FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (71)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (349)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Observationer 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Observationer


Till
översikten
Bläsgäss!

Markus Lagerqvist     Det var tal om hökuggleinvasion på Forumet häromdagen, och nu verkar även bläsgässen "invadera" västkusten. I dagarna har setts bläsgäss på många lokaler i framför allt Halland (bl.a. 45 st i Hanhals härom dagen), men även Göteborgsområdet och Bohuslän, något vi ju sannerligen inte är bortskämda med, nu senast 11 stycken vid Öxnäs.

Jag har inte upplevt att det setts så mycket bläsgäss sedan jag började skåda - för mej var det första gången jag såg arten i Göteborg - dock har jag inte skådat aktivt i så många år, så jag undrar hur ovanligt det är med en såpass, för området, riklig förekomst. Var kommer alla bläsgässen ifrån och varför dyker du upp hos oss denna vinter? Några teorier?

2006-01-17 11:37:40


Björn Dellming     Är inte gäss väldigt trogna sina vinterkvarter? Enda grejen jag kan komma på är brist på föda eller jakt i vinterkvarteren? Nån annan som vet mer?

2006-01-17 13:08:35


Kristoffer Nilsson     Det står flera tusen bläsgäss och sädgäss i Skåne varje vinter och Göteborgstraktens "utseende" med ganska få åkrar o s v lockar troligen inte till sig några större mängder gäss överhuvud taget. De väljer de feta "bufféerna" vid Barsebäck, Kristianstad, Vomb (Vombområdet brukar f ö vara väldigt bra för bläsgås vintertid) o s v istället. Dessutom berörs Sverige förmodligen väldigt lite av bläsgässens flyttning som troligen passerar österom oss generellt. Det är min gissning. Må väl!

2006-01-17 13:41:32


Magnus Unger     Helt riktigt Kristoffer, men det svarade ju inte alls på frågan varför dom är här och vart dom kommer ifrån ;)

2006-01-17 14:22:42


Kristoffer Nilsson     Jag trodde att det gick att utläsa att fåglarna kommer österifrån, men ok då... ;) Som tilläggssvar på frågan tror jag det är en ren tillfällighet att ett fåtal (för det är ju faktiskt det antal det handlar om) bläsgäss hamnar i eller sträcker över Gbg. Och visst råkar det vara några tiotal fler i vinter utmed västkusten. Har du någon gissning eller svar själv, Magnus? Jag kunde inte läsa något om det i ditt inlägg... ;)

2006-01-17 15:03:39


Magnus Unger     Nej tyvärr är jag helt förbluffad över uppträdandet, alla gäss har ju redan sträckt förbi. Till skillnad från dig har jag svårt att tro att de kommer österifrån.

Enda vettiga lösningen är att gässen kommer västerifrån från övervintringsplatser t.ex. i Holland eller Brittiska öarna. Då andelen tundrasädgäss är stor bör inte gässen komma från t.ex. Skåne, eftersom det i huvudsak är skogssädgäss som övervintrar där, eller?

Kanske har mildare väder eller någon annan omständighet i de normala övervintringsområdena gett upphov till detta uppträdande, kanske kan det jämföras med det massiva uppträdandet av spetsbergsgäss i januari 2002 längs västkusten.


2006-01-17 15:39:19


Niklas Aronsson     Varför kan det inte vara vinddrivna sena höstflyttare som tillbringat några veckor i Norge och nu trillar in på Västkusten?
Eller är det så du menar Kristoffer?
Jag tycker ändå att det är ett understatement att skriva att det är
" några tiotal fler i vinter", eftersom det brukar vara noll annars.
Om det är som jag uppfattar att du påstår att fåglarna bara har vindrivits ett stycke österut från Skåneområdet förstår jag inte varför det inte finns fler bläsgäss i östra Sverige. Bohuslän är ju ett bra stycke norr om Skåne. Eller förstår jag dig fel?

2006-01-17 15:43:33


Niklas Aronsson     Jag gjorde en genomgång av Svalan och kollade förekomsten av bläsgås under januari i år, och jämförde med dec och nov i fjol. Bilden blir då att en stor andel gäss uppehållit sig koncentrerat i Skåne under hela perioden. Under nov och dec finns det rätt så många ströobsar från hela östra delen av landet. Men bilden från januari skiljer sig kraftigt från både bilden i december och november vill jag påstå.
Dels är observationerna i januari i år (förutom Skåne-gässen) väldigt koncentrerade till just Västkusten, dels är samtliga mer eller mindre i kustbandet. Om fåglarna hade kommit in från öster borde det ha funnits obsar från Hornborgasjön respektive Östen tycker jag.

2006-01-17 18:42:07


Johannes Tallroth     Själv är jag, pågrund av min dåliga koll på Göteborgstraktens avifauna, mest förbluffad över att en, för mig som Skåning, vanlig fågel kan vara så sällsynt när det bara är 30 mil som skiljer...

