FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (67)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (330)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
För att göra inlägg i forumet måste du logga in. Eftersom forumet drivs i samarbete med Kustobsar, är det Kustobsars användaruppgifter som gäller.
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

» Ny användare
     Övrigt 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Övrigt


Till
översikten
Resultat Kvadratjakten 8/5

Pär Lydmark     Dagens Kvadratjakt innehöll många godbitar. Strålande väder, gulhämpling, ängshök och nytt kvadratrekord. I den här tråden summerar vi resultatet som vanligt. Uppge följande:

1. Lokal
2. Lag/Lagmedlemmar
3. Starttid
4. Delsumma varje hel timma efter start
kl 06:00 - XX arter
kl 07:00 - XX arter
osv...
5. Arter som inte alla i laget fick se
6. De roligaste observationerna under dagen
7. De pinsammaste luckorna
8. Eventuellt annat kul som hände under dagen

Tack för en trevlig kamp och välkomna åter till hösten ...

2011-05-08 17:34:00


Daniel Gustafsson     1. Torslandaviken, vid Vadskärsudden på den större åsen
2. Jag och Björn Larsson, efter att den tredje medlemmen inte hörde av sig förrän vi redan stod där ute, och då med mail...
3. ca. 04:20
4. 4-5: 44 arter
5-6: 59 arter
6-7: 64 arter
7-8: 68 arter
8-9: 71 arter
9-10: 74 arter
10-11: 76 arter
11-12: 77 arter
5. Enda arten var näktergal, som jag hörde men Björn missade.
6. Berguven satt på den mindre åsen och skällde. Näktergal sjungande. Mosnäppa på vadarstranden. Förbiflygande dubbeltrast. Spelflygande morkulla. Dvärgmås på vadarstranden.
7. Kricka, gärdsmyg, järnsparv.
8. En räv sprang förbi på ca. 5 meters håll. Jag hade en mindre guldvinge i ansiktet.

2011-05-10 11:29:52


Fredrik Kronhamn     Kanske inte bara jag som tycker att det går lite trögt med rapporteringen av resultatet..

I väntan på de andra lagens resultat kan jag bara instämma med Pär om en trevlig tilldragelse. Vi spånade på hemvägen om en cykeljakt lagom till nattsångar-peaken.

2011-05-10 23:11:58


Uno Unger     Här kommer sent omsider resutatet från vinnande lag. Slutsumman 92 arter är tydligen den hittills högsta artsumman på samtliga genomförda kvadratjakter i Göteborgsområdet.

1. Vi stod på högsta toppen (förre detta bunkern, ca 30 m.ö.h.) mellan P-platsen i Ersdalen och Tjälleviks mosse på Hönö.

2. Stefan Svanberg, Magnus Unger och sekreteraren Uno Unger.

3. Vi startade 03:34 medan det ännu var mörkt.

4. Delsummor vid varje heltimma efter start.
-04:00: 7 arter
-05:00: 31 arter
-06:00: 56 arter
-07:00: 74 arter
-08:00: 79 arter
-09:00: 84 arter
-10:00: 88 arter
-11:00: 89 arter
-12:00: 92 arter

5. Arter som inte alla i laget såg eller hörde. Inom parentes den eller de som missade arten.
1. Rörhöna (UU).
2. Svärta (MU, UU).
3. Grönsångare (UU).
4. Gulsparv (UU).
5. Grönsiska (UU).
Som synes utgjorde Uno lagets akilleshäl, vilket främst beror på sviktande hörsel. Hoppas övriga lagmedlemmar kan överse med detta handikapp och inse att andra egenskaper i viss mån kompenserar detta.

6. Enligt en i förväg uppgjord lista med 146 möjliga arter saknades endast ängshök, så den 2K hona som passerade norrut 11:45 var utan tvekan dagens trevligaste obs.
I övrigt kan nämnas en sydsträckande årtflock på 6 ex, två likaså sydsträckande svarttärnor, två rastande roskarlar, 4 mörka kustlabbar i en flock och sammanlagt 11 dvärgmåsar mot S.
Samtliga arter har rapporterats till Svalan och i kommentaren framgår den kronologiska ordningen och tidpunkten för varje art.

7. Några riktigt pinsamma missar slapp vi, men tamduva och rödbena hörde till de arter vi eftersökte mest utan resultat.

8. Ett trevligt inslag var den eller de makaonfjärilar, som vid tre tillfällen flög runt vår toppkvadrat.

2011-05-11 15:29:07


Johan Svedholm     Ohoj alpseglarvänner! Lag Sjöcharmörerna kunde med gott mod reva sin mesan för babords fulla halsar och skota hem en ärofylld delad andraplats i söndagens sjöslag.

