FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (67)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (316)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
För att göra inlägg i forumet måste du logga in. Eftersom forumet drivs i samarbete med Kustobsar, är det Kustobsars användaruppgifter som gäller.
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

» Ny användare
     Övrigt 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Övrigt


Till
översikten
Göteborgsjakten 2005 jämfört med 2002

Magnus Unger     Nu är januari snart slut och här följer en summering av årets tävling jämfört med 2002.

Totalt har det setts 130 arter t.o.m. 31 januari 2005, år 2002 hade det setts 127 arter t.o.m. 31 januari.

Alltså har vi en bra utgångspunkt för att slå rekordet men det gäller att inte slappna av för 2002 kommer starkt på slutet.

År 2002 hade ledaren Uno Unger 113 arter och i år har han 116, men 2002 var det lite tätare i toppen, 2:an på 112 och 3:an på 109.

Följande 15 arter hade setts till och med 31 januari 2002 men inte ännu i år:
Sädgås
Bläsand
Alförrädare
Tjäder
Rapphöna
Gråhakedopping
Blå kärrhök
Kungsörn
Skogsduva
Kungsfiskare
Berglärka
Dubbeltrast
Nötkråka
Hämpling
Större korsnäbb


Följande 18 arter har setts i år men hade inte setts till och med 31 januari 2002:
Prutgås
Svarthakedopping
Grålira
Stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Havsörn
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Tofsvipa
Brednäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Storlabb
Svarthuvad mås
Vitvingad trut
Tretåig hackspett
Vattenpiplärka
Taltrast
Gransångare


2005-01-31 09:30:59


Magnus Unger     Nu är februari snart slut och vi har behållt 3 arters ledningen mot 2002, alltså 141 arter iår mot 138 arter till och med sista februari 2002.

Ledaren 2002 hade 128 arter (Magnus Unger), tvåan 125 arter (Uno Unger) samt trean 123 arter (Stefan Svanberg). Så lite mer strid i toppen var det 2002 men som sagt fler arter totalt i år.

Följande 14 arter hade setts till och med 28 februari 2002 men inte ännu i år.
Sädgås
Bläsgås
Bläsand
Alförrädare
Vitnäbbad islom
Röd glada
Kungsörn
Större strandpipare
Ljungpipare
Kungsfiskare
Berglärka
Nötkråka
Hämpling
Lappsparv


Och följande 17 arter har setts i år men hade inte setts till och med 28 februari 2002.
Svarthakedopping
Grålira
Stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Jaktfalk
Brednäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Storlabb
Svarthuvad mås
Vitvingad trut
Jorduggla
Pärluggla
Tretåig hackspett
Vattenpiplärka
Taltrast
Ärtsångare
Gransångare


2005-02-28 16:42:39


Magnus Unger     Här följer den obligatoriska genomgången av skillnader mellan gbgjakten 2002 och 2005 efter mars slut. Totalt har 170 arter setts fram till och med 31 mars 2005 och 2002 hade det setts 166 alltså har vi utökat ledningen med en art sedan februari.

Fortsätter vi i denna takten har vi bra chans på rekordet


Topp tre 2005 är:
Magnus Unger 151
Stefan Svanberg 149
Uno Unger 148

Topp tre 2002 var:
Magnus Unger 151
Uno Unger 149
Stefan Svanberg 148

Som synes mycket lika förra jakten ;)


Nedan följer skillnaderna mellan 2002 och 2005:

Följande 10 arter hade setts till och med 31 mars 2002 men inte ännu i år.

Bläsgås
Snatterand
Skedand
Alförrädare
Vitnäbbad islom
Kungsörn
Skärfläcka
Rödspov
Vittrut
Berglärka


Och följande 14 arter har setts i år men hade inte setts till och med 31 mars 2002.

Svarthakedopping
Grålira
Stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Jaktfalk
Mindre strandpipare
Bredstjärtad labb
Storlabb
Svarthuvad mås
Tretåig hackspett
Vattenpiplärka
Stenskvätta
Ringtrast
Ärtsångare


2005-03-31 18:25:18


Magnus Unger     Lite sent men här kommer summeringen efter aprils slut.