I Skåne kan man inte sticka näsan utanför dörren en vinterdag utan att se bläsgås och här är det en rarris...
Man har mycket kvar att lära om det lokala fågellivet!

2006-01-17 18:57:01


Kristoffer Nilsson     Hej alla!

Jag vill inte uttrycka mig i termer som "enda vettiga lösningen...", som Magnus gör, för jag tycker att detta underlag är alldeles för litet för att man ska ha en så dogmatisk framtoning. Det handlar ju faktiskt inte mer än om ungefär 100 bläsgäss på hela Västkusten och ingen observation, mer än en av sydsträckande fåglar, avser sträckande individer! Jag har dock kollat runt lite och fått några olika bilder att förmedla. Jag är inte alls säker på att fåglarna kommer från öster, vilket ursprungligen var en gissning i mitt lite stressade ursprungsbrev från eftermiddagen, utan jag kan nog mer tänka mig att de kommer norrifrån och självklart är ju västalternativet också möjligt. Jag redogör för olika teorier här:

Ungefär samtidigt som dessa uppskattningsvis 100 bläsgäss dök upp på Västkusten dök det upp få bläsgäss även i Norge. Det kan väl tyda på att fåglarna kommer ännu längre ifrån och nu sträcker ned över den skandinaviska halvön. I Danmark är fyndbilden ungefär som normalt. En enda observation av fåglar som tolkades sträcka österut finns i Danmark! Borde det inte vara fler observationer av oststräckande fåglar om fåglarna nu verkligen kommer från sydväst?

När jag skrev att det var några tiotal fler vid Västkusten i år så baserade jag det på att det i fjol ungefär sågs 40 bläsgäss under samma period utmed Västkusten, men det är ju å andra sidan ungefär dubbelt så många, så det kanske var slarvigt skrivet? Det jag menade var dock att det fortfarande rör sig om runt 100 individer och det är inga mängder när det rör sig om bläsgäss i södra Sverige.

Magnus nämner att han tror att dessa fåglar kanske bl a kommer från Brittiska öarna, men borde inte de fåglar som syns på Västkusten nu tillhöra rasen flavirostris i så fall?

Vidare nämner Magnus att det kan finnas ett samband med uppträdandet av tundrasädgäss och bläsgäss, om jag tolkar Magnus inlägg rätt, så jag gick in och kollade på hur fyndbilden såg ut för tundrasädgåsen hittills i Sverige under 2006 och det ser ut på följande sätt (fritt tolkad av mig): 23 ex i Mora, 16 eller 17 ex i Solberga, 3 ex i Västerås, 10 ex i Säve, 1 ex i Årstad samt 7 ex i Gnesta. För egen del kan jag inte dra en enda slutsats av dessa få obsar och vad menas med att andelen tundrasädgäss är stor? I fjol sågs bl a en flock med 80 tundrasädgäss i Falkenberg samt 25 ex på Getterön under ungefär samma period.

Magnus nämner vidare att det kanske kan göras en jämförelse mellan detta uppträdande av bläsgäss och spetsbergsgässen som sågs i januari 2002. För min del borde det i så fall, om det finns ett samband, vara tydligt att dessa fåglar, i båda fallen, kom norrifrån eller österifrån då två av de fyra obsevationerna av spetsbergsgäss då avsåg fåglar som sträckte västerut eller kom flygande från öster.

Jag tycker att denna fråga är svår att besvara eftersom underlaget är väldigt litet, men jag skulle nog i första hand gissa att fåglarna kommer norr- och/eller österifrån och som alternativ tror jag mer på kortare "resor" från Danmark än Holland och Storbritannien. Det lär stå en del tundrasädgäss även i Danmark så de behöver inte komma längre ifrån än så. Vi får väl hoppas att vi får in fler observationer av sträckande individer framöver. Jag har dessvärre inte funnit några uppgifter från Finland och de Baltiska länderna.

Jag håller med dig, Niklas, om att det borde funnits fler observationer österut i Sverige om de kom från ostligare delar av Sverige. Definitivt. Jag håller även med Johannes, som den skåning jag är, att jag förvånas över att det kan skilja så mycket på bara 30 mil... Må väl!2006-01-17 23:06:08


Magnus Unger     Möjligen var det drastiskt att använda Brittiska öarna och Holland som exempel, det enda jag ville visa med det var att de troligen kommer västerifrån, och dessutom finns det minst en flavirostris rapporterad från Bohuslän. Så här års i januari skall det inte finnas några mängder gäss öster och norr om oss, så enligt mig är det enda rimliga att de kommer från väst eller sydväst. Ytterligare en möjlighet är att de kanske kommer söderifrån från t.ex. Skåne.

Hade gässen kommit norr eller österifrån skulle det definitivt synts på obsarna i östra och norra sverige.

