FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (67)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (331)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Svalan 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Svalan


Till
översikten
Rappportering av sädgås på Svalan

Uno Unger     Under det invasionsartade uppträdandet av sädgås på Västkusten under innevarande januari har många flockar och exemplar rapporterats som tundrasädgås, alltså rasen rossicus. Det finns även flera rapporter av sädgås, vilket med Svalans termologi betyder arten Anser fabalis, där man inte tar ställning till ras. Förhoppningsvis är det de gäss som man ej med säkerhet har kunnat rasbestämma, som rapporterats som sädgås. Jag misstänker dock att några observatörer med sädgås faktiskt har avsett sädgås av rasen fabalis. För kännedom vill jag därför påpeka att säkert bestämda sädgäss av rasen fabalis (skogssädgås) bör rapporteras i Svalan som sädgås, rasen fabalis.

I sammanhanget kanske det kan vara på sin plats att nämna att utbredningen av orange teckning på näbben ej är avgörande för rasbestämning. Det finns exempel på tundrasädgäss med mycket orange på näbben bland de gäss som dokumenterats med bilder i Svalans bildgalleri nu under januari.

2006-01-28 04:31:21Svara på
detta inlägg