FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (71)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (349)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Fältbestämning 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Fältbestämning


Till
översikten
Många mindre hack

Niklas Aronsson     Det är visserligen nära valdagen och Kia Andreasson står högst på miljöpartiets hisingslista, men det är knappast därför som det tycks vara kiande mindre hackspettar överallt.
Jag sökte på Svalan och kom fram till följande. Jag kollade från 15 juli till 15 september, dels i Göteborg, dels i hela landet, och de tre-fyra senaste åren. Det är helt klart en enorm ökning av antalet rapporter i år.
I Gbg har det varit 87 stycken, låt vara att en del avser samma individ, men det är ändå väldigt många lokaler där det hörts mindre hack. I fjol var antalet ungefär hälften, och tidigare år har det legat på 10-20.
För att undersöka om det var övergången mellan Kustobsar och Svalan som spökar när man går bakåt i tiden kollade jag för hela landet. Då ser man att vi i år står för några få procent av det totala antalet mindre hackspettar. Totalt är det 1260 observationer i landet. Det är nästan exakt dubbelt så många som de tre-fyra senaste åren.
Jag kan inte påminna mig om att jag hört om invaderande mindre hackspettar tidigare, men andra hackspettsarter som större invaderar ju så det kanske inte är omöjligt eller så har det varit ett sjuhelsikes häckningsår.

2006-09-15 08:31:31


Niklas Aronsson     Enligt P1:s Naturmorgon beror det ökade kiandet från många mindre hackspettshannar på skriande brist på honor, oklart varför.
Att mindre hackspett skulle öka är naturligtvis att hoppas på för mycket. Liksom vitryggen lider mindre hackspettet av alltför välstädade skogar. Den är dock lite mer generalist än vitryggen, och har därför klarat sig bättre än denne.

2006-09-16 10:37:28


Jörgen Grahn     Jag hör faktiskt en mindre hack genom fönstret medan jag skriver detta, i Östra Balltorp ...

Har du nån mer referens till Naturmorgon-inslaget? Datum, eller intervjuad forskare, etc? De verkar inte ha några sammanfattningar av gångna program på sin hemsida.

Jag tycker annars just Göteborg och Mölndal har en rätt bra hackspettsmiljö i form av alla hällmarker och sluttningar som växte igen under 1900-talet. Det blir väl en hel del döda och skadade träd efter torra år? Jag hade en kull mindre hackspett i somras vid Johanneberg, ett stenkast från Götaplatsen. Det var roligt.

2006-09-17 09:26:18


Niklas Aronsson     Och det ännu knäppare är att medan du skrev ditt inlägg och hörde mindre hack så rapporterade jag mindre hack från T-viken!
Enligt Leif Andersson var det lördagens (alltså gårdagens) program.

2006-09-17 09:30:26


Niklas Aronsson     Om man går in på www.sr.se och går in på Naturmorgons sida så finns lördagens program att ladda ner. Programmet är i tre delar och det är del 2 (som började kl. 07:03) som innehåller inslaget om mindre hackspett.
I inslaget intervjuas Leif Karlsson från Eskilstuna som följt arten under lång tid vid Hjälmaren. Han pratar om att mindre hackspettens får allt sämre möjligheter att klara sig genom att vattenståndsfluktuationerna minskat pga människan. Det gör att det inte skapas så mycket mjuk död ved att det räcker för mindre hackspetten. Dessutom handlar inslaget om att man städar ur våra skogar på död lövskog.
Varför antalet honor är färre är däremot svårare att svara på. Han noterade detta under vårinventeringen. Leif Karlsson tror att det är förenat med störrev ansträngningar för honan vid häckningen, att det kanske saknas någon proteinkälla eller så. Men frågan tycks långt ifrån klarlagd.

2006-09-17 10:31:55


Jörgen Grahn     Tack för referensen. (Jag saknar dock programvara för att lyssna på SR via nätet -- ingen RealPlayer för Linux/ppc eller Linux/x86_64).

Misstanken om hormonstörningar finns ju också, för andra arter. Var det inte i ett annat Naturmorgon för nån månad sen som man diskuterade problem hos Passer? I Uppsala eller nånstans?

För att återvända till mindre hack, så vill jag gärna tro att den/de jag hört här regelbundet sedan slutet av juli är relaterade till nån häckning i närheten.

2006-09-17 11:53:19


Bengt Karlsson     Programmet går att ladda ner som mp3, men det är en stor fil, 78 MB!

» www.sr.se/laddahem/podradio/SR_p1_naturmorgon_060916100007.mp3

2006-09-17 13:45:47


Ingemar Åhlund     Har svårt att hålla näbb då detta är min favoritart...