Angående spetsbergsgässen så kan jag inte förstå hur du ens kan överväga att de skulle kommit norr eller österifrån då alla spetsbergsgäss övervintrar väster om oss. Angående min idé att det skulle finnas ett samband är ju självklart att de skulle kommit västerifrån allihopa kanske från Danmark.


2006-01-18 09:00:00


Peter Strandvik     Tjänare!

Himla kul, med lite "fågelvärme!", dvs, att det händer något, mitt i januari!

För min del tänker jag oxå att gässen (tundrasädgässen o bläsgässen), kommer från sydväst, kanske tom längre bortifrån än Danmark
(som inte verkat ha så stora flockar sista tiden av nämnda arter),
Holland, N Tyskland är väl inte omöjligt.
Jag har försökt att leta efter aktuella observationer i dessa områden utan att lyckats!

Kanske är det konkurrens-situation/födobrist, jakt el möjligen tidiga vårkänslor(???) som fått hit gässen (o då på en nordligare bana än "vanligt".
Ett inflöde av andra gäss, fra grågäss, ser man ju redan i mitten av jan om det blir en varmare period!

Peter S

2006-01-18 12:07:21


Niklas Aronsson     Håkan Delin, som intresserat sig för gäss sedan flera decennier, trodde inte att gässen kunde komma från sydväst och vara tidiga vårflyttare, när jag talade med honom på telefon igår. Han var tämligen säker på att det rörde sig om sena sydflyttare som kommit på drift tidigare under hösten. Kanske hamnat i Norge och därfrån flugit i sydostlig riktning, landat på kusten.
Att gässen skulle komma från Skåne tycker jag verkar osannolikt, titta på fördelningen av obsar nu i januari. En jätteklump i Skåne, sen ett tomt område norr om Skåne, och sen ett litet glest pärlband längs Västkusten. Det tycker jag utesluter alla andra riktningar än sydväst, väst och nordväst (alltså att de flugit i nordostlig riktning som jag föreslog ovan). Men enligt samme Håkan Delin finns det inga övervintrande tundrasädgäss eller bläsgäss i några större mängder i Danmark, däremot i Holland och Tyskland.

2006-01-18 14:05:16


Niklas Aronsson     Jag menade i sydostlig riktning ovan.

2006-01-18 14:06:07


Magnus Unger     Och varför skulle dom inte kunnat komma från Holland/Tyskland, det blåste ju rejäla sydvindar dagarna innan uppträdandet.

Även om det inte övervintrar några större mängder tundra- och bläsgäss i Danmark måste det ju ändå vara troligare att dom kommer därifrån än från Norge där det inte borde finnas några, eller?

2006-01-18 15:55:48


Niklas Aronsson     Nä, visst kan de komma därifrån, men jag tror att Delin menade att man får väga många gäss i Tyskland/Holland men liten drift att flyga norrut såhär års, mot få gäss i till exempel Norge men stor drift att flyga söderut, och att han då kom till slutsatsen att det senare scenariot var troligast. Dessutom kan man väl tycka att det borde ha blåst sydvindar något annat år vid den här tidpunkten, gässen står ju alltid i Tyskland och Holland.
Nåja, det blir knappast ngt mer än hypoteser det här.

2006-01-18 16:43:28


Jonas Grahn     Vad gäller Storbritannien övervintrar där bara 450 sädgäss (varav bara delvis rossicus) och 6100 bläsgäss (A a albifrons) enligt Stone m fl (Brit Birds 90, 1--22). För övrigt röstar jag på Holland/Tyskland och blåsten. Norge-teorin borde vara lätt att bevisa om den stämmer.

Ni som är och kollar på tundrasädgäss kan ju dessutom försöka lägga märke till att de beter sej och låter *lite* annorlunda än de skogssädgäss vi är vana vid.

2006-01-18 22:24:46


Kristoffer Nilsson     Hej igen!

Jag tycker att det är ett viktigt påpekande som Niklas gör, nämligen att detta är just hypoteser. Två saker vill jag dock kommentera sedan mitt förra inlägg.

Magnus skriver att han inte kan förstå hur jag "ens kan överväga" att spetsbergsgässen 2002 kom norr- eller österifrån. Tja, av de totalt fyra observationer som gjordes så sågs en flock komma flygande från öster och den flock du själv såg har du själv rapporterat som sträckande mot väster. Som jag ser det så bör ju denna flock ha varit på väg till Danmark och att den då även skulle ha kommit från Danmark har jag svårt att tro. Här har vi uppenbarligen helt olika uppfattningar. Sedan undrar jag hur du så säkert kan påstå att alla spetsbergsgäss övervintrar västerom oss? Kan inte spetsbergsgäss flyga "fel" som alla andra arter?

Peter blandar in grågäss i diskussionen, men det resonemanget tycker inte jag är relevant. Grågåsen är i regel en kortdistansflyttare i Europa medan bläsgässen och rossicus häckar på tundran. Jag har väldigt svårt att tänka mig att någon arktisk gås kan känna "vårkänslor" i mitten av januari, oavsett väderlek på övervintringsplatsen, och bege sig mot häckningsplatserna men jag kan så klart ha fel.

