FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (71)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (349)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Fältbestämning 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Fältbestämning


Till
översikten
Ortolansparv eller kornknarr

Uno Unger     Rubriken verkar ju helknäpp, men känns befogad efter ett besök på Brudarebacken idag. Intill stigens östra sida strax ovan vedhögarna hörde jag först ett ortolansparvslikt lockläte och dessutom ett dovt och lågmält oo-oo-oo, ungefär som vingslagen från en spelflygande hane av tofsvipa. När jag gick mot "ortolanlätet" blev det tyst och ingen förväntad ortolan flög upp. Tillbaka på stigen en stund senare hörde jag åter samma läte men nu på västra sidan.

Jag tillkallade Tina Widén som befann sig i närheten och tillsammans hörde vi "ortolanlätet" upprepas till och från. Jag nämnde för henne att jag tidigare dessutom hört ovan nämnda dova läte, men avfärdat det lite skämtsamt som ett "buktalande" rådjur, eftersom jag stötte upp ett sådant i närheten.

Tina och jag ställde oss nu så att vi hörde "ortolanlätet" nästan mitt emellan oss och jag gick mot lätet igen, åter besviken över att inte ha sett en uppflygande ortolan. Rätt som det var hörde vi "ortolanen" igen alldeles nära oss, och vi smög då mot lätet, som till sist kom från en punkt endast ca 5 m ifrån oss. Plötsligt ser jag skymten av en ivägrusande fågel som skriker till med ett lågmält rörhönelikt "ke-veck" och därefter hörs samtidigt minst 2 "ortolaner" som smyger i den höga örtvegetationen.

Efter konsultation av BWP trillade slanten ner och det visade sig att jag trots snart 50 års fälterfarenhet ändå fått höra tre för mig helt nya kornknarrläten. Det dova "oo-oo-oo"-lätet är ett läte som kornknarrföräldrarna använder för att locka på sina ungar och det lågmälda rörhönslätet är ett läte som de vuxna kornknarrarna yttrar när de skräms iväg från ungarna. "Ortolanlätet" är ungarnas mattiggningsläte, som också har beskrivits som en aning liknande gråsparvens "tjipp", men jag tyckte likheten med ortolanens korta flyktläte "tjip" var väl så likt.

Det är säkert långsökt, men tänk om den relativt regelbundna förekomsten av ortolansparv på Brudarebacken beror på att kornknarrungar omedvetet lockar ner dem med sitt mattiggande ;-)

2004-09-02 16:39:39

 
Christer Fält     God afton!!
Om en kornknarrunge önskade hon vore en annan fågel, vilken fågel skulle hon då vilja vara? Svaret har Uno givit oss idag - ortolansparv!! Det är en härlig och berikande historia du ger, varför jag genast söker mig till bokhyllan i hemmet och läser några rader från en annan mästare - Erik Rosenberg skriver i "Fåglar i Sverige" s.350 "../../..repertoar av intimare läten, såsom ett liksom buktalande.. öh öh öh, och ett jamande m j o u h och vid skrämsel ett nattskärrelikt knackande t e c k t e c k.." (lätesbeskrivningen Rosenberg ger gäller vuxna fåglar, redogörelse för hur ungarna låter i olika situationer och sinnesstämningar saknas). Sålunda. När allt kommer omkring, att kornknarrungar fungerar som "lockvette" för ortolansparv som passerar vid Brudarebacken eller annorstädes finner inte jag "långsökt". Det är en mycket poetisk och tilltalande bild att tro att det förhåller sig så. Tack Uno.
/Mvh


2004-09-02 19:15:40Svara på
detta inlägg