FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (71)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (349)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Fältbestämning 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Fältbestämning


Till
översikten
Slottsskogsobservationer (2 st)

Daniel Gustafsson     Jag gick förbi Slottsskogen idag på väg hem, och när jag passerade Fågeldammen (den vid minigolfbanorna) stannade jag och skådade lite. Två saker väckte min uppmärksamhet och fick mig att stanna lite längre.

Det ena rör en stjärtandshane som stod och sov på bortsidan av dammen. Jag undrar om den är där hela året eller precis kommit dit. Till skillnad från t.ex. roständerna och snögåsen kommer jag inte ihåg ifall jag har sett den där innan (vilket troligen är fallet, eftersom jag inte går där så ofta). Det vore kul att få veta om det är en parkfågel eller en vild fågel.

Det andra är lite mer komplicerat och dessutom på sitt sätt intressantare. När jag kollade längs bortre stranden fastnade jag för en avvikande trut. Det som jag direkt hajade till på var att den inte hade något som helst mörkt på vingarna. Pennorna var snarare avgasfärgad-snö-färgade, och hela fågeln skiljde sig från de andra trutarna.

Jag kollade upp vittrut och vitvingad trut i Fågelguiden (Mullarney et al.), men blev inte så mycket klokare, främst beroende på att vissa karaktärer var i konflikt med varandra, och andra var svåra att bestämma. Fågeln föreföll vara juvenil.

Som jag förstår det från Fågelguiden är följande viktiga karaktärer att ge akt på om man tror sig se en vittrut, gentemot en gråtrut:
- Färgen (vittrut jämt ljust ockrabruna eller café au lait-färgade, gråtrut brunsvartgrå)
- Pennorna (vittrut vita eller ljusbeiga, och otecknade, gråtrut svarta)
- Benen (vittruts något längre än gråtrut)
- Huvudform (vittrut flackare panna och kantigare nacke än gråtrut)
- Stjärt (vittrut otydligt elle ringet ändband, gråtrut tydligt svart ändband)
- Storlek (vittrut något eller tydligt större än gråtrut)
- Näbb (vittruts näbbas och inre näbbhalva skär och yttre del svart, gråtruts helt svart)
- Sedan tillkommer mer relativa karaktärer som att vittruten är tyngre bygd, har kraftigare näbb och litet öga, men det är svårt att se.

Vissa av de här karaktärerna stämmer - så vitt jag som aldrig tidigare sett vittrut och är dålig på måsfågel i allmänhet kan bedömma - på vittrut, medan andra inte gör det och vissa inte gick att bestämma.

Till att börja med gick det dåligt att bestämma alla relativa karaktärer. Truten stod ensam, och det är svårt att då avgöra om benen är längre än de andra gråtrutarnas, eller om den är tyngre byggd. Mot slutet tog den sig ut mot mitten av dammen där den för ett kort tag låg i närheten av en ung gråtrut, men i gengäld fällde den in halsen så där som de gör, så det var svårt att säga något (och benen syns ju inte alls när de simmar).

Jag åkte ner till Fiskehamnen för att kolla på den vitvingade för att jämföra färgen på de båda medan jag fortfarande hade den i färskt minne, och det är i princip samma smuts-snö-färg på båda två. Skillnaden ligger mest i storleken (den i Slottsskogen var jämstor eller möjligen en aning större än den unga gråtruten den låg jämte) och att Slottsskogsfågeln hade mörkare, men långt ifrån mörkbruna, pennor. Jag skulle snarare beskriva dem som just avgasfärgad snö.

Manteln på Slottskogsstruten avvek starkt från de andra gråtrutarna, och gav ett mycket ljust intryck. Den hade inte de där ruter- eller fjällformade mönstrena gråtrutar har, men jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva dem. Kanske som mycket grova c:n eller D:n som inte stod i särskilt mycket kontrast till det vita på fågeln.

En enda gång - då den gick ner från stranden ut i vattnet - kunde jag se stjärten, och denna var helt blekfärgad, utan något som helst ändband. Däremot var näbben helsvart. När den kom närmre kunde man ana att det kanske var lite ljusare in mot basen, men detta skiljde sig inte nämnvärt från hur den unga gråtruten såg ut.

Dock tyckte jag - men vill påpeka att det var svårt att bedömma - att huvudformen skiljde sig från gråtrutarnas, men jag skulle inte säga att den var direkt kantig (vilket fåglarna på vittrutsbilden i Fågelguiden inte heller är i någon vidare utsträckning). Näbben tycktes lång, och pannan flack, men det var svårt att avgöra hur pass mycket detta avvek från gråtrutarnas.