När det gäller observationer av de båda arterna i Danmark så kan jag nämna att den största flocken av rossicus som finns rapporterad på senare tid är 1925 ex och flera flockar med bläsgäss som innehållit en bit över 1000 ex har setts. Må väl!

2006-01-18 22:39:24


Uno Unger     Jag tror att det är viktigt att titta på hur vädret var före det uppträdande av bläsgäss (och sädgäss/tundrasädgäss) som diskuteras i denna tråd. Under tiden från annandag jul till den 9/1 hade vi ett mäktigt högtryck som pumpade in vindar från öster i södra och mellersta Sverige med en hel del snö och rejäl kyla som resultat. Bortsett från Skåne fanns i princip inga bläsgäss kvar i Sverige enligt Svalan och samma gäller sädgäss med undantag för Halland.

Den 10/1 ändrades vädret markant och vi fick en period t.o.m. 13/1 där lågtryck från Atlanten pumpade in kraftiga och milda vindar från S och SV. Jag tror att bläsgäss och (tundra)sädgäss trots årstiden svarat på detta med sträck i riktning mot häckningsområdena. Normalt passerar majoriteten av bläsgässen söder om Västkusten på vårsträcket, men i dålig sikt i kombination med hårda sydvindar är det troligt att de kan komma ur kurs något och hamna på Västkusten i större utsträckning än normalt. Fr.o.m. den 13/1 har bläsgäss setts dagligen i norra Halland och/eller Västra Götalands län i antal som vi definitivt inte är vana vid så här års och på platser som normalt inte brukar utnyttjas av arten. Jag anser att detta upträdande stämmer alltför väl med noterat väderomslag för att kunna tolkas på annat sätt än jag gjort.

Om bläsgässen sedan kommit från Jylland eller direkt från de huvudsakliga övervintringsområdena i Holland och Belgien kan jag inte ta ställning till. Många fåglar kommer tidigt direkt över Nordsjön från England (t.ex. tofsvipor, koltrastar och starar), så det kan inte heller uteslutas för bläsgåsen, vars nominatras även övervintrar i England.

Den grönländska rasen flavirostris övervintrar på Irland och i Skottland och den ger sig naturligtvis inte österut när vårkänslorna börjar göra sig gällande.

Om nu vädret blir kärvt igen med mycket snö kan jag mycket väl tänka mig ett retursträck av berörda gäss.

De spetsbergsgäss som uppträdde längs kusten under ett par dagar i januari 2002 kan mycket väl ha kommit från Jylland i samband med hårda SV-vindar och de sträckrörelser som noterades "åt fel håll" kan ha utgjort retursträck för att kompensera avdriften.

2006-01-19 02:09:36


Kristoffer Nilsson     Hej igen!

Visst kan jag också köpa resonemanget med väderomslaget, men det känns som att vi borde uppleva detta oftare under vintrarna om det är förklaringen. För ingenting är väl unikt med de väderhändelser som du beskriver, Uno. Sådana perioder avlöser väl varandra varje vinter och gässen står ju också i sina normala vinterkvarter varje vinter. Om jag tolkar det rätt så är detta uppträdande av ungefär 100 bläsgäss på Västkusten helt unikt. Rätta mig gärna om jag har fel.

Om vi leker med vädret i ett annat perspektiv så kan vi nämna den milda hösten. Flera flockar kanske stannade längre österut och när det nu kanske blev svårare förutsättningar så drog de iväg. Gäss kan flyga långa sträckor och om de ex-vis kom från Baltikum så kan de ha flugit över Östersjön och Sverige och där land tagit slut, dvs Norge och svenska Västkusten (Skåne kan säkert också ha blivit berört av detta scenario även om det så klart är svårt att se hur ca 100 bläsgäss skulle sticka ut i den mängd som redan stod i Skåne), så tvingades fåglarna rasta. Om de stannat kvar och hamnat fel från början så bör väl risken vara ganska stor att de fortsätter att flyga "fel".

Jag har dock väldigt svårt att förstå att det görs jämförelser mellan grågäss, tofsvipor osv och dessa arktiska gäss när det gäller flyttningsvanor. Jämförelser med andra arktiska häckfåglar tycker jag känns mer relevanta och vi vet att de arktiska fåglarna passerar ganska regelbundet år från år. Varför skulle just dessa gäss avvika från detta mönster, och just i år, när de inte gör det annars? Borde vi inte vissa år, under mildare perioder liknande denna, se exempelvis flera prutgäss, vitkindade gäss (arktiska) och kanske några tiotal kustsnäppor och sandlöpare i Göteborg i så fall? Nej, jag tror att de arktiska fåglarna vet när de ska ge sig iväg mot häckningsplatserna. Kul diskussion förresten. Finns det fler teorier? Må väl!