1: Bergknallen söder om Rördammen (mellan dammen och avfallsanläggningen), av lokalbefolkningen tydligen benämnd Smultronkullen. Eller om det var Smultronberget.

2: Anförda av vår oförvägne kapten Fredrik ”Bergman” Kronhamn fanns de glada matroserna Ola ”Slusken” Bäckman, Pär ”Stollen” Lydmark samt den surmulne gasten Johan ”Sjöbussen” Svedholm.

3: 03:33

4:

04:00 – 11
05:00 – 34
06:00 – 54
07:00 – 67
08:00 – 70
09:00 – 76
10:00 – 78
11:00 – 81
12:00 – 83

5: Ett tag tycktes det bara vina förbi arter som inte alla fick se, men vid tävlingens slut återstod bara tofsvipa, björktrast och gröngöling, varav de två förstnämnda faktiskt sågs två gånger vardera utan att alla de skumögda sjöbusarna fick se dem.

6: Det börjar bli en fin tradition att vårt lag får se en sällsynt kärrhök under jakterna, men att vi aldrig behöver upptäcka dem själva. Den minnesgode kanske kommer ihåg ängshöken vi såg vid Amundön och stäpphöken vi såg vid Ganlet, vilka båda tidigare upptäckts av det lag som stod vid Öxnäs vid dessa tillfällen. Denna gång fick vi efter tips från hedersknyfflarna i lag Ersdalen se den unga ängshökshona som de upptäckt över södra Hönö och som sedan drog norrut och passerade oss ganska fint. Annars var det väl inga sensationer men stenfalk och pilgrimsfalk kan väl nämnas liksom ett fint silvertärnesträck och högljudda vattenrallar i dammen.

7: Lite klent tättingutbud, nog borde väl nån gärdsmyg suttit och sjungit i området i alla fall. Gransångaren som sjöng för fullt när Pär var och rekade var också väck. Dessutom var det ju surt att Rördammen för första gången på flera år inte hyser några rörhöns och att vi trots att tärnsträcket kollades rätt bra inte lyckades se någon dvärgmås, en art som tydligen pumpade förbi Ersdalen i tvåsiffriga antal…

8: Den lokale entusiast som kom förbi och berättade att han tidigare satt ut ett flertal fasaner i området och att han nu hade planer på att göra samma sak med rapphöns! Vi glömde dock fråga om han satt ut några ripor…


2011-05-14 18:52:21

 
Andreas Hagström     Alltför sent omsider kommer här lag Kippholmens resultat.

1. Kippholmen vid Nordre älvs mynning i närheten av värnet.

2. Laget bestod av Per Björkman, Barbro Björkman, Roger Eskilsson och Andréas Hagström.

3. Vi drog igång 4:15

4. Delsummor vid varje heltimma efter start.
-05:00: 38 arter
-06:00: 56 arter
-07:00: 66 arter
-08:00: 72 arter
-09:00: 77 arter
-10:00: 81 arter
-11:00: 83 arter
-12:00: 83 arter

5. Som en dålig sekreterare har jag inte noterat de arter som inte alla såg men jag tror att det rörde sig om två arter totalt.

6. Den stora pulshöjaren var såklart de båda gulhämplingarna som passerade 06:30. När vi sedan fick höra en sångstrof cirka 10 minuter senare och en fågel dra iväg tappade väl en majoritet av oss fokus på andra trivialarter och det tog ett tag innan kvadratdiciplinen återvände. Andra fina obsar som kan nämnas var en bergandshane och tre stjärtänder. Under en stor del av dagen hade vi en pilgrimsfalk som höll till i området och bland annat så när missade en rödbena och sedan satt och surade på berget på andra sidan älven. I övrigt hade vi ett praktfullt tärnsträck under större delen av tävlingen med 178 silvertärnor, 60 fisktärnor och 89 obestämda.

7. Var är ängspiplärkan?

8. Utöver att spendera morgonen i ett så trevligt sällskap så är det ju alltid kul att först få ett Sverigekryss i kvadraten, aka guhämpling, och sedan sockra dagen med ett extra Sverigekryss i form av dammsnäppa efter tävlingen.


2011-05-24 21:40:59Svara på
detta inlägg