Eftersom jag kommer från inlandet ursprungligen, och aldrig kustskådat i någon större utsträckning, vågar jag inte säga något definitivt om detta, dock. Men vad för karaktärer skulle jag kollat mer på? Vad är bäst för att klargöra om dett är en vittrut eller helt enkelt - vilket är vad jag rapporterat till Svalan - en avvikande mycket ljus gråtrut? Näbben sägs "alltid [ha] ljus (skär) inre två tredjedelar och skarpt avsatt svart spets" hos vittrut, och detta stämde inte alls in på den i Slottsskogen. Å andra sidan var den inte alls mönstrad som en vanlig gråtrut någonstans på kroppen.

Om någon som bättre kan sådana här saker kunde ta sig tid att åka in och titta efter den under veckan vore jag tacksam. Hör gärna av er i så fall (031-406349) så kunde jag kanske möta upp och få lära mig på plats vad jag skulle ha tittat på eller liknande.

2005-03-01 16:23:27


Magnus Unger     Den helmörka näbben utesluter helt möjligheten att det skulle kunna vara en vittrut, däremot kan ju vitvingad ha ganska mörk näbb.

För att krångla till det kan även gråtrut ha s.k. vittrutnäbb men som sagt aldrig tvärtom.

Mitt tips är att det var en avikande gråtrut med kanske dåligt med mörk pigmentering eller möjligen en hybrid med vittrut vilket man kan se lite då och då, åtminstone misstänkta hybrider.

Vingspetsarna på vittrut/vitvingad skall vara i det närmaste helt vita framförallt så här års, smutsigare vingspetsar tyder oftast på hybrid eller avikande gråtrut.

Benlängd tycker jag är helt oväsentligt vid bestämning.

2005-03-01 17:08:36


Daniel Gustafsson     Tack!
Då nöjer jag mig således med att ha sett en avvikande gråtrut.

Om man som jag aldrig riktigt har skådat vid kusten (även sedan jag flyttade hit för 3½ år sedan har det inte blivit av i någon större utsträckning) är sånt här jättesvårt. Jag kan inte föreställa mig att det någonsin varit vittrut eller vitvingad inne i Jönköping (i varje fall inte under min livstid). Därför vet man ju inte riktigt vad man ska titta på. Benlängd var en av många saker de tog upp i Fågelguiden, och det var dessutom skrivet med kursiv stil, vilket jag tolkar som att det är viktigare karaktär vid bestämning.

I år ska jag banne mig börja skåda mer vid havet.

2005-03-01 22:03:23


Magnus Unger     Det jag menade med benlängden är att den karaktären inte är nödvändig att använda eftersom det finns så många mer lättbedömda karaktärer att använda istället.

Jag ifrågasätter inte att det skulle vara någon skillnad mellan trutarna bara att den känns helt meningslös då benlängd dels är svårbedömt och dels varierar från individ till individ, alltså enligt mig helt oanvändbart :)

2005-03-02 10:50:49


Uno Unger     Jag kommer att besöka Slottsskogen under em idag för att ta en titt om truten och stjärtanden är kvar.

När det gäller stjärtandhanen skulle det kunna vara en vild fågel som har kommit in till Slottsskogen nu när naturliga vatten fryser till. Men man bör då göra en noggrann koll om handpennorna på båda vingarna är intakta och fågeln således kan flyga.

Både i Karlsrodammen (den vid minigolfbanan) och i Hjorthagsdammen finns ett antal "tama" och vingklippta sjöfåglar som utgör Slottsskogens köpta och utsatta fåglar. De vingklippta fåglarna är s.k. stäckta, vilket innebär att de redan som nykläckta dunungar fått sitt "handanlag" avklippt, vilket i sin tur resulterar i att det aldrig växer ut handpennor på aktuell vinge.

Alla "tama" sjöfåglar i Slottsskogen är stäckta på ena vingen, vilket även gäller flera vanliga svenska arter som t.ex. vigg, knipa, brunand, ejder och stjärtand.

Så när det gäller änder och gäss i Slottsskogen bör man inte rapportera dessa till Svalan om det inte med säkerhet går att avgöra om de är friflygande (läs: ej stäckta).

2005-03-02 13:16:34


Daniel Gustafsson     Magnus:
De flesta karaktärerna, förutom just näbben, förefaller vara likartade i det att de är relativa t.ex. en gråtrut. Men om man nu - vilket kanske inte är så sannolikt - skulle hitta en trut som är färgad som den i Slottsskogen, men med en typisk vittrutsnäbb, vad är då ytterligare bra karaktärer för att särskilja dem? Är det bara t.ex. det du skriver om vingspetsarna man ska gå efter, eller?
Det verkar förvisso säkrast att åtminstone under den överskådliga framtiden avvakta och höra sig för och i möjligaste mån få andra som kan det bättre att åka och titta på den, men någon gång ska man ju börja lära sig själv också.

