FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (71)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (349)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Observationer 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Observationer


Till
översikten
Vad har hänt med kornknarrarna?

Magnus Lundström     Är det inte väldigt lite kornknarr i år ? Ingen rapport alls i Göteborg i år utom den individen i Bergum. Även få obsar i Västergötland och Bohuslän. Kalla regniga vädret som gör det?. Dom finns där men spelar inte?

2009-06-10 22:36:55


Elon Wismén     Tycker detsamma. Biotopförändring på Brudarebacken borde väl också vara en ganska betydelsefull faktor?

2009-06-12 13:10:59


Fredrik Kronhamn     ??? Övervintrar dom där eller?

2009-06-12 14:13:18


Magnus Lundström     Biotopförändring?! Nog länge sedan jag var på backen! Har dom gjort nåt där? Kommunen var väl mycket medveten om knarrarnas existens där! Som dessutom är skyddad enl EU:s fågeldirektiv. Vad har dom gjort för förändring?

2009-06-12 15:05:49


Elon Wismén     Men va tusan, har ingen varit där i år eller? Det har ju grävts och jobbats en del på backen, de började väl redan i höstas? Har väl med "gasfyndigheterna" inne i kullen att göra om jag inte är felunderrättad. Inte alls lika mycket bra kornknarrsmiljö kvar på östra och norra sidorna ju.

2009-06-12 15:24:35


Björn Dellming     Kan ju dra detta ytterligare ett steg längre då.
Förr fanns nästan inga knarrar här. Då fanns de på Öland (grovt generaliserat). Knarren började minska, så även på öland, mest beroende på moderniserat jordbruk. Vad som sker då är att det börjar dyka upp "lyckosökare" på tidigare knarrlösa områden, medans de minskar i de gamla kärnområdena. Inte helt olikt det som hände i Göteborg?

Frågan är vart de tagit vägen nu då när de upptäckt att inte heller Brudarebacken duger.

Hehe.. Inser att jag egentligen inte har svarat konkret på den inledande frågeställningen.. men såhär går det ofta till när en art trängs undan. Den flyttar på sig för att eventuellt hitta nya häckområden. Funkar inte det så flyttar den vidare eller "dör ut".. på ett eller annat sätt.

Men hur är det med nattlyssnandet från oss skådare kan man ju också fråga sig? Personligen kan jag erkänna att jag inte varit ute EN ENDA kväll/natt i år för att lyssna, vilket kan jämföras med de senaste 5 åren då jag mestadels sovit på dagarna under juni månad och varit ute och lyssnat på nätterna.

Jag tror dock att det kommer komma knarrar inom kort. Lite varma lugna kvällar bara så lär det nog droppa in en och annan kraxmaskin på Hisingen. Men man får ju ge sig ut och leta lite..

2009-06-12 17:03:34


Elon Wismén     Dessutom inte en enda "kraxmaskin" från Halland senaste veckan heller. Där trodde åtminstone jag att de hade lite stabilare förekomst.

2009-06-12 17:51:22


Mats Bjersing     Kollade just på Svalan. Där anges knarren som plusvariant i riket totalt, fler rapporterade än förväntat senaste tvåveckorsperioden jämfört med snittet 2001-2008 (672 obsar, +17%). Hoppas på de lugna, varma kvällarna... (av alla andra möjliga skäl oxå :-)

2009-06-12 19:41:31


Jörgen Grahn     Björn, när du skriver "Förr fanns nästan inga knarrar här" menar du väl på 70-talet och så. Fågelatlasen beskriver den som "allmän på 1800-talet".

Skådaraktiviteten är som du nämner en intressant faktor också. Några somrar på 90-talet cyklade brorsan och Hedihn (oberoende av varandra) runt på Falbygden på nätterna. Det tiodubblade årssiffrorna eller nåt i den stilen -- de flesta kornknarrarna satt på platser där fågelskådare nästan aldrig sätter sin fot.

2009-06-12 20:18:18


Bo Nyström     Park o Natur skriver ang åtgärder de genomfört: "Slåtter av Brudaremossen för att gynna diverse stäpplevande fåglar bl a kornknarr."

I några (översiktliga) svenska publikationer kan jag läsa följande:
* Lever i gräs och klöver, på sankängar... Boet i skydd av gräset, en bale med torra strån. Dödas ofta av slåttermaskiner." (1962)
* ”Strandängar, vallar. Av stor betydelse för kornknarrens val av häckningsmiljö är att vegetationen skall vara hög, minst 20 cm, när häckningen inleds. Det måste emellertid vara möjligt för kornknarrarna att gå genom vegetationen och därför undviks alltför tät vegetation liksom områden där förna har ansamlats. Samtidigt undviks kreatursbetade strandängar.” (2006)
* "Vall, sankängar, mader." (2007)
* "Frodiga ängsmarker, slåttervallar och torra kärrmarker med högt gräs." (2008)

Enl min tolkning tyder detta snarare på att den trivs bättre i oslaget ängsgräs än slaget.

Hur skall man se på PoN:s åtgärd? (Själv är jag tämligen novis i ämnet.)

2010-01-08 13:44:20


Kristoffer Nilsson     Som säkert många vet så finns det ingen observation alls av kornknarr på Brudarebacken i Svalan under 2009 och det är första året på länge som arten saknas helt. Det är nog ingen vågad gissning att Park o Naturs åtgärder där har varit rejält missgynnande för arten.

Jag skulle definitivt inte vilja påstå att kornknarren är en stäpplevande fågelart. Trevlig helg!

2010-01-08 15:24:23


Leif Andersson     Den så kallade slåttern på Brudarebacken genomfördes under hösten och kan därför inte ha minsta betydelse för ev häckning 2009. Dessutom omfattar åtgärden enbart delar av backen. Största delen av ytan ser ut precis som tidigare.

2010-01-08 17:10:38


Kristoffer Nilsson     Ok, Leif, du har säkert bättre koll på Brudarebacken än vad jag har. Jag är ju aldrig där. :) Jag läste bara de inlägg från juni där bl a Elon gör gällande att Backen verkligen hade förändrats, men eftersom så inte verkar vara fallet så kan ju säkert artens plötsliga försvinnande bero på helt andra saker. Jag ber därför om att få backa mitt tidigare inlägg... Må väl!

2010-01-08 18:03:00


Elon Wismén     Och då får ju jag också backa från mina gamla inlägg. Skumt ändå, för även om de största åtgärderna gjordes under hösten så minns jag det som att det var en del aktivitet på backen tidigare under året också. Fast det var nog mest på själva toppen de grejade då och inte i slänterna.

2010-01-08 19:14:26


Magnus Lundström     Kan det inte vara så att man inte slog backen 2008 vilket gjorde att det var alldeles för igenväxt när kornknarren anlände våren 2009. Arten verkar ju föredra mark som slås regelbundet som vallar och slåtterängar. Sen precis som Leif skriver så påverkas inte häckningen om slåttern utförs sent. Tyvärr så på vissa vallar skördar man upp till 3 ggr, första gången redan i maj, vilket omöjliggör häckning. Så vitt jag vet så slår alltid park och natur på hösten.

2010-01-09 11:13:33

 
Leif Andersson     Skidbacken slås varje höst. Det ser alltid dom obotliga optimisterna i skidklubben till. Dom provkörde t o m liften i början av augusti.

Det är väl inte så underligt att där inte var några kornknarrar på Brudarebacken ifjol? Det fanns ju inte särskilt många ö h t i rapportområdet.

2010-01-09 17:05:45Svara på
detta inlägg