FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (67)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (331)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
För att göra inlägg i forumet måste du logga in. Eftersom forumet drivs i samarbete med Kustobsar, är det Kustobsars användaruppgifter som gäller.
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

» Ny användare
     Övrigt 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Övrigt


Till
översikten
Skriv brev till vår regering!

Magnus Lundström     Skriv brev till regeringen inför FN:s biologiska mångfalds möte. Förslag på brev finns nedan. Under brevet finns direktlänkar till respektive minister.

Kopiera bara texten och lägg in det i kontaktmallen som finns på varje länk. Skicka. Glöm inte välja minister och skriva under.

Brev till
Statsminister/Jordbruksministern/miljöministern


Under 2010, det Internationella året för biologisk mångfald, möts vi av såväl ekologiska som ekonomiska kriser. Förvisso har det nåtts framgång med att skydda de bästa och viktigaste naturområdena på land – inte minst Natura 2000-systemet – och det finns en medvetenhet om behovet av att skydda också havsmiljöer. Men däremot måste vi inse att vi har misslyckats med att stoppa förlusterna av biologisk mångfald.

Jag skriver till Dig som medveten och bekymrad medborgare och som medlem i Sveriges Ornitologiska Förening (BirdLife Sweden, den svenska delen av BirdLife International) inför det möte i september då FN:s generalförsamling uppmärksammar just det Internationella året för biologisk mångfald. Vid det mötet är det viktigt att ”Köpenhamn” inte upprepas.

FN kan gärna stå som föredöme och inspiration i världen. Jag skulle uppskatta att FN kunde anta riktigt hög målsättning när det gäller att bevara biologisk mångfald och att återskapa drabbade miljöer. 2010 måste bli vändpunkten, då det sätts stopp för överexploatering av naturområden, och där vi lever i en ekonomi som leder till långsiktigt hållbar utveckling.

För framtiden behöver ett ambitiöst synsätt, där vi nyttjar men inte överutnyttjar naturen, för att befrämja dagens samhällsutveckling, men också garanterar morgondagens samhälle liksom naturen i sig.

Mina konkreta önskemål för att säkra både min och din framtid är:

a. Det behövs insatser, både nationellt och internationellt, för att stoppa klimatförändringarna
b. Det behövs fortsatta insatser för att garantera ett obligatoriskt system av skyddade land- och havsmiljöer
c. Det behövs insatser för att ge framtida generationer möjlighet att ärva en landsbygd med riklig biologisk mångfald – det sker genom ett uthålligt jord- och skogsbruk
d. Det behövs insatser för att garantera att hotade arter inte förloras för alltid och att alla arter har ett anpassat skydd
e. Det behövs insatser för att Sverige skall ta en aktiv roll i skyddet av tropiska regnskogar
f. Det behövs också insatser för att utveckla möjligheter för ungdomar och barn att ta del av och inspireras av naturen

Jag hoppas att du inför FN-mötet i september utgör en klar och tydlig röst för naturen liksom att du uppmanar kollegor och tjänstemän att också vara tydliga på den punkten.

Vänlig hälsning
Statsministern
http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=70244&m=popup&l=sv

Jordbruksministern
http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=70261&m=popup&l=sv

Miljöministern
http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=70269&m=popup&l=sv


2010-08-17 11:29:33


Gunilla Jarfelt     Nu har jag skickat iväg mina brev till både Fredrik, Eskil och Andreas.

Undrar om de kommer att svara mig... :-)

2010-08-19 09:19:14

 
Magnus Lundström     http://sofnet.org/apps/nyheter/las_mer.asp?NewsID=6254


2010-08-21 14:34:20Svara på
detta inlägg