Totalt sågs det 202 arter till och med 30 april i år och 2002 låg den summan på 196 arter, alltså har vi utökat ledningen ytterligare. Men ökningen beror i stor del på flera vårarter som setts tidigare än 2002 så det är nog ganska lika egentligen.

Topp tre 2005 var:
Stefan Svanberg 183
Uno Unger 181
Lars Eric Rahm 180

Och topp tre 2002 var:
Magnus Unger 184
Kristoffer Nilsson 180
Stefan Svanberg 179

Nedan följer skillnaderna per mellan åren:

Följande 7 arter hade setts till och med 30 april 2002 men inte ännu i år.

Bläsgås
Rödhuvad dykand
Kungsörn
Rödspov
Vittrut
Hornuggla
Pungmes


Och följande 13 arter har setts i år men hade inte setts till och med 30 april 2002.

Grålira
Stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Lärkfalk
Jaktfalk
Svartsnäppa
Storlabb
Svarthuvad mås
Tretåig hackspett
Vattenpiplärka
Gräshoppsångare
Trädgårdssångare
Brandkronad kungsfågel


2005-05-05 18:51:21


Kristoffer Nilsson     Roliga jämförelser. Kul att läsa.

En kort fråga dyker upp och den gäller trädgårdssångaren. Hur vanligt är det med aprilfynd av denna art i Gbg? Någon som vet? Må väl!

2005-05-05 19:25:24


Björn Dellming     Jag vet att det är ett tidigt datum för trädgårdssångare. Den rastade en kort stund i en trädgård i Påvelund där jag upptäckte den på lockätet. Den sågs också en kort stund i en buske innan den drog vidare. Tidigt som sagt, men jag är 100 på den.

Nu pyser jag till skåne över helgen, hoppas ankorna är kvar!

2005-05-06 11:24:50


Magnus Unger     Här följer summeringen t.o.m. 31 maj:

Totalt sågs det 228 arter t.o.m. 31 maj i år och 2002 hade det totalt setts 234 arter, alltså har vi tappat försprånget och 2002 har gått förbi med 6 arter. Detta beror delvis på uteblivna arktiska vadare och flera sommar/höstarter vi kommer få in senare så än skall vi inte tappa hoppet.

Nu får vi ge järnet under sommaren och hösten för att ta igen denna lucka, vilket jag tror vi har bra möjlighet att göra, slit fram lite rariteter nu.

Topp fyra 2005 var:
Magnus Unger 214
Uno Unger 212
Lars Eric Rahm 209
Roger Eskilsson 209

Och topp fyra 2002 var:
Magnus Unger 222
Kristoffer Nilsson 214
Uno Unger 214
Stefan Svanberg 212


Följande 19 arter hade setts till och med 31 maj 2002 men inte ännu i år.

Bläsgås
Rödhuvad dykand
Vitnackad svärta
Vaktel
Mindre lira
Silkeshäger
Kungsörn
Småfläckig sumphöna
Fjällpipare
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Dammsnäppa
Vittrut
Småtärna
Svarttärna
Korttålärka
Rödstrupig piplärka
Pungmes


Och följande 13 arter har setts i år men hade inte setts till och med 31 maj 2002.

Nilgås
Svarthalsad dopping
Grålira
Stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Jaktfalk
Myrsnäppa
Svarthuvad mås
Tretåig hackspett
Rostgumpsvala
Vattenpiplärka
Svarthakad buskskvätta
Brandkronad kungsfågel


2005-06-02 09:05:30


Magnus Unger     Här följer summeringen t.o.m. 30 juni:

Totalt sågs det 232 arter t.o.m. 30 juni i år och 2002 hade det totalt setts 240 arter, alltså har 2002 utökat försprånget från 6 arter till 8 arter. Försommarrariteterna uteblev helt och hållet under juni månad vilket bidrog till detta nederlag.

Fortfarande finns det en hel del sommar- och höstarter att hämta men det måste till ett par rariteter för att väga upp detta, ut och leta i markerna. Ni som hängt med vet ju att det finns tunga arter att hitta även nu i sommartorkan och vadarsäsongen har redan satt igång så åk ut till Galterö så ofta som möjligt och hitta nåt kul.

