisingen, Boh  12:00-13:15 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
Lövsångare
1 ex spel/sång Rörö, Boh  10:30-15:00 (Barbro Andreasson)
3 ex spel/sång Svankällan, Hisingen, Boh  12:00-13:15 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
Svartvit flugsnappare
1 hane Svankällan, Hisingen, Boh  12:00-13:15 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
1 1K födosökande Partille golfbana, Vg  15:01 (Tobias Meyer)
Matas av föräldrar
Skäggmes
2 ex Torslandaviken, Boh  05:30-08:30 (Ola Wennberg)
Gråkråka
2 ex födosökande Partille golfbana, Vg  15:01 (Tobias Meyer)
Matning
Stare
15 ex Rörö, Boh  10:30-15:00 (Barbro Andreasson)
En flock
200 ex födosökande Kulmesund, Vg  11:25-13:20 (Lars Erik Norbäck)
ca 200 ex
300 ex Torslandaviken, Boh  05:30-08:30 (Ola Wennberg)
500 ex rast Välen, Göteborg, Vg  19:30-19:50 (Hans Börjesson)
Bofink
3 ex spel/sång Svankällan, Hisingen, Boh  12:00-13:15 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran)
Steglits
2 ex Torslandaviken, Boh  05:30-08:30 (Ola Wennberg)
2 ex obs i häcktid, lämplig biotop Brunnsbo, Hisingen, Boh  11:00 (Per Lundgren)
hördes från träden, vid Torget, bakom ICA
Hämpling
2 i par spel/sång Rörö, Boh  10:30-15:00 (Barbro Andreasson)
2 ex förbifl. Brandnäsviken, Vg  11:25-13:20 (Lars Erik Norbäck)
Sävsparv
1 ex spel/sång Rörö, Boh  10:30-15:00 (Barbro Andreasson)
1 ex spel/sång Galterö, Gbg:s södra skärgård, Vg  11:25-13:20 (Lars Erik Norbäck)
1 ex spel/sång Donsö, Vg (Gösta Olofsson)
Västra Holmen