Uno:
Det var svårt att se något sådant på stjärtanden, eftersom den hela tiden jag var där stod ihopkurad i bortre änden av dammen, helt stilla.
Vad gäller vigg och knipa hade jag aldrig trott att dykänder hölls som parkfåglar, men jag vet inte riktigt varför jag trodde att det inte gjordes. Det måste vara mycket ovanligare med "tama" dykänder än simänder, som jag upplever det.

Båda:
Tack så mycket för klargörandena!

2005-03-02 18:53:54


Magnus Unger     Listar nedan de karaktärer i den ordning jag tycker de är viktigast för en artbestämning, någon annan får gärna kommentera om ni tycker annorlunda, detta är mina personliga åsikter.

1. Näbben: Inre delens färg skall vara skär inte grågul. Med skarpt avsatt svart spets.
2. Vingspetsarna: Gärna vita
3. Stjärt: Stjärtband skall saknas helt.
4. Storlek: Tydligt större än gråtrut, nästan som en havstrut.
5. Grundfärgen: Hela fågeln har en speciell "vittrut"-färg, detta kan dock gråtrut sällsynt ha, framförallt hybrider.
6. Vingar: Bredare vid basen än gråtrut, syns bara i flykten.
7. Form: Grövre och tjockare än gråtrut om än svårbedömt ibland.


2005-03-02 19:37:29


L. Stefan Andersson     Utifrån de tecken jag här och på Gbg jakts listan kan utröna har det tydligen på senare tid konstaterats att den stjärtandshane som observerats i Karlrosdammen/Slottsskogen är vild. Stämmer detta?

Denna stiliga fågel har jag redan sett vid två tillfällen vilket då skulle innebära att jag kan tillskansa mig något så exklusivt som ett sk "soffkryss"...... ;) Alltid något att glädjas över i sviterna efter det otrevliga besöket av "vinterkräksjukan".
2005-03-03 14:18:29


Uno Unger     Efter mitt besök vid Karlsrodammen i Slottsskogen den 2/3 kunde konstateras att stjärtandhanen som ligger där är vild (handpennorna på båda vingarna intakta och den sågs flyga utan besvär). En bild på fågeln finns i vårt Bildgalleri.

Däremot var samtliga knipor i Karlsrodammen stäckta (1 hane och 11 honor) liksom 2 av 3 vigghanar. Alltså var en vigghane vild (2K av den ej rent vita kroppssidan att döma), vilket är relativt ovanligt för Slottsskogen.

Det skulle vara bra Stefan om du lägger in dina obsar av stjärtanden vid Karlsrodammen på Svalan, så vi vet när den först upptäcktes. Kanske finns det fler skådare som sett den tidigare under vintern, rapportera den i så fall.

När det gäller Hjorthagsdammen finns det några "tama" stjärtandhanar som är stäckta och som således inte bör rapporteras.

Det kan förresten nämnas att det även förra vintern dök upp en stjärtandhane i Karlsrodammen under slutet av februari.

2005-03-04 10:54:53


Markus Lagerqvist     Hej,

Någon som kan förklara vilken som är Karlsrodammen?

2005-03-04 12:52:01


Pär Lydmark     Karlsrodammen är den som ligger närmast Linnéplatsen. Den har väl ibland kallats Linnédammen, men heter alltså egentligen Karlsrodammen.

2005-03-04 13:49:38


Birger Kaiser     Hej,

Dammen som ligger närmast Linnéplatsen heter Fågeldammen och den isbelagda dammen söder om denna heter Karlsrodammen enligt informationstavla i Slottsskogen.

2005-03-04 20:12:59

 
Uno Unger     Från början fanns bara en enda lång damm, Karlsrodammen, där nu två dammar med ett dämme emellan ligger söder om Linnéplatsen. I ett försök att behålla det gamla fina namnet Karlsrodammen tyckte jag att det var lämpligt att införa det i Svalans namndatabas för den norra av dammarna varifrån mest fågelobsar rapporteras.

Men eftersom Park- och naturförvaltningen i Göteborg tydligen bestämt sig för att kalla den södra dammen för Karlsrodammen och den norra för Fågeldammen och dessutom infört dessa namn på informationstavlor i Slottsskogen, så ändrar jag härmed namnet Karlsrodammen i Svalans namndatabas till Fågeldammen för att undvika förväxlingar i framtiden. Vill man i fortsättningen rapportera något från Karlsrodammen söder om Fågeldammen får man i stället ange Karlsrodammen i kommentaren under superlokalen Slottsskogen

2005-03-05 09:10:27Svara på
detta inlägg