FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (71)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (349)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Observationer 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Observationer


Till
översikten
Urbaniserade ormvråkar

Niklas Aronsson     Jag låter måhända paranoid, men tycker inte även ni att ormvråkarna den senaste tiden har kommit allt längre in i centrala Göteborg?
En vråk har suttit mitt emot Liseberg igår, en annan på Dag Hammarsköldsleden nästan i höjd med Botaniska trädgården idag, och en tredje vid infarten till Lundbytunneln.
Sedan har jag sett en ormvråk korsa Göta Älv vid Göta Älvbron på låg höjd.
Kan det i så fall bero på den kalla väderleken? Att de vråkar som normalt nödtorftigt hankar sig fram genom vintern i år har haft det ovanligt tufft, och därför bytt födostrategi? Beror det i så fall kanske mer på snötäcket än att det är kallt?

2006-03-06 19:41:52


Per Björkman     Jag kan fylla på med vår "Brunnsbo-vråk" som suttit vid järnvägsspåren mellan Brunnsbomotet och Leråkersmotet längs Lundbyleden hela vintern. Även borta vid Bäckebol har jag regelbuntet haft ormvråk i vinter.
Kan tänka mej att det är rätt gott om sork/råttor i dessa marker. Det är även gott om vildkaniner som borde vara god vråkmat.
Ha det gott.

2006-03-06 20:27:29


Björn Dellming     Det är sannolikt födotillgången som styrt in dem mot stan. Såg själv en vråk igår sitta vid infarten till tingstadstunneln (ringön).
Sorkarna ute på våra fält och åkrar är troligen ungefär lika många som vanligt, men de har ett tjockare snötäcke att gömma sig under. Inne i stan är det ju högre temperaturer vilket ger mindre snö... dessutom gör snö och kyla att även råttor och möss måste leta mat i större utsträckning än normalt. Gnagare är huvudsakligen nattaktiva, men tvingas nu även till aktivt födosök i dagsljus... och det missar väl knappast ett vaket vråköga. Det är vad jag tror iaf.

2006-03-06 23:22:36


David Lundgren     Inte i Göteborg, men väl i Kristianstad har jag denna vinter vid ett flertal tillfällen sett ormvråk mitt inne i centrala stan (se bild). Man kan ju undra vad dom jagar? För duvor är dom väl inte så duktiga på att ta, och det kryllar väl inte av gnagare mitt inne i stan heller (om man inte är i Solna..:)

http://www.artportalen.se/artportalen/gallery/...

2006-03-07 08:50:57


Magnus Unger     Även ute i Göteborgs skärgård har det varit flera ormvråkar hela vintern, där brukar det aldrig övervintra ormvråk normala vintrar. Detta beror säkerligen på att det ofta är någon grad varmare därute på grund av närheten till havet, vilket ger något mindre snö.

Det man då kan anta är att de vråkar som normalt övervintrar t.ex. längre in i landet i västergötland kommit ut närmare kusten. Detta stämmer dock inte riktigt med fyndbilden då antalet fynd i västergötland i januari 2006 var ca 600 mot ca 200 förra året, av dessa var det ca 100 i göteborgstrakten 2006 och ca 35 förr året. Alltså har fynden ökat lika mycket.

Undrar var vråkarna då kan ha kommit ifrån, jag gjorde samma sökning på Svealand där det rapporterades ca 900 obsar i januari 2006 mot drygt 300 förra året.

Detta kan väl inte enbart spegla ett ökat rapporterande av ormvråk?

Gjorde samma sökning på Skåne och där var det ungefär lika många obsar under 2006 som under 2005 i januari, dock lite fler 2006 vilket kan bero på ökat rapporterande.

Kan det vara så att ovanligt många vråkar stannade kvar sent i höstas och när snön kom var det för sent att flytta så dom bestämde sig för att stanna, eller kan det bero på att snön kommit in söderifrån och pressat vråkarna norrut?


2006-03-07 09:01:36


Uno Unger     Jag tror att det till stor del är våra stationära vråkar, som under rådande förhållanden med ev. födobrist eller svårighet att komma åt föda uppsöker områden, som de normalt ej besöker pga sin normala skygghet. Med ökande hunger minskar skyggheten, vilket märks även hos många andra arter denna stränga vinter.

2006-03-07 11:32:33


Jan Peterson     Har inget att komma med när det gäller urbana vråkar men återknyter till Magnus inlägg vad det gäller antal/sent sträck/var kommer de ifrån.

Jag noterade i början av januari att det var ovanligt många övervintrande ormvråkar i Varbergstrakten. Vart man än åkte och där fanns lämplig biotop, så satt vråkarna
"tätare" än normalt.

Några dagar senare, den 9 januari, stod jag vid Galtabäcks hamn och fick uppleva ett kraftigt vråksträck. Under den halvtimma jag var på plats passerade cirka 30 ormvråkar och 2 fjällvråkar. Några girade in mot SO då de kommit ut över havet men flertalet hade rak kurs utmed kustlinjen. Ingen termikflykt förekom utan det var aktiv flykt med åtföljande glid. Det som utlöste sträcket tror jag var att den föregående natten hade varit rejält kall och efter en period med mulet väder sprack det upp och blev klart med god sikt. Man fick känslan - bära eller brista nu gäller det att fly snö, kyla och konkurrans.

Man kan undra hur långt individerna som deltog i den lilla och sena 2:a sträcktoppen lyckades komma, och om de vann något på det?

Häckningsframgången i Varbergstrakten var 2005 normal med 1,7 ungar/bo vilket prickar de senaste 20 årens genomsnitt, enligt Bo Kanje. Uppgifter från Uppland säger att ormvråkarna där hade i genomsnitt 3 ungar/bo, vilket innebar att 2005 var ett toppår. (Bill Douhan, genom Bo Kanje).

Det kan mycket väl vara så att det var god häcknings-framgång även över ett större område i mellersta Sverige?. Ostliga vindar dominerade under sträckperioden och förde många vråkar till västra Sverige. Mild höst och god bytestillgång? fick en del att stanna kvar. Alltså vi har fått en liten påspädning med Mellansvenska ormvråkar utöver vår normala vinterpopulation.

Ovanstående är lite fakta och otroligt mycket spekulationer men faktum är att ett trettiotal ormvråkar gjorde ett tappert försök att undfly vintern den 9 januari.

Hälsningar
Jan Peterson
Varberg


2006-03-07 21:54:08

 
Aimon Niklasson     14 syd eller sydoststräckande ormvråk den 8 jan som sågs av Lennart Andersson i Billdal är ju samma andas barn.
Angående matfrågan vill jag påminna mig att det i höstas talades om att det var rel gott om husmöss och vattensork. Kan det vara så att ormvråkarna söker sig till sorkmarker nära vattendrag och att dessa i närheten av storstadsmiljö beroende på tillförsel av något varmare vatten har en gynnad miljö? Finns det någon som har faktiska kunskaper om detta? Är det därför Stora ån lägs söderleden drar till sig så mycket ormvråk och igår även hornuggla eller är det bara att det är dom sista resterna av jordbrukslandskapet?

2006-03-08 07:37:16Svara på
detta inlägg