Topp fyra 2005 var:
Magnus Unger 220
Stefan Svanberg 216
Uno Unger 216
Roger Eskilsson 214

Och topp fyra 2002 var:
Magnus Unger 229
Stefan Svanberg 223
Uno Unger 223
Kristoffer Nilsson 221

Följande 19 arter hade setts till och med 30 juni 2002 men inte ännu i år.

Bläsgås
Rödhuvad dykand
Vitnackad svärta
Silkeshäger
Kungsörn
Småfläckig sumphöna
Fjällpipare
Kustsnäppa
Sandlöpare
Dammsnäppa
Fjällabb
Vittrut
Småtärna
Korttålärka
Fältpiplärka
Rödstrupig piplärka
Busksångare
Pungmes
Rosenstare


Och följande 11 arter har setts i år men hade inte setts till och med 30 juni 2002.

Nilgås
Stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Jaktfalk
Myrsnäppa
Svarthuvad mås
Tretåig hackspett
Rostgumpsvala
Vattenpiplärka
Svarthakad buskskvätta
Brandkronad kungsfågel


2005-07-05 15:02:45


Magnus Unger     Lite sent kommer här summeringen efter juli månads slut.

Totalt sågs det 238 arter t.o.m. 31 juli i år och 2002 hade det totalt setts 242 arter, alltså har vi minskat 2002 års försprång från 8 arter till endast 4 arter. Här plockade vi in en del som vi missat under våren (samt två nya arter inlagda i efterhand) vilket kändes skönt men vi väntar fortfarande på det lilla extra. Ägretthägern var ju bra för listan inför augusti månads summering tyvärr behagade den ju inte stanna så länge, så åk ut och leta efter den, plötsligt står den kanske i Torslandaviken.

Topp fem 2005 var:
Magnus Unger 225
Uno Unger 221
Roger Eskilsson 221
Lars Eric Rahm 219
Stefan Svanberg 217

Och topp fem 2002 var:
Magnus Unger 230
Stefan Svanberg 226
Uno Unger 225
Kristoffer Nilsson 223
Mikael Molin 218


Följande 16 arter hade setts till och med 31 juli 2002 men inte ännu i år.

Bläsgås
Rödhuvad dykand
Vitnackad svärta
Silkeshäger
Fjällpipare
Dammsnäppa
Smalnäbbad simsnäppa
Fjällabb
Vittrut
Småtärna
Korttålärka
Fältpiplärka
Rödstrupig piplärka
Busksångare
Pungmes
Rosenstare


Och följande 12 arter har setts i år men hade inte setts till och med 31 juli 2002.

Nilgås
Stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Jaktfalk
Myrsnäppa
Svarthuvad mås
Tretåig hackspett
Rostgumpsvala
Vattenpiplärka
Svarthakad buskskvätta
Brandkronad kungsfågel
Ortolansparv


2005-08-08 22:47:07


Magnus Unger     Betydligt mer intressant summering denna månad. Augusti har haft en hel del rariteter att bjuda på, tyvärr har inga av dem varit staionära, så endast några få har lyckats få se dem.

Totalt 246 arter sedda i år till och med sista augusti att jämföra med 247 arter 2002, detta gör att vi plötsligt skaffat oss häng på förra årets resultat. Dock kan vi inte ligga på latsidan än eftersom 2002 bjöd på flera rariteter under hösten, så vi måste se till att kontra med en handfull även i år.

Stäpphök- och aftonfalksinvasion, som vanligt kan man nästan säga, så ut och leta rätt på nån stationär ute vid t.ex. Öxnäs.

Topp fem i år var:
Magnus Unger 230
Uno Unger 228
Roger Eskilsson 227
Stefan Svanberg 222
Lars Eric Rahm 221

Topp fem 2002 var:
Magnus Unger 238
Stefan Svanberg 236
Uno Unger 233
Kristoffer Nilsson 229
Mikael Molin 224

På den individuella tävlingen ligger vi således en bit efter toppnoteringarna från förra året, så vi får se hur det slutar.


Följande 17 arter hade setts till och med 31 augusti 2002 men inte ännu i år.

