FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (71)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (349)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Observationer 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Observationer


Till
översikten
Rödvingetrastar i december

Kristoffer Nilsson     Hej!

Som säkert många har upptäckt så är det ovanligt gott om rödvingetrastar i december i år. Arten rapporteras i princip dagligen i Gbg-området och när jag själv såg en flock med 28 individer för en stund sedan så blev jag nyfiken och gjorde en sökning i Svalan. Det visade sig att detta antal är det näst högsta som har rapporterats till Kustobsar/Svalan under 2000-talet. Det högsta antalet rapporterades för några dagar sedan (13.12) från Hårssjön då 50 ex. sågs (är detta en antalsuppskattning eller är det exakta antalet 50 ex.?). Ytterligare en rapport finns från samma dag med >20 ex. och den observationen gjordes vid Råda (22 ex.).

I övrigt finns det blott tre rapporter med 20 ex. eller fler under hela 2000-talet:
20 ex. Slottsskogen 16.12 2005
25 ex. Änggårdsbergen 5.12 2000
20 ex. Lärjeåns dalgång 19.12 2000

Att det skulle bli en del rödvingetrastar under december kunde man gissa redan under hösten då det var ett magert sträck över Smithska udden och anledningen till att ett ovanligt stort antal rödvingetrastar har dröjt sig kvar bör väl främst bero på god födotillgång. Även på andra ställen i landet har det gjorts ovanligt många fynd av rödvingetrast i december i år.

Det ska bli spännande att se vad denna kalluftsperiod kommer att bjuda på. God Jul!

2009-12-18 17:43:53


Niklas Aronsson     Och precis som Kristoffer förutspådde så satt det i dag (sitter fortfarande när jag skriver detta) 30 rödvingetrastar i ett större träd 200 meter norr om min altan. Coolt.

2009-12-19 09:50:28


Björn Dellming     Och som ett brev på posten hittades idag vinterns första taigatrast. Tyvärr i Värmland, men det lär finnas fler i landet. Själv har jag under den senaste veckan haft flera hunda björktrastar och några rödvingar i området där jag bor som ideligen spanas av i jakt på ädlare valörer.. tagiatrast eller bruntrast.. Vinterns stänkare på västkusten kanske?

2009-12-19 23:47:33


Uno Unger     Kollade på Svalan idag. Hittills i december i år 76 obsar på 100 ex eller mer i Sverige. Högsta antalet utgörs av 1300 ex vid Landsjön i Småland idag. Jag har aldrig tidigare varit med om något liknande.

2009-12-24 20:38:07


Lars Gustafsson     Jag kollade, efter ett par dagar nu hört och sett rödvingetrast hemma i Ytterby, på vad jag själv rapporterat in av rödvingetrast i december genom åren. Det är endast 1976 som jag tidigare sett rödvingetrast i december och då på flera ställen med som mest 100 ex. Söker man i Svalan så är rapporterna för 2009 i särklass högst men två toppar framträder också 1976 och 2005. Rapporteringen från 1976 är med all sannolikhet bristfällig och jag misstänker att Svalanstatistiken har en del mörkertal detta år även om det säkert är som du säger Uno att årets förekomst är exceptionell. Är det någon som har någon uppfattning om 1976 som kompletterar den bild som framträder i Svalanstatistiken?
Lars Gustafsson

2009-12-25 12:20:47


Jan Mogol     Fantastiska mängder trastar vid Näset och Välen idag. När jag vid 13-tiden passerade Källviksvägen (Näset) drog en flock om 150 rödvingetrastar förbi. En helt artren flock - så när som på ett tiotal björktrastar. Lite längre söderut, vid Smithska udden, höll en ren flock om 65 rödvingetrastar till längst ut mot havet. Ytterligare ett tiotal rödvingar sågs i björktrastflockarna. Och två dubbeltrastar. Hur många björktrastar som dagen bjöd på vågar jag inte ha en uppfattning om. Eftersom trastarna drog runt är risken för dubbelräkningar betydande. Men stora mängder var det. Vid Välen sågs exempelvis runt 1000 björktrastar på strandängarna och åsen vid 10.30-tiden. Det är svårt att veta hur många rödvingetrastar som dväljdes i den tusenhövdade skaran, men intrycket var - förvånansvärt få. Såg bara ett tiotal, bortsett från en artren flock om femton som drog förbi. En sak är säker. Maken till rödvingevinter har jag aldrig upplevt. Otroligt spännande.

