FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (67)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (330)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
För att göra inlägg i forumet måste du logga in. Eftersom forumet drivs i samarbete med Kustobsar, är det Kustobsars användaruppgifter som gäller.
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

» Ny användare
     Svalan 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Svalan


Till
översikten
NaturStigs Nyttigheter

Stig Fredriksson     Under denna rubrik kommer jag att presentera Nyttigheter för skådare med stark anknytning till Svalan.

Börjar med Fågelrapport från Torslandaviken 2009, nästan helt baserad på 13 000 Svalanobsar som 220 exkurranter har bidragit med. Finns på www.naturstig.se.

2010-09-24 22:27:58


Stig Fredriksson     Rapport för den alltmer populära närlokalen Slottsskogen ligger nu ute för förkovran på sidan naturstig.se

2010-09-27 14:16:26


Magnus Persson     Som biten och närboende skådare i Torslandaviken är rapporten väldigt kul att läsa. Ser här att noteringar gällande arter, antal, beteende och plats kan bli bättre i den egna inrapporteringen. Känns ibland onödigt att rapportera "samma som igår" (händer tyvärr ofta). Att få se rapporter av denna typ inspirerar naturligtvis till bättre / precisare rapportering.
Kan tänka mig att hjälpa till vid kommande rapportarbete.

Tack för ett fint arbete!

2010-09-28 08:45:36


Niklas Aronsson     Vill också passa på att tacka Stig för en fantastiskt detaljerad rapport. Vilket arbete du har lagt ned! Imponerande. Rapporten visar också vilken bred lokal Torslandaviken är artmässigt. Jag tittade lite snabbt vilka lokaler som hade flest arter under 2009. Det visade sig vara Hönö på drygt 200 arter, om man ser ön som en enda lokal, följt av Torslandaviken på drygt 187 arter, Rörö, Stora Amundö och Öxnäs skuggar därefter. Alla dessa ligger upp mot 170 arter. Smithska udden har nästan 150 arter och Brudarebacken 139. Hökälla hamnar på 132 arter. Naturligtvis hänger detta samman med skådaraktivite, men något säger det nog ändå!

2010-09-28 13:57:55


Leif Andersson     Antalet registrerade arter i Svalan för Brudarebacken är 186, så där far du med osanning Niklas.

2010-09-28 14:05:10


Niklas Aronsson     Det vill jag ogärna göra, men är du säker på att du har kikat på 2009 års siffror Leif? För det är vad jag har gjort och vad jag har skrivit ovan. Om man summerar alla arter som setts på Brudarebacken under 2000-talet får jag det till 184 arter, men det är ju något annat. Eller missförstår vi varandra?

2010-09-28 14:11:23


Leif Andersson     Ja, det är väl jag som missförstår. Kan tydligen inte läsa innantill längre. Det är väl åldern antar jag.

2010-09-28 16:32:02


Niklas Aronsson     Nejdå, det är så lätt att läsa fel i hastigheten. Jag gör det hela tiden!

2010-09-28 16:42:57


Stig Fredriksson     Nu ligger en rapport på min hemsida naturstig.se från Kippholmenvandringen 7 oktober med Vardagslediga.

2010-10-07 22:33:41


Stig Fredriksson     De som ska med på torsdagens Vardagsaktivitet på Hönö bör ha stövlar på fötterna - Björn Zachrisson som kommer att visa ringmärkningen vid Sudda meddelar att där är mycket blött.
Det är enligt Björn kanske sista året som lokalen finns kvar, exploatering hotar tycks som om utbyggnad är till för att låta Tältmöte på en sommarvecka gå över i Inomhushall för en vecka - borde väl gå att spara en av Hönös få våtmarker? Vad säger Fågelskyddskommittén?

2010-10-12 21:18:31


Christer Johansson     Tack för informationen Stig!
I kommunens översiktsplan står det "Området omfattas delvis av detaljplan. Översyn av gällande detaljplan pågår.
I norra delen av Sudda ska offentlig lokal samt bostäder planeras. Södra delen av Suddasamt Sandlyckeskolan reserveras för bostäder. De två utbyggnadsområdena ska ses som
en enhet med ett grönområde i mitten.
Tillkommande bebyggelse i Sudda ska medverka till att hålla hastigheterna nere på
Öckerövägen för att anpassas till en lugnare trafikmiljö i Klåva hamn."