Har studerat arten i Bohuslän under många år, och samlat alla obsar jag fått tag i från landskapet (runt 2000 st just nu). Publicerade just en preliminär rapport i ämnet i nya Fåglar i Bohuslän (nr 2/2006 - enbart artiklar i detta nummer), där jag hävdar att arten aldrig minskat i antal inom landskapet. Läs gärna! (Kan beställas från Kenneth Johansson: kennethgjohansson@telia.com) Alla bohusskådare jag talat med, som hållit på sedan 1980 eller längre, instämmer. Det skulle inte förvåna mig om en liknande analys av Gbgsområdet skulle komma till samma slutsats.

Mindre hackspetten företar ibland invasioner, bl a hade Ladholmen vid Värmlandsnäs sydspets sin högsta notering någonsin av sträckande m hack under hösten 2004.

Sedan bör man notera att både honan och hanen ropar och trummar. Jämställt värre, alltså.

Nu menar jag inte att förringa antalet obsar denna höst: det kan mycket väl vara så att ännu en invasion pågår (bör kunna kontrolleras med Värmlandsnäs siffror) och den kan vara mycket omfattande - har inte kollat upp detta själv än. Om detta massuppträdande är ett gott eller dåligt tecken återstår att se, antar jag.2006-09-17 21:33:57


Niklas Aronsson     Enligt Svensk Fågelatlas uppskattades det svenska beståndet 1976 till 20 000 par, vilket man tror var en överskattning. Sedan dess har arten minskat "mer eller mindre kontinuerligt enligt Häckfågeltaxeringen och Vinterfågelräkningen". Vid 1990-talets mitt uppskattades populationen till mellan 3 000 och 6 000 par.
Kikar man på Atlaskartan ser man koncentrationer till Blekinge och sydöstra Skåne, Hjälmaren/Mälaren-området samt Dalsland och Norra Bohuslän. Det är väl inte osannolikt att mindre hackspetten klarar sig bättre i Dalsland där små skogsägare av tradition brukat skogen (dock ej längre i samma utsträckning), vilket även gynnat vitryggen som ju haft sin sista utpost där.
Under höstarna 71-74 uppträdde mindre hackspetten invasionsartat, vilket är anledningen till att man troligen överskattade populationen 1976. Kanske är det alltså en sådan invasion vi åser just denna höst?

2006-09-18 09:22:26


Ingemar Åhlund     En stor del av de aktuellare uppgifterna i SFA kommer från det arbete Sven G. Nilsson, Ola Olsson, Ulf Wiktander m fl utförde (redovisat bl a i VF 3/1993). Chockerande nog kom de bl a fram till att mindre hacken i Sverige "de senaste decennierna minskat i samma takt som den akut utrotningshotade vitryggiga hackspetten". De framförde tre möjliga förklaringar till artens minskning: 1) Skogarnas lövandel kan ha minskat, 2) Skogarna har blivit tätare, 3) Konkurrens från den större hackspetten.

När det gäller Bohuslän så kan det vara så att den skogliga historian här är annorlunda; randlövskogar och andra "skräpskogar" kan ha gjort att mindre hackens bestånd aldrig minskade i landskapet. Det är mer än troligt att detsamma gäller åtminstone delar av Dalsland och Västergötland.

Det ska bli spännande att se hur siffrorna blir under hösten vid sträcklokalerna runt om i landet. Om det inte är en invasion som ligger bakom årets massuppträdande, så får man väl dra samma slutsats som Niklas gjorde i första texten i den här tråden: ett sjuhelsikes häckningsår! Antalet konstaterade häckningar i Bohuslän var mycket högt, liksom fynden under häckningstid, under 2005. Vi får se hur resultatet blir under 2006, men inget tyder väl på att innevarande år skulle ha varit sämre.2006-09-19 09:55:18

 
Niklas Aronsson     Hej igen!
Just hemkommen från en tvådagarstur till Hangö och en 48 timmarsintervju med Dick Forsman som kommer i Roadrunners nästa nummer (ja, det var fantastiskt roligt och ni som inte redan är medlemmar måste bara bli det nu!! :-)).
Förutom att studera bivråkar och stenfalkar så berättade jag för honom om mindre hackspettarna och han instämde och sa att de hade varit en väldig fart på dem i Finland också den senaste tiden.
Möjligen stöder väl det teorin om invasion, fast det är svårt att veta. Vi får vänta och se siffrorna från landets sträcklokaler.

2006-09-20 20:39:46Svara på
detta inlägg