FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (67)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (325)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Svalan 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Svalan


Till
översikten
Fässbergsområdet

Uno Unger     Från början skapades 2 lokaler inom området, nämligen "Fässberg, Mölndal" och "Fässbergsbäcken, Mölndal". Avsikten med det var att Fässbergsbäckens fågelfauna i inskränkt bemärkelse med övervintrande beckasiner, forsärlor och ibland vattenpiplärka avviker markant från fågelfaunan på fälten väster om.

Nu har jag förstått att många skådare inte skiljer på dessa lokaler och t.ex. rapporterar forsärla från Fässberg och tornfalk från Fässbergsbäcken. Eftersom bäcken är en naturlig del av området överväger jag att göra bäcken till en dellokal till den s.k. superlokalen "Fässberg, Mölndal".

Om man nu ändå gör bäcken till en dellokal skulle jag samtidigt vilja ta upp namnet "Fässbergsbäcken", som lokalt har kritiserats, eftersom personer i området inte känner till det namnet. "Fässbergsbäcken" är ett namn som undertecknad hittade på i brist på bättre vetande när behovet för oss fågelskådare uppstod att kalla bäcken för något (Lantmäteriet tar tyvärr inte upp något namn på sina kartor). Alla som känner till de lokala förhållandena vet dock att bäcken alltid har hetat "Prästabäcken".

Jag föreslår därför att vi i Svalan döper om dellokalen till "Prästabäcken". Det låter dessutom bättre att rapportera t.ex. dvärgbeckasin från "Prästabäcken, Fässberg, Mölndal" i stället för "Fässbergsbäcken, Fässberg, Mölndal".

Finns det någon som har invändningar till ovan föreslagna förändringar så hör gärna av er här på Forum.

Uno Unger2006-01-05 09:31:16


Björn Dellming     Så länge man vet vilken lokal som avses så är det ju lugnt. Viktigt att informera om namnbytet bara (som du har gjort nu). Jag känner dock att Fässbergsbäcken känns mer logiskt än Prästabäcken... Prästberget ligger ju dock inte så långt därifrån (snett över på andra sidan leden), men vad exakt det är som namnger dessa båda ställen har jag ingen aning om... Jag har lättare att ta till mig Fässbergsbäcken.

2006-01-05 18:47:35


Pär Lydmark     Så länge Prästabäcken står ihop med Fässberg, Mölndal blir det nog inga problem för folk att förstå vilken bäck det är som avses. Har bäcken alltid kallats för Prästabäcken ska den naturligtvis heta så i Svalan också tycker jag. Även om Fässbergsbäcken känns bättre eftersom det är så inkört, vänjer vi oss nog ganska snabbt vid det andra namnet. Så har det ju varit vid andra namnbyten, t.ex. Hökälla och Arendalsudden.

Men som Björn säger - det är bra att du informerar tydligt om dessa namnbyten här i forumet.

2006-01-05 18:53:04


Jörgen Grahn     Tre olika synpunkter i ett inlägg:

Björn, Prästberget, var ligger det? Du tänker inte på Brudberget,
där dom bl a komposterar gödsel från stallgårdarna? Jag har ingen
bra karta till hands, annars kanske det hade varit uppenbart för mej.

Vad händer med tryckta källor som hänvisar till Fässbergsbäcken
(vattenpip, etc), om den raderas ut ur Svalan? Jag antar att Svalan inte håller reda på vilka lokaler som funnits historiskt.

Kan vi förresten inte kalla lokalen "vägdiket vid Mary Kays höglager"
(eller vad det nu står på byggarbetsplatsen)? Mycket till bäck tycker
jag inte det är ;-)

2006-01-05 21:11:10


Björn Dellming     Jo det var Brudberget jag menade. Jag har inte tillbringat allför mycket tid där så namnet stannade inte i minnet... :)

Religiöst tema över området?

2006-01-05 21:20:36


Magnus Unger     Nåja Jörgen, jag skulle nog kalla den mer för bäck än dike, i ett dike står vattnet i princip stilla eller inget vatten alls. Fässbergsbäcken (eller Prästabäcken) rinnner rätt bra om det regnat nyligen, det kan vara bra fors i nedre delen ibland.

2006-01-05 22:46:46


Uno Unger     Ett förtydligande beträffande namnet Prästabäcken. Namnet kommer nog av att bäcken, innan den kulverterades förbi Pedagogen, passerade i närheten av Fässbergs prästgård med närliggande Fässbergs kyrkogård.2006-01-06 00:01:29


Jörgen Grahn     Med "dike" syftade jag på att den är så uppenbart anlagd, en
liten bit trädgårdsarkitektur utslängd.
Men jag fattar ju själv att den är baserad på en bäck som fanns där,
och föreslår inte på allvar nåt "dikesbaserat" namn ;-)

2006-01-06 14:58:36

 
Uno Unger     Eftersom inga allvarligare invändningar har inkommit till Forum på föreslaget namnbyte så döps härmed "Fässbergsbäcken" till "Prästabäcken". "Prästabäcken" görs dessutom till en dellokal av superlokalen "Fässberg, Mölndal".

Superlokalen "Fässberg, Mölndal" föreslås därmed ha Bifrostgatan från Fässbergsmotet till i höjd med Lärarhögskolan som gräns i öster ("Åbyfältet, Mölndal" vidtar öster om Bifrostgatan) och Söderleden som gräns i söder. Gräns i väster till "Eklanda, Mölndal" föreslås den lilla bäck utgöra, som rinner ner genom hästhagarna V om Fässbergs by. Gräns i norr är svårare att precisera men närmaste området N om Frölundagatan inklusive Fässbergs by bör i alla fall ingå.

Prästabäcken föreslås i första hand användas för arter knutna till den vattenmiljö som bäcken utgör medan "landfåglar" av typ fjällvråk och sånglärka inom området bäst rapporteras under superlokalen "Fässberg, Mölndal" med ev. precisering av plats i kommentaren.

2006-01-09 08:48:20Svara på
detta inlägg