Bläsgås
Rödhuvad dykand
Vitnackad svärta
Gulnäbbad lira
Silkeshäger
Stäpphök
Tjockfot
Fjällpipare
Dammsnäppa
Vittrut
Småtärna
Korttålärka
Fältpiplärka
Rödstrupig piplärka
Busksångare
Pungmes
Bändelkorsnäbb


Och följande 16 arter har setts i år men hade inte setts till och med 31 augusti 2002.

Nilgås
Stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Ägretthäger
Ängshök
Aftonfalk
Jaktfalk
Myrsnäppa
Svarthuvad mås
Medelhavstrut
Tretåig hackspett
Rostgumpsvala
Vattenpiplärka
Svarthakad buskskvätta
Höksångare
Brandkronad kungsfågel


2005-09-01 11:05:32


Magnus Unger     Lite sent kommer här ställningen t.o.m. 30 september, det är fortfarande mycket jämnt, men det behövs en del arter till för att hänga med de sista månaderna och slå 2002 års rekord.

Totalt 247 arter sedda i år till och med sista september att jämföra med 248 arter 2002, alltså ligger vi fortfarande bara en art efter. Hittils 2 nya arter i oktober gör att vi faktiskt fortfarande idag 9 oktober bara ligger en art efter, det behövs alltså ytterligare en art nu i oktober för att komma ikapp, faktiskt 2 arter eftersom ytterligare en art sågs senare i oktober 2002.

Ut och leta, vi behöver åtminstånde en KFS men gärna nåt ännu tungre :)

Följande 17 arter hade setts till och med 30 september 2002 men inte ännu i år.

Bläsgås
Rödhuvad dykand
Vitnackad svärta
Gulnäbbad lira
Silkeshäger
Stäpphök
Tjockfot
Fjällpipare
Dammsnäppa
Vittrut
Småtärna
Korttålärka
Större piplärka
Fältpiplärka
Busksångare
Pungmes
Bändelkorsnäbb


Och följande 16 arter har setts i år men hade inte setts till och med 30 september 2002.

Nilgås
Stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Ägretthäger
Ängshök
Aftonfalk
Jaktfalk
Myrsnäppa
Svarthuvad mås
Medelhavstrut
Tretåig hackspett
Rostgumpsvala
Vattenpiplärka
Svarthakad buskskvätta
Höksångare
Brandkronad kungsfågel


2005-10-09 21:32:55


Kristoffer Nilsson     Hej!

Finns det någonstans som man enkelt kan finna slutresultatet i denna intressanta jämförelse mellan de båda åren?

2006-01-15 15:55:16

 
Magnus Unger     Tyvärr tröttnade jag på att sammanställa när jag konstaterade att det var kört.

250 arter kom vi upp i 2005 vilket var 4 arter färre än 2002 då vi hade 254.

Topplistan kan man se i listavdelningen, men 10 i topp blev:

1. Magnus Unger 240
2. Tina Widén 237
3. Uno Unger 236
4. Roger Eskilsson 236
5. Stefan Svanberg 233
6. Lars Eric Rahm 232
7. Markus Lagerqvist 227
8. Birger Kaiser 226
9. Christer Fält 217
10. Björn Dellming 216Arterna skiljde sig på följande sätt:

Följande 19 arter sågs 2002 men inte 2005.

Bläsgås
Rödhuvad dykand
Vitnackad svärta
Gulnäbbad lira
Silkeshäger
Stäpphök
Tjockfot
Fjällpipare
Dammsnäppa
Vittrut
Småtärna
Härfågel
Korttålärka
Mongolpiplärka
Fältpiplärka
Busksångare
Pungmes
Bändelkorsnäbb
Tallbit

Och följande 15 arter sågs 2005 men inte 2002.

Nilgås
Stormsvala
Ägretthäger
Ängshök
Aftonfalk
Jaktfalk
Myrsnäppa
Svarthuvad mås
Medelhavstrut
Kaspisk trut
Tretåig hackspett
Rostgumpsvala
Svarthakad buskskvätta
Höksångare
Brandkronad kungsfågel


2006-01-15 16:36:36Svara på
detta inlägg