Vi har med Suddaområdet i fågelskyddskomittens kommande skrift "Värdefulla häckfågellokaler". Självklart skall vi ta upp det på kommande möte. Är det någon som vet mer planerna för området så ta gärna kontakt med fågelskyddskomitten så skall vi försöka påverka det vi kan.
Christer Johansson

2010-10-13 19:42:30


Stig Fredriksson     Jag har faktiskt inte varit på platsen förut, det är ju inget dåligt område och visst vore det värdefullt om det kan skyddas på något sätt. På detaljplan 2010-04-20 sägs det "Utgångspunkten bör vara att ett större sammanhängande om-råde med den befintliga dammen som central punkt bevaras. Bebyggelse bör förläggas i områdets kanter. I första hand bevaras vatten- och sumpmiljöerna samt ett så stort sammanhängande naturområde som möjligt." och det låter väl kanske inte katastrofalt men så stort som möjligt är ju lite oprecist. Spara helst alltsammans!

Jag har skrivit ihop en vandringsrapport med bilder som finns på naturstig.se samt gof.nu från dagens evenemang då vi var 30 intresserade som fick veta mer om Sudda och Hönö.

2010-10-15 00:13:54


Stig Fredriksson     Hittade en detaljplan för fastigheten Hult med en del tänkvärda yttranden om Suddaområdets värde, lagt den på naturstig.se i anslutning till Vardagsreferatet från 14/10.

2010-10-15 00:26:13


Stig Fredriksson     Trevligt att Torslandarapporten uppskattas, dessutom av den som bäst känner lokalen. Och redan har hjälpt till med rapporten genom sitt flitiga vandrande där ute. Att göra en sådan här sammanställning är lite tidsödande men roligt, fungerar bra genom att samla alla obsar i excel och sortera. Är redan på gång med rapport för 2010.
Vad som vore trevligt vore att om fler kan rapportera var fåglar ses, år 2009 låg 19% av rapporter på lokal "Torslandaviken", måttligt upplysande. Men ok, så rapporterade jag själv för något år sedan innan Uno fick mig på bättre tankar.

Visst är det imponerande om än något spridda inventeringsinsatser som görs i Torslandaviken?! Vad tycks om att kalla intresserade till ett möte omkring nyår för att planera lite mer riktade insatser i Viken nästa år?
Slutligen: detta kanske borde vara på Torsvikentråden istället?2010-10-19 13:29:34


Magnus Persson     Är gärna med på riktade insatser.

2010-10-22 10:56:38


Stig Fredriksson     Nu ligger rapporten från Fågelcentralbesöket i torsdags ute på naturstig.se, med genomgång av verksamheten som kanske inte bara intresserar de 25 som var där. Dessutom passar jag på att gnälla på de enögda mellansvenskar som inte begriper vem som räddade pilgrimsfalken...

2010-10-23 13:11:52


Stig Fredriksson     I vanlig ordning och för fjärde veckan i rad finns nu rapport från Vardagsvandring för de som inte hade glädjen att vara med. Om backsvalornas häckning, klimatförändringens effekter på jordugglan och antalet dvärgbeckasiner vi såg. naturstig.se.

2010-10-28 22:57:32


Stig Fredriksson     Vardagsvandringen vids Askims fjord är nu utlagd på naturstig.se, med rikligt med pikanta bilder.

2010-11-11 22:18:24


Stig Fredriksson     Öxnäs besöktes på Vardagsvandring, 28 pers deltog trots gråväder, vi såg också 28 arter vilka noggrant redovisas på sedvanlig hemsida naturstig.se men också på GOF:s hemsida när jag hunnit hem efter Luvreföreläsningen i Biologiska föreningen så skickar jag material till Rolf.
Vi gick från den Yttre parkeringen, det är ett utmärkt alternativ och måttligt långt. Men ok, Vk-stiftelsen skulle kunna göra en del för att öppna detta naturrervat för den naturintresserade allmänheten som så gärna besöker Öxnäs. Dessutom: kan inte postlådorna flyttas ut från Terminalparkeringen, det är i så fall en bra p-plats för fyra bilar och postlådor utan parkering har man ju sett på andra håll?

2010-11-18 18:31:18


Stig Fredriksson     Visste du var Botaniska trädgården övergår i Änggårdsbergen? Det visste inte jag heller, nu vet jag.
Se Botaniska trädgårdens fåglar 2009 på naturstig.se


2011-01-17 23:24:41


Stig Fredriksson     Den som vill planera vårens utflykter i Änggårdsbergen har nu en lysande möjlighet: årsrapport baserad på Svalan 2009. Det är den näst sista i en bukett rapporter. Det är kanske inte så svårt att gissa vilken lokal som återstår? Kolla naturstig.se dels idag, dels om någon vecka.

2011-01-19 23:10:47

 
Stig Fredriksson     En kortkurs i hur man blir en svalare (Svalananvändare) och hur man sedan gör när man svalar ligger nu på min hemsida naturstig.se. Kommer att förbättras och utvidgas om behov och anledning finns men jag bedömer det som att den duger att komma igång. Om jag får säga det själv. Välkomna!

2011-03-11 22:07:14Svara på
detta inlägg