FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (71)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (349)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Observationer 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Observationer


Till
översikten
Stor flock med sjöorre

Magnus Unger     Var idag ute på Rörö och såg då från Röe hall att det rastade en större flock med sjöorrar utanför Hyppeln, uppskattade då att det var ca 400 ex vilket är väldigt mycket för att vara rastande sjöorre i Göteborgstrakten. Flocken låg ca 450 m SV om ön innanför bojen Dynan.

Bestämde mig för att efter Rörö stanna till på Hyppeln för att spana av denna flock så inget roligt rastade med dem. Väl på Hyppeln såg jag att det var många fler än jag först uppskattat och det var inte mindre än 1340!!! Flocken var helt artren så när som på en ensam alfågel.

Enligt sökning på svalan hittade jag enstaka fynd på runt 300 rastande sjöorrar i Göteborgstrakten och ett enda fynd med 1000 rastande men detta fynd var under vårsträcket.
Det har ju även setts ganska mycket sjöorrar på Hönö de senaste veckorna, någon som vet vad detta plötsliga rekorduppträdande kommer sig?

En annan intressant iaktagelse jag gjorde var att samtliga såg ut att vara 1K fåglar, med reservation för att det kan ha varit någon adult hona med. Men inte en enda adult hane utan endast ca 10% outfärgade hanar och resten honfärgade, när flocken var uppe och flög såg samtliga ut att ha ljusa magar vilket stärker 1K teorin. Det är kanske helt normalt att få adulta sjöorrar är kvar vintertid här hos oss?

Är det ovanligt mycket sjöorrar på fler ställen längs västkusten eller är det bara en lokal "invasion"?

2009-12-13 19:44:10


Kristoffer Nilsson     Häftig observation. En snabb sökning på Svalan visade att det inte finns någon flock rapporterad utmed Västkusten med >500 sjöorrar under vintern i år. Liknande antal förekommer, som säkert är bekant för många, normalt bara i södra Halland (utmed Västkusten)vid denna tidpunkt (enligt rapportunderlagen).

Historiskt finns två obsar (>500 ex.) under 2000-talet från Härmanö som avser sydsträckande individer. Dagssummorna är 510 ex. 28.1 2008 samt 512 ex. 13.11 2005 vilket, tillsammans med obsar från bl a Hönö, visar att sjöorrar rör sig även utmed vår del av kusten i hyfsade antal under senhösten/vintern.

Spännande med ålderskonstaterandet också. Är det samma åldersfördelning i flockarna som normalt ses i södra Halland under vintern? Någon som vet? Må väl!

2009-12-13 22:13:42


Aimon Niklasson     Enligt norska artportalen verkar det ha legat flera flockar längs norska kusten under hösten bland annat en länge men ej sista veckorna vid Oslofjordens yttre SV mynning (Mölen, Jomfruland) och tidigare uppe i Tröndelag på ca 300 fåglar så om dom samlar sig kan det väl bli många. Frågan är väl varför och det har väl med maten att göra?? Blåmussla är väl basmaten?? Dom kanske har lyckats bra med häckningen i år om det är många ungfåglar??

2009-12-14 11:07:19


Magnus Unger     Ja antagligen spelar väl mattillgång en stor roll när det handlar om så här stora flockar. Tidvis dök dom flitigt för födosök men låg också långa stunder utan att någon av alla dök.

Skall bli intressant att följa upp om denna flock blir kvar över vintern eller om det endast var en högst tillfällig konstellation.

2009-12-14 11:49:14


Aimon Niklasson     DOF basen (Danmark) omtalar att det utanför Esbjerg på västkusten finns ca 25.000 sjöorrar just nu och flera tusen vid Lolland ("inomskärs") men dom kan ju komma från östligare flyttvägar. Tänk när fler länder får "artportaler" och man kan följa fågelarters sträck "on line"!
13 november 1944 räknade Gustav Rudebeck sista dagen i insamlingen till sin avhandling beträffande fågelsträcket vid Falsterbo. Då var det bara papper och penna som gällde fast det går ju rätt bra fortfarande!!

2009-12-14 13:03:54

 
Kristoffer Nilsson     Antalet kring Fanö (Esbjerg) är helt normalt. Vissa år kan antalet sjöorrar där överstiga 100 000. Vattnet utanför Jyllands västkust är troligen ett av artens viktigaste övervintringsområden. Må väl!

2009-12-14 22:29:58Svara på
detta inlägg