FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (67)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (325)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Svalan 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Svalan


Till
översikten
Torslandaviken - en enda superlokal

Uno Unger     Jag har idag gjort en del förändringar av Torslandavikens Svalan-lokaler. Tidigare bestod Torslandaviken av två superlokaler - en för Vg-delen och en för Boh-delen. Efter mycket funderande har jag nu i stället valt att låta Torslandaviken utgöra en enda superlokal med sin rapportprick liggande i Bohuslän. Det som tidigare utgjorde superlokalen för Vg-delen (Torslandaviken, Vg) har nu gjorts till en dellokal under superlokalen Torslandaviken, Boh och döpts om till Karholmsdammen (lokalpricken kvar i Vg).

Jag kommer på sikt att gå igenom alla tidigare rapporter till Torslandaviken, Vg och om möjligt föra över dem till lämplig dellokal om detta angivits i kommentaren. Var och en som tidigare rapporterat till Torslandaviken, Vg kan naturligtvis själv se över sina obsar och om möjligt föra över dem till den nya superlokalen Torslandaviken (om landskapet är okänt) eller till lämplig dellokal (om landskapet är känt). Många av de tidigare obsarna från Torslandaviken, Vg hamnar förmodligen rätt även efter övergången till den nya dellokalen Karholmsdammen.

De som gärna vill ha koll på att de egna obsarna i Torslandaviken hamnar i rätt landskap får i fortsättningen välja de dellokaler som ligger inom resp. landskap. Alla rapporter till enbart superlokalen Torslandaviken hamnar i fortsättningen automatiskt i Bohuslän.

I samband med denna nyordning har jag även lagt till några nya dellokaler i Torslandaviken och bytt namn på några. Mudderdammen är uppdelat på två lokaler, Mudderdammen (Boh-delen) och Mudderdammen (Vg-delen). Det tråkiga och ibland missförstådda namnet Grusplanen har döpts om till Vadskärsudden efter namnet Vadskär, som avser den tidigare ön som blev landfast när området en gång i tiden fylldes ut med sprängstensmassor från bergrummen under Ardalsberget.2005-04-14 13:54:45

 
Uno Unger     Jag har gjort ytterligare några justeringar och tillägg när det gäller dellokaler inom Torslandaviken.

Karholmsdammen har delats upp i "Karholmsdammen (Boh-delen)" och "Karholmsdammen (Vg-delen)" så att man till skillnad från tidigare även kan placera obsarna i nämnda damm i rätt landskap (om man vet var landskapsgränsen går, vilket framgår av Lantmäteriets Terrängkarta). Är man osäker på landskapshgränsen är det alltid bäst att använda superlokalen "Torslandaviken" och ev. i kommentaren precisera var fågeln befann sig.

När det gäller atlasinventeringen går gränsen mellan två rutor tvärs över Karholmen i öst/väslig riktning. Tidigare lokalen Karholmen har därför delats upp i en nordlig del "Karholmen" och en sydlig del "Karholmsudden" för att man skall kunna lägga in obsar med atlaskriterier i rätt ruta.

Till sist har även lokalen Rörskär uppstått, vilket är det område där backsvalorna och motorcrossåkarna delar på utrymmet. Namnet kommer från det skär som tidigare låg inom området och vars högsta berghällar fortfarande sticker upp vid stranden till Karholmsdammen NV om backsvalekolonin, alltså en av de utsiktsplatser vid Karholmsdammen som ofta utnyttjas.

2005-05-15 15:08:50Svara på
detta inlägg