FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (67)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (325)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Svalan 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Svalan


Till
översikten
Labbera, Råda

Uno Unger     För Christer och ev. andra som under den närmaste tiden kommer att besöka Labbera väster om Råda säteri och där leta efter mindre flugsnappare och sommargylling har jag i Svalan skapat en ny lokal med rubricerat namn. Lycka till med skådandet!

2005-05-18 07:43:45


Christer Fält     Go fm Uno!

Tack för hjälpen! Har under flera år mer eller mindre punktmarkerat Labbera - ingår numera i Rådasjöns naturreservat - under maj och inledningen av juni. Varje år "luktar" det liten flug och gylling i Labbera, därtill pungmes och trastsångare i Fridhemsviken!! Kammat noll än så länge.

Information för den intresserade om Rådasjöns naturreservat har jag saxat följande från www. harryda.se

”Aktuellt

Nu börjar restaureringsarbetet av Rådasjöns naturreservat. Under våren påbörjas det efterlängtade arbetet att öka områdets attraktivitet både för människor, växter och djur. Åtgärder i form av främst röjningar och gallringar i det nybildade kommunala naturreservatet vid Rådasjön kommer att följa antagen skötselplan.

Röjningen görs i detta område för att ge de grova lövträden bättre livsbetingelser, och för att öka utsikten över sjön. Den första åtgärden blir i sydöstra hörnet av Rådasjön där utblickar över sjön ska återskapas och de grova lövträden friställas. Kommande åtgärder är i området vid Råda säteri mellan sjön och Ekeliden. Dessa områden, kommer efter några års restaureringsarbete, att få en prägel av mer halvöppen ekhagmark. De stora ekarna står alltför trångt och skuggigt idag, säger miljösamordnare Karin Meyer. Kommunens arbetslag "Grönt jobb" kommer att utföra åtgärderna. Åtgärderna är delfinansierade av Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal naturvård.

Nytt naturreservat
Naturreservatet har varit efterfrågat av många och det är roligt att vi nått i mål efter flera års arbete, som grundar sig på ett politiskt uppdrag, säger miljösamordnare Karin Meyer, som har varit ansvarig tjänsteman under arbetets gång. Kommunalt beslutade naturreservat är trots allt inte så vanliga. Nu ser vi fram emot att starta restaureringsarbetet, ta fram informationstavlor och göra området än mer tillgängligt för allmänheten.

Med detta beslut visar Härryda kommun framfötterna och att man värnar detta viktiga närströvområde som innehåller så många kvaliteter i form av natur-, kultur- och friluftsvärden, säger Meyer. Området ska skötas utifrån de värden och kvaliteter som finns här. Föreskrifter och en skötselplan är också tagna i samband med beslutet. Under en treårsperiod finns en investeringsbudget för detta. Dessutom har vi till vår glädje även fått beviljat vår ansökan om statliga naturvårdsbidrag för detta. Vissa föreskrifter finns för allmänheten men det kommer även i framtiden att vara tillåtet att plocka blommor, bär och svamp förklarar Meyer.”

/Mvh


2005-05-18 10:49:09


Christer H.C Johansson     Bra, då är vi minst två som går och skrotar ute på Labbera och i Fridhemsviken så då bör det väl gå att dra in nåt kul under våren. Hoppas restaureringen kan medföra ett lyft för Fridhemsviken, som växt igen ganska ordentligt. När man ändå är där rekommenderas en tur över vägen till den lilla ek/hasselskogen "Ekliden" intill Råda Portar, den har också potential för nåt kul.

2005-05-18 20:09:53


Uno Unger     Eftersom det tydligen är populära fågelskådarmarker i området, så har nu även "Fridhemsviken" som dellokal till "Rådasjön, Råda" och "Ekeliden, Råda" markerats på Svalankartan och således blivit användbara vid rapportering.

2005-05-19 06:37:58


Christer Fält     Go fm!

Ett fynd av sjungande liten flug i Labbera känner jag till, en före detta arbetskollega på Hulebäcksgymnasiet står för upptäckten, tyvärr har årtalet för händelsen fallit ur minnet. Dessutom känner jag inte till om hans fynd är publicerat? Vidare sågs/hördes det en gylling vid Labbera så sent som i fjol, har för mig det var under första juniveckan, observatören är jag inte bekant med, fyndet är dock publicerat i FpV.

När det gäller trastsångare har två personer under listavdelningen, Göteborgslistan, uppdaterat just nämnda art vid Råda Portar samt Rådasjön, Råda.

Ett urval av egna roliga upptäckter i området är bland annat lappsparv (Råda Säteri), göktyta (Ekeliden/ Storgärdet), ringtrast (Storgärdet och Råda kyrkogård), svarthakedopping (Fridhemsviken), nötkråka (bland annat Labbera och Storgärdet). Vidare så slog Magnus Unger till under 2002 med småfläckig sump, den uppehöll sig i viken strax OSO om Banvägen.

Avslutningsvis, "skrota" på i området Christer, vi lär nog råkas framöver...

/Mvh

2005-05-20 10:54:15

 
Magnus Unger     En sökning på Kustobsar gav även en obs av svarttärna från Rådasjön.

Svarttärna 2 ex Rådasjön, Mölndal 5/6-00 [Gbg/Vg] (Västkustsvararen) 20-tiden
Höll till i den norra viken mittför vägen mot Öjersjö

2005-05-20 11:19:06Svara på
detta inlägg