FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (71)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (349)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Observationer 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Observationer


Till
översikten
Fjällgäss i Halland 196X?

Jonas Grahn     Under 1960-talets början rapporterades näst intill årligen fjällgäss bland de stora flockar med sädgäss vid Tjolöholm och vid Veselången/Dran. Jag undrar om fynden skulle hålla en granskning idag, och vänder mej väl därmed främst till UU m fl som såg dom.

Frågan är ju i förlängningen ifall det förekom en tydligt SV-riktad flyttning från de som häckade i Fennoskandien/NV Ryssland. Fjällgäss rapporterades även t ex vid östen 1968 och årligen fr o m 1973. (De äldre fynden från Skaraborg ger jag däremot inte mycket för.)2007-02-10 20:25:22


Benny Ahlnér     Hej. Jag håller just nu på med att lägga in rapporter från Halmstads orntologiska förening i Excelfil och är nu på 1973. I Marielundsområdet ca1-1.5 mil NV om Halmstad som var ett pålitligt rast-områder framförallt för sädgäss på den tiden sågs det 1-5 adulta fjällgäss mellan den 22/9 och 28/10 1973. ( dessa rapporterades av flera skådare) Dessa fynd kanske kan vara med i din frågeställning.

2007-02-11 09:08:10


Uno Unger     Jonas, jag antar att du fått uppgifterna om fjällgäss från mina rapporter av gamla obsar i Svalan. Jag håller för tillfället på med att gå igenom min gamla fältanteckningar och har kommit till sommaren 1966. Ytterligare en del obsar lär finnas att rapportera från resten av 1960-talet och början av 1970-talet, när jag väl gått igenom resterande anteckningar.

Fjällgässen uppträdde här tillsammans med skogssädgäss, vilka till antalet uppgick till som mest ca 1000 ex. Precis som Jonas nämner, kan man misstänka att de allra sydligast häckande fjällgässen kan ha haft en SV-riktad flyttning och kanske följt med de sydligast häckande sädgässen i Skandinavien. Vi lade ner mycket möda på att inventera och artbestämma de gäss som ingick i flockarna, och med stort tålamod smög vi närmare flockarna, inte minst för att kunna säkerställa gula ögonringar och andra subtila särskiljande karaktärer hos fjällgässen. Vi såg även regelbundet små antal av bläsgäss ingående i sädgåsflockarna.

I Norge fanns i början av 1960-talet häckfynd långt söder om det i övrigt mer eller mindre sammanhängande utbredningsområdet i norra delen av skandinaviska fjällkedjan. I t.ex. Norges Fugler (Haftorn 1971) finns följande intressanta uppgift: "En helt ny hekkeplass i S-Norge er Fokstumyra på Dovrefjell, der 1 par hekket vellykt både i 1962 och 1963 (E. B. 1964)."

Det kanske inte är så långsökt att tänka sig att dessa fjällgäss på Dovrefjell, faktiskt var de som uppträdde i Kungsbackatrakten i början av 1960-talet.

Jag har noteringar från nämnda område varje höst och vår från hösten 1959 till våren 1966 (senare uppgifter kan dyka upp vid fortsatt grävning i mina anteckningar), men andra skådare såg 1-2 ex även under höst/vår-säsongerna 1956/57 och 1957/58. Vi såg aldrig mer än maximalt 2 ad (3 ad om man räknar in Veselången) och 2 årsungar.

När det gäller Anser-gässens uppträdande i Kungsbackatrakten under 1950- och 1960-talet (det fanns inga kanadagäss på den tiden!) finns en bra sammanfattande artikel i Vår Fågelvärld 21 (1962):174-181 av Ralf Lennerstedt under titeln "Sädgässen (Anser fabalis) i norra Halland". Under 1970- och 1980-talen minskade dessa gäss successivt och numera ser man nästan aldrig några rastande sädgäss i norra Halland. Om denna population är utrotad eller börjat utnyttja andra rastplatser vet jag ej.

2007-02-11 09:41:08

 
Jonas Grahn     Tack för detaljerat svar, Uno. Jag hade faktiskt inte tanken att kolla i Svalan efter så gamla obsar; hade jag sett att du lagt in dom hade jag inte betvivlat dom.

För ett år sen hörde jag den tyske gåsforskaren Jon Moij hävda att en SV-ig sträckväg förekommit hos fjällgässen, men jag tyckte då det verkade väl konstuerat för att passa in i hans idé om ett nytt utplanteringsprojekt (i vilket gässen ska "flygplanguidas" till Tyskland).
2007-02-17 19:07:37Svara på
detta inlägg