Lördag 24 mars

Vitkindad gås
24 ex födosökande Torslandaviken, Boh  06:30-09:30 (Christer Fält)
Torslanda golfbana.
Salskrake
6 ex födosökande Torslandaviken, Boh  06:30-09:30 (Christer Fält)
4 hannar och två honor, Södskärsdammen.
Skogsduva
2 ex förbifl. Enerbacken, Mölndal, Vg  11:28 (Rickard Holmskog)
Ringduva
13 ex födosökande Partille golfbana, Vg  09:00-11:00 (Tobias Meyer)
Matning hål 18
- ex spel/sång Partille golfbana, Vg  09:00-11:00 (Tobias Meyer)
Hörs över hela banan
Sånglärka
10 ex str Torslandaviken, Boh  06:30-09:30 (Christer Fält)
10-15 ex.
2 ex spel/sång Torslandaviken, Boh  06:30-09:30 (Christer Fält)
Renovadeponin.
Ängspiplärka
1 ex förbifl. Torslandaviken, Boh  06:30-09:30 (Christer Fält)
Torslanda golfbana.
1 ex förbifl. Välen, Göteborg, Vg  09:15-10:30 (Göran Gustavsson)
Taltrast
3 ex förbifl. Torslandaviken, Boh  06:30-09:30 (Christer Fält)
Dubbeltrast
2 ex förbifl. Torslandaviken, Boh  06:30-09:30 (Christer Fält)
Svarthätta
1 hane födosökande Berglärkan, Göteborg, Vg  11:30 (Göran Gustavsson)
Matning BL 96.
Varfågel
1 ex födosökande Torslandaviken, Boh  06:30-09:30 (Christer Fält)
Råka
3 ad str NO Torslandaviken, Boh  06:30-09:30 (Christer Fält)
4 ex födosökande Välen, Göteborg, Vg  09:15-10:30 (Göran Gustavsson)
På ängen framför tornet.
Gråkråka
2 ex födosökande Partille golfbana, Vg  09:00-11:00 (Tobias Meyer)
Matning hål 18
1 ex bobygge Partille golfbana, Vg  11:39 (Tobias Meyer)
Flög med kvistar i näbben mot hål 14
Bofink
2 hane födosökande Partille golfbana, Vg  09:00-11:00 (Tobias Meyer)
Matning hål 18
Bergfink
1 ex födosökande Övre Kåbäcken, Partille, Vg  08:00 (Ingvar Björhall)
vid matning
Steglits
3 ex födosökande Partille golfbana, Vg  09:00-11:00 (Tobias Meyer)
Matning hål 18
Stenknäck
1 hane födosökande Övre Kåbäcken, Partille, Vg  08:00 (Ingvar Björhall)
vid matning
Sävsparv
1 hane spel/sång Torslandaviken, Boh  06:30-09:30 (Christer Fält)
Norra kilen, Karholmsdammen.