2006-01-19 10:22:57


Olof Armini     Hej!
Rasande intressant och roligt läsning. Massor av spännande tankar och teorier. Näst direkt skådande så...
Tillåt mig att lägga ytterligare ved på brasan. Från 20 år på Gotland vet jag att få bläsgäss men också en del tundrasädgäss väljer en nordligare rutt för höstflytten än normalt vissa år. Grovt sett följer stora mängder Finska viken istället för att alla går söder om Östersjön. "Peaken" på sträcket är några dagar senare än "peaken" för det årliga vitkindad gåssträcket.
Vissa sådana år har det plötsligt på Gotland dykt upp enstaka individer till medelstora flockar av bläsgäss och/eller tundrasädgäss i jan/feb. En teori kring dessa kan vara att de frestats av en mild förvinter på de extremt gåsvänliga Baltiska öarna, Ösel, Dagö m.fl. När så den sibiriska vintern sent omsider sluter öarna i sitt grepp tvingas gässen fortsätta sin färd mot sydväst trots att driften så smått börjar mana åt ett motsatt håll.
När jag granskar ovanstående faller så mycket på plats att jag tycker teorin är värd en funderare. Varför västkusten, undrar någon? Jo, Gotland är täckt av snö och det är flera grader kallt.
I höstas var jag i NV Estland och såg mycket sträckande och rastande bläs - och tundrasädgäss i början av oktober. Förvintern har varit acceptabelt mild. Just nu är det -20C i Estland.
Dock må jag erkänna att jag blev förvånad att bläsgåsen i Fässberg inte var en "flavirostris". Men jag hade bara konstaterat att det var nominatrasen så malde hjärnan igång på nya varv och ni kan läsa resultatet i ovanstående.
Förresten kan jag tillfoga några detaljer. Observera att det finns en mer direkt koppling bläsgäss - tundrasädgäss än till vitkindade gäss. Dessutom och viktigare bläs - och tundrasädgässen är timade på en långt senare nordflytt än exempelvis våra grågäss. Därför kan man tänka sig att "sydflyttande" gäss möter "nordflyttande" gäss i Öxnäs i januari.
Olof

2006-01-19 18:35:51


Niklas Aronsson     Norge-teorin är slagen i spillror. De har upplevt samma inflöde som vi, och har inte haft några observationer före mitten av januari. Det berättar Vegard Bunes i ett mail där han skriver följande:
" Jeg har ikke en fullstendig oversikt, men det har vært en tilsvarende
"invasjon" i Norge den siste tiden med flere meldinger på det norske
søkersystemet og Internett. Dette omfatter både bläsgäss og tundrasädgäss i Norge også. De fleste funn er gjort rundt Oslofjorden og i Sør Norge. "
Dessutom skickade han med följande länk från en norsk motsvarighet till Kustobsars forum.
Kollar man hur obsarna varit i Norge är mönstret närmast identiskt, dessutom (vilket står på forumsidan) har några få tundrasädgäss dykt upp i England, så gässen tycks ha dragit iväg över hela Nordsjön, och landat lite varstans när de träffat på land igen.

2006-01-19 21:30:22


Niklas Aronsson     Att jag alltid glömmer något!!!
Här är länken:
www.feltornitologene.no/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=211

2006-01-19 21:31:36


Uno Unger     Uppträdandet av bläsgäss och tundrasädgäss har ju fortsatt efter det att denna debatt hastigt tog slut. Jag har dock inte slutat att fundera på detta för Västkusten unika uppträdande. Mina tidigare funderingar i denna tråd är jag beredd att överge och finner Olof Arminis förslag till förklaring väldigt intressant och följt möjlig. Det skulle dock vara guld värt om det gick att få fram uppgifter om att nämnda gåsarter faktiskt stannat kvar i Baltikum fram till ca 13/1 och därefter hals över huvud pga snö och kyla gett sig västerut. Min tidigare idé om att det var tillfälligt blidväder som lockat dessa arktiska gäss till ett en extremt tidigt vårflyttning kan ju, som Kristoffer gjorde, med fog förkastas med att detta i så fall borde ha hänt oftare. Man kan även vända på resonemanget och fråga sig varför årets uppträdande på Västkusten inte ägt rum förr. Var verkligen kylan och snöförhållandena i sydöstra Sverige så mycket sämre än på Västkusten de dagar gässen anlände och varför fortsatte i så fall inte gässen via Skåne och Själland direkt till övervintringsområdena i Västeuropa?

2006-01-27 23:33:08


Kristoffer Nilsson     Hej igen!

Eftersom jag också fann detta uppträdande spännande så hade jag en kortare brevväxling med en skådare som är duktig på faunan i Estland (Jaanus Elts) nyligen som dock inte kände till några flockar under januari, men Estlands kuststräcka är ju å andra sidan bara en liten del av Östersjökusten på den sidan. Arktiska gäss övervintrar sällsynt i Estland och då alltid i väldigt få antal, enligt Jaanus.