2009-12-26 18:05:30


Jon Håkansson     I fågelrapporten från Västkusten 1976-77 står det följande om uppträdandet av rödvingetrast under den vintern:
"Från december föreligger 31 rapporter, avseende sammanlagt 1.200 ex, från Munkedal i norr och längs hela Västkusten söderut. Den största inrapporterade flocken var på ca 300 ex...
I januari inkom sammanlagt 48 rapporter avseende minst 1.050 ex, huvudsakligen från Göteborgstrakten och Halland. Under första veckan i januari noterades flera sydsträckande flockar och flockstorleken minskade alltmer."
Stora mängder björktrastar var även kvar bl a sågs 16.500 ex mot O vid Mölndal 31.12 1976!
Även den vintern tycks det därmed ha varit ett exceptionellt högt antal trastar kvar.

2009-12-26 21:03:57


Lars Gustafsson     Tack Jon för att du dykt ner i gamla källor och tagit fram denna mycket intressanta information! Många gånger förundras man över att ens egna sporadiska observationer speglar större och mäktigare händelser, som denna under vintern 1976/77.

2009-12-29 18:17:58


Kristoffer Nilsson     Hej!

Rödvingetrastarna förekommer fortfarande i höga antal och frågan är om det inte har intensifierats ytterligare den senaste tiodagarsperioden? Om man tittar på rapportunderlaget så är det lätt att få den uppfattningen i alla fall.

Med Jons historiska uppgifter ovan i färskt minne så kan vi numera summera december 2009 och i Svalan finns 480 rapporter om totalt (ungefär) 4 080 rödvingetrastar från samma område. Jag vill dock poängtera att jag i princip inte har tagit hänsyn till dubbelräkningar och liknande. Rapportområdesmässigt fördelas fynden så här:

Boh: 65 fynd av 230 individer. Högsta antal: 20 ex. Stenungsund 24.12

Gbg: 245 fynd av 1 750 individer. Högsta antal: 150 ex. Näset 26.12

Hl: 170 fynd av 2 100 individer. Högsta antal: 500 ex. Grötvik 24.12

När det gäller björktrast så är den högsta decembersumman 15 000 ex. 24.12 vid Grötvik.

Fortsätt att rapportera in rödvingetrastar under januari så lovar jag att göra en liknande sammanställning i början av februari.

Gott Nytt År!

2010-01-01 14:53:50

 
Kristoffer Nilsson     Hej igen!

Januari är avslutad och jag ska därför hålla mitt löfte och redovisa rödvingetrastarna på samma sätt för den inledande månaden och observera att detta inte är någon sammanställning som tar hänsyn till dubbelräkningar och liknande.

Boh: 68 fynd av 103 individer. Högsta antal: 8 ex. Kungshamn 6.1

Gbg: 520 fynd av 2 080 individer. Högsta antal: 80 ex. Slottsskogskolonin 5.1

Hl: 296 fynd av 4 450 individer. Högsta antal: 600 ex. Grötvik 6.1

När det gäller björktrasten så är den högsta januarisumman 2 000 ex. 20.1 vid Olofsbo, Stafsinge (Hl)

Antalet rödvingetrastar var fortsatt högt under inledningen av månaden och mattades därefter av successivt, men så här i inledningen av febaruari så är antalet som rapporteras fortfarande högt i jämförelse med normala år.

Och sedan ska vi ju inte heller glömma bort dubbeltrast och bergfink med flera. Bergfinken har ju också ett riktigt bra år, åtminstone i jämförelse med andra år under detta sekel. Må väl!

2010-02-06 19:53:03Svara på
detta inlägg