Personligen är jag fortfarande mest inne på östteorin, men jag har också funderat lite på om uppträdandet verkligen är unikt. Gäss av dessa båda arter ses ju regelbudet i Halland varje år och enligt länken som Niklas levererade så verkar ju inte uppträdandet i Norge vara helt unikt. Kan det inte vara så, om vi nu går över till SV-teorin, att ett fåtal bläsgäss/sädgäss lämnar övervintringsplatserna av oklar anledning och flyger "norrut". Oftast landar de då i Norge och kanske Halland och kanske England och att de landade på just Västkusten i år var det unika? Ja, kanske... Men det faktum att det inte hänt förr (?) i Bohuslän och Göteborg gör ju ändå den teorin ganska bräcklig, tycker jag, för nog borde det väl ha hänt förr i så fall, eller hur?

Nej, jag söker nog fortfarande efter en mer avvikande händelse och det tycker jag rimmar bättre med att dessa fåglar har stannat kvar längre österut och drivits iväg p g a att vädret mm har gjort förutsättningarna att finna mat sämre. Anledningen till att fåglarna "hamnade där de hamnade" tror jag beror på att de flugit fel från början och därmed har de troligen svårare att hitta "rätt", för de åkrar eller gräsplättar som de i regel står på nu kan ju knappast vara optimala. Det lär ju finnas en flock i Mora också som verkar ha det väldigt svårt. Jag har så svårt att förstå hur fåglar som ursprungligen stod i ex-vis bördiga Holland skulle välja att flyga till Bohuslän i januari, men det har väl å andra sidan hänt konstigare saker än så inom ornitologin...

Jag håller med Uno om att det vore väldigt kul att få ett svar på var dessa fåglar verkligen kommer ifrån. Några halsringmärkta individer som ringmärtes i början av januari hade ju varit välkomna inslag i flockarna... ;) Må väl!

2006-01-28 10:05:45


Niklas Aronsson     Snabb sammanfattning. Under årets först dagar fram till den 13 januari, fanns det bläsgäss i Skåne, samt två övervintrande på Gotland (Per Smitterberg, telefon). Mellan 13 och 15 januari ses det enstaka individer i sydvästra Sverige. Från den 15 ses det lite större grupper av bläsgäss och tundrasädgäss, framförallt längs kusten. I Norge är bilden densamma och där ses gäss i Osloområdet bland annat. Även i England rapporteras det om bläsgäss av nominatras och tundrasädgäss. Från den 21 januari börjar det även ses bläsgäss i Värmland, Västmanland och Östergötland.

Vindarna i Sverige slog om kring 12-13 januari och blev då sydliga/sydvästliga från att ha varit ostliga. Några dagar senare kom kylan.

Hur vädret var i övervintringsområdena vet inte jag ännu. Men på denna sajt kan man titta om några dagar då vädret går att återskapa, men den är ännu inte uppdaterat för januari månad:
http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsreaeur.html

Den arminiska teorin: Gässen kommer från Baltikum där de har stannat under den milda hösten, i januari tvingades de fly kylan.
+ Har dokumenterats förut.
- Varför har gässen inte stannat runt Tåkern eller Hornborgasjön i så fall. I Tåkern dök de upp först 24 januari. Varför har ingen rapporterat sträckande bläsgäss i östra Sverige?
Den ungerska teorin: Gässen kom från sydväst eller syd med mildväder där.
+ Stämmer bra med fyndbilden och att de stannat när de nått land efter att ha flugit över Nordsjön.
- Borde detta inte hänt andra år, vädret var ju inte extremt på något sätt? De borde inte ha någon stark flyttdrift åt öster redan nu.

Ingen teori stämmer riktigt bra med det vi kan se och det vi känner till. När vädret blev sämre och kallare tycks ju gässen ha fortsatt åt nordost om man gör en tolkning av Svalans material.

Kan meddela att jag skrev en notis till GP som kanske är med i morgon. Där skriver jag att det troligen är Unger-teorin som är den rätta. Det var kanske en förhastad slutsats.2006-01-28 10:07:42


Uno Unger     Ett svar på frågan i sista meningen i Niklas Aronssons senaste inlägg: Ja, det kanske visar sig vara en förhastad slutsats, men det vet vi inte ännu.

I Kristoffers senaste inlägg frågar han sig beträffande uppträdandet i Halland om uppträdandet verkligen är så unikt, då gäss av båda dessa arter ses regelbudet i Halland varje vinter. Till det vill jag säga att de sädgäss och bläsgäss som ibland övervintrar i Halland huvudsakligen är fåglar som under normalt höststräck har stannat kvar milda vintrar i mellersta och södra Halland, t.ex. vid Veselången och slättområdet mellan Varberg och Falkenberg och kanske även i Halmstad-Laholmsområdet.

Så fortfarande vill jag nog beteckna uppträdandet av bläsgäss och tundrasädgäss innevarande januari på Västkusten, i alla fall N om Varberg, som synnerligen unikt. Att det nu också börjat uppträda nämnda arter på andra ställen i mellersta Sverige gör händelsen än mer unik. Ytterligare en detalj som gör uppträdandet unikt är gässens relativa oräddhet för människor och uppträdande i marker som sällan eller aldrig utnyttjats som rastplatser för arktiska gäss.

2006-01-28 14:17:06


Kristoffer Nilsson     Ok, tack för svaret, Uno. Då stryker jag den bräckliga SV-teorin från min sida. Jag tycker också att det är alldeles för tidigt att dra några slutsatser överhuvud taget av detta uppträdande, men vi får väl hoppas att vi till slut finner ett svar som vi kan bli nöjda med... Må väl!

2006-01-28 15:08:04


Niklas Aronsson     Uppenbarligen skrev jag och Kristoffer våra inlägg samtidigt (mitt senaste och Kristoffers näst senaste), vilket är anledningen till att jag inte hakat på hans svar.
Nåväl, Kristoffer vill nu stryka den bräckliga SV-teorin. I så fall återstår att förklara varför de första observationerna kom längs kusten, från norra Halland och upp till Norges södra kust (dessutom ett fåtal fåglar i England). Därfter har bläsgäss dykt upp allt längre åt nordost.
Men varför har ingen sett gässen komma sträckande åt väster, om deras ursprung är ost?

2006-01-28 16:05:49


Kristoffer Nilsson     Hej igen!

Oj, så lätt att det uppstår missförstånd i denna typ av diskussioner. Jag uttryckte mig tydligen lite oklart för det jag vill stryka är endast den SV-teori som jag själv lade fram huruvida detta var unikt eller inte. Därför skrev jag särskilt ett personligt tack till Uno för upplysningen samt min avslutningsmening. Jag trodde att det framstod tydligt att min inställning i denna svåra fråga är minst sagt avvaktande.

Din fråga rörande uppträdandet på Västkusten har jag lämnat en hypotes om på ett annat ställe i denna diskussion den 19 januari så det tänker jag inte återupprepa. När det gäller din fråga, Niklas, rörande varför ingen har sett flygande flockar så undrar jag om inte gäss kan nattsträcka precis som ex-vis svanar som förklaring till varför ingen har sett dem? Sträckande fåglar är ju alltid bekymmersamt att diskutera. Ta ex-vis en bra sträckdag på Skagen i maj med ca 50 aftonfalker som sträcker mot NO. Varför ses i regel ingen av dem i ex-vis Bohuslän? Det är självklart en helt annan fråga, men det kanske kan beskrivas som en (bra eller dålig) jämförelse till din fråga rörande gässen. Må väl och hoppas att inte mitt förra inlägg har skapat alltför stor oordning kring denna diskussion. Jag vill absolut INTE stryka SV-teorin, Niklas, men jag vill stryka min hypotes om att detta uppträdande inte skulle vara unikt. Ingenting annat.

2006-01-28 16:40:10


Kristoffer Nilsson     Ja, denna gåta blir ju inte direkt tydligare ju mer man tittar på den. Jag har ägnat en del av min magsjukedag åt att kolla igenom lite obsar i Sverige och Danmark rörande sträckande fåglar. I Sverige har jag funnit följande observationer (fritt tolkat):

Tundrasädgås:
17/1: 22 ex förbifl mot S, Dlr (hittades sedan rastande)
21/1: 57 ex str SV, Vg
22/1: 11 ex str V, Vg

Bläsgås:
15/1: 14 ex str S, Hl
21/1: 12 ex str N, Vrm
22/1: 6 ex str V, Vg
23/1: 3 ex str S, Boh

I Danmark finns det ju åtskilligt många fler gäss och där avser nästan alla observationer rastande fåglar. Av totalt 241 observationer av av bläsgäss under året avser endast sex observationer sträckande fåglar. Av dessa avser två observationer oststräckare och fyra SV-sträckare. Inga observationer finns av sträckande tundrasädgäss överhuvud taget i Danmark, enligt DOF-basen.

Niklas undrar i sitt förra inlägg varför inga sträckande flockar har setts, men enligt Svalan så finns faktiskt uppgifter om sträckande individer. De flesta av dessa har rört sig söderut eller västerut, men underlaget är ju så klart väldigt litet så jag skulle inte vilja dra några slutsatser av detta. Däremot är det ju lite märkligt att antalet observationer av sträckande fåglar mot O i Danmark är så väldigt litet om vi nu leker med tanken att det är danska fåglar vi har att göra med.

När det gäller frågan om varför så få sträckande fåglar har setts bör vi inte glömma bort att det faktiskt är ett ganska litet antal gäss vi har att göra med. Må väl!

2006-01-29 14:28:22


Magnus Unger     Inblandning av både vitkindade gäss och spetsbergsgäss i Bohuslän gör inte bilden tydligare, även om jag kan tycka att det mest pekar på sydväst-teorin.

Är det ingen som har nån koll på snöläget under de aktuella dagarna? Både i slutet på december och nu fredagen den 20 januari så kom det ju en himla massa snö söderifrån, kan det ha varit så att redan en vecka tidigare kom in ett snöoväder över t.ex. Holland söderifrån som kan ha tvingat gässen norrut?

2006-01-29 19:29:01


Aimon Niklasson     Liten kommentar till allt som skrivits ovan.
En av de allra första obs av tundrasädgås var i Gnesta Sörmland 14.1 följt av Halland och Västerås dagen därpå (om vi bortser från Skåne). 16-17 dök dom upp i Bohuslän och bl a sågs 8 i Vargön. Den 17:de sågs som Kristoffer ovan nämnt 22 sydsträckande tundrasädgäss i Mora i Dalarna! och den 21 flög 57 stycken mot SV i Vargön.
Samtidigt dök den 15/1 19 bläsgäss upp i Vika i Dalarna och minskade för var dag fram till den 20/1 då de var borta där.
Det är svårt att på ett enkelt sätt hitta väderuppgifter från Barents hav och Kolahalvön men den 18 /1 fick man plocka in ca 1100 personer från oljeplattformarna i Snövitsområdet i Barents hav (beskrevs som ett gigantiskt logistiskt problem) och det blåste upp till 50 m/s i byarna och var storm och åtminstone -10 grader i luften.
(Internetbaserat tidningsreferat)
Kan det inte helt enkelt ha varit kvarvarande gäss som hållit sig kvar i området runt Kolahalvön och i samband med väderförsämring kommit sträckande ner över norra Finland ner mot Norrbotten och passerat Dalarna Värmland Södra Norge (för det finns inga obsar i norra Norge)och nått Västkusten. Först när dom kommit ner mot Västkusten och södra Norge har det funnits lämpliga ställen att rasta på och antalet ornitologer är väl betydligt fler här nere än i området mellan Kolahalvön och Dalom.
Jag vill således slå ett slag för NO-hypotesen!
(DVS att dom kommer från NO!)


2006-01-30 22:44:17


Niklas Aronsson     Dags för lite mer ved i bläsgåsbrasan!
Först en länk med väderinfo från den aktuella perioden:
http://www.wetterzentrale.com/topkarten/tkfaxbraar.htm
Problemet är att kartan är svår att tolka om man inte är meteorolog. Därför har jag bett Andreas Livbom om hjälp. Han är meteorolog på F21 i Luleå och medlem i Club300, således fågelskådare.
Såhär skriver han:
"Det verkar inte finnas något i det meteorologiska strömningsmönstret som tyder på att vi har att göra med gäss som kommit direkt från norra Ryssland. Borde inte nästan alla gäss vid Ishavskusten vara på sydligare breddgrader vid detta datum? Känns spontant otroligt att de skulle finnas kvar som övervintrare ens vid Ishavskusten (som har lite mildare vinterklimat än i Fastlandsryssland). Tvärtom var det milda syd- och sydvästvindar som blåste över Västeuropa samt över Skandinavien, även om södra Sverige hade lite mer vintriga temperaturer p g a torr luft från Kontinenten i närheten av ett mäktigt högtryck i sydost dagarna före inflödet. Jag skulle tro att det är gäss från övervintringsområdet som dykt upp i Västsverige."

2006-02-02 21:33:41


Kristoffer Nilsson     För att väcka liv i denna goda diskussion så kan jag nämna att jag kollat lite på obsarna i Skåne mer i detalj...

Det visar sig att en mindre flock sågs vid Naffentorp i samband med inflödet på Västkusten och det vågar jag påstå inte tillhör vanligheterna. I dessa områden är det i regel kanadagäss och gråsäss som övervintrar. Bläsgåsen är en klar raritet på dessa åkrar. Kanske kan det vara fåglar som tillhörde det inflöde som även berörde Västkusten som hamnde här, längre söderut.

Sedan finns det en annan observation som är intressant med tanke på hur sällsynt rossicus är nomalt i Skåne: 31 ex sågs den 21/1 vid Nyhamnsläge och de kom sträckande från norr. Vad det betyder vet inte jag men det är väl ännu en pusselbit. Finns det någon observation på insträckande säd-/bläsgäss på Västkusten? Må väl!

2006-02-26 21:57:18

 
Björn Dellming     Taget ur minnet kan jag inte komma på att jag sett nån rapport av insträckare, men hur välbevakad har kusten varit i vinter? I hallands och bohusläns fall har jag ingen koll, men kråkudden har i alla fall varit i princip helt obevakad. Så vitt jag vet har det bara varit sporadiska punktinsatser. Och med ca en mils siktradie täcker man ju långt ifrån hela kusten...

2006-02-27 12:53:43Svara